SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 26th, 2019 76 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. #include <iostream>
 3. #include <string>
 4. #include <cstdlib>
 5. #include <conio.h>
 6. #include <stdlib.h>
 7. #include <ctime>
 8.  
 9. using namespace std;
 10. int punkty = 1;
 11. string ranga = "DUPA";
 12.  
 13. namespace kontrola_rozgrywki
 14. {
 15.     struct dane
 16.     {
 17.         int const liczba_tur = 5;
 18.         int const odleglosc = 25;
 19.     };
 20. }
 21.  
 22. //------------------------------------------------Zmienne----------------------------------------------------//
 23. int si = 1;
 24.  
 25. //-------------------------------------------------Klasy-----------------------------------------------------//
 26.  
 27. class umieranie {
 28.     string const wiadomosc1 = "-------------------------------------------PORAZKA-------------------------------------------------";
 29.     string const wiadomosc2 = "Niestety, udalo Ci sie dotrzec do oprawcow, jednak Twoja postać nie byla wystarczajaco";
 30.     string const wiadomosc3 = "dobrze przygotowana i polegla zanim dotarla do wrogiego wodza.";
 31.     string const wiadomosc4 = "Niestety, trucizna okazala sie szybsza... Twoja postać dreczona przez bardzo wysoka goraczka, umiera w mekach...";
 32. public:
 33.     string wypisz1() { return wiadomosc1; }
 34.     string wypisz2() { return wiadomosc2; }
 35.     string wypisz3() { return wiadomosc3; }
 36.     string wypisz4() { return wiadomosc4; }
 37.  
 38. };
 39.  
 40. class obsluga {
 41.     static umieranie* a;
 42. public:
 43.     static string wyslij1() { return a->wypisz1(); }
 44.     static string wyslij2() { return a->wypisz2(); }
 45.     static string wyslij3() { return a->wypisz3(); }
 46.     static string wyslij4() { return a->wypisz4(); }
 47.     static void stworz() { a = new umieranie; }
 48.     static void usun() { delete a; }
 49. };
 50.  
 51. class Player
 52. {
 53.  
 54.     string imie;
 55.     string nazwisko;
 56. public:
 57.     string getImie()
 58.     {
 59.  
 60.         return imie;
 61.  
 62.     }
 63.  
 64.     string getNazwisko()
 65.     {
 66.         return nazwisko;
 67.     }
 68.     void changeName(string new_name) {
 69.         imie = new_name;
 70.     }
 71.     friend istream& operator>>(istream& in, Player*& B)
 72.     {
 73.         cout << "podaj imie: " << endl;
 74.         in >> B->imie;
 75.         cout << "podaj nazwisko: " << endl;
 76.         in >> B->nazwisko;
 77.         return in;
 78.  
 79.     }
 80.  
 81. };
 82.  
 83.  
 84. class bohater {
 85.     friend class Wynik;
 86.     class Wynik
 87.     {
 88.         friend class bohater;
 89.  
 90.     public:
 91.         int pkt;
 92.         string ran;
 93.         Wynik() :pkt(1), ran("") {}
 94.  
 95.         friend ostream& operator<<(ostream& out, Wynik& other)       //<<<>>>><<<>>..//
 96.         {
 97.             other.pkt = punkty;
 98.             other.ran = ranga;
 99.             out << "TWOJA RANGA: " << other.ran << "TWOJE PUNKTY: " << other.pkt;
 100.  
 101.             return out;
 102.         }
 103.     };
 104.     Wynik* wynik=new Wynik;
 105. public:
 106.     int punkty_wytrzymalosci;
 107.     int punkty_many;
 108.     int punkty_akcji;
 109.     int zadawane_obrazenia;
 110.     friend class Wynik;
 111.  
 112.     void stworz_postac()
 113.     {
 114.         punkty_wytrzymalosci = 100;
 115.         punkty_many = 100;
 116.         punkty_akcji = 100;
 117.         zadawane_obrazenia = 25;
 118.     }
 119.  
 120.     Wynik* getWynik();
 121.  
 122.     static Player* player;
 123.  
 124.     static string zwroc() { return player->getImie(); }
 125.  
 126.     static void stworz() { player = new Player; }
 127.  
 128.     static void usun() { delete player; }
 129. };
 130.  
 131.  
 132.  
 133.  
 134. bohater::Wynik* bohater::getWynik()
 135. {
 136.     return wynik;
 137. }
 138.  
 139. class ekwipunek {
 140. public:
 141.     bool helm;
 142.     bool zbroja;
 143.     bool olej_na_miecz;
 144.     bool buty;
 145.     int jedzenie;
 146.     int mikstura_many;
 147.     int zloto;
 148.  
 149.     void stworz_plecak()
 150.     {
 151.         helm = false;
 152.         zbroja = false;
 153.         olej_na_miecz = false;
 154.         buty = false;
 155.         jedzenie = 0;
 156.         mikstura_many = 0;
 157.         zloto = 30;
 158.     }
 159.  
 160. };
 161.  
 162. class czyczar {
 163. public:
 164.     bool kula_ognia;
 165.     bool blyskawica;
 166.     bool regeneracja_wytrzymalosci;
 167.  
 168.     void stworz_liste()
 169.     {
 170.         kula_ognia = false;
 171.         blyskawica = false;
 172.         regeneracja_wytrzymalosci = false;
 173.     }
 174. };
 175.  
 176.  
 177. class skills {
 178. public:
 179.  
 180.     string nazwa;
 181.     int cena;
 182.     int obrazenia;
 183.     int punkty_wtrzymalosci;
 184.     int punkty_many;
 185.  
 186.     skills(string n, int c, int o, int pw = 0, int pm = 0) :nazwa(n), cena(c), obrazenia(o), punkty_wtrzymalosci(pw), punkty_many(pm)
 187.     {
 188.     }
 189.     string getNazwa() {
 190.         return nazwa;
 191.     }
 192.     int getCena() {
 193.         return cena;
 194.     }
 195.     int getObrazenia() {
 196.         return obrazenia;
 197.     }
 198.     int getPW() {
 199.         return punkty_wtrzymalosci;
 200.     }
 201.     int getPM() {
 202.         return punkty_many;
 203.     }
 204. };
 205.  
 206.  
 207. class pojemnik {
 208.     skills* s;
 209.     int ilosc;
 210. public:
 211.     pojemnik() :s(NULL) {}
 212.     skills* getSkill() {
 213.         return s;
 214.     }
 215.     void changeSkill(skills* sk) {
 216.         s = sk;
 217.     }
 218. };
 219.  
 220. void stworz(pojemnik**& pudelko, int& size, skills& sk) {
 221.     pudelko = new pojemnik * [size];
 222.     for (auto i = 0; i < size; i++) {
 223.         pudelko[i] = new pojemnik;
 224.         pudelko[i]->changeSkill(&sk);
 225.     }
 226. }
 227. void usun(pojemnik**& pudelko) {
 228.     delete[] pudelko;
 229.     pudelko = nullptr;
 230. }
 231. void zwieksz(pojemnik**& pudelko, int& size, skills& sk) {
 232.     pojemnik** pomoc;
 233.     stworz(pomoc, size, sk);
 234.     for (auto i = 0; i < size; i++)
 235.     {
 236.         pomoc[i] = pudelko[i];
 237.     }
 238.     usun(pudelko);
 239.     size++;
 240.     stworz(pudelko, size, sk);
 241.     size--;
 242.     for (auto i = 0; i < size; i++)
 243.     {
 244.         pudelko[i] = pomoc[i];
 245.     }
 246.     usun(pomoc);
 247.     size++;
 248.  
 249. }
 250.  
 251. void zmniejsz(pojemnik**& pudelko, int& size, skills& sk) {
 252.     pojemnik** tmp = new pojemnik * [size];
 253.     for (auto i = 0; i < size; i++)
 254.     {
 255.         tmp[i] = new pojemnik;
 256.         tmp[i] = pudelko[i];
 257.     }
 258.     usun(pudelko);
 259.     size--;
 260.     stworz(pudelko, size, sk);
 261.  
 262.     for (auto i = 0; i < size; i++)
 263.         pudelko[i] = tmp[i];
 264.     usun(tmp);
 265.  
 266. }
 267. void wyswietl(pojemnik * *&pudelko, int& size)
 268. {
 269.     for (auto i = 0; i < size; i++) {
 270.         cout << "  []" << i + 1 << ". " << pudelko[i]->getSkill()->getNazwa() << "[]  ";
 271.     }
 272. }
 273. void dodajPunkty(pojemnik * &pudelko, bohater & b)
 274. {
 275.     b.zadawane_obrazenia += pudelko->getSkill()->getObrazenia();
 276. }
 277.  
 278.  
 279. class bandyta {
 280. public:
 281.     string const nazwa;
 282.     int const punkty_wytrzymalosci;
 283.     int const zadawane_obrazenia;
 284.  
 285.     bandyta() :nazwa("bandyta"), punkty_wytrzymalosci(30), zadawane_obrazenia(20)
 286.     {
 287.     }
 288.  
 289. };
 290.  
 291.  
 292. class Nekromanci {
 293.     int zycie;
 294.     mutable int ilosc_nieumarlych;
 295.     mutable int obrazenia;
 296.  
 297.     class Nieumarli {
 298.         int n_zycie;
 299.         const int n_obrazenia;
 300.     public:
 301.         Nieumarli() = default;
 302.         Nieumarli(int z, int o) :n_zycie(z), n_obrazenia(o) {}
 303.         friend class Nekromanci;
 304.  
 305.     };
 306.     Nieumarli** nieum;
 307. public:
 308.     friend class Bohater;
 309.     Nekromanci(int z, int in, int o) :zycie(z), ilosc_nieumarlych(in), obrazenia(o)
 310.     {
 311.         nieum = new Nieumarli * [ilosc_nieumarlych];
 312.         for (auto i = 0; i < ilosc_nieumarlych; i++)
 313.         {
 314.             nieum[i] = new Nieumarli(5, 3);
 315.         }
 316.     }
 317.     Nekromanci(const Nekromanci& inny) {
 318.         zycie = inny.zycie;
 319.         ilosc_nieumarlych = inny.ilosc_nieumarlych;
 320.         obrazenia = inny.obrazenia;
 321.  
 322.         nieum = new Nieumarli * [ilosc_nieumarlych];
 323.         for (auto i = 0; i < ilosc_nieumarlych; i++)
 324.         {
 325.             nieum[i] = new Nieumarli(5, 3);
 326.  
 327.         }
 328.  
 329.     }
 330.     ~Nekromanci() {
 331.         delete[] nieum;
 332.         nieum = nullptr;
 333.     }
 334.     int atak() {
 335.         return obrazenia + ilosc_nieumarlych * nieum[0]->n_obrazenia;
 336.     }
 337. };
 338.  
 339. umieranie* obsluga::a;
 340.  
 341. void koniec_rozgrywki1()
 342. {
 343.     obsluga::stworz();
 344.     cout << obsluga::wyslij1() << endl;
 345.     cout << obsluga::wyslij2() << endl;
 346.     cout << obsluga::wyslij3() << endl;
 347.     cout << obsluga::wyslij1() << endl;
 348.     obsluga::usun();
 349. }
 350.  
 351. void koniec_rozgrywki2()
 352. {
 353.     obsluga::stworz();
 354.     cout << obsluga::wyslij1() << endl;
 355.     cout << obsluga::wyslij4() << endl;
 356.     cout << obsluga::wyslij1() << endl;
 357.     obsluga::usun();
 358. }
 359.  
 360. //-------------------------------------------------Systemy losowe----------------------------------------------//
 361.  
 362. int losowa_kostka()
 363. {
 364.     srand(int(time(NULL)));
 365.     int los = ((rand() % 6) + 1);
 366.     return los;
 367. }
 368.  
 369. int losowa_liczba()
 370. {
 371.     srand(int(time(NULL)));
 372.     int los = ((rand() % 10) + 1);
 373.     return los;
 374. }
 375.  
 376. int magiczna_kostka()
 377. {
 378.     srand(int(time(NULL)));
 379.     int los = ((rand() % 3) + 4);
 380.     return los;
 381. }
 382.  
 383.  
 384. //------------------------------------Przeladowanie funkcji----------------------------------------------//
 385.  
 386. int dodawanie(int a, int b, int c)
 387. {
 388.     return a + b + c;
 389. }
 390.  
 391. int dodawanie(int a, int b)
 392. {
 393.     return a + b;
 394. }
 395.  
 396. //------------------------------------zmiana rozmiaru tablicy----------------------------------------------//
 397.  
 398. void dodaj(int& ilosc_graczy, int*& gracze)
 399. {
 400.     int* temp;
 401.     temp = new int[ilosc_graczy + 1];
 402.     for (int i = 0; i < ilosc_graczy; i++)
 403.     {
 404.         temp[i] = gracze[i];
 405.     }
 406.     delete[] gracze;
 407.     gracze = new int[ilosc_graczy + 1];
 408.     for (int i = 0; i < ilosc_graczy; i++)
 409.     {
 410.         gracze[i] = temp[i];
 411.     }
 412.     ilosc_graczy++;
 413.     delete[] temp;
 414. }
 415.  
 416. //------------------------------------Funckje do zdarzeń losowych----------------------------------------------//
 417.  
 418. void otwieranie_skrzynki(bohater & postac, ekwipunek & plecak, czyczar & zaklecia)
 419. {
 420.     int liczba = losowa_liczba();
 421.     switch (liczba)
 422.     {
 423.     case 1:
 424.         if (plecak.helm == false)
 425.         {
 426.             cout << "Znalazles helm - otrzymujesz dodatkowe punkty wytrzymalosci" << endl;
 427.             postac.punkty_wytrzymalosci = postac.punkty_wytrzymalosci + 20;
 428.             plecak.helm = true;
 429.             break;
 430.         }
 431.         else
 432.         {
 433.             cout << "Znalazles helm - jako, iĹĽ posiadasz juĹĽ ten przedmiot, sprzedajesz go" << endl;
 434.             plecak.zloto = plecak.zloto + 15;
 435.             break;
 436.         }
 437.     case 2:
 438.         if (plecak.zbroja == false)
 439.         {
 440.             cout << "Znalazles zbroje - otrzymujesz dodatkowe punkty wytrzymalosci" << endl;
 441.             postac.punkty_wytrzymalosci = postac.punkty_wytrzymalosci + 40;
 442.             plecak.zbroja = true;
 443.             break;
 444.         }
 445.         else
 446.         {
 447.             cout << "Znalazles zbroje - jako, iĹĽ posiadasz juĹĽ ten przedmiot, sprzedajesz go" << endl;
 448.             plecak.zloto = plecak.zloto + 25;
 449.             break;
 450.         }
 451.     case 3:
 452.         if (plecak.olej_na_miecz == false)
 453.         {
 454.             cout << "Znalazles olej na miecz - ilosc zadawanych obrazen wzrosla" << endl;
 455.             postac.zadawane_obrazenia = postac.zadawane_obrazenia + 15;
 456.             plecak.olej_na_miecz = true;
 457.             break;
 458.         }
 459.         else
 460.         {
 461.             cout << "Znalazles olej na miecz - jako, iĹĽ posiadasz juĹĽ ten przedmiot, sprzedajesz go" << endl;
 462.             plecak.zloto = plecak.zloto + 10;
 463.             break;
 464.         }
 465.     case 4:
 466.         if (plecak.buty == false)
 467.         {
 468.             cout << "Znalazles buty - od nastepnej tury otrzymujesz dodatkowe punkty akcji" << endl;
 469.             postac.punkty_akcji = postac.punkty_akcji + 20;
 470.             plecak.buty = true;
 471.             break;
 472.         }
 473.         else
 474.         {
 475.             cout << "Znalazles buty - jako, iĹĽ posiadasz juĹĽ ten przedmiot, sprzedajesz go" << endl;
 476.             plecak.zloto = plecak.zloto + 10;
 477.             break;
 478.         }
 479.     case 5:
 480.         cout << "Znalazles porcje jedzenia - wzrastaja punkty wytrzymalosci" << endl;
 481.         plecak.jedzenie = plecak.jedzenie + 1;
 482.         postac.punkty_wytrzymalosci = postac.punkty_wytrzymalosci + 20;
 483.         break;
 484.     case 6:
 485.         cout << "Znalazles miksture many" << endl;
 486.         plecak.mikstura_many = plecak.mikstura_many + 1;
 487.         postac.punkty_many = postac.punkty_many + 30;
 488.         break;
 489.     case 7:
 490.         if (zaklecia.kula_ognia == false)
 491.         {
 492.             cout << "Znalazles zwoj z czarem 'kula ognia' - wzrastaja zadawane obrazenia i mana " << endl;
 493.             zaklecia.kula_ognia = true;
 494.             postac.punkty_many = postac.punkty_many + 15;
 495.             postac.zadawane_obrazenia = postac.zadawane_obrazenia + 30;
 496.             break;
 497.         }
 498.         else
 499.         {
 500.             cout << "Znalazles zwoj z czarem 'kula ognia' - jako, iĹĽ posiadasz juĹĽ ten przedmiot, sprzedajesz go" << endl;
 501.             plecak.zloto = plecak.zloto + 15;
 502.             break;
 503.         }
 504.     case 8:
 505.         if (zaklecia.regeneracja_wytrzymalosci == false)
 506.         {
 507.             cout << "Znalazles zwoj z czarem 'regeneracja zycia' - mozna go uzyc jesli zostaniesz pokonany w walce " << endl;
 508.             zaklecia.regeneracja_wytrzymalosci = true;
 509.             break;
 510.         }
 511.         else
 512.         {
 513.             cout << "Znalazles zwoj z czarem 'regeneracja zycia' - jako, iĹĽ posiadasz juĹĽ ten przedmiot, sprzedajesz go" << endl;
 514.             plecak.zloto = plecak.zloto + 15;
 515.             break;
 516.         }
 517.     case 9:
 518.         if (zaklecia.blyskawica == false)
 519.         {
 520.             cout << "Znalazles zwoj z czarem 'blyskawica' - wzrastaja zadawane obrazenia " << endl;
 521.             zaklecia.blyskawica = true;
 522.             postac.zadawane_obrazenia = postac.zadawane_obrazenia + 30;
 523.             break;
 524.         }
 525.         else
 526.         {
 527.             cout << "Znalazles zwoj z czarem 'blyskawica' - jako, iĹĽ posiadasz juĹĽ ten przedmiot, sprzedajesz go" << endl;
 528.             plecak.zloto = plecak.zloto + 15;
 529.             break;
 530.         }
 531.     case 10:
 532.         cout << "Znalazles 30 sztuk zlota - mozesz za nie kupic przydatne przedmioty gdy napotkasz kupca" << endl;
 533.         plecak.zloto = plecak.zloto + 30;
 534.         break;
 535.     default:
 536.         cout << "blad w losowaniu liczby(zly przedzial)" << endl;
 537.         break;
 538.     }
 539. }
 540.  
 541. void handel(bohater & postac, ekwipunek & plecak, czyczar & zaklecia)
 542. {
 543.     bool petla = false;
 544.     while (petla == false)
 545.     {
 546.         int wybor = 0;
 547.         cout << "Witaj jesli posiadasz wystarczajaco duzo zlota, mozesz kupic u mnie przydatny przedmiot" << endl;
 548.         cout << "1-buty, 30 sztuk zlota (wieksza ilosc punktow akcji podczas rundy)" << endl;
 549.         cout << "2-olej na miecz, 20 sztuk zlota (zwiekszona ilosc obrazen)" << endl;
 550.         cout << "3-jedzenie, 10 sztuk zlota (wieksza ilosc punktow wytrzymalosci)" << endl;
 551.         cout << "4-koniec handlu" << endl;
 552.         cin >> wybor;
 553.         switch (wybor)
 554.         {
 555.         case 1:
 556.             if ((plecak.buty == false) && (plecak.zloto >= 30))
 557.             {
 558.                 cout << "kupiles buty - od nastepnej tury otrzymujesz dodatkowe punkty akcji" << endl;
 559.                 cout << endl;
 560.                 postac.punkty_akcji = postac.punkty_akcji + 20;
 561.                 plecak.zloto = plecak.zloto - 30;
 562.                 plecak.buty = true;
 563.                 break;
 564.             }
 565.             else
 566.             {
 567.                 cout << "Posiadasz juz buty lub nie posiadasz wystarczajaco duzo zlota by je zakupic" << endl;
 568.                 cout << endl;
 569.                 break;
 570.             }
 571.             break;
 572.  
 573.         case 2:
 574.             if ((plecak.olej_na_miecz == false) && (plecak.zloto >= 20))
 575.             {
 576.                 cout << "Kupiles olej na miecz - ilosc zadawanych obrazen wzrosla" << endl;
 577.                 cout << endl;
 578.                 postac.zadawane_obrazenia = postac.zadawane_obrazenia + 15;
 579.                 plecak.olej_na_miecz = true;
 580.                 plecak.zloto = plecak.zloto - 20;
 581.                 break;
 582.             }
 583.             else
 584.             {
 585.                 cout << "Posiadasz juz olej lub nie posiadasz wystarczajaco duzo zlota by go zakupic" << endl;
 586.                 cout << endl;
 587.                 break;
 588.             }
 589.             break;
 590.  
 591.         case 3:
 592.             if (plecak.zloto >= 10)
 593.             {
 594.                 cout << "Znalazles porcje jedzenia - wzrastaja punkty wytrzymalosci" << endl;
 595.                 cout << endl;
 596.                 plecak.jedzenie = plecak.jedzenie + 1;
 597.                 postac.punkty_wytrzymalosci = postac.punkty_wytrzymalosci + 20;
 598.                 break;
 599.             }
 600.             else
 601.             {
 602.                 cout << "Nie posiadasz wystarczajaco duzo zlota by zakupic przedmiot" << endl;
 603.                 cout << endl;
 604.                 break;
 605.             }
 606.             break;
 607.  
 608.         case 4:
 609.             petla = true;
 610.             break;
 611.  
 612.         default:
 613.             cout << "Podana zostala zla liczba" << endl;
 614.             break;
 615.         }
 616.     }
 617. }
 618.  
 619. int student()
 620. {
 621.     int a, b, c;
 622.     cout << "Pierwsza liczba to 19 i musisz podac dwie liczby," << endl << "ktorych suma jest rowna wlasnie tyle" << endl;
 623.     cin >> a;
 624.     cin >> b;
 625.     if (dodawanie(a, b) == 19)
 626.     {
 627.         cout << "Udalo Ci sie dobrze podac pierwsza sume" << endl;
 628.     }
 629.     else
 630.     {
 631.         cout << "Suma podanych liczb wynosila " << dodawanie(a, b) << " a nie 19" << endl;
 632.         cout << "Niestety nie pokonales wyzwania, nic nie tracisz, ale tez nic nie zyskujesz" << endl;
 633.         return 0;
 634.     }
 635.     cout << "Druga liczba to 34 i musisz podac trzy liczby," << endl << "ktorych suma jest rowna wlasnie tyle" << endl;
 636.     cin >> a;
 637.     cin >> b;
 638.     cin >> c;
 639.     if (dodawanie(a, b, c) == 34)
 640.     {
 641.         cout << "Udalo Ci sie dobrze podac druga sume, wygrales miksture many" << endl;
 642.         return 1;
 643.     }
 644.     else
 645.     {
 646.         cout << "Suma podanych liczb wynosila " << dodawanie(a, b, c) << " a nie 34" << endl;
 647.         cout << "Niestety nie pokonales wyzwania, nic nie tracisz, ale tez nic nie zyskujesz" << endl;
 648.         return 0;
 649.     }
 650. }
 651.  
 652.  
 653. int turniej_w_kosci(int ilosc_graczy)
 654. {
 655.     cout << endl << endl << "NOWA RUNDA" << endl;
 656.     int* gracze;
 657.     gracze = new int[ilosc_graczy];
 658.  
 659.     int twoj_rzut = 0;
 660.     int los = ((rand() % 3) + 4);
 661.     twoj_rzut = los;
 662.     cout << "Twoj wynik = " << twoj_rzut << endl;
 663.     cout << "Podchodzi dodatkowa osoba i pyta sie czy moze do was dolaczyc" << endl;
 664.     bool kolejnapetla = false;
 665.     while (kolejnapetla == false)
 666.     {
 667.         int pytanie = 0;
 668.         cout << "Zgadzasz sie?" << endl;
 669.         cout << "1. Tak" << endl;
 670.         cout << "2. Nie" << endl << endl;
 671.         cin >> pytanie;
 672.         if (pytanie == 1)
 673.         {
 674.             dodaj(ilosc_graczy, gracze);
 675.             kolejnapetla = true;
 676.         }
 677.         if (pytanie == 2)
 678.         {
 679.             kolejnapetla = true;
 680.         }
 681.         if ((pytanie != 1) && (pytanie != 2))
 682.         {
 683.             cout << "Zla liczba - musisz wybrac miedzy opcja numer 1 i 2" << endl;
 684.             kolejnapetla = false;
 685.         }
 686.     }
 687.     for (int i = 0; i < ilosc_graczy; i++)
 688.     {
 689.         gracze[i] = ((rand() % 6) + 1);
 690.         cout << "Wynik przeciwnika" << " = " << gracze[i] << endl;
 691.     }
 692.  
 693.  
 694.     int maks = twoj_rzut;
 695.     int licznik = 0;
 696.     for (int i = 0; i < ilosc_graczy; i++)
 697.     {
 698.         if (gracze[i] > maks)
 699.         {
 700.             maks = gracze[i];
 701.         }
 702.     }
 703.  
 704.     if (maks == twoj_rzut)
 705.     {
 706.         for (int i = 0; i < ilosc_graczy; i++)
 707.         {
 708.             if (maks == gracze[i])
 709.             {
 710.                 licznik++;
 711.             }
 712.         }
 713.         if (licznik == 0)
 714.         {
 715.             delete[] gracze;
 716.             return ilosc_graczy;
 717.         }
 718.         else
 719.         {
 720.             cout << "Dobrze poszlo!" << endl << "Jednak " << licznik << " graczy mialo taka sama ilosc oczek co Ty!" << endl;
 721.             cout << "Przechodzicie do nastepnej rundy" << endl;
 722.             delete[] gracze;
 723.             turniej_w_kosci(licznik);
 724.         }
 725.     }
 726.     else
 727.     {
 728.         delete[] gracze;
 729.         cout << "przykro mi - przegrales" << endl;
 730.         return 0;
 731.     }
 732. }
 733.  
 734. void walka_bandyta(bohater & postac, ekwipunek & plecak, czyczar & zaklecia)
 735. {
 736.     bandyta b1;
 737.     if (b1.punkty_wytrzymalosci > postac.zadawane_obrazenia)
 738.     {
 739.         cout << "Udaje Ci sie pokonac przeciwnika, jednak poniewaz twoje obrazenia sa mniejsze od jego zdrowia," << endl << "zostajesz ranny (-20 punktow wytrzymalosci)" << endl;
 740.         postac.punkty_wytrzymalosci = postac.punkty_wytrzymalosci - b1.zadawane_obrazenia;
 741.     }
 742.     else
 743.     {
 744.         cout << "Udaje Ci sie pokonac przeciwnika bez odniesienia zadnych ran" << endl;
 745.     }
 746.  
 747. }
 748.  
 749. //-------------------------------------------------Zdarzenia losowe--------------------------------------------//
 750.  
 751. int losowe_zdarzenie()
 752. {
 753.  
 754.     bool petla = true;
 755.     int wybor;
 756.     int liczba = losowa_liczba();
 757.     //liczba=6;
 758.     switch (liczba)
 759.     {
 760.     case 1:
 761.         cout << "ZNALAZLES NIESTRZEZONA SKRZYNIE" << endl;
 762.         while (petla == true)
 763.         {
 764.             cout << "Zdecyduj co chcesz zrobic!" << endl;
 765.             cout << "Wybierz: 1-otworz - 10 punktow akcji" << endl;
 766.             cout << "wybierz: 2-nic nie rob" << endl;
 767.             cin >> wybor;
 768.             if (wybor == 1)
 769.             {
 770.                 petla = false;
 771.                 return 1;
 772.             }
 773.             if (wybor == 2)
 774.             {
 775.                 petla = false;
 776.             }
 777.             if ((wybor != 1) && (wybor != 2))
 778.             {
 779.                 cout << "Zla liczba - musisz wybrac miedzy opcja numer 1 i 2";
 780.             }
 781.         }
 782.         return 0;
 783.  
 784.  
 785.     case 2:
 786.         cout << "SPOTKALES WEDROWNEGO KUPCA" << endl;
 787.         while (petla == true)
 788.         {
 789.             cout << "Zdecyduj co chcesz zrobic!" << endl;
 790.             cout << "Wybierz: 1-zacznij handlowac " << endl;
 791.             cout << "wybierz: 2-odejdz" << endl;
 792.             cin >> wybor;
 793.             if (wybor == 1)
 794.             {
 795.                 petla = false;
 796.                 return 2;
 797.             }
 798.             if (wybor == 2)
 799.             {
 800.                 petla = false;
 801.             }
 802.             if ((wybor != 1) && (wybor != 2))
 803.             {
 804.                 cout << "Zla liczba - musisz wybrac miedzy opcja numer 1 i 2";
 805.             }
 806.         }
 807.         return 0;
 808.  
 809.     case 3:
 810.         cout << "SPOTYKASZ STUDENTA, KTORY RZUCA CI WYZWANIE MATEMATYCZNE" << endl;
 811.         cout << "Wyzwanie polega na tym, iz poda on jakas liczbe calkowita" << endl;
 812.         cout << "a Ty musisz napisac mu dwie lub trzy liczby ktorych suma jest rowna jego liczbie" << endl;
 813.         cout << "Jesli uda Ci sie podolac wyzwaniu otrzymasz od niego miksture many" << endl;
 814.         return 3;
 815.  
