Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Jan 22nd, 2012
29,535
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.76 KB | None | 0 0
 1. Polish government tango down
 2.  
 3.  
 4. sejm.gov.pl – Sejm RP
 5.  
 6. mf.gov.pl – Ministerstwo Finansów
 7.  
 8. stat.gov.pl – Główny Urząd Statystyczny
 9.  
 10. praca.gov.pl – Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
 11.  
 12. mkidn.gov.pl – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 13.  
 14. pip.gov.pl – Państwowa Inspekcja Pracy
 15.  
 16. arimr.gov.pl - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 17.  
 18. uzp.gov.pl – Urząd Zamówień Publicznych
 19.  
 20. premier.gov.pl – Kancelaria Premiera
 21.  
 22. knf.gov.pl – Komisja Nadzoru Finansowego
 23.  
 24. abw.gov.pl – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 25.  
 26. pawelgras.pl – Rzecznik Rządu RP
 27.  
 28. http://makelifeasier.pl/ defected
 29.  
 30. http://www.psl.org.pl/
 31.  
 32. http://ms.gov.pl/
 33.  
 34. www.abw.gov.pl
 35.  
 36. http://cbs.policja.pl/
 37.  
 38. http://premier.gov.pl/
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement