vmars316

Quick.js

Mar 17th, 2016
76
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /**
 2.  * Copyright (c) 2014, 2015 Diogo Schneider
 3.  *
 4.  * Released under The MIT License (MIT)
 5.  *
 6.  * https://github.com/dgsprb/quick
 7.  */
 8.  
 9. (function () {
 10.  
 11.     "use strict";
 12.  
 13.     var CANVAS_TAG = "canvas";
 14.     var CONTEXT = "2d";
 15.     var KEY_DOWN = "keydown";
 16.     var KEY_UP = "keyup";
 17.     var MOUSE_DOWN = "mousedown";
 18.     var MOUSE_MOVE = "mousemove";
 19.     var MOUSE_UP = "mouseup";
 20.     var RADIAN_DEGREES = 180;
 21.     var TOUCH_END = "touchend";
 22.     var TOUCH_MOVE = "touchmove";
 23.     var TOUCH_START = "touchstart";
 24.  
 25.     var CommandEnum = {
 26.         "UP" : 0,
 27.         "DOWN" : 1,
 28.         "LEFT" : 2,
 29.         "RIGHT" : 3,
 30.         "A" : 4,
 31.         "B" : 5,
 32.         "X" : 6,
 33.         "Y" : 7,
 34.         "SELECT" : 8,
 35.         "START" : 9
 36.     };
 37.  
 38.     var Quick  = (function () {
 39.  
 40.         var DEFAULT_AUTO_SCALE = true;
 41.         var DEFAULT_FRAME_TIME = 30;
 42.         var DEFAULT_KEEP_ASPECT = false;
 43.         var DEFAULT_NAME = "Game";
 44.         var DEFAULT_NUMBER_OF_LAYERS = 1;
 45.         var IMG_TAG = "img";
 46.         var LOADING_TIMEOUT = 100;
 47.         var PX = "px";
 48.         var RESIZE_EVENT = "resize";
 49.  
 50.         var autoScale = DEFAULT_AUTO_SCALE;
 51.         var canvas;
 52.         var everyOther = true;
 53.         var frameTime;
 54.         var keepAspect = DEFAULT_KEEP_ASPECT;
 55.         var images;
 56.         var input;
 57.         var isRunning;
 58.         var isTransitioning = false;
 59.         var name = DEFAULT_NAME;
 60.         var numberOfLayers = DEFAULT_NUMBER_OF_LAYERS;
 61.         var realWidth = 0;
 62.         var realHeight = 0;
 63.         var renderableLists = [];
 64.         var scene;
 65.         var sceneFactory;
 66.         var sound;
 67.         var transition;
 68.         var width = 0, height = 0;
 69.  
 70.         var Quick = {};
 71.  
 72.         Quick.init = function (firstSceneFactory, canvasElement) {
 73.             sceneFactory = firstSceneFactory;
 74.             canvas = canvasElement || document.getElementsByTagName(CANVAS_TAG)[0];
 75.             width = canvas.width;
 76.             height = canvas.height;
 77.             realWidth = width;
 78.             realHeight = height;
 79.             images = document.getElementsByTagName(IMG_TAG);
 80.             input = new Input();
 81.             isRunning = true;
 82.             sound = new Sound();
 83.             addEventListener(RESIZE_EVENT, scale, false);
 84.             autoScale && scale();
 85.             polyfill();
 86.             this.setFrameTime();
 87.  
 88.             for (var i = 0; i < numberOfLayers; ++i) {
 89.                 renderableLists.push(new RenderableList());
 90.             }
 91.  
 92.             load();
 93.         };
 94.  
 95.         Quick.addControllerDevice = function (device) {
 96.             input.addController(device);
 97.         };
 98.  
 99.         Quick.clear = function () {
 100.             var context = canvas.getContext(CONTEXT);
 101.             context.clearRect(0, 0, width, height);
 102.         };
 103.  
 104.         Quick.fadeOut = function () {
 105.             sound.fadeOut();
 106.         };
 107.  
 108.         Quick.getBoundary = function () {
 109.             return new Rect(0, 0, Quick.getWidth(), Quick.getHeight());
 110.         };
 111.  
 112.         Quick.getBottom = function () {
 113.             return height - 1;
 114.         };
 115.  
 116.         Quick.getCenter = function () {
 117.             return new Point(this.getCenterX(), this.getCenterY());
 118.         };
 119.  
 120.         Quick.getCenterX = function () {
 121.             return Math.floor(this.getWidth() / 2);
 122.         };
 123.  
 124.         Quick.getCenterY = function () {
 125.             return Math.floor(this.getHeight() / 2);
 126.         };
 127.  
 128.         Quick.getHeight = function () {
 129.             return height;
 130.         };
 131.  
 132.         Quick.getOffsetLeft = function () {
 133.             return canvas.offsetLeft;
 134.         };
 135.  
 136.         Quick.getOffsetTop = function () {
 137.             return canvas.offsetTop;
 138.         };
 139.  
 140.         Quick.getRight = function () {
 141.             return width - 1;
 142.         };
 143.  
 144.         Quick.getController = function (id) {
 145.             return input.getController(id);
 146.         };
 147.  
 148.         Quick.getEveryOther = function () {
 149.             return everyOther;
 150.         };
 151.  
 152.         Quick.getFrameTime = function () {
 153.             return frameTime;
 154.         };
 155.  
 156.         Quick.getPointer = function (id) {
 157.             return input.getPointer(id);
 158.         };
 159.  
 160.         Quick.getRealHeight = function () {
 161.             return realHeight;
 162.         };
 163.  
 164.         Quick.getRealWidth = function () {
 165.             return realWidth;
 166.         };
 167.  
 168.         Quick.getWidth = function () {
 169.             return width;
 170.         };
 171.  
 172.         Quick.load = function () {
 173.             return localStorage.saveData && JSON.parse(localStorage.saveData);
 174.         };
 175.  
 176.         Quick.mute = function () {
 177.             sound.mute();
 178.         };
 179.  
 180.         Quick.paint = function (renderable, index) {
 181.             var layer = renderableLists[index || 0];
 182.             layer.add(renderable);
 183.         };
 184.  
 185.         Quick.play = function (id) {
 186.             sound.play(id);
 187.         };
 188.  
 189.         Quick.playTheme = function (name) {
 190.             sound.playTheme(name);
 191.         };
 192.  
 193.         Quick.random = function (ceil) {
 194.             var random = Math.random();
 195.             var raw = random * (ceil + 1);
 196.             return Math.floor(raw);
 197.         };
 198.  
 199.         Quick.save = function (data) {
 200.             localStorage.saveData = JSON.stringify(data);
 201.         };
 202.  
 203.         Quick.setAutoScale = function (customAutoScale) {
 204.             autoScale = customAutoScale == undefined || customAutoScale;
 205.         };
 206.  
 207.         Quick.setFrameTime = function (customFrameTime) {
 208.             frameTime = customFrameTime || DEFAULT_FRAME_TIME;
 209.         };
 210.  
 211.         Quick.setKeepAspect = function (customKeepAspect) {
 212.             keepAspect = customKeepAspect || DEFAULT_KEEP_ASPECT;
 213.         };
 214.  
 215.         Quick.setName = function (customName) {
 216.             name = customName;
 217.             document.title = name;
 218.         };
 219.  
 220.         Quick.setNumberOfLayers = function (customNumberOfLayers) {
 221.             numberOfLayers = customNumberOfLayers;
 222.         };
 223.  
 224.         Quick.stopTheme = function () {
 225.             sound.stopTheme();
 226.         };
 227.  
 228.         function load() {
 229.             for (var i = 0; i < images.length; ++i) {
 230.                 var image = images[i];
 231.  
 232.                 if (!image.complete) {
 233.                     setTimeout(onTimeout, LOADING_TIMEOUT);
 234.                     return;
 235.                 }
 236.             }
 237.  
 238.             scene = sceneFactory();
 239.             loop();
 240.  
 241.             function onTimeout() {
 242.                 load();
 243.             }
 244.         }
 245.  
 246.         function loop() {
 247.             var startTime = Date.now();
 248.             var context = canvas.getContext(CONTEXT);
 249.             everyOther = !everyOther;
 250.             input.update();
 251.  
 252.             if (transition != null) {
 253.                 if (transition.sync()) {
 254.                     transition = null;
 255.                 }
 256.             } else {
 257.                 if (isTransitioning) {
 258.                     isTransitioning = false;
 259.                     scene = scene.getNext();
 260.                 }
 261.  
 262.                 if (scene.sync()) {
 263.                     isTransitioning = true;
 264.                     transition = scene.getTransition();
 265.                 } else {
 266.                     scene.update();
 267.                 }
 268.             }
 269.  
