Gienkoskyy

Untitled

Jun 7th, 2020
89
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // Wygenerowany config do kyk' hacka z prefixem: kyk_
 2. // Generator & Hack (c) 2010 by kyku
 3.  
 4. kyk_autoduck 0
 5. kyk_autojump 0
 6. kyk_autojump_units 15
 7. kyk_bhop 1
 8. kyk_bhop_standup 0
 9. kyk_cam 0
 10. kyk_fixedpitch 0
 11. kyk_fixedyaw 0
 12. kyk_noflash 0
 13. kyk_nosmoke 0
 14. kyk_speed 1
 15. kyk_speed_method 1
 16.  
 17. alias wolnospeed "kyk_speed 0.1"  // TUTAJ MOZESZ ZMIENIC PREDKOSC SPOWOLNIENIA TZW. SLOWMO
 18. alias fastspeed "kyk_speed 20"    // -----> RESZTA USTAWIEN NA SAMYM DOLE CONFIGA! <-----
 19.  
 20. alias hang     "hang_on"
 21. alias hang_on  "kyk_speed 0.0001; alias hang hang_off"
 22. alias hang_off "kyk_speed 1; alias hang hang_on"
 23.  
 24. alias zzaplecow666     "zzaplecow666_on"
 25. alias zzaplecow666_on  "kyk_cam 1; alias zzaplecow666 zzaplecow666_off"
 26. alias zzaplecow666_off "kyk_cam 0; alias zzaplecow666 zzaplecow666_on"
 27.  
 28.  
 29. alias +spowolnienie666 "wolnospeed"
 30. alias -spowolnienie666 "kyk_speed 1"
 31. alias spowolnienie666_toggle     "spowolnienie666_toggle_on"
 32. alias spowolnienie666_toggle_on  "wolnospeed; alias spowolnienie666_toggle spowolnienie666_toggle_off"
 33. alias spowolnienie666_toggle_off "kyk_speed 1; alias spowolnienie666_toggle spowolnienie666_toggle_on"
 34. alias +ramp "fastspeed"
 35. alias -ramp "kyk_speed 1"
 36. alias prawastrefa666 "kyk_yawspeed -850; +moveright; +kyk_right; wait; kyk_yawspeed 850; -kyk_right; -moveright;"
 37. alias lewastrefa666 "kyk_yawspeed -850; +moveleft; +kyk_left; wait; kyk_yawspeed 850; -kyk_left; -moveleft; "
 38.  
 39. alias +superstrefy2 "alias kyk_xtd @superstrefy2;@superstrefy2"
 40. alias -superstrefy2 "alias kyk_xtd"
 41. alias @superstrefy2 "lewastrefa666;prawastrefa666; kyk_loopx td"
 42.  
 43. alias rrr4 "wait;+123"
 44. alias +123 "+duck;wait;-duck"
 45. alias -123 "+duck;wait;-duck"
 46. alias +duckowanie666 "alias kyk_xtd @duck666;@duck666"
 47. alias -duckowanie666 "alias kyk_xtd"
 48. alias @duck666 "rrr4;rrr4; kyk_loopx td"
 49.  
 50. alias +yleft "kyk_yawspeed 400;+kyk_left;+moveleft"
 51. alias -yleft "-kyk_left;-moveleft;kyk_yawspeed 210"
 52. alias leftstr "+yleft;wait;-yleft"
 53. alias rightstr "+yright;wait;-yright"
 54. alias +fastrun "alias kyk_xtd @duck6664;@duck6664"
 55. alias -fastrun "alias kyk_xtd"
 56. alias @duck6664 "rightstr;leftstr; kyk_loopx td"
 57. alias +yright "kyk_yawspeed 400;+kyk_right;+moveright"
 58. alias -yright "-kyk_right;-moveright;kyk_yawspeed 210"
 59.  
 60. alias +superstrefy "alias kyk_xtd @superstrefy;@superstrefy"
 61. alias -superstrefy "alias kyk_xtd"
 62. alias @superstrefy "prawastrefa;lewastrefa; kyk_loopx td"
 63.  
 64. alias tylem    "tylem_on"
 65. alias tylem_on  "kyk_fixedyaw 180; kyk_fixedpitch 89; alias tylem tylem_off"
 66. alias tylem_off "kyk_fixedyaw 0; kyk_fixedpitch 0; alias tylem tylem_on"
 67.  
