SHARE
TWEET

oldaletown.asm

Mmmmmmmmmmmmmmmmm Jul 7th, 2016 137 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Music_OldaleTown:
 2.     dbw $80, Music_OldaleTown_Ch1
 3.     dbw $01, Music_OldaleTown_Ch2
 4.     dbw $02, Music_OldaleTown_Ch3
 5.  
 6. Music_OldaleTown_Ch1:
 7.     tempo 188
 8.     dutycycle 0
 9.     tone $0001
 10.     notetype $C, $83
 11.     callchannel Music_OldaleTown_Ch1_branch_1
 12.     note A_, 2
 13.     note F_, 2
 14.     octave 3
 15.     note C_, 2
 16.     octave 2
 17.     note F_, 2
 18.     note A#, 2
 19.     note F_, 2
 20.     octave 3
 21.     note C_, 2
 22.     octave 2
 23.     note F_, 2
 24.     note A_, 2
 25.     note F_, 2
 26.     octave 3
 27.     note C_, 2
 28.     octave 2
 29.     note F_, 2
 30.     octave 3
 31.     note D#, 2
 32.     note D_, 2
 33.     note D#, 2
 34.     octave 2
 35.     note F_, 2
 36.     callchannel Music_OldaleTown_Ch1_branch_1
 37.     note A#, 2
 38.     note F_, 2
 39.     octave 3
 40.     note D_, 2
 41.     octave 2
 42.     note F_, 2
 43.     note B_, 2
 44.     note F_, 2
 45.     octave 3
 46.     note D_, 2
 47.     octave 2
 48.     note F_, 2
 49.     octave 3
 50.     note C_, 2
 51.     octave 2
 52.     note G_, 2
 53.     octave 3
 54.     note D#, 2
 55.     octave 2
 56.     note G_, 2
 57.     intensity $82
 58.     octave 3
 59.     note F_, 1
 60.     note D#, 1
 61.     note C_, 1
 62.     octave 2
 63.     note A_, 1
 64.     octave 3
 65.     note A_, 1
 66.     note G_, 1
 67.     note F_, 1
 68.     note A_, 1
 69.     intensity $83
 70.     note A#, 2
 71.     note F_, 2
 72.     note A#, 2
 73.     octave 2
 74.     note A#, 2
 75.     octave 3
 76.     note A#, 2
 77.     note G_, 2
 78.     note A#, 2
 79.     octave 2
 80.     note A#, 2
 81.     octave 3
 82.     note A_, 2
 83.     note F_, 2
 84.     note A_, 2
 85.     note C_, 2
 86.     intensity $87
 87.     note A#, 4
 88.     note B_, 4
 89.     intensity $83
 90.     octave 4
 91.     note C_, 2
 92.     octave 3
 93.     note G_, 2
 94.     octave 4
 95.     note C_, 2
 96.     octave 3
 97.     note D#, 2
 98.     note B_, 2
 99.     note G_, 2
 100.     note B_, 2
 101.     note D#, 2
 102.     intensity $80
 103.     note G_, 2
 104.     intensity $87
 105.     note G_, 4
 106.     intensity $84
 107.     note A_, 2
 108.     intensity $80
 109.     note F_, 2
 110.     intensity $87
 111.     note F_, 6
 112.     dutycycle 2
 113.     intensity $82
 114.     note D#, 1
 115.     note F_, 1
 116.     note G_, 1
 117.     note A_, 1
 118.     note A#, 1
 119.     octave 4
 120.     note D#, 1
 121.     note G_, 1
 122.     note A_, 1
 123.     note A#, 1
 124.     intensity $72
 125.     note D#, 1
 126.     intensity $62
 127.     note A#, 1
 128.     intensity $52
 129.     note D#, 1
 130.     intensity $42
 131.     note A#, 1
 132.     intensity $32
 133.     note D#, 1
 134.     intensity $22
 135.     note A#, 1
 136.     intensity $12
 137.     note D#, 1
 138.     intensity $82
 139.     octave 3
 140.     note F#, 1
 141.     note G#, 1
 142.     note A#, 1
 143.     octave 4
 144.     note C_, 1
 145.     note C#, 1
 146.     note F#, 1
 147.     note A#, 1
 148.     octave 5
 149.     note C_, 1
 150.     note C#, 1
 151.     intensity $72
 152.     octave 4
 153.     note F#, 1
 154.     intensity $62
 155.     octave 5
 156.     note C#, 1
 157.     intensity $52
 158.     octave 4
 159.     note F#, 1
 160.     intensity $42
 161.     octave 5
 162.     note C#, 1
 163.     intensity $32
 164.     octave 4
 165.     note F#, 1
 166.     intensity $22
 167.     octave 5
 168.     note C#, 1
 169.     intensity $12
 170.     octave 4
 171.     note F#, 1
 172.     dutycycle 0
 173.     octave 4
 174.     intensity $80
 175.     note C_, 2
 176.     intensity $87
 177.     note C_, 6
 178.     octave 3
 179.     intensity $80
 180.     note A#, 2
 181.     intensity $87
 182.     note A#, 6
 183.     intensity $80
 184.     note A_, 2
 185.     intensity $87
 186.     note A_, 4
 187.     note A#, 2
 188.     intensity $80
 189.     octave 4
 190.     note C_, 2
 191.     intensity $87
 192.     note C_, 6
 193.     loopchannel 0, Music_OldaleTown_Ch1
 194.    
