daily pastebin goal
50%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 16th, 2018 117 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. przykład 1: metric_id:cpu,os:/.*nix.*/;metric_id:cpu,os:/.*win.*/
 2.  
 3. Kolejność odczytywania:
 4.  
 5. 1. dzielę po średnikach, każda z tych części jest połączona operatorem "lub":
 6.  
 7. (
 8.     logika zawarta w 'metric_id:cpu,os:/.*nix.*/'
 9. )
 10. lub
 11. (
 12.     logika zawarta w 'metric_id:cpu,os:/.*win.*/'
 13. )
 14.  
 15. 2. dzielę po przecinkach, każda z tych części jest połączona operatorem "i":
 16.  
 17. (
 18.     logika zawarta w 'metric_id:cpu'
 19.     i
 20.     logika zawarta w 'os:/.*nix.*/'
 21. )
 22. lub
 23. (
 24.     logika zawarta w 'metric_id:cpu'
 25.     i
 26.     logika zawarta w 'os:/.*win.*/'
 27. )
 28.  
 29. 3. dwukropek oddziela klucz - wartość, jeśli wartość jest pomiędzy /(...)/ to mamy regexa:
 30.  
 31. (
 32.     parametr 'metric_id' jest dokładnie równy 'cpu'
 33.     i
 34.     parametr 'os' spełnia regexa /.*nix.*/
 35. )
 36. lub
 37. (
 38.     parametr 'metric_id' jest dokładnie równy 'cpu'
 39.     i
 40.     parametr 'os' spełnia regexa /.*win.*/
 41. )
 42.  
 43. 4. odkodowywanie parametrów
 44.  
 45. - metric_id -> szukaj po id w metrykach
 46. - metric_description -> szukaj po description w metrykach
 47. - metric_parent_id -> szukaj po parent_id w metrykach
 48. - metric_unit -> szukaj po unit w metrykach
 49. - hostname -> szukaj po hostname
 50. - gdy dane jest coś innego, to uznaj ten parametr jako parametr z metadata
 51.  
 52. -----------
 53.  
 54. przykład 2:
 55.  
 56. jeśli chcemy wyfiltrować tylko metryki złożone, to możemy to zrobić w ten sposób:
 57. metric_parent_id:/.+/
 58.  
 59. jeśli chcemy znaleźć tylko metryki złożone, które powstały z metyki RAM, to możemy zapytać tak:
 60. metric_parent_id:RAM
 61.  
 62. jeśli chcemy tylko mieć dane do HOSTNAME1 lub HOSTNAME2, przy czym dla HOSTNAME2 chcemy, by metadata "os" to debian8:
 63. hostname:HOSTNAME1;hostname:HOSTNAME2,os:debian8
 64.  
 65. ...a gdy nie znamy jaki debian, to można załatwić to regexem:
 66. hostname:HOSTNAME1;hostname:HOSTNAME2,os:/^debian/
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top