 270.             sound.update();
 271.  
 272.             for (var i = 0; i < renderableLists.length; ++i) {
 273.                 var layer = renderableLists[i];
 274.                 layer.render(context);
 275.             }
 276.  
 277.             var elapsedTime = Date.now() - startTime;
 278.             var interval = frameTime - elapsedTime;
 279.             setTimeout(onTimeout, interval);
 280.  
 281.             function onTimeout() {
 282.                 isRunning && requestAnimationFrame(loop);
 283.             }
 284.         }
 285.  
 286.         function polyfill() {
 287.             if (!window.requestAnimationFrame) {
 288.                 window.requestAnimationFrame = requestAnimationFrameFacade;
 289.             }
 290.  
 291.             function requestAnimationFrameFacade(functionReference) {
 292.                 functionReference();
 293.             }
 294.         }
 295.  
 296.         function scale() {
 297.             var width, height;
 298.  
 299.             if (keepAspect) {
 300.                 var proportion = window.innerWidth / canvas.width;
 301.  
 302.                 if (window.innerHeight < canvas.height * proportion) {
 303.                     proportion = window.innerHeight / canvas.height;
 304.                 }
 305.  
 306.                 width = canvas.width * proportion;
 307.                 height = canvas.height * proportion
 308.             } else {
 309.                 width = window.innerWidth;
 310.                 height = window.innerHeight;
 311.             }
 312.  
 313.             realWidth = width;
 314.             realHeight = height;
 315.             canvas.style.width = width + PX;
 316.             canvas.style.height = height + PX;
 317.         }
 318.  
 319.         return Quick;
 320.  
 321.     })();
 322.  
 323.     var ImageFactory = (function () {
 324.  
 325.         var ImageFactory = {};
 326.  
 327.         ImageFactory.flip = function (image) {
 328.             return invert(image, false, true);
 329.         };
 330.  
 331.         ImageFactory.mirror = function (image) {
 332.             return invert(image, true, false);
 333.         };
 334.  
 335.         ImageFactory.rotate = function (image, degrees) {
 336.             if (degrees % 360 == 0 ) {
 337.                 return image;
 338.             }
 339.  
 340.             var radians = toRadians(degrees);
 341.             var canvas = document.createElement(CANVAS_TAG);
 342.             var sideA = image.width;
 343.             var sideB = image.height;
 344.  
 345.             if (degrees == 90 || degrees == 270) {
 346.                 sideA = image.height;
 347.                 sideB = image.width;
 348.             }
 349.  
 350.             canvas.width = sideA;
 351.             canvas.height = sideB;
 352.             var context = canvas.getContext(CONTEXT);
 353.             context.translate(canvas.width / 2, canvas.height / 2);
 354.             context.rotate(radians);
 355.             context.drawImage(image, -image.width / 2, -image.height / 2);
 356.             return canvas;
 357.         };
 358.  
 359.         function invert(image, isMirror, isFlip) {
 360.             var canvas = document.createElement(CANVAS_TAG);
 361.             canvas.width = image.width;
 362.             canvas.height = image.height;
 363.             var context = canvas.getContext(CONTEXT);
 364.             context.translate(isMirror ? canvas.width : 0, isFlip ? canvas.height : 0);
 365.             context.scale(isMirror ? -1 : 1, isFlip ? - 1 : 1);
 366.             context.drawImage(image, 0, 0);
 367.             return canvas;
 368.         }
 369.  
 370.         return ImageFactory;
 371.  
 372.     })();
 373.  
 374.     var Mouse = (function () {
 375.  
 376.         function Mouse(event) {
 377.             var that = this;
 378.             this.buffer = false;
 379.             this.position = new Point();
 380.             addEventListener(MOUSE_DOWN, onMouseDown, false);
 381.             addEventListener(MOUSE_MOVE, onMouseMove, false);
 382.             addEventListener(MOUSE_UP, onMouseUp, false);
 383.             event && onMouseDown(event);
 384.  
 385.             function onMouseDown(event) {
 386.                 event.preventDefault();
 387.                 that.buffer = true;
 388.             }
 389.  
 390.             function onMouseUp(event) {
 391.                 event.preventDefault();
 392.                 that.buffer = false;
 393. // vm               console.log(' function onMouseUp(event) ');
 394.             }
 395.  
 396.             function onMouseMove(event) {
 397.                 event.preventDefault();
 398.                 that.updateCoordinates(event);
 399.             }
 400.         }
 401.  
 402.         Mouse.prototype.getCommand = function () {
 403.             return this.buffer;
 404.         };
 405.  
 406.         Mouse.prototype.getX = function () {
 407.             return this.position.getX();
 408.         };
 409.  
 410.         Mouse.prototype.getY = function () {
 411.             return this.position.getY();
 412.         };
 413.  
 414.         Mouse.prototype.updateCoordinates = function (event) {
 415.             this.position.setX(event.x || event.clientX);
 416.             this.position.setY(event.y || event.clientY);
 417.         };
 418.  
 419.         return Mouse;
 420.  
 421.     })();
 422.  
 423.     var Touch = (function () {
 424.  
 425.         var CHANGED_TOUCHES = "changedTouches";
 426.  
 427.         function Touch(event) {
 428.             var that = this;
 429.             this.buffer = false;
 430.             this.position = new Point();
 431.             addEventListener(TOUCH_END, onTouchEnd, false);
 432.             addEventListener(TOUCH_MOVE, onTouchMove, false);
 433.             addEventListener(TOUCH_START, onTouchStart, false);
 434.             onTouchStart(event);
 435.  
 436.             function onTouchEnd(event) {
 437.                 event.preventDefault();
 438.                 that.buffer = false;
 439.                 that.updateCoordinates(event);
 440.             }
 441.  
 442.             function onTouchMove(event) {
 443.                 event.preventDefault();
 444.                 that.updateCoordinates(event);
 445.             }
 446.  
 447.             function onTouchStart(event) {
 448.                 event.preventDefault();
 449.                 that.buffer = true;
 450.                 that.updateCoordinates(event);
 451.             }
 452.         }
 453.  
 454.         Touch.prototype.getCommand = function () {
 455.             return this.buffer;
 456.         };
 457.  
 458.         Touch.prototype.getX = function () {
 459.             return this.position.getX();
 460.         };
 461.  
 462.         Touch.prototype.getY = function () {
 463.             return this.position.getY();
 464.         };
 465.  
 466.         Touch.prototype.updateCoordinates = function (event) {
 467.             var touches = event[CHANGED_TOUCHES];
 468.             var touch = touches[0];
 469.             this.position.setX(touch.pageX);
 470.             this.position.setY(touch.pageY);
 471.         };
 472.  
 473.         return Touch;
 474.  
 475.     })();
 476.  
 477.     var Pointer = (function () {
 478.  
 479.         function Pointer() {
 480.             this.active = false;
 481.             this.device = null;
 482.             this.hold = false;
 483.             this.position = new Point();
 484.         }
 485.  
 486.         Pointer.prototype.getDown = function () {
 487.             return this.active;
 488.         };
 489.  
 490.         Pointer.prototype.getPush = function () {
 491.             return this.active && !this.hold;
 492.         };
 493.  
 494.         Pointer.prototype.setDevice = function (device) {
 495.             this.device = device;
 496.         };
 497.  
 498.         Pointer.prototype.update = function () {
 499.             if (!this.device) {
 500.                 return;
 501.             }
 502.  
 503.             this.hold = false;
 504.             var last = this.active;
 505.             this.active = this.device.getCommand();
 506.  
 507.             if (this.active && last) {
 508.                 this.hold = true;
 509.             }
 510.  
 511.             var realX = this.device.getX() - Quick.getOffsetLeft();
 512.             var realY = this.device.getY() - Quick.getOffsetTop();
 513.             this.position.setX(Math.floor(realX * Quick.getWidth() / Quick.getRealWidth()));
 514.             this.position.setY(Math.floor(realY * Quick.getHeight() / Quick.getRealHeight()));
 515.         };
 516.  
 517.         Pointer.prototype.getPosition = function () {
 518.             return this.position;
 519.         };
 520.  
 521.         return Pointer;
 522.  
 523.     })();
 524.  
 525.     var Controller = (function () {
 526.  
 527.         function Controller() {
 528.             this.active = {};
 529.             this.device = null;
 530.             this.hold = {};
 531.         }
 532.  
 533.         Controller.prototype.keyDown = function (commandEnum) {
 534.             return this.active[commandEnum];
 535.         };
 536.  
 537.         Controller.prototype.keyPush = function (commandEnum) {
 538.             return this.active[commandEnum] && !this.hold[commandEnum];
 539.         };
 540.  
 541.         Controller.prototype.setDevice = function (device) {
 542.             this.device = device;
 543.         };
 544.  
 545.         Controller.prototype.update = function () {
 546.             if (!this.device) {
 547.                 return;
 548.             }
 549.  
 550.             this.hold = {};
 551.             var last = this.active;
 552.             this.active = this.device.getCommands();
 553.  
 554.             for (var i in this.active) {
 555.                 if (this.active.hasOwnProperty(i)) {
 556.                     if (last[i]) {
 557.                         this.hold[i] = true;
 558.                     }
 559.                 }
 560.             }
 561.         };
 562.  
 563.         return Controller;
 564.  
 565.     })();
 566.  
 567.     var GamePad = (function () {
 568.  
 569.         var ANALOG_THRESHOLD = 0.5;
 570.         var PRESSED = "pressed";
 571.  
 572.         var AxisEnum = {
 573.             "LEFT_X" : 0,
 574.             "LEFT_Y" : 1,
 575.             "RIGHT_X" : 2,
 576.             "RIGHT_Y" : 3
 577.         };
 578.  
 579.         var ButtonEnum = {
 580.             "A" : 0,
 581.             "B" : 1,
 582.             "X" : 2,
 583.             "Y" : 3,
 584.             "L1" : 4,
 585.             "R1" : 5,
 586.             "L2" : 6,
 587.             "R2" : 7,
 588.             "SELECT" : 8,
 589.             "START" : 9,
 590.             "L3" : 10,
 591.             "R3" : 11,
 592.             "UP" : 12,
 593.             "DOWN" : 13,
 594.             "LEFT" : 14,
 595.             "RIGHT" : 15
 596.         };
 597.  
 598.         var ButtonToCommandMap = {};
 599.             ButtonToCommandMap[ButtonEnum.UP] = CommandEnum.UP;
 600.             ButtonToCommandMap[ButtonEnum.DOWN] = CommandEnum.DOWN;
 601.             ButtonToCommandMap[ButtonEnum.LEFT] = CommandEnum.LEFT;
 602.             ButtonToCommandMap[ButtonEnum.RIGHT] = CommandEnum.RIGHT;
 603.             ButtonToCommandMap[ButtonEnum.A] = CommandEnum.A;
 604.             ButtonToCommandMap[ButtonEnum.B] = CommandEnum.B;
 605.             ButtonToCommandMap[ButtonEnum.X] = CommandEnum.X;
 606.             ButtonToCommandMap[ButtonEnum.Y] = CommandEnum.Y;
 607.             ButtonToCommandMap[ButtonEnum.START] = CommandEnum.START;
 608.             ButtonToCommandMap[ButtonEnum.SELECT] = CommandEnum.SELECT;
 609.  
 610.         function GamePad(id) {
 611.             this.id = id || 0;
 612.         }
 613.  
 614.         GamePad.prototype.getCommands = function () {
 615.             var result = {};
 616.  
 617.             if (Input.getGamePadAxes(this.id)[AxisEnum.LEFT_Y] < - ANALOG_THRESHOLD) {
 618.                 result[CommandEnum.UP] = true;
 619.             } else if (Input.getGamePadAxes(this.id)[AxisEnum.LEFT_Y] > ANALOG_THRESHOLD) {
 620.                 result[CommandEnum.DOWN] = true;
 621.             }
 622.  
 623.             if (Input.getGamePadAxes(this.id)[AxisEnum.LEFT_X] < - ANALOG_THRESHOLD) {
 624.                 result[CommandEnum.LEFT] = true;
 625.             } else if (Input.getGamePadAxes(this.id)[AxisEnum.LEFT_X] > ANALOG_THRESHOLD) {
 626.                 result[CommandEnum.RIGHT] = true;
 627.             }
 628.  
 629.             var buttons = Input.getGamePadButtons(this.id);
 630.  
 631.             for (var i in ButtonToCommandMap) {
 632.                 if (ButtonToCommandMap.hasOwnProperty(i)) {
 633.                     if (buttons[i] && buttons[i][PRESSED]) {
 634.                         result[ButtonToCommandMap[i]] = true;
 635.                     }
 636.                 }
 637.             }
 638.  
 639.             return result;
 640.         };
 641.  
 642.         return GamePad;
 643.  
 644.     })();
 645.  
 646.     var Input = (function () {
 647.  
 648.         var AXES = "axes";
 649.  
 650.         function Input() {
 651.             this.controllers = [];
 652.             this.controllerQueue = [];
 653.             this.controllerRequestQueue = [];
 654.             this.pointers = [];
 655.             this.pointerQueue = [];
 656.             this.pointerRequestQueue = [];
 657.             this.gamePads = 0;
 658.             this.waitKeyboard();
 659.             this.waitMouse();
 660.             this.waitTouch();
 661.         }
 662.  
 663.         Input.getGamePadAxes = function (id) {
 664.             if (getGamePads()[id]) {
 665.                 return getGamePads()[id][AXES];
 666.             }
 667.  
 668.             return [];
 669.         };
 670.  
 671.         Input.getGamePadButtons = function (id) {
 672.             var gamePad = getGamePads()[id];
 673.             return gamePad && gamePad.buttons || [];
 674.         };
 675.  
 676.         Input.prototype.addController = function (device) {
 677.             this.controllerQueue.push(device);
 678.             this.checkControllerQueues();
 679.         };
 680.  
 681.         Input.prototype.addPointer = function (device) {
 682.             this.pointerQueue.push(device);
 683.             this.checkPointerQueues();
 684.         };
 685.  
 686.         Input.prototype.checkGamePads = function () {
 687.             if (getGamePads()[this.gamePads]) {
 688.                 this.addController(new GamePad(this.gamePads++));
 689.             }
 690.         };
 691.  
 692.         Input.prototype.checkControllerQueues = function () {
 693.             if (this.controllerRequestQueue.length > 0 && this.controllerQueue.length > 0) {
 694.                 var requester = this.controllerRequestQueue.shift();
 695.                 var device = this.controllerQueue.shift();
 696.                 requester.setDevice(device);
 697.             }
 698.         };
 699.  
 700.         Input.prototype.checkPointerQueues = function () {
 701.             if (this.pointerRequestQueue.length > 0 && this.pointerQueue.length > 0) {
 702.                 var requester = this.pointerRequestQueue.shift();
 703.                 var device = this.pointerQueue.shift();
 704.                 requester.setDevice(device);
 705.             }
 706.         };
 707.  
 708.         Input.prototype.getController = function (id) {
 709.             id = id || 0;
 710.  
 711.             if (this.controllers.length < id + 1) {
 712.                 var controller = new Controller();
 713.                 this.controllers.push(controller);
 714.                 this.controllerRequestQueue.push(controller);
 715.                 this.checkControllerQueues();
 716.             }
 717.  
 718.             return this.controllers[id];
 719.         };
 720.  
 721.         Input.prototype.getPointer = function (id) {
 722.             id = id || 0;
 723.  
 724.             if (this.pointers.length < id + 1) {
 725.                 var pointer = new Pointer();
 726.                 this.pointers.push(pointer);
 727.                 this.pointerRequestQueue.push(pointer);
 728.                 this.checkPointerQueues();
 729.             }
 730.  
 731.             return this.pointers[id];
 732.         };
 733.  
 734.         Input.prototype.update = function () {
 735.             this.checkGamePads();
 736.  
 737.             for (var i in this.controllers) {
 738.                 if (this.controllers.hasOwnProperty(i)) {
 739.                     var controller = this.controllers[i];
 740.                     controller.update();
 741.                 }
 742.             }
 743.  
 744.             for (var j in this.pointers) {
 745.                 if (this.pointers.hasOwnProperty(j)) {
 746.                     var pointer = this.pointers[j];
 747.                     pointer.update();
 748.                 }
 749.             }
 750.         };
 751.  
 752.         Input.prototype.waitKeyboard = function () {
 753.             var that = this;
 754.             addEventListener(KEY_DOWN, onKeyDown, false);
 755.  
 756.             function onKeyDown(event) {
 757.                 removeEventListener(KEY_DOWN, onKeyDown, false);
 758.                 that.addController(new Keyboard(event));
 759.             }
 760.         };
 761.  
 762.         Input.prototype.waitMouse = function () {
 763.             var that = this;
 764.             addEventListener(MOUSE_DOWN, onMouseDown, false);
 765.  
 766.             function onMouseDown(event) {
 767.                 removeEventListener(MOUSE_DOWN, onMouseDown, false);
 768.                 that.addPointer(new Mouse(event));
 769.             }
 770.         };
 771.  