 195. Music_OldaleTown_Ch1_branch_1:
 196.     octave 2
 197.     note A#, 2
 198.     note F_, 2
 199.     octave 3
 200.     note D_, 2
 201.     octave 2
 202.     note A#, 2
 203.     note A_, 2
 204.     note F_, 2
 205.     octave 3
 206.     note C_, 2
 207.     octave 2
 208.     note A_, 2
 209.     note G_, 2
 210.     note D_, 2
 211.     note A#, 2
 212.     note G_, 2
 213.     note F_, 2
 214.     note C_, 2
 215.     note A#, 2
 216.     note F_, 2
 217.     endchannel
 218.  
 219. Music_OldaleTown_Ch2:
 220.     tone $0001
 221.     callchannel Music_OldaleTown_Ch2_branch_1
 222.     note F_, 4
 223.     note __, 4
 224.     dutycycle 3
 225.     octave 3
 226.     intensity $70
 227.     note F_, 6
 228.     note D#, 2
 229.     note D_, 2
 230.     note D#, 2
 231.     note D_, 2
 232.     octave 2
 233.     note A#, 2
 234.     octave 3
 235.     note C_, 6
 236.     intensity $77
 237.     note C_, 10
 238.     callchannel Music_OldaleTown_Ch2_branch_1
 239.     dutycycle 3
 240.     octave 3
 241.     note C_, 8
 242.     note D_, 6
 243.     octave 2
 244.     note A#, 2
 245.     octave 3
 246.     note F_, 2
 247.     note D#, 2
 248.     note D_, 2
 249.     note D#, 2
 250.     note C_, 4
 251.     intensity $67
 252.     note C_, 4
 253.     intensity $50
 254.     note D#, 4
 255.     intensity $5E
 256.     note D#, 4
 257.     dutycycle 1
 258.     intensity $60
 259.     octave 1
 260.     note A#, 4
 261.     note __, 2
 262.     note F_, 2
 263.     note G_, 6
 264.     note __, 2
 265.     note F_, 4
 266.     note __, 2
 267.     note C_, 2
 268.     note A#, 4
 269.     note G_, 4
 270.     octave 2
 271.     note C_, 4
 272.     note __, 2
 273.     octave 1
 274.     note G_, 2
 275.     octave 2
 276.     note D#, 4
 277.     note __, 2
 278.     octave 1
 279.     note G_, 2
 280.     note A#, 2
 281.     note __, 1
 282.     octave 2
 283.     note C_, 2
 284.     note __, 1
 285.     note D_, 2
 286.     octave 1
 287.     note A_, 2
 288.     note __, 1
 289.     note G_, 2
 290.     note __, 1
 291.     note F_, 2
 292.     note D#, 4
 293.     note __, 2
 294.     note D#, 2
 295.     note A#, 6
 296.     note __, 2
 297.     note F#, 4
 298.     note __, 2
 299.     note F#, 2
 300.     octave 2
 301.     note C#, 6
 302.     note __, 2
 303.     octave 1
 304.     note F_, 8
 305.     note A#, 8
 306.     note F_, 4
 307.     note __, 2
 308.     note F_, 2
 309.     note A_, 4
 310.     intensity $67
 311.     note A_, 4
 312.     loopchannel 0, Music_OldaleTown_Ch2
 313.    
