Advertisement
Guest User

Motståndets estetik – affischer från utomparlamentarisk vänster 1970-2018

a guest
Aug 21st, 2023
40
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.09 KB | None | 0 0
 1. Motståndets estetik – affischer från utomparlamentarisk vänster 1970-2018
 2. ISBN: 9789186474713
 3. Publicerad: Stockholm : Federativs förlag, [2018]
 4. Tillverkad: Åtta.45 tryckeri, 2018
 5. Svenska 359 sidor
 6.  
 7. "Motståndets Estetik – affischer från utomparlamentarisk vänster 1970-2018
 8.  
 9. Hur berättar man historia? Och hur gör man det för en i vissa fall svåravgränsad rörelse som den utomparlamentariska vänstern? Grupper har kommit och gått, andra organisationer och nätverk har funnits länge. Motståndets Estetik dokumenterar en rörelse genom nedslag i den utomparlamentariska vänsterns affischer, så att dessa nedslag blir en del av en bredare historia över vad den utomparlamentariska rörelsen har arbetat med. Affischerna har samlats från norr till söder i Sverige och ett urval har gjort som täcker 1970-2018. Texterna till boken är skrivna av de aktivister som varit en del av de politiska projekten, en del längre, andra kortare. Alla viktiga."
 10.  
 11. Nedladdning PDF: https://anonymfile.com/569Ra/motstndets-estetik-affischer-frn-utomplarlamentarisk-vnster-1970-2018-compressed-ocr.pdf
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement