Kribo

Halveringstid NN-1

Aug 3rd, 2020
257
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. #Funksjon som gir kor mange prosent som er igjen av stoffet etter t tid.
  2. #Be om verdiar for t og h.
  3. t = float(input("Kor lang tid har gått? "))
  4. h = float(input("Kva er halveringstida? "))
  5.  
  6. #Berekn kor mange prosent som står att av massen.
  7. p = 0.5**(t/h)*100
  8.  
  9. #Skriv ut svaret.
  10. print("Det står att", p, "% av massen som enno ikkje har sendt ut stråling.")
RAW Paste Data