daily pastebin goal
41%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 19th, 2013 31 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1. Ideowy schemat CPU typu 64 i 256.
 2. 2. Funkcja rejestrujaca IP/SK.
 3. 3. Odczyt RAM/ zapis RAM.
 4. 4. Zadeklarowac tablice w jezyku C 512 elem 32 bit
 5. 5. Dana jest zmienna short int U2 podaj wynik operacji -32768-1= / 32767+1=
 6. 6. unsigned short int 0-1= / 65535+1=
 7. 7. void fun(int a):
 8. a) a-nr_przebiegu+2
 9. b) a-2-nr_przebiegu
 10. 8. Napisz instrukcje w jezyku C, ktora przypisze jej zanegowana wartosc (bitowa)
 11. a) // a<-not a
 12. b) //a <-a"XOR"0x1234
 13. 9.TYPE D zdefiniowac typ strukturalny, ktory ma zawierac zmienna 16 bitowa "a" bez znaku / 32 bit zmiennoprzecinkowa "b" / tablica 1024 elementy 8 bit "tab" ktora wykona sie 512/192 razy.
 14. 10. Zadeklaruj tablice 512 elem typu "moj_typt" oraz do setnego elementu zapisac 0 dla skladowej a.
RAW Paste Data
Top