 772.         Input.prototype.waitTouch = function () {
 773.             var that = this;
 774.             addEventListener(TOUCH_START, onTouchStart, false);
 775.  
 776.             function onTouchStart(event) {
 777.                 removeEventListener(TOUCH_START, onTouchStart, false);
 778.                 that.addPointer(new Touch(event));
 779.             }
 780.         };
 781.  
 782.         function getGamePads() {
 783.             if (navigator.getGamepads) {
 784.                 return navigator.getGamepads();
 785.             }
 786.  
 787.             return [];
 788.         }
 789.  
 790.         return Input;
 791.  
 792.     })();
 793.  
 794.     var Keyboard = (function () {
 795.  
 796.         var KeyEnum = {
 797.             "ENTER" : 13,
 798.             "SHIFT" : 16,
 799.             "CTRL" : 17,
 800.             "ALT" : 18,
 801.             "ESC" : 27,
 802.             "SPACE" : 32,
 803.             "LEFT" : 37,
 804.             "UP" : 38,
 805.             "RIGHT" : 39,
 806.             "DOWN" : 40,
 807.             "D" : 68,
 808.             "E" : 69,
 809.             "F" : 70,
 810.             "I" : 73,
 811.             "J" : 74,
 812.             "K" : 75,
 813.             "L" : 76,
 814.             "S" : 83,
 815.             "F5" : 116,
 816.             "F11" : 122,
 817.             "F12" : 123
 818.         };
 819.  
 820.         var KeyToCommandMap = {};
 821.             KeyToCommandMap[KeyEnum.UP] = CommandEnum.UP;
 822.             KeyToCommandMap[KeyEnum.E] = CommandEnum.UP;
 823.             KeyToCommandMap[KeyEnum.I] = CommandEnum.UP;
 824.             KeyToCommandMap[KeyEnum.DOWN] = CommandEnum.DOWN;
 825.             KeyToCommandMap[KeyEnum.D] = CommandEnum.DOWN;
 826.             KeyToCommandMap[KeyEnum.K] = CommandEnum.DOWN;
 827.             KeyToCommandMap[KeyEnum.LEFT] = CommandEnum.LEFT;
 828.             KeyToCommandMap[KeyEnum.S] = CommandEnum.LEFT;
 829.             KeyToCommandMap[KeyEnum.J] = CommandEnum.LEFT;
 830.             KeyToCommandMap[KeyEnum.RIGHT] = CommandEnum.RIGHT;
 831.             KeyToCommandMap[KeyEnum.F] = CommandEnum.RIGHT;
 832.             KeyToCommandMap[KeyEnum.L] = CommandEnum.RIGHT;
 833.             KeyToCommandMap[KeyEnum.SPACE] = CommandEnum.A;
 834.             KeyToCommandMap[KeyEnum.ALT] = CommandEnum.B;
 835.             KeyToCommandMap[KeyEnum.CTRL] = CommandEnum.X;
 836.             KeyToCommandMap[KeyEnum.SHIFT] = CommandEnum.Y;
 837.             KeyToCommandMap[KeyEnum.ENTER] = CommandEnum.START;
 838.             KeyToCommandMap[KeyEnum.ESC] = CommandEnum.SELECT;
 839.  
 840.         var PassThrough = [];
 841.             PassThrough[KeyEnum.F5] = true;
 842.             PassThrough[KeyEnum.F11] = true;
 843.             PassThrough[KeyEnum.F12] = true;
 844.  
 845.         function Keyboard(event) {
 846.             var that = this;
 847.             this.buffer = {};
 848.             addEventListener(KEY_DOWN, onKeyDown, false);
 849.             addEventListener(KEY_UP, onKeyUp, false);
 850.             onKeyDown(event);
 851.  
 852.             function onKeyDown(event) {
 853.                 PassThrough[event.keyCode] || event.preventDefault();
 854.                 onKey(event.keyCode, true);
 855.             }
 856.  
 857.             function onKeyUp(event) {
 858.                 onKey(event.keyCode, false);
 859.             }
 860.  
 861.             function onKey(keyCode, isDown) {
 862.                 that.buffer[KeyToCommandMap[keyCode]] = isDown;
 863.             }
 864.         }
 865.  
 866.         Keyboard.prototype.getCommands = function () {
 867.             var result = {};
 868.  
 869.             for (var i in this.buffer) {
 870.                 if (this.buffer.hasOwnProperty(i)) {
 871.                     if (this.buffer[i]) {
 872.                         result[i] = true;
 873.                     }
 874.                 }
 875.             }
 876.  
 877.             return result;
 878.         };
 879.  
 880.         return Keyboard;
 881.  
 882.     })();
 883.  
 884.     var RenderableList = (function () {
 885.  
 886.         function RenderableList() {
 887.             this.elements = [];
 888.         }
 889.  
 890.         RenderableList.prototype.add = function (renderable) {
 891.             this.elements.push(renderable);
 892.         };
 893.  
 894.         RenderableList.prototype.render = function (context) {
 895.             for (var i = 0; i < this.elements.length; ++i) {
 896.                 var renderable = this.elements[i];
 897.                 renderable.render(context);
 898.             }
 899.  
 900.             this.elements.length = 0;
 901.         };
 902.  
 903.         return RenderableList;
 904.  
 905.     })();
 906.  
 907.     var Scene = (function () {
 908.  
 909.         function Scene() {
 910.             this.delegate = null;
 911.             this.gameObjects = [];
 912.             this.nextObjects = [];
 913.             this.expiration = -1;
 914.             this.isExpired = false;
 915.             this.tick = -1;
 916.             this.transition = null;
 917.         }
 918.  
 919.         Scene.prototype.add = function (gameObject) {
 920.             gameObject.setScene(this);
 921.             gameObject.init();
 922.             this.nextObjects.push(gameObject);
 923.             gameObject.move(gameObject.getSpeedX() * -1, gameObject.getSpeedY() * -1);
 924.         };
 925.  
 926.         Scene.prototype.build = function (map, tileFactory, offsetX, offsetY) {
 927.             tileFactory = tileFactory || function (id) { return new BaseTile(id) };
 928.  
 929.             for (var i = 0; i < map.length; ++i) {
 930.                 var line = map[i];
 931.  
 932.                 for (var j = 0; j < line.length; ++j) {
 933.                     var id = map[i][j];
 934.  
 935.                     if (id) {
 936.                         var tile = tileFactory(id);
 937.                         var x = offsetX ? offsetX : tile.getWidth();
 938.                         var y = offsetY ? offsetY : tile.getHeight();
 939.                         tile.setTop(i * y);
 940.                         tile.setLeft(j * x);
 941.                         this.add(tile);
 942.                     }
 943.                 }
 944.             }
 945.  
 946.         };
 947.  
 948.         Scene.prototype.expire = function () {
 949.             this.isExpired = true;
 950.         };
 951.  
 952.         Scene.prototype.sync = function () {
 953.             if (this.isExpired) {
 954.                 return true;
 955.             }
 956.  
 957.             var gameObjects = [];
 958.             var solidGameObjects = [];
 959.  
 960.             for (var i = 0; i < this.gameObjects.length; ++i) {
 961.                 var gameObject = this.gameObjects[i];
 962.                 gameObject.update();
 963.  
 964.                 if (gameObject.sync()) {
 965.                     if (gameObject.getEssential()) {
 966.                         this.expire();
 967.                     }
 968.                 } else {
 969.                     if (gameObject.getSolid()) {
 970.                         solidGameObjects.push(gameObject);
 971.                     }
 972.  
 973.                     gameObjects.push(gameObject);
 974.                     Quick.paint(gameObject, gameObject.getLayerIndex());
 975.                 }
 976.             }
 977.  
 978.             checkCollisions(solidGameObjects);
 979.             this.gameObjects = gameObjects.concat(this.nextObjects);
 980.             this.nextObjects = [];
 981.  
 982.             if (++this.tick == this.expiration) {
 983.                 this.expire();
 984.             }
 985.  
 986.             return false;
 987.         };
 988.  
 989.         Scene.prototype.getNext = function () {
 990.             if (this.delegate && this.delegate.getNext) {
 991.                 return this.delegate.getNext();
 992.             }
 993.         };
 994.  
 995.         Scene.prototype.getObjectsWithTag = function (tag) {
 996.             var result = [];
 997.  
 998.             for (var i = 0; i < this.gameObjects.length; ++i) {
 999.                 var gameObject = this.gameObjects[i];
 1000.  
 1001.                 if (gameObject.hasTag(tag)) {
 1002.                     result.push(gameObject);
 1003.                 }
 1004.             }
 1005.  