 816.     case 4:
 817.         cout << "TURNIEJ W KOSCI" << endl;
 818.         cout << endl;
 819.         cout << "Trafiles do karczmy, szukajac rozrywki wpadasz na pomysl zorganizowania turnieju w kosci." << endl;
 820.         cout << "Sam decydujesz z iloma przeciwnikami chcesz sie zmierzyc." << endl;
 821.         cout << "Im wiecej przeciwnikow, tym wieksze prawdopodobienstwo porazki, ale tez szansa na wieksza wygrana!" << endl;
 822.         cout << "Kazdy gracz wplaca po 10 sztuk zlota wejsciowego." << endl;
 823.         cout << "Wygrywa osoba ktora wyrzuci najwieksza liczbe oczek na kostce." << endl;
 824.         cout << "Jesli dwoch lub wiecej graczy, bedzie mialo taki sam wynik, wtedy obaj przechodza" << endl;
 825.         cout << "do nastepnej rundy, az do momentu gdy ktorys bedzie mial wiecej szczescia" << endl;
 826.         cout << "Aha! Warto tez dodac, ze nasza bohaterka ma magiczna kosc, dzieki ktorej wyrzuca tylko 4,5 i 6 ;)" << endl << endl;
 827.         return 4;
 828.  
 829.     case 5:
 830.         cout << "Spotkales bandyte!" << endl << "Mozesz stanac z nim do walki, albo zaplacic mu 30 sztuk zlota i odejsc" << endl;
 831.         while (petla == true)
 832.         {
 833.             cout << "Zdecyduj co chcesz zrobic!" << endl;
 834.             cout << "1. Walka" << endl;
 835.             cout << "2. Zaplac" << endl;
 836.             cin >> wybor;
 837.             if (wybor == 1)
 838.             {
 839.                 petla = false;
 840.                 return 5;
 841.             }
 842.             if (wybor == 2)
 843.             {
 844.                 petla = false;
 845.                 return 6;
 846.             }
 847.             if ((wybor != 1) && (wybor != 2))
 848.             {
 849.                 cout << "Zla liczba - musisz wybrac miedzy opcja numer 1 i 2";
 850.             }
 851.         }
 852.         return 0;
 853.  
 854.     case 6:
 855.         cout << "POMOGLES KUPCOWI" << endl;
 856.         cout << "W ramach podziekowania oddaje Ci on za darmo pusta ksiege" << endl;
 857.         return 7;
 858.  
 859.     case 7:
 860.         cout << "7" << endl;
 861.         return 0;
 862.  
 863.     case 8:
 864.         cout << "8" << endl;
 865.         return 0;
 866.  
 867.     case 9:
 868.         cout << "9" << endl;
 869.         return 0;
 870.  
 871.     case 10:
 872.         cout << "10" << endl;
 873.         return 0;
 874.  
 875.     }
 876. }
 877.  
 878. //-------------------------------------------------Funckja main----------------------------------------------//
 879.  
 880. Player* bohater::player;
 881. int main()
 882. {
 883.     bohater::stworz();
 884.     cin >> bohater::player;
 885.  
 886.     bohater maciej;
 887.     cout << *maciej.getWynik() << endl; // zrobiłem ci jakeigoś bohatera macieja i jego wynik i lv ci to będzie wyswietlało
 888.     // to przykładowo że np zdobywa jakies punkty i jakiś lv ma i wyswietla ci to
 889.     //punkty możesz za cos tam dodać
 890.  
 891.  
 892.     skills brak("BRAK", 99999, 0);
 893.     skills kula_ognia("kula ognia", 20, 30);
 894.     skills blyskawica("blyskawica", 10, 25);
 895.     skills regeneracja_wytrzymalosci("regeneracja wytrzymalosci", 30, 0, 20);
 896.  
 897.     Nekromanci* nek1 = new Nekromanci(100, 5, 2);
 898.     Nekromanci* nek2 = new Nekromanci(*nek1);
 899.  
 900.     delete nek1;
 901.     delete nek2;
 902.  
 903.  
 904.     pojemnik** p;
 905.     stworz(p, si, brak);
 906.     p[0]->changeSkill(&kula_ognia);
 907.     /*wyswietl(p, si);
 908.     cout << endl;
 909.     zwieksz(p, si, brak);
 910.     wyswietl(p, si);
 911.     cout << endl;
 912.     zmniejsz(p, si, brak);
 913.     wyswietl(p, si);
 914.     cout << endl;
 915.     zwieksz(p, si, brak);
 916.     wyswietl(p, si);
 917.     cout << endl;
 918.     zwieksz(p, si, brak);
 919.     wyswietl(p, si);
 920.     cout << endl;
 921.     zwieksz(p, si, brak);
 922.     wyswietl(p, si);
 923.     cout << endl;*/
 924.  
 925.  
 926.     bohater postac;
 927.     postac.stworz_postac();
 928.  
 929.  
 930.  
 931.     /*string imie;
 932.     imie = postac.getName();
 933.     cout << imie << endl;
 934.  
 935.     cout << "Podaj imie swojej bohaterki" << endl;
 936.     cin >> imie;
 937.     postac.changeName(imie);
 938.  
 939.     cout << imie << endl;*/
 940.  
 941.     srand(int(time(NULL)));
 942.     //-------------------------------------------Wprowadzenie------------------------------------------------//
 943.     cout << "|___WITAJ W GRZE___XXXXX____!|" << endl;
 944.     cout << "Przejmiesz wkrotce kontrole nad swoja postacja" << endl;
 945.     cout << "Wcielisz sie w 16 letnia dziewczyne, ktorej cala wioska zostala najechana i spalona" << endl;
 946.     cout << "przez zamaskowanych oprawcow. Jestes jedyna osoba, ktorej udalo sie wyjsc z tego calo" << endl;
 947.     cout << "jednak nasza bohaterka zostala zraniona zatruta strzala" << endl;
 948.     cout << "zeby wiedziec co za toksyna wyniszcza jej organizm, musi wycignac ta informacje od zamaskowanych oprawcow," << endl;
 949.     cout << "wiec nie liczac roznych przeciwnosci losu, bedziesz musial dodatkowo walczyc z czasem." << endl;
 950.     cout << "Aby pomscic najblizszych i uratowac swoje zycie" << endl;
 951.     cout << endl;
 952.     cout << "Zeby wygrac rozgrywke uzbieraj wymagana ilosc punktow wytrzymalosci,zadawanych obrazen i punktow many" << endl;
 953.     cout << "a nastepnie dotrzyj do przeciwnikow zanim trucizna doprowadzi Cie do smierci." << endl;;
 954.     system("PAUSE");
 955.     cout << endl;
 956.  
