ABIX_Edukacja

LwS-Python-08

May 6th, 2020
9,785
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 1.65 KB | None | 0 0
 1. # gra - pirat musi dostać się na statek
 2. # Licencja: GNU GPL - https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
 3. # obrazki oryginalnie w serwisie Pixabay:
 4. # Statek: https://pixabay.com/pl/vectors/statek-%C5%82%C3%B3d%C5%BA-pirat-korsarz-146312/
 5. # Pirat: https://pixabay.com/pl/vectors/pingwin-pirat-tux-zwierz%C4%85t-chustka-161356/
 6. # Morze: https://pixabay.com/pl/photos/sun-ustawienie-niebo-zach%C3%B3d-s%C5%82o%C5%84ca-3726030/
 7.  
 8. # dodatkowe funkcje - importowanie modułów
 9. from random import randint
 10. from datetime import datetime
 11.  
 12. #dodatkowe funkcje - definicje
 13.  
 14. def losuj_xy(max_x, max_y):
 15.     x = randint(20, max_x - 20)
 16.     y = randint(20, max_y - 20)
 17.     return (x,y)
 18.  
 19. WIDTH = 1264
 20. HEIGHT = 840
 21. KROK = 3
 22. ODLEGLOSC = 40
 23.  
 24. start = datetime.now()
 25.  
 26. ship = Actor("ship.png")
 27. ship.pos = losuj_xy(WIDTH, HEIGHT)
 28.  
 29. pirat = Actor("pingwin.png")
 30. pirat.pos = losuj_xy(WIDTH, HEIGHT)
 31. # dodatkowe właściwości dla obiektu pirat
 32. pirat.czas = datetime.now()
 33. pirat.skonczyl = False
 34. pirat.gra = True
 35. pirat.wynik = False
 36.  
 37. def draw():
 38.     screen.blit("sun.jpg", (0,0))
 39.     ship.draw()
 40.     pirat.draw()
 41.     if pirat.skonczyl == True:
 42.         pirat.czas = datetime.now() - start
 43.         pirat.skonczyl = False
 44.         pirat.gra = False
 45.         pirat.wynik = True
 46.  
 47.     if pirat.wynik == True:
 48.         screen.draw.text(f"Super! Czas: {pirat.czas}", (10, 10))
 49.  
 50.  
 51. def update():
 52.     if keyboard.right:
 53.         pirat.x += KROK
 54.     if keyboard.left:
 55.         pirat.x -= KROK
 56.     if keyboard.up:
 57.         pirat.y -= KROK
 58.     if keyboard.down:
 59.         pirat.y += KROK
 60.     if pirat.gra == True and pirat.distance_to(ship) < ODLEGLOSC:
 61.         pirat.skonczyl = True
Add Comment
Please, Sign In to add comment