 1006.             return result;
 1007.         };
 1008.  
 1009.         Scene.prototype.getTick = function () {
 1010.             return this.tick;
 1011.         };
 1012.  
 1013.         Scene.prototype.getTransition = function () {
 1014.             return this.transition;
 1015.         };
 1016.  
 1017.         Scene.prototype.setDelegate = function (delegate) {
 1018.             this.delegate = delegate;
 1019.         };
 1020.  
 1021.         Scene.prototype.setExpiration = function (expiration) {
 1022.             this.expiration = expiration;
 1023.         };
 1024.  
 1025.         Scene.prototype.setTransition = function (transition) {
 1026.             this.transition = transition;
 1027.         };
 1028.  
 1029.         Scene.prototype.update = function () {
 1030.             this.delegate && this.delegate.update && this.delegate.update();
 1031.         };
 1032.  
 1033.         function checkCollisions(gameObjects) {
 1034.             var length = gameObjects.length;
 1035.  
 1036.             for (var i = 0; i < length - 1; ++i) {
 1037.                 var leftGameObject = gameObjects[i];
 1038.  
 1039.                 for (var j = i + 1; j < length; ++j) {
 1040.                     var rightGameObject = gameObjects[j];
 1041.  
 1042.                     if (leftGameObject.hasCollision(rightGameObject)) {
 1043.                         leftGameObject.onCollision(rightGameObject);
 1044.                         rightGameObject.onCollision(leftGameObject);
 1045.                     }
 1046.                 }
 1047.             }
 1048.         }
 1049.  
 1050.         return Scene;
 1051.  
 1052.     })();
 1053.  
 1054.     var Sound = (function () {
 1055.  
 1056.         var DEFAULT_MUTE = false;
 1057.         var DEFAULT_SOUND_EFFECTS_VOLUME = 0.3;
 1058.  
 1059.         function Sound() {
 1060.             this.isFading = false;
 1061.             this.isMute = DEFAULT_MUTE;
 1062.             this.nextThemeName = null;
 1063.             this.queue = {};
 1064.             this.theme = null;
 1065.             this.volume = 100;
 1066.         }
 1067.  
 1068.         Sound.prototype.fadeOut = function () {
 1069.             if (!this.theme) {
 1070.                 return;
 1071.             }
 1072.  
 1073.             this.isFading = true;
 1074.             this.volume = 100;
 1075.         };
 1076.  
 1077.         Sound.prototype.mute = function () {
 1078.             this.isMute = !this.isMute;
 1079.  
 1080.             if (!this.isMute) {
 1081.                 this.theme.play();
 1082.             } else {
 1083.                 this.theme.pause();
 1084.             }
 1085.         };
 1086.  
 1087.         Sound.prototype.pause = function () {
 1088.             if (this.theme) {
 1089.                 this.theme.pause();
 1090.             }
 1091.         };
 1092.  
 1093.         Sound.prototype.play = function (id) {
 1094.             if (this.isMute) {
 1095.                 return;
 1096.             }
 1097.  
 1098.             this.queue[id] = true;
 1099.         };
 1100.  
 1101.         Sound.prototype.playTheme = function (id) {
 1102.             if (this.theme && this.theme.currentTime > 0) {
 1103.                 this.nextThemeName = id;
 1104.  
 1105.                 if (!this.isFading) {
 1106.                     this.fadeOut();
 1107.                 }
 1108.  
 1109.                 return;
 1110.             }
 1111.  
 1112.             this.stopTheme();
 1113.             this.theme = document.getElementById(id);
 1114.  
 1115.             if (this.theme.currentTime > 0) {
 1116.                 this.theme.currentTime = 0;
 1117.             }
 1118.  
 1119.             if (this.isMute) {
 1120.                 return;
 1121.             }
 1122.  
 1123.             this.theme.volume = 1;
 1124.             this.theme.play();
 1125.         };
 1126.  
 1127.         Sound.prototype.resume = function () {
 1128.             if (this.isMute) {
 1129.                 return;
 1130.             }
 1131.  
 1132.             if (this.theme.paused) {
 1133.                 this.theme.play();
 1134.             }
 1135.         };
 1136.  
 1137.         Sound.prototype.stopTheme = function () {
 1138.             if (this.theme) {
 1139.                 this.theme.pause();
 1140.                 this.theme.currentTime = 0;
 1141.             }
 1142.         };
 1143.  
 1144.         Sound.prototype.update = function () {
 1145.             for (var i in this.queue) {
 1146.                 if (this.queue.hasOwnProperty(i)) {
 1147.                     var sound = document.getElementById(i);
 1148.                     sound.pause();
 1149.  
 1150.                     if (sound.currentTime > 0) {
 1151.                         sound.currentTime = 0;
 1152.                     }
 1153.  
 1154.                     sound.volume = DEFAULT_SOUND_EFFECTS_VOLUME;
 1155.                     sound.play();
 1156.                 }
 1157.             }
 1158.  
 1159.             this.queue = {};
 1160.  
 1161.             if (this.isFading) {
 1162.                 if (--this.volume > 0) {
 1163.                     this.theme.volume = this.volume / 100;
 1164.                 } else {
 1165.                     this.isFading = false;
 1166.                     this.theme = null;
 1167.  
 1168.                     if (this.nextThemeName) {
 1169.                         this.playTheme(this.nextThemeName);
 1170.                         this.nextThemeName = null;
 1171.                     }
 1172.                 }
 1173.             }
 1174.         };
 1175.  
 1176.         return Sound;
 1177.  
 1178.     })();
 1179.  
 1180.     var Point = (function () {
 1181.  
 1182.         function Point(x, y) {
 1183.             this.setAccelerationX();
 1184.             this.setAccelerationY();
 1185.             this.setMaxSpeedX();
 1186.             this.setMaxSpeedY();
 1187.             this.setSpeedX();
 1188.             this.setSpeedY();
 1189.             this.setX(x);
 1190.             this.setY(y);
 1191.             this.lastX = this.x;
 1192.             this.lastY = this.y;
 1193.         }
 1194.  
 1195.         Point.prototype.bounceX = function () {
 1196.             this.setSpeedX(this.getSpeedX() * -1);
 1197.             this.moveX(this.getSpeedX());
 1198.         };
 1199.  
 1200.         Point.prototype.bounceY = function () {
 1201.             this.setSpeedY(this.getSpeedY() * -1);
 1202.             this.moveY(this.getSpeedY());
 1203.         };
 1204.  
 1205.         Point.prototype.getAccelerationX = function () {
 1206.             return this.accelerationX;
 1207.         };
 1208.  
 1209.         Point.prototype.getAccelerationY = function () {
 1210.             return this.accelerationY;
 1211.         };
 1212.  
 1213.         Point.prototype.getAngle = function () {
 1214.             return toDegrees(Math.atan2(this.getSpeedY(), this.getSpeedX()));
 1215.         };
 1216.  
 1217.         Point.prototype.getCenter = function () {
 1218.             return this;
 1219.         };
 1220.  
 1221.         Point.prototype.getCenterX = function () {
 1222.             return this.x;
 1223.         };
 1224.  
 1225.         Point.prototype.getCenterY = function () {
 1226.             return this.y;
 1227.         };
 1228.  
 1229.         Point.prototype.getDirection = function () {
 1230.             var direction = new Direction();
 1231.  
 1232.             if (this.getX() < this.getLastX()) {
 1233.                 direction.setLeft();
 1234.             } else if (this.getX() > this.getLastX()) {
 1235.                 direction.setRight();
 1236.             }
 1237.  
 1238.             if (this.getY() < this.getLastY()) {
 1239.                 direction.setTop();
 1240.             } else if (this.getY() > this.getLastY()) {
 1241.                 direction.setBottom();
 1242.             }
 1243.  
 1244.             return direction;
 1245.         };
 1246.  
 1247.         Point.prototype.getLastPosition = function () {
 1248.             return new Point(this.getLastX(), this.getLastY());
 1249.         };
 1250.  
 1251.         Point.prototype.getLastX = function () {
 1252.             return this.lastX;
 1253.         };
 1254.  
 1255.         Point.prototype.getLastY = function () {
 1256.             return this.lastY;
 1257.         };
 1258.  
 1259.         Point.prototype.getSpeedX = function () {
 1260.             return this.speedX;
 1261.         };
 1262.  
 1263.         Point.prototype.getSpeedY = function () {
 1264.             return this.speedY;
 1265.         };
 1266.  
 1267.         Point.prototype.getX = function () {
 1268.             return this.x;
 1269.         };
 1270.  
 1271.         Point.prototype.getY = function () {
 1272.             return this.y;
 1273.         };
 1274.  
 1275.         Point.prototype.move = function (width, height) {
 1276.             this.moveX(width);
 1277.             this.moveY(height);
 1278.         };
 1279.  
 1280.         Point.prototype.moveX = function (width) {
 1281.             this.setX(this.getX() + width);
 1282.         };
 1283.  
 1284.         Point.prototype.moveY = function (height) {
 1285.             this.setY(this.getY() + height);
 1286.         };
 1287.  
 1288.         Point.prototype.setAccelerationX = function (accelerationX) {
 1289.             this.accelerationX = accelerationX || 0;
 1290.         };
 1291.  
 1292.         Point.prototype.setAccelerationY = function (accelerationY) {
 1293.             this.accelerationY = accelerationY || 0;
 1294.         };
 1295.  
 1296.         Point.prototype.setMaxSpeedX = function (maxSpeedX) {
 1297.             this.maxSpeedX = maxSpeedX || 0;
 1298.         };
 1299.  
 1300.         Point.prototype.setMaxSpeedY = function (maxSpeedY) {
 1301.             this.maxSpeedY = maxSpeedY || 0;
 1302.         };
 1303.  
 1304.         Point.prototype.setPosition = function (point) {
 1305.             this.setX(point.getX());
 1306.             this.setY(point.getY());
 1307.         };
 1308.  
 1309.         Point.prototype.setSpeedToAngle = function (speed, degrees) {
 1310.             var radians = toRadians(degrees);
 1311.             this.setSpeedX(speed * Math.cos(radians));
 1312.             this.setSpeedY(speed * Math.sin(radians));
 1313.         };
 1314.  
 1315.         Point.prototype.setSpeedToPoint = function (speed, point) {
 1316.             var squareDistance = Math.abs(this.getCenterX() - point.getX()) + Math.abs(this.getCenterY() - point.getY());
 1317.             this.setSpeedX((point.getX() - this.getCenterX()) * speed / squareDistance);
 1318.             this.setSpeedY((point.getY() - this.getCenterY()) * speed / squareDistance);
 1319.         };
 1320.  
 1321.         Point.prototype.setSpeedX = function (speedX) {
 1322.             this.speedX = speedX || 0;
 1323.         };
 1324.  
 1325.         Point.prototype.setSpeedY = function (speedY) {
 1326.             this.speedY = speedY || 0;
 1327.         };
 1328.  
 1329.         Point.prototype.setX = function (x) {
 1330.             this.x = x || 0;
 1331.         };
 1332.  
 1333.         Point.prototype.setY = function (y) {
 1334.             this.y = y || 0;
 1335.         };
 1336.  
 1337.         Point.prototype.stop = function () {
 1338.             this.setSpeedX(0);
 1339.             this.setSpeedY(0);
 1340.         };
 1341.  
 1342.         Point.prototype.sync = function () {
 1343.             this.setSpeedX(this.getSpeedX() + this.accelerationX);
 1344.  
 1345.             if (this.maxSpeedX && this.getSpeedX() > this.maxSpeedX) {
 1346.                 this.setSpeedX(this.maxSpeedX);
 1347.             }
 1348.  
 1349.             this.setSpeedY(this.getSpeedY() + this.accelerationY);
 1350.  
 1351.             if (this.maxSpeedY && this.getSpeedY() > this.maxSpeedY) {
 1352.                 this.setSpeedY(this.maxSpeedY);
 1353.             }
 1354.  
 1355.             this.lastX = this.getX();
 1356.             this.lastY = this.getY();
 1357.             this.move(this.getSpeedX(), this.getSpeedY());
 1358.             return false;
 1359.         };
 1360.  
 1361.         return Point;
 1362.  
 1363.     })();
 1364.  
 1365.     var Rect = (function () {
 1366.  
 1367.         function Rect(x, y, width, height) {
 1368.             Point.call(this, x, y);
 1369.             this.setHeight(height);
 1370.             this.setWidth(width);
 1371.         }
 1372.  
 1373.         Rect.prototype = Object.create(Point.prototype);
 1374.  
 1375.         Rect.prototype.bounceFrom = function (direction) {
 1376.             if ((this.getSpeedX() < 0 && direction.getLeft()) || (this.getSpeedX() > 0 && direction.getRight())) {
 1377.                 this.bounceX();
 1378.             }
 1379.  
 1380.             if ((this.getSpeedY() < 0 && direction.getTop()) || (this.getSpeedY() > 0 && direction.getBottom())) {
 1381.                 this.bounceY();
 1382.             }
 1383.         };
 1384.  
 1385.         Rect.prototype.getBottom = function () {
 1386.             return this.getY() + this.getHeight() - 1;
 1387.         };
 1388.  
 1389.         Rect.prototype.getCenter = function () {
 1390.             return new Point(this.getCenterX(), this.getCenterY());
 1391.         };
 1392.  
 1393.         Rect.prototype.getCenterX = function () {
 1394.             return this.getX() + this.getHalfWidth();
 1395.         };
 1396.  
 1397.         Rect.prototype.getCenterY = function () {
 1398.             return this.getY() + this.getHalfHeight();
 1399.         };
 1400.  
 1401.         Rect.prototype.getCollision = function (rect) {
 1402.             var direction = new Direction();
 1403.  
 1404.             var ta = this.getTop();
 1405.             var ra = this.getRight();
 1406.             var ba = this.getBottom();
 1407.             var la = this.getLeft();
 1408.             var xa = this.getCenterX();
 1409.             var ya = this.getCenterY();
 1410.  
 1411.             var tb = rect.getTop();
 1412.             var rb = rect.getRight();
 1413.             var bb = rect.getBottom();
 1414.             var lb = rect.getLeft();
 1415.  
 1416.             if (xa <= lb && ra < rb) {
 1417.                 direction.setRight();
 1418.             } else if (xa >= rb && la > lb) {
 1419.                 direction.setLeft();
 1420.             }
 1421.  
 1422.             if (ya <= tb && ba < bb) {
 1423.                 direction.setBottom();
 1424.             } else if (ya >= bb && ta > tb) {
 1425.                 direction.setTop();
 1426.             }
 1427.  
 1428.             return direction;
 1429.         };
 1430.  
 1431.         Rect.prototype.getHalfHeight = function () {
 1432.             return Math.floor(this.getHeight() / 2);
 1433.         };
 1434.  
 1435.         Rect.prototype.getHalfWidth = function () {
 1436.             return Math.floor(this.getWidth() / 2);
 1437.         };
 1438.  
 1439.         Rect.prototype.getHeight = function () {
 1440.             return this.height;
 1441.         };
 1442.  
 1443.         Rect.prototype.getLeft = function () {
 1444.             return this.getX();
 1445.         };
 1446.  
 1447.         Rect.prototype.getRight = function () {
 1448.             return this.getX() + this.getWidth() - 1;
 1449.         };
 1450.  
 1451.         Rect.prototype.getTop = function () {
 1452.             return this.getY();
 1453.         };
 1454.  
 1455.         Rect.prototype.getWidth = function () {
 1456.             return this.width;
 1457.         };
 1458.  
 1459.         Rect.prototype.hasCollision = function (rect) {
 1460.             return !(
 1461.                 this.getLeft() > rect.getRight() ||
 1462.                 this.getRight() < rect.getLeft() ||
 1463.                 this.getTop() > rect.getBottom() ||
 1464.                 this.getBottom() < rect.getTop()
 1465.             );
 1466.         };
 1467.  
 1468.         Rect.prototype.increase = function (width, height) {
 1469.             this.increaseWidth(width);
 1470.             this.increaseHeight(height);
 1471.         };
 1472.  
 1473.         Rect.prototype.increaseHeight = function (height) {
 1474.             this.setHeight(this.getHeight() + height);
 1475.         };
 1476.  
 1477.         Rect.prototype.increaseWidth = function (width) {
 1478.             this.setWidth(this.getWidth() + width);
 1479.         };
 1480.  
 1481.         Rect.prototype.setBottom = function (y) {
 1482.             this.setY(y - this.getHeight() + 1);
 1483.         };
 1484.  
 1485.         Rect.prototype.setCenter = function (point) {
 1486.             this.setCenterX(point.getX());
 1487.             this.setCenterY(point.getY());
 1488.         };
 1489.  
 1490.         Rect.prototype.setCenterX = function (x) {
 1491.             this.setX(x - this.getHalfWidth());
 1492.         };
 1493.  
 1494.         Rect.prototype.setCenterY = function (y) {
 1495.             this.setY(y - this.getHalfHeight());
 1496.         };
 1497.  