 957.     ekwipunek plecak;
 958.     plecak.stworz_plecak();
 959.  
 960.     czyczar zaklecia;
 961.     zaklecia.stworz_liste();
 962.     zaklecia.kula_ognia = true;
 963.     //---------------------------------------------Rozgrywka-----------------------------------------------//
 964.     bool koniec_gry = false;
 965.     int pokonany_dystans = 0;
 966.     int ubyte_tury = 0;
 967.     //int liczba_tur = 5;
 968.     while (koniec_gry == false)
 969.     {
 970.         bool koniec_tury = false;
 971.         postac.punkty_akcji = 100;
 972.         while ((postac.punkty_akcji >= 10) && (koniec_tury == false))
 973.         {
 974.             int akcja = 0;
 975.             cout << "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" << endl;
 976.             cout << "Statystyki postaci:   " << "                       ";
 977.             cout << "Zawartosc plecaka:" << "            " << "Umiejetnosci specjalne:" << endl;
 978.             cout << "punkty wytrzymalosci = " << postac.punkty_wytrzymalosci << "/200               ";
 979.             cout << "zbroja = " << plecak.zbroja << "                    ";
 980.             cout << "kula ognia = " << zaklecia.kula_ognia << endl;
 981.             cout << "punkty many = " << postac.punkty_many << "/150                        ";
 982.             cout << "helm = " << plecak.helm << "                      ";
 983.             cout << "regeneracja wytrzymalosci = " << zaklecia.regeneracja_wytrzymalosci << endl;
 984.             cout << "zadawane obrazenia = " << postac.zadawane_obrazenia << "/100                  ";
 985.             cout << "buty = " << plecak.buty << "                      ";
 986.             cout << "blyskawica = " << zaklecia.blyskawica << endl;
 987.             cout << "                                 " << "            ";
 988.             cout << "jedzenie= " << plecak.jedzenie << endl;
 989.             cout << "                                             mikstury many = " << plecak.mikstura_many << endl;
 990.             cout << "                                             zloto = " << plecak.zloto << endl << endl;
 991.             cout << "Ksiegi z zakleciami, pozwalaja nam one nauczyc sie nowych zaklec, jesli ktoras z nich jest wolna" << endl;
 992.             wyswietl(p, si);
 993.             cout << endl;
 994.             int dystans = 25;
 995.             int liczba_tur = 5;
 996.             cout << endl;
 997.             cout << "Pozostaly dystans do spotkania z oprawcami (skracac mozna za pomoca kostki przemieszczania sie) = " << dystans - pokonany_dystans << endl;
 998.             cout << "Pozostala ilosc tur do smierci na wskutek dzialania trucizny = " << liczba_tur - ubyte_tury << endl;
 999.             cout << "Pozostale punkty akcji w turze = " << postac.punkty_akcji << endl << endl;
 1000.             cout << "Akcje (wpisz odpowiadajacy numer):" << endl;
 1001.             cout << "1. Kulaj kostka losowych zdarzen (-10 punktow akcji)" << endl;
 1002.             cout << "2. Kulaj kostka przemieszczania sie(-20 punktow akcji)" << endl;
 1003.             cout << "3. Zrezygnuj z podejmowania jakichkolwiek akcji i zakoncz ture (punkty akcji nie sumuja sie po zakonczeniu tury)" << endl;
 1004.             cin >> akcja;
 1005.             bool ilosc_akcji = false;
 1006.             while (ilosc_akcji == false)
 1007.             {
 1008.                 //---------------------------------------------------------Akcja1-------------------------------------------------------//
 1009.                 if (akcja == 1)
 1010.                 {
 1011.                     if (postac.punkty_akcji >= 10)
 1012.                     {
 1013.                         int losowe;
 1014.                         postac.punkty_akcji = postac.punkty_akcji - 10;
 1015.                         losowe = losowe_zdarzenie();
 1016.                         {
 1017.                             switch (losowe)
 1018.                             {
 1019.                             case 1:
 1020.                                 otwieranie_skrzynki(postac, plecak, zaklecia);
 1021.                                 break;
 1022.  
 1023.                             case 2:
 1024.                                 handel(postac, plecak, zaklecia);
 1025.                                 break;
 1026.  
 1027.                             case 3:
 1028.                                 int rezultat;
 1029.                                 rezultat = student();
 1030.                                 if (rezultat == 1)
 1031.                                 {
 1032.                                     plecak.mikstura_many = plecak.mikstura_many + 1;
 1033.                                     postac.punkty_many = postac.punkty_many + 30;
 1034.                                 }
 1035.                                 break;
 1036.  
 1037.                             case 4:
 1038.                             {
 1039.                                 bool czyzagrac = false;
 1040.  