 68. alias wait2 "wait; wait"
 69. alias wait4 "wait2; wait2"
 70. alias wait5 "wait4; wait"
 71. alias wait6 "wait5; wait"
 72. alias wait7 "wait5; wait2"
 73. alias wait8 "wait7; wait"
 74. alias wait9 "wait8; wait"
 75. alias wait10 "wait9; wait"
 76.  
 77. alias ML "+moveleft; +kyk_left"
 78. alias RML "-kyk_left; -moveleft"
 79. alias MR "+moveright; +kyk_right"
 80. alias RMR "-kyk_right; -moveright"
 81.  
 82. alias +strafe2 "kyk_yawspeed 0;kyk_sidespeed 410; s_start ;alias kyk_xtd @strafe3;@strafe3" //409
 83. alias -strafe2 "s_stop;alias kyk_xtd"
 84. alias @strafe3 "ML; wait; RML;MR; wait; RMR;s_start"
 85. alias s_start "kyk_loopx td"
 86. alias s_stop ""
 87.  
 88. alias "jumpbug_slow_1" "kyk_speed 0.1"
 89. alias "jumpbug_slow_2" "kyk_speed 1;kyk_bhop 1;"
 90.  
 91. alias "jumpbug1" "+duck;wait;wait;+jump;-duck;wait;-jump"
 92.  
 93. alias "jumpbug2" "jumpbug_slow_1;jumpbug1;jumpbug_slow_2"
 94.  
 95. alias "+jumpbug3" "alias kyk_xtd @jumpbug3;@jumpbug3"
 96. alias "-jumpbug3" "alias kyk_xtd"
 97. alias "@jumpbug3" "kyk_bhop 0;developer 0;jumpbug2;kyk_loopx td"
 98.  
 99. //                                    ----- TUTAJ NIZEJ USTAWIENIA! -----
 100. //                                  -----   TUTAJ NIZEJ USTAWIENIA!   -----
 101. //                                    ----- TUTAJ NIZEJ USTAWIENIA! -----
 102.  
 103.  
 104.  
 105. alias wait3 "wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait;"  // zmien ilosc tych waitow by zmienic ilosc stref :P im wiecej "wait;" tym mniej stref
 106.  
 107.  
 108. // By zmienic na ukośne strefy zamien dwa poniższe 2 aliasy (prawastrefa, lewastrefa) na te niżej :-)
 109.  
 110. alias prawastrefa "-forward ; kyk_yawspeed -350; +moveright; +kyk_right; wait; kyk_yawspeed 350; wait3; -kyk_right; -moveright"
 111. alias lewastrefa  "-forward ; kyk_yawspeed -350; +moveleft; +kyk_left; wait;  kyk_yawspeed 350; wait3; -kyk_left; -moveleft"
 112.  
 113. //alias prawastrefa "-forward ; kyk_yawspeed -350; +moveright; +lookdown; +kyk_right; wait;wait; kyk_yawspeed 350; wait3; -kyk_right; -lookdown; -moveright"
 114. //alias lewastrefa  "-forward ; kyk_yawspeed -350; +moveleft;  +lookup; +kyk_left;  wait; kyk_yawspeed 350; wait3; -kyk_left;  -lookup;   -moveleft"
 115.  
 116.  
 117.  
 118. // Tutaj mozesz zmienic klawisze ktore maja byc zbindowane
 119.  
 120. bind "z" +superstrefy // ~8 stref
 121. bind "x" +superstrefy2 // zajebiscie szybkie strefy (60+)
 122. bind "mouse3" "+spowolnienie666" // tak zwane "slowmo" czyli spowolnienie
 123. bind "c" "+strafe2" // szybkie bieganie (277units/s a biegnie prosto!)
 124. bind "alt" "+duckowanie666" //automatycznie kuca (dobre na easyblocka)
 125. bind "CapsLock" "+jumpbug3" // Jump bug (mozesz spadac z bardzo duzej wysokosci nie tracac ani 1 HP! Szansa ~75%)
 126. bind "[" "tylem" // chodzisz tylem (u Ciebie widac przodem!)
 127. bind "n" "hang"   // zatrzymuje w powietrzu.
 128. bind "]" "zzaplecow666"  // widok zza plecow.
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×