daily pastebin goal
30%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 19th, 2013 31 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1. Ideowy schemat CPU typu 64 i 256.
 2. 2. Funkcja rejestrujaca IP/SK.
 3. 3. Odczyt RAM/ zapis RAM.
 4. 4. Zadeklarowac tablice w jezyku C 512 elem 32 bit
 5. 5. Dana jest zmienna short int U2 podaj wynik operacji -32768-1= / 32767+1=
 6. 6. unsigned short int 0-1= / 65535+1=
 7. 7. void fun(int a):
 8. a) a-nr_przebiegu+2
 9. b) a-2-nr_przebiegu
 10. 8. Napisz instrukcje w jezyku C, ktora przypisze jej zanegowana wartosc (bitowa)
 11. a) // a<-not a
 12. b) //a <-a"XOR"0x1234
 13. 9.TYPE D zdefiniowac typ strukturalny, ktory ma zawierac zmienna 16 bitowa "a" bez znaku / 32 bit zmiennoprzecinkowa "b" / tablica 1024 elementy 8 bit "tab" ktora wykona sie 512/192 razy.
 14. 10. Zadeklaruj tablice 512 elem typu "moj_typt" oraz do setnego elementu zapisac 0 dla skladowej a.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top