daily pastebin goal
69%
SHARE
TWEET

Lektion 5: Rekursion, del 2

CarlBjorklund Oct 6th, 2017 (edited) 34 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
 2. with Ada.Float_Text_IO; use Ada.Float_Text_IO;
 3.  
 4. --Uppgift: Skriv en funktion som beräknar X upphöjt till N
 5. --Lös med rekursion
 6.  
 7. --Vill bara tillägga att denna lösningen inte är perfekt
 8. --exponenten fungerar endast som heltal och avrundar alltid till en decimal.
 9. --de som är bättre än mig på ada kanske har någon lösning på det :)
 10.  
 11. procedure Exponenter is
 12.    
 13.    function The_Power_Of(X,N: in float) return float is
 14.    begin
 15.       if N = 0.0 then
 16.      return 1.0;
 17.       elsif N = 1.0 then
 18.      return X;
 19.       end if;
 20.       --dessa två är de "enkla fallen" som alltid stämmer oavsett vilka siffror som matas in.
 21.      
 22.      
 23.       if N < 0.0 then
 24.      
 25.      return 1.0/The_Power_Of(X,-N);
 26.      --I de fallen exponenten (N) är negativ måste vi använda en annan formel
 27.      --annars blir rekursionen oändlig
 28.       end if;
 29.         return  X*The_Power_Of(X,(N-1.0));
 30.         --I de fallen N är positivt hamnar vi här
 31.       end The_Power_Of;
 32.    X,N: float;
 33. begin
 34.    
 35.    Put("Mata in basen X: ");
 36.    Get(X);
 37.    Put("Mata in exponenten N: ");
 38.    Get(N);
 39.    Put("X upphöjt till N är: ");
 40.    Put(The_Power_Of(X,N),Fore=>0,Aft=>0,Exp=>0);
 41. end Exponenter;
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top