 1498.         Rect.prototype.setHeight = function (height) {
 1499.             this.height = height || 0;
 1500.         };
 1501.  
 1502.         Rect.prototype.setLeft = function (x) {
 1503.             this.setX(x);
 1504.         };
 1505.  
 1506.         Rect.prototype.setRight = function (x) {
 1507.             this.setX(x - this.getWidth() + 1);
 1508.         };
 1509.  
 1510.         Rect.prototype.setSize = function (width, height) {
 1511.             this.setWidth(width);
 1512.  
 1513.             if (arguments.length > 1) {
 1514.                 this.setHeight(height);
 1515.             } else {
 1516.                 this.setHeight(width);
 1517.             }
 1518.         };
 1519.  
 1520.         Rect.prototype.setTop = function (y) {
 1521.             this.setY(y);
 1522.         };
 1523.  
 1524.         Rect.prototype.setWidth = function (width) {
 1525.             this.width = width || 0;
 1526.         };
 1527.  
 1528.         return Rect;
 1529.  
 1530.     })();
 1531.  
 1532.     var Direction = (function () {
 1533.  
 1534.         function Direction() {
 1535.             this.isBottom = false;
 1536.             this.isLeft = false;
 1537.             this.isRight = false;
 1538.             this.isTop = false;
 1539.         }
 1540.  
 1541.         Direction.prototype.getBottom = function () {
 1542.             return this.isBottom;
 1543.         };
 1544.  
 1545.         Direction.prototype.getLeft = function () {
 1546.             return this.isLeft;
 1547.         };
 1548.  
 1549.         Direction.prototype.getRight = function () {
 1550.             return this.isRight;
 1551.         };
 1552.  
 1553.         Direction.prototype.getTop = function () {
 1554.             return this.isTop;
 1555.         };
 1556.  
 1557.         Direction.prototype.setBottom = function (isBottom) {
 1558.             this.isBottom = isBottom == undefined || isBottom;
 1559.         };
 1560.  
 1561.         Direction.prototype.setLeft = function (isLeft) {
 1562.             this.isLeft = isLeft == undefined || isLeft;
 1563.         };
 1564.  
 1565.         Direction.prototype.setRight = function (isRight) {
 1566.             this.isRight = isRight == undefined || isRight;
 1567.         };
 1568.  
 1569.         Direction.prototype.setTop = function (isTop) {
 1570.             this.isTop = isTop == undefined || isTop;
 1571.         };
 1572.  
 1573.         return Direction;
 1574.  
 1575.     })();
 1576.  
 1577.     var Frame = (function () {
 1578.  
 1579.         function Frame(image, duration) {
 1580.             this.duration = duration || 0;
 1581.             this.image = image || new Image();
 1582.         }
 1583.  
 1584.         Frame.prototype.getDuration = function () {
 1585.             return this.duration;
 1586.         };
 1587.  
 1588.         Frame.prototype.getHeight = function () {
 1589.             return this.image.height;
 1590.         };
 1591.  
 1592.         Frame.prototype.getImage = function () {
 1593.             return this.image;
 1594.         };
 1595.  
 1596.         Frame.prototype.getWidth = function () {
 1597.             return this.image.width;
 1598.         };
 1599.  
 1600.         return Frame;
 1601.  
 1602.     })();
 1603.  
 1604.     var Animation = (function () {
 1605.  
 1606.         function Animation(frames) {
 1607.             this.setFrames(frames);
 1608.         }
 1609.  
 1610.         Animation.prototype.getHeight = function () {
 1611.             return this.frame.getHeight();
 1612.         };
 1613.  
 1614.         Animation.prototype.getImage = function () {
 1615.             return this.frame.getImage();
 1616.         };
 1617.  
 1618.         Animation.prototype.getWidth = function () {
 1619.             return this.frame.getWidth();
 1620.         };
 1621.  
 1622.         Animation.prototype.setFrameIndex = function (frameIndex) {
 1623.             if (frameIndex < this.frames.length && frameIndex > -1) {
 1624.                 this.frameIndex = frameIndex;
 1625.                 this.tick = 0;
 1626.                 this.frame = this.frames[frameIndex];
 1627.                 return true;
 1628.             }
 1629.  
 1630.             return false;
 1631.         };
 1632.  
 1633.         Animation.prototype.setFrames = function (frames) {
 1634.             this.frames = frames || [new Frame()];
 1635.             this.setFrameIndex(0);
 1636.         };
 1637.  
 1638.         Animation.prototype.update = function () {
 1639.             var hasLooped = false;
 1640.  
 1641.             if (this.frame.getDuration() && ++this.tick > this.frame.getDuration()) {
 1642.                 var index = this.frameIndex + 1;
 1643.  
 1644.                 if (index == this.frames.length) {
 1645.                     hasLooped = true;
 1646.                     index = 0;
 1647.                 }
 1648.  
 1649.                 this.setFrameIndex(index);
 1650.             }
 1651.  
 1652.             return hasLooped;
 1653.         };
 1654.  
 1655.         return Animation;
 1656.  
 1657.     })();
 1658.  
 1659.     var Sprite = (function () {
 1660.  
 1661.         function Sprite() {
 1662.             Rect.call(this);
 1663.             this.animation = null;
 1664.             this.boundary = null;
 1665.             this.delegate = null;
 1666.         }
 1667.  
 1668.         Sprite.prototype = Object.create(Rect.prototype);
 1669.  
 1670.         Sprite.prototype.getImage = function () {
 1671.             return this.animation.getImage();
 1672.         };
 1673.  
 1674.         Sprite.prototype.offBoundary = function () {
 1675.             if (this.delegate && this.delegate.offBoundary) {
 1676.                 this.delegate.offBoundary();
 1677.             } else {
 1678.                 this.expire();
 1679.             }
 1680.         };
 1681.  
 1682.         Sprite.prototype.onAnimationLoop = function () {
 1683.             this.delegate && this.delegate.onAnimationLoop && this.delegate.onAnimationLoop();
 1684.         };
 1685.  
 1686.         Sprite.prototype.render = function (context) {
 1687.             if (this.animation) {
 1688.                 var image = this.getImage();
 1689.                 var x = Math.floor(this.getX());
 1690.                 var y = Math.floor(this.getY());
 1691.                 context.drawImage(image, x, y, this.getWidth(), this.getHeight());
 1692.             }
 1693.         };
 1694.  
 1695.         Sprite.prototype.setAnimation = function (animation) {
 1696.             if (this.animation == animation) {
 1697.                 return;
 1698.             }
 1699.  
 1700.             this.animation = animation;
 1701.             this.animation.setFrameIndex(0);
 1702.             this.setHeight(this.animation.getHeight());
 1703.             this.setWidth(this.animation.getWidth());
 1704.         };
 1705.  
 1706.         Sprite.prototype.setBoundary = function (rect) {
 1707.             this.boundary = rect || Quick.getBoundary();
 1708.         };
 1709.  
 1710.         Sprite.prototype.setDelegate = function (delegate) {
 1711.             this.delegate = delegate;
 1712.         };
 1713.  
 1714.         Sprite.prototype.setImage = function (image) {
 1715.             this.setAnimation(new Animation([new Frame(image)]));
 1716.         };
 1717.  
 1718.         Sprite.prototype.setImageId = function (id) {
 1719.             this.setImage(document.getElementById(id));
 1720.         };
 1721.  
 1722.         Sprite.prototype.sync = function () {
 1723.             var result = Rect.prototype.sync.call(this);
 1724.  
 1725.             if (this.animation && this.animation.update()) {
 1726.                 this.onAnimationLoop();
 1727.             }
 1728.  
 1729.             if (this.boundary && !this.hasCollision(this.boundary)) {
 1730.                 this.offBoundary();
 1731.             }
 1732.  
 1733.             return result;
 1734.         };
 1735.  
 1736.         return Sprite;
 1737.  
 1738.     })();
 1739.  
 1740.     var GameObject = (function () {
 1741.  
 1742.         function GameObject() {
 1743.             Sprite.call(this);
 1744.             this.color = null;
 1745.             this.layerIndex = 0;
 1746.             this.isEssential = false;
 1747.             this.expiration = -1;
 1748.             this.isExpired = false;
 1749.             this.isSolid = false;
 1750.             this.isVisible = true;
 1751.             this.scene = null;
 1752.             this.tags = {};
 1753.             this.tick = 0;
 1754.         }
 1755.  
 1756.         GameObject.prototype = Object.create(Sprite.prototype);
 1757.  
 1758.         GameObject.prototype.addTag = function (tag) {
 1759.             this.tags[tag] = true;
 1760.         };
 1761.  
