Advertisement
Guest User

sudo update-grub

a guest
May 24th, 2016
123
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.46 KB | None | 0 0
  1. GRUB beállítófájl előállítása…
  2. Figyelem: A GRUB_TIMEOUT beállítása egy nem nulla értékre, ha a beállított GRUB_HIDDEN_TIMEOUT többé nem támogatott.
  3. Megtalált linux lemezkép: /boot/vmlinuz-3.19.0-32-generic
  4. Megtalált initrd lemezkép: /boot/initrd.img-3.19.0-32-generic
  5. Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
  6. Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
  7. No volume groups found
  8. Megtalált Windows 7 (loader) ezen: /dev/sda1
  9. kész
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement