daily pastebin goal
24%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 17th, 2018 61 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #define _CRT_SECURE_NO_WARNING
 4. #define Max 10000
 5. #define TRUE 1
 6. #define FALSE 0
 7.  
 8. struct Osoba {
 9.     int identyfikator;
 10.     int maxCzasWyjscia;
 11. };
 12.  
 13. int SprawdzCzyJestJuzTakaOsobaWBudynku(int * CzasGlobalny, int RejestrZakazWstepu[Max], int * WskaznikZakazuWstepu, struct Osoba OsobyWBudynku[Max], int WskaznikIlosciOsobWBudynku,int sprawdzanyidentyfikator) {
 14.     //printf("%d",WskaznikIlosciOsobWBudynku);
 15.     for (int i = 0; i < WskaznikIlosciOsobWBudynku; i++) {
 16.         if (OsobyWBudynku[i].identyfikator == sprawdzanyidentyfikator) {
 17.             return FALSE;
 18.  
 19.         }
 20.     }
 21.     return TRUE;
 22.  
 23. }
 24.  
 25. int SprawdzCzyOsobaNieMaZakazu(int * CzasGlobalny, int RejestrZakazWstepu[Max], int * WskaznikZakazuWstepu, struct Osoba OsobyWBudynku[Max], int WskaznikIlosciOsobWBudynku, int sprawdzanyidentyfikator) {
 26.     //printf("%d",WskaznikIlosciOsobWBudynku);
 27.     for (int i = 0; i < WskaznikZakazuWstepu; i++) {
 28.         if (RejestrZakazWstepu[i] == sprawdzanyidentyfikator) {
 29.             return FALSE;
 30.  
 31.         }
 32.     }
 33.     return TRUE;
 34.  
 35. }
 36.  
 37. int ZnajdzIndex(int * CzasGlobalny, int RejestrZakazWstepu[Max], int * WskaznikZakazuWstepu, struct Osoba OsobyWBudynku[Max], int *WskaznikIlosciOsobWBudynku, int sprawdzanyidentyfikator) {
 38.     int foundIndex = -1;
 39.  
 40.     for (int i = 0; i < *WskaznikIlosciOsobWBudynku; i++) {
 41.         //printf("if %d == %d  index %d \n", OsobyWBudynku[i]->identyfikator, sprawdzanyidentyfikator, i);
 42.         if (OsobyWBudynku[i].identyfikator == sprawdzanyidentyfikator) {
 43.             foundIndex = i;
 44.             break;
 45.         }
 46.     }
 47.     return foundIndex;
 48. }
 49.  
 50.  
 51. void Menu(int * CzasGlobalny, int RejestrZakazWstepu[Max], int * WskaznikZakazuWstepu, struct Osoba OsobyWBudynku[Max], int * WskaznikIlosciOsobWBudynku) {
 52.     char wybor;
 53.     *CzasGlobalny = *CzasGlobalny + 1;
 54.     printf("Aktualny czas : %d \n", *CzasGlobalny);
 55.     printf("%s", "I identyfikator czasWejscia np (I 542 5) - wejscie pracownika\nO - wyjscie pracownika\nR - raport\nX - koniec programu\n-->");
 56.     scanf("%c", &wybor);
 57.     switch (wybor) {
 58.     case 'I':  //UWAGA, CAPS LOCK JEST WAŻNY, 'I' to nie to samo co 'i'
 59.         ;
 60.         int identyfikator;
 61.         int naIle;
 62.         scanf("%d", &identyfikator);
 63.         scanf("%d", &naIle);
 64.  
 65.         if (SprawdzCzyOsobaNieMaZakazu(&CzasGlobalny, RejestrZakazWstepu, *WskaznikZakazuWstepu, OsobyWBudynku, *WskaznikIlosciOsobWBudynku, identyfikator) == TRUE) {
 66.             if (SprawdzCzyJestJuzTakaOsobaWBudynku(&CzasGlobalny, RejestrZakazWstepu, *WskaznikZakazuWstepu, OsobyWBudynku, *WskaznikIlosciOsobWBudynku, identyfikator) == TRUE) {
 67.                 OsobyWBudynku[*WskaznikIlosciOsobWBudynku].identyfikator = identyfikator;
 68.                 OsobyWBudynku[*WskaznikIlosciOsobWBudynku].maxCzasWyjscia = *CzasGlobalny + naIle;
 69.                 *WskaznikIlosciOsobWBudynku = *WskaznikIlosciOsobWBudynku + 1;
 70.             }
 71.             else {
 72.                 printf("%s", "Jest juz taka osoba w budynku!");
 73.             }
 74.         }
 75.         else {
 76.             printf("%s", "Zakaz wstepu!");
 77.         }
 78.  
 79.  
 80.        
 81.         break;
 82.     case 'O': //UWAGA, CAPS LOCK JEST WAŻNY, 'O' to nie to samo co 'o'
 83.         ;
 84.         int identyfikatoro;
 85.         scanf("%d", &identyfikatoro);
 86.         if (SprawdzCzyJestJuzTakaOsobaWBudynku(&CzasGlobalny, RejestrZakazWstepu, *WskaznikZakazuWstepu, OsobyWBudynku, *WskaznikIlosciOsobWBudynku, identyfikatoro) == TRUE) {
 87.  
 88.             printf("%s", "\nBLAD! WYSZLA OSOBA KTORA NIE ZOSTALA ZAREJESTROWANA PRZY WEJSCIU!\n");
 89.         }
 90.         else {
 91.             int indexFound = ZnajdzIndex(&CzasGlobalny, RejestrZakazWstepu, *WskaznikZakazuWstepu, OsobyWBudynku, *&WskaznikIlosciOsobWBudynku, identyfikatoro);
 92.             if (indexFound!=-1) {
 93.                 for (int i = indexFound; i < *WskaznikIlosciOsobWBudynku; i++) {
 94.                     OsobyWBudynku[i] = OsobyWBudynku[i+1];
 95.                 }
 96.                 *WskaznikIlosciOsobWBudynku =* WskaznikIlosciOsobWBudynku - 1;
 97.             }
 98.         }
 99.         break;
 100.     case 'R': //UWAGA, CAPS LOCK JEST WAŻNY, 'R' to nie to samo co 'r'
 101.         printf("\n\n%s", "Raport o osobach w budynku: \n");
 102.         for (int i = 0; i < *WskaznikIlosciOsobWBudynku; i++) {
 103.             if (OsobyWBudynku[i].maxCzasWyjscia < *CzasGlobalny) {
 104.                 printf("W budynku aktualnie jest uzytkownik o id %d I PRZEBYWA ZA DLUGO! \n",OsobyWBudynku[i].identyfikator);
 105.             }
 106.             else {
 107.                 printf("W budynku aktualnie jest uzytkownik o id %d \n", OsobyWBudynku[i].identyfikator);
 108.             }
 109.         }
 110.  
 111.         ;
 112.         break;
 113.     case 'X': //UWAGA, CAPS LOCK JEST WAŻNY, 'X' to nie to samo co 'x'
 114.         ;
 115.  
 116.         FILE *fp;
 117.         if ((fp = fopen("wynik.txt", "a")) == NULL) {
 118.             printf("Nie mogę otworzyć pliku test.txt do zapisu!\n");
 119.             exit(1);
 120.         }
 121.  
 122.         for (int i = 0; i < *WskaznikIlosciOsobWBudynku; i++) {
 123.             fprintf(fp, "W budynku pozostala osoba o id: %d \n", OsobyWBudynku[i].identyfikator);
 124.         }
 125.    
 126.         fclose(fp);
 127.         exit(0);
 128.         break;
 129.     default:
 130.         break;
 131.  
 132.     }
 133.  
 134.  
 135.  
 136. }
 137.  
 138. int main()
 139. {
 140.     int CzasGlobalny = 0;
 141.     int c;
 142.     int RejestrZakazWstepu[Max]; int WskaznikZakazuWstepu = 0;
 143.     struct Osoba OsobyWBudynku[Max]; int WskaznikIlosciOsobWBudynku = 0;
 144.     Menu(&CzasGlobalny, &RejestrZakazWstepu, &WskaznikZakazuWstepu, OsobyWBudynku, &WskaznikIlosciOsobWBudynku);
 145.     while (TRUE) {
 146.         while ((c = getchar()) != '\n' && c != EOF) {}
 147.         Menu(&CzasGlobalny, &RejestrZakazWstepu, &WskaznikZakazuWstepu, OsobyWBudynku, &WskaznikIlosciOsobWBudynku);
 148.     }
 149.     system("pause");
 150.     return 0;
 151. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top