 1762.         GameObject.prototype.expire = function () {
 1763.             this.isExpired = true;
 1764.         };
 1765.  
 1766.         GameObject.prototype.getColor = function () {
 1767.             return this.color;
 1768.         };
 1769.  
 1770.         GameObject.prototype.getEssential = function () {
 1771.             return this.isEssential;
 1772.         };
 1773.  
 1774.         GameObject.prototype.getExpired = function () {
 1775.             return this.isExpired;
 1776.         };
 1777.  
 1778.         GameObject.prototype.getLayerIndex = function () {
 1779.             return this.layerIndex;
 1780.         };
 1781.  
 1782.         GameObject.prototype.getScene = function () {
 1783.             return this.scene;
 1784.         };
 1785.  
 1786.         GameObject.prototype.getSolid = function () {
 1787.             return this.isSolid;
 1788.         };
 1789.  
 1790.         GameObject.prototype.getTick = function () {
 1791.             return this.tick;
 1792.         };
 1793.  
 1794.         GameObject.prototype.getVisible = function () {
 1795.             return this.isVisible;
 1796.         };
 1797.  
 1798.         GameObject.prototype.hasTag = function (tag) {
 1799.             return this.tags[tag]
 1800.         };
 1801.  
 1802.         GameObject.prototype.init = function () {
 1803.             this.delegate && this.delegate.init && this.delegate.init();
 1804.         };
 1805.        
 1806.         GameObject.prototype.onCollision = function (gameObject) {
 1807.             this.delegate && this.delegate.onCollision && this.delegate.onCollision(gameObject);
 1808.         };
 1809.  
 1810.         GameObject.prototype.setColor = function (color) {
 1811.             this.color = color;
 1812.         };
 1813.  
 1814.         GameObject.prototype.setEssential = function (isEssential) {
 1815.             this.isEssential = isEssential == undefined || isEssential;
 1816.         };
 1817.  
 1818.         GameObject.prototype.setLayerIndex = function (layerIndex) {
 1819.             this.layerIndex = layerIndex || 0;
 1820.         };
 1821.  
 1822.         GameObject.prototype.setScene = function (scene) {
 1823.             this.scene = scene;
 1824.         };
 1825.  
 1826.         GameObject.prototype.setSolid = function (isSolid) {
 1827.             this.isSolid = isSolid == undefined || isSolid;
 1828.         };
 1829.  
 1830.         GameObject.prototype.setVisible = function (isVisible) {
 1831.             this.isVisible = isVisible == undefined || isVisible;
 1832.         };
 1833.  
 1834.         GameObject.prototype.setExpiration = function (expiration) {
 1835.             this.expiration = expiration;
 1836.         };
 1837.  
 1838.         GameObject.prototype.render = function (context) {
 1839.             if (!this.isVisible) {
 1840.                 return;
 1841.             }
 1842.  
 1843.             if (this.color) {
 1844.                 var x = Math.floor(this.getX());
 1845.                 var y = Math.floor(this.getY());
 1846.                 context.fillStyle = this.color;
 1847.                 context.fillRect(x, y, this.getWidth(), this.getHeight());
 1848.             }
 1849.  
 1850.             Sprite.prototype.render.call(this, context);
 1851.         };
 1852.  
 1853.         GameObject.prototype.sync = function () {
 1854.             if (this.getExpired()) {
 1855.                 return true;
 1856.             }
 1857.  
 1858.             if (++this.tick == this.expiration) {
 1859.                 this.expire();
 1860.             }
 1861.  
 1862.             return Sprite.prototype.sync.call(this);
 1863.         };
 1864.  
 1865.         GameObject.prototype.update = function () {
 1866.             this.delegate && this.delegate.update && this.delegate.update();
 1867.         };
 1868.  
 1869.         return GameObject;
 1870.  
 1871.     })();
 1872.  
 1873.     var Text = (function () {
 1874.  
 1875.         var FONT_SUFFIX = "Font";
 1876.         var LINE_FEED = "\n";
 1877.         var SPACE = 4;
 1878.         var SPACE_CHARACTER = " ";
 1879.         var SPACING = 0;
 1880.  
 1881.         function Text(string) {
 1882.             GameObject.call(this);
 1883.             this.setString(string || "");
 1884.         }
 1885.  
 1886.         Text.prototype = Object.create(GameObject.prototype);
 1887.  
 1888.         Text.prototype.getString = function () {
 1889.             return this.string;
 1890.         };
 1891.  
 1892.         Text.prototype.parse = function (context) {
 1893.             var height = 0;
 1894.             var width = 0;
 1895.             var x = 0;
 1896.             var y = 0;
 1897.  
 1898.             for (var i = 0; i < this.string.length; ++i) {
 1899.                 var character = this.string[i];
 1900.  
 1901.                 if (character == SPACE_CHARACTER) {
 1902.                     x += SPACE + SPACING;
 1903.                 } else if (character == LINE_FEED) {
 1904.                     x = 0;
 1905.                     y += height + SPACING;
 1906.                 } else {
 1907.                     var image = document.getElementById(character + FONT_SUFFIX);
 1908.  
 1909.                     if (context) {
 1910.                         context.drawImage(image, this.getX() + x, this.getY() + y, image.width, image.height);
 1911.                     }
 1912.  
 1913.                     x += image.width + SPACING;
 1914.  
 1915.                     if (x > width) {
 1916.                         width = x;
 1917.                     }
 1918.  
 1919.                     if (image.height > height) {
 1920.                         height = image.height;
 1921.                     }
 1922.                 }
 1923.             }
 1924.  
 1925.             this.setWidth(width);
 1926.             this.setHeight(y + height);
 1927.         };
 1928.  
 1929.         Text.prototype.render = function (context) {
 1930.             this.parse(context);
 1931.         };
 1932.  
 1933.         Text.prototype.setString = function (string) {
 1934.             this.string = string;
 1935.             this.parse();
 1936.         };
 1937.  
 1938.         return Text;
 1939.  
 1940.     })();
 1941.  
 1942.     var BaseTile = (function () {
 1943.  
 1944.         function BaseTile(id) {
 1945.             GameObject.call(this);
 1946.             this.setImageId(id);
 1947.         }
 1948.  
 1949.         BaseTile.prototype = Object.create(GameObject.prototype);
 1950.  
 1951.         return BaseTile;
 1952.  
 1953.     })();
 1954.  
 1955.     var BaseTransition = (function () {
 1956.  
 1957.         var COLOR = "Black";
 1958.         var FRAMES = 32;
 1959.  
 1960.         function BaseTransition() {
 1961.             GameObject.call(this);
 1962.             this.setColor(COLOR);
 1963.             this.setHeight(Quick.getHeight());
 1964.             this.increase = Quick.getWidth() / FRAMES;
 1965.         }
 1966.  
 1967.         BaseTransition.prototype = Object.create(GameObject.prototype);
 1968.  
 1969.         BaseTransition.prototype.sync = function () {
 1970.             if (this.getWidth() > Quick.getWidth()) {
 1971.                 return true;
 1972.             }
 1973.  
 1974.             this.increaseWidth(this.increase);
 1975.             Quick.paint(this);
 1976.             return GameObject.prototype.sync.call(this);
 1977.         };
 1978.  
 1979.         return BaseTransition;
 1980.  
 1981.     })();
 1982.  
 1983.     function toDegrees(radians) {
 1984.         return radians * RADIAN_DEGREES / Math.PI;
 1985.     }
 1986.  
 1987.     function toRadians(degrees) {
 1988.         return degrees * Math.PI / RADIAN_DEGREES;
 1989.     }
 1990.  
 1991.     function publish() {
 1992.         if (!window.com) {
 1993.             window.com = {};
 1994.         }
 1995.  
 1996.         if (!window.com.dgsprb) {
 1997.             window.com.dgsprb = {};
 1998.         }
 1999.  
 2000.         window.com.dgsprb.quick = {
 2001.             "Animation" : Animation,
 2002.             "BaseTile" : BaseTile,
 2003.             "BaseTransition" : BaseTransition,
 2004.             "CommandEnum" : CommandEnum,
 2005.             "Controller" : Controller,
 2006.             "Frame" : Frame,
 2007.             "GameObject" : GameObject,
 2008.             "ImageFactory" : ImageFactory,
 2009.             "Mouse" : Mouse,
 2010.             "Point" : Point,
 2011.             "Quick" : Quick,
 2012.             "Rect" : Rect,
 2013.             "Scene" : Scene,
 2014.             "Sprite" : Sprite,
 2015.             "Text" : Text
 2016.         };
 2017.     }
 2018.  
 2019.     publish();
 2020.  
 2021. })();
RAW Paste Data