 1041.                                 if (plecak.zloto >= 10)
 1042.                                 {
 1043.                                     while ((czyzagrac == false) && (plecak.zloto >= 10))
 1044.                                     {
 1045.                                         int ilosc_graczy = 0;
 1046.                                         int wygrana = 0;
 1047.                                         cout << "Ilu graczy chcesz zaprosic do turnieju?" << endl;
 1048.                                         cin >> ilosc_graczy;
 1049.                                         wygrana = turniej_w_kosci(ilosc_graczy);
 1050.                                         if (wygrana == 0)
 1051.                                         {
 1052.                                             plecak.zloto = plecak.zloto - 10;
 1053.                                             cout << "Straciles 10 sztuk zlota" << endl;
 1054.                                         }
 1055.                                         else
 1056.                                         {
 1057.                                             int dodosoby;
 1058.                                             cout << "Ile dodatkowych osob dolaczylo do Ciebie podczas gry? (podaj liczbe)" << endl;
 1059.                                             cin >> dodosoby;
 1060.                                             cout << "Wygrales!" << endl << "Zarobiles " << (10 * ilosc_graczy) + (10 * dodosoby) << " sztuk zlota!" << endl << endl;
 1061.                                             plecak.zloto = plecak.zloto + (10 * ilosc_graczy);
 1062.                                         }
 1063.                                         bool kolejnapetla = false;
 1064.                                         while (kolejnapetla == false)
 1065.                                         {
 1066.                                             int pytanie = 0;
 1067.                                             cout << "Czy chcesz zagrac ponownie?" << endl;
 1068.                                             cout << "1. Tak" << endl;
 1069.                                             cout << "2. Nie" << endl << endl;
 1070.                                             cin >> pytanie;
 1071.                                             if (pytanie == 1)
 1072.                                             {
 1073.                                                 czyzagrac = false;
 1074.                                                 kolejnapetla = true;
 1075.                                             }
 1076.                                             if (pytanie == 2)
 1077.                                             {
 1078.                                                 czyzagrac = true;
 1079.                                                 kolejnapetla = true;
 1080.                                             }
 1081.                                             if ((pytanie != 1) && (pytanie != 2))
 1082.                                             {
 1083.                                                 cout << "Zla liczba - musisz wybrac miedzy opcja numer 1 i 2" << endl;
 1084.                                                 kolejnapetla = false;
 1085.                                             }
 1086.                                         }
 1087.                                     }
 1088.                                 }
 1089.                                 if (plecak.zloto < 10)
 1090.                                 {
 1091.                                     cout << "Nie posiadasz wystarczajaco zlota zeby postawic zaklad" << endl;
 1092.                                 }
 1093.                             }
 1094.                             break;
 1095.                             case 5:
 1096.  
 1097.                                 walka_bandyta(postac, plecak, zaklecia);
 1098.                                 break;
 1099.  
 1100.                             case 6:
 1101.                                 if (plecak.zloto >= 30)
 1102.                                 {
 1103.                                     cout << "Zdecydowales sie zaplacic, tracisz 30 sztuk zlota" << endl;
 1104.                                     plecak.zloto = plecak.zloto - 30;
 1105.                                 }
 1106.                                 else
 1107.                                 {
 1108.                                     cout << "Nie posiadasz wystarczajaco duzo zlota, musisz stanac do walki" << endl << endl;
 1109.                                     walka_bandyta(postac, plecak, zaklecia);
 1110.                                 }
 1111.                                 break;
 1112.                             case 7:
 1113.                                 zwieksz(p, si, brak);
 1114.                             }
 1115.                             ilosc_akcji = true;
 1116.                         }
 1117.                     }
 1118.                     else
 1119.                     {
 1120.                         cout << "Posiadasz za malo punktow akcji na wykonanie tej czynnosci" << endl;
 1121.                         break;
 1122.                     }
 1123.                 }
 1124.                 //---------------------------------------------------------Akcja2-------------------------------------------------------//
 1125.                 if (akcja == 2)
 1126.                 {
 1127.                     if (postac.punkty_akcji >= 20)
 1128.                     {
 1129.                         int odleglosc = 0;
 1130.                         odleglosc = losowa_kostka();
 1131.                         cout << "Pokonany dystans = " << odleglosc << endl;
 1132.                         pokonany_dystans = pokonany_dystans + odleglosc;
 1133.                         postac.punkty_akcji = postac.punkty_akcji - 20;
 1134.                         ilosc_akcji = true;
 1135.                         using namespace kontrola_rozgrywki;
 1136.                         dane danekontroli;
 1137.                         if (pokonany_dystans >= danekontroli.odleglosc)
 1138.                         {
 1139.                             koniec_tury = true;
 1140.                             if ((postac.punkty_wytrzymalosci < 200) || (postac.punkty_many < 150) || (postac.zadawane_obrazenia < 100))
 1141.                             {
 1142.                                 //---------------------------------------------------------Negatywne zakonczenie nr.1-------------------------------------------------------//
 1143.                                 koniec_rozgrywki1();
 1144.                                 koniec_gry = true;
 1145.                             }
 1146.                             else
 1147.                             {
 1148.                                 //---------------------------------------------------------Pozytywne zakonczenie pierwszego etapu-------------------------------------------------------//                
 1149.                                                     //JESLI GRACZ DA RADE UZBIERAC WSZYSTKIE WYMAGAJACE UMIEJETNOSCI I WYROBI SIE Z DOTARCIEM DO WROGOW (POZYTYWNE ZAKONCZENIE EW.WALKA Z BOSSEM)
 1150.  
 1151.                             }
 1152.                         }
 1153.                     }
 1154.                     else
 1155.                     {
 1156.                         cout << "Posiadasz za malo punktow akcji na wykonanie tej czynnosci" << endl;
 1157.                         ilosc_akcji = true;
 1158.                         break;
 1159.                     }
 1160.                 }
 1161.                 //----------------------------------------------------------------Akcja3----------------------------------------------------------------//
 1162.                 if (akcja == 3)
 1163.                 {
 1164.                     ilosc_akcji = true;
 1165.                     koniec_tury = true;
 1166.                 }
 1167.  
 1168.  
 1169.             }
 1170.             cout << "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" << endl;
 1171.             system("PAUSE");
 1172.         }
 1173.         if (koniec_gry == false)
 1174.         {
 1175.             ubyte_tury++;
 1176.             cout << "******************" << endl;
 1177.             cout << "* Koniec " << ubyte_tury << " tury! *" << endl;
 1178.             cout << "******************" << endl;
 1179.             cout << "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" << endl;
 1180.             system("PAUSE");
 1181.         }
 1182.         using namespace kontrola_rozgrywki;
 1183.         dane danekontroli;
 1184.         if (ubyte_tury >= danekontroli.liczba_tur)
 1185.         {
 1186.             //---------------------------------------------------------Negatywne zakonecznie nr.2-------------------------------------------------------//
 1187.             koniec_rozgrywki2();
 1188.             koniec_gry = true;
 1189.         }
 1190.     }
 1191.     return 0;
 1192. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top