 314. Music_OldaleTown_Ch2_branch_1:
 315.     dutycycle 1
 316.     notetype $C, $60
 317.     octave 1
 318.     note A#, 4
 319.     note __, 4
 320.     note A_, 4
 321.     note __, 4
 322.     note G_, 4
 323.     note __, 4
 324.     endchannel
 325.    
 326.  
 327. Music_OldaleTown_Ch3:
 328.     stereopanning $ff
 329.     vibrato $16, $13
 330.     callchannel Music_OldaleTown_Ch3_branch_1
 331.     note G_, 1
 332.     note A_, 1
 333.     note A#, 2
 334.     octave 5
 335.     note C_, 2
 336.     note D_, 2
 337.     octave 4
 338.     note A#, 2
 339.     octave 5
 340.     note C_, 14
 341.     intensity $21
 342.     note C_, 2
 343.     intensity $22
 344.     note A_, 6
 345.     note G_, 1
 346.     note __, 1
 347.     note F_, 1
 348.     note __, 1
 349.     note G_, 1
 350.     note __, 1
 351.     note A_, 1
 352.     note __, 1
 353.     note C_, 1
 354.     note __, 1
 355.     callchannel Music_OldaleTown_Ch3_branch_1
 356.     octave 5
 357.     note G_, 1
 358.     note A#, 1
 359.     note A_, 2
 360.     note G_, 2
 361.     note F_, 2
 362.     octave 6
 363.     note D#, 2
 364.     note D_, 14
 365.     intensity $21
 366.     note D_, 2
 367.     intensity $22
 368.     octave 5
 369.     note G_, 6
 370.     note D#, 1
 371.     note __, 1
 372.     note A_, 1
 373.     note G_, 1
 374.     note F_, 1
 375.     note C_, 1
 376.     note A_, 1
 377.     note G_, 1
 378.     note F_, 1
 379.     note A_, 1
 380.     intensity $11
 381.     octave 6
 382.     note D_, 5
 383.     note __, 1
 384.     octave 5
 385.     note A#, 1
 386.     octave 6
 387.     note C_, 1
 388.     note D_, 2
 389.     note A#, 1
 390.     note __, 1
 391.     note A_, 1
 392.     note __, 1
 393.     note G_, 1
 394.     note __, 1
 395.     note F_, 5
 396.     note __, 1
 397.     note G_, 2
 398.     note D_, 8
 399.     note D#, 5
 400.     note __, 1
 401.     note C_, 1
 402.     note D_, 1
 403.     note D#, 1
 404.     note __, 1
 405.     note F_, 1
 406.     note __, 1
 407.     note G_, 1
 408.     note __, 1
 409.     octave 5
 410.     note G_, 2
 411.     note A#, 5
 412.     note __, 1
 413.     octave 6
 414.     note C_, 2
 415.     octave 5
 416.     note A_, 8
 417.     note A#, 5
 418.     note __, 1
 419.     octave 6
 420.     note D#, 1
 421.     note F_, 1
 422.     note G_, 1
 423.     note __, 1
 424.     note A_, 1
 425.     note __, 1
 426.     note A#, 1
 427.     note __, 1
 428.     octave 5
 429.     note A#, 2
 430.     octave 6
 431.     note C#, 5
 432.     note __, 1
 433.     note D#, 1
 434.     note F_, 1
 435.     note F#, 1
 436.     note __, 1
 437.     note G#, 1
 438.     note __, 1
 439.     note A#, 1
 440.     note __, 1
 441.     octave 5
 442.     note A#, 2
 443.     octave 6
 444.     note C_, 6
 445.     note D_, 2
 446.     note D#, 2
 447.     note C_, 2
 448.     notetype $8, $11
 449.     note A#, 2
 450.     note A_, 2
 451.     note A#, 2
 452.     notetype $C, $11
 453.     note A_, 8
 454.     intensity $21
 455.     note A_, 4
 456.     intensity $31
 457.     note A_, 4
 458.     loopchannel 0, Music_OldaleTown_Ch3
 459.    
 460. Music_OldaleTown_Ch3_branch_1:
 461.     notetype $C, $11
 462.     octave 5
 463.     note A#, 6
 464.     note F_, 2
 465.     note D#, 2
 466.     note D_, 2
 467.     note C_, 2
 468.     note D_, 2
 469.     octave 4
 470.     note A#, 5
 471.     note __, 1
 472.     endchannel
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top