SvetlanPetrova

PascalTriangle 3 SoftUni

Jun 17th, 2021
905
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import java.util.Scanner;
 2.  
 3. public class MORE_PascalTriangle_02 {
 4.     public static void main(String[] args) {
 5.         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 6.  
 7.         // Вход от конзолата:
 8.         int input = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
 9.         //Дефиниране на числото 1, от което винаги стартира триъгълника на Паскал:
 10.         int one = 0;
 11.  
 12.         for (int i = 0; i < input; i++) { // брой редове за отпечатване;
 13.             for (int j = 0; j <= i; j++) { // брой числа на ред;
 14.                 if (j == 0 || i == 0) { // условие за отпечатване на началното число 1;
 15.                     one = 1;
 16.                 } else {
 17.                     one = one * (i - j + 1) / j; // формула за намиране на останлите числа;
 18.                 }
 19.                 System.out.print(one + " ");// разделям всяко получено число с интервал;
 20.             }
 21.             System.out.println(); // добавям нов ред след всеки цикъл;
 22.         }
 23.     }
 24. }
RAW Paste Data