SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 20th, 2019 54 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. חלק ב'
  2. 1.  הציונות היא תנועה ואידיאולוגיה פוליטית החותרת לקיבוץ גלויות התנועה נעורה בעיקר בסוף המאה ה- 19 . בעקבות פוגרומים קשים נגד קהילות יהודיות באירופה וחלקים מאסיה. התנועה הציונית, בהנהגת הקונגרס הציוני, מיסודו ובהנהגתו של ד"ר בנימין זאב הרצל, הביאה לעלייה הדרגתית של קהילות יהודיות מכל קצוות תבל לאורך המחצית הראשונה של המאה ה-20, ולאחר השואה לעלייה, בלתי חוקית של המוני ניצולים. יצירת יישובים יהודים מגובשים ומשגשגים גררה התנגדות עזה מצד תושבי המקום הערביים והתנגדות זו מלווה את מדינת ישראל בכל תחומי החיים מיום הקמת המדינה ועד ימינו אנו. 2 המטרות של התנועה הציונית היו: 1. להשיג בית לאומי לעם היהודי. לאחר השואה היו הרבה מאוד יהודים ללא מדינה בכל רחבי העולם בשביל להקים בית יהודי התנועה הציונית טיפחה את הארץ בנתה בתים והשקיעה באדמות. 2. להשיב יהודים לארץ: בארץ היה רוב ערבי והיו ממש קצת יהודים המטרה של התנועה הייתה להביא רוב יהודי בארץ. כעבור 71 שנה התנועה הציונית הצליחה להקים מדינה יהודית בארץ ישראל אבל בקשר השיבה לארץ כיום יש בערך שישה מיליון יהודים שגרים בחו"ל.
  3.  
  4.  
  5. 2. ציוני הוא בן אדם שגר בארץ ואוהב אותה מתגייס לצבא או עושה שירות לאומי ותורם למדינה כמה שהוא יכל הוא לא חייב ליהיות יהודי כיום בארץ יש המון ערבים שתורמים למדינה ומתגייסים לצבא וגם אוהבים את הארץ וירושלים ולכן כל בן אדם שרוצה יכל ליהיות ציוני.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top