Zeridiant

Tower Defense Simulator Autofarm

Jan 2nd, 2020
17,990
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. -- This file was generated using Luraph Obfuscator v11.5 by memcorrupt.
  2.  
  3. local TDS_AutofarmIll1II1ilili1ili1il = assert local TDS_Autofarmi11l1liIliiiIlIl11i = select local TDS_AutofarmIl1l1iIiiIIll1II1iI = tonumber local TDS_AutofarmlIl1IiilIliiiI1IiIiiI = unpack local TDS_AutofarmlIll1l1i1iiIiIl1iiI = pcall local TDS_AutofarmlIl1IiilliIIIli1iliii = setfenv local TDS_AutofarmlIl1IIi1IllIi1illl1i1 = setmetatable local TDS_Autofarmllll11iI1ilIliliii1 = type local TDS_AutofarmlIll1li1ll1IlII1illlI = getfenv local TDS_AutofarmlIllI1illlIiI1IlillII = tostring local TDS_AutofarmlIlIlii1i1llli1l11i11 = error local TDS_AutofarmlIlI1llIi1l11lIl1l1i1 = string.sub local TDS_Autofarmli1l1IiI11I111iillI = string.byte local TDS_AutofarmIiI1ii1IlIlIIIiIiI1 = string.char local TDS_AutofarmIiIIil1ilillllllIll = string.rep local TDS_AutofarmliI1i1I1l1l11iliilI = string.gsub local TDS_Autofarmi1illl11IilIiIIiII1 = string.match local TDS_AutofarmIiIliilliiliiliiIl1 = 1 local function TDS_AutofarmlIllli11li1lI111liiii(TDS_AutofarmlIllI1ilIiII1lilliI1i, TDS_Autofarmlii1i1ll1I11llIl1l1) local TDS_Autofarmiii1i1li11I1IiIliil TDS_AutofarmlIllI1ilIiII1lilliI1i = TDS_AutofarmliI1i1I1l1l11iliilI(TDS_AutofarmlIlI1llIi1l11lIl1l1i1(TDS_AutofarmlIllI1ilIiII1lilliI1i, 5), "..", function(TDS_AutofarmIiliiIl1Il1I1liiIll) if TDS_Autofarmli1l1IiI11I111iillI(TDS_AutofarmIiliiIl1Il1I1liiIll, 2) == 71 then TDS_Autofarmiii1i1li11I1IiIliil = TDS_AutofarmIl1l1iIiiIIll1II1iI(TDS_AutofarmlIlI1llIi1l11lIl1l1i1(TDS_AutofarmIiliiIl1Il1I1liiIll, 1, 1)) return "" else local TDS_Autofarmlillili11iI11i11Iil = TDS_AutofarmIiI1ii1IlIlIIIiIiI1(TDS_AutofarmIl1l1iIiiIIll1II1iI(TDS_AutofarmIiliiIl1Il1I1liiIll, 16)) if TDS_Autofarmiii1i1li11I1IiIliil then local TDS_AutofarmIllIll1IiIiIII11lil = TDS_AutofarmIiIIil1ilillllllIll(TDS_Autofarmlillili11iI11i11Iil, TDS_Autofarmiii1i1li11I1IiIliil) TDS_Autofarmiii1i1li11I1IiIliil = nil return TDS_AutofarmIllIll1IiIiIII11lil else return TDS_Autofarmlillili11iI11i11Iil end end end) local function TDS_AutofarmliIiIiII1lIlIlilll1() local TDS_AutofarmIlI1i1IllIllIilIiil = TDS_Autofarmli1l1IiI11I111iillI(TDS_AutofarmlIllI1ilIiII1lilliI1i, TDS_AutofarmIiIliilliiliiliiIl1, TDS_AutofarmIiIliilliiliiliiIl1) TDS_AutofarmIiIliilliiliiliiIl1 = TDS_AutofarmIiIliilliiliiliiIl1 + 1 return TDS_AutofarmIlI1i1IllIllIilIiil end local function TDS_AutofarmlIl1I1li1lllllIllIll1() local TDS_AutofarmIlI1i1IllIllIilIiil, TDS_Autofarmlillili11iI11i11Iil, TDS_AutofarmIllIll1IiIiIII11lil, TDS_AutofarmlIlli1iIlliIiI1lI1Il1 = TDS_Autofarmli1l1IiI11I111iillI(TDS_AutofarmlIllI1ilIiII1lilliI1i, TDS_AutofarmIiIliilliiliiliiIl1, TDS_AutofarmIiIliilliiliiliiIl1 + 3) TDS_AutofarmIiIliilliiliiliiIl1 = TDS_AutofarmIiIliilliiliiliiIl1 + 4 return TDS_AutofarmlIlli1iIlliIiI1lI1Il1 * 16777216 + TDS_AutofarmIllIll1IiIiIII11lil * 65536 + TDS_Autofarmlillili11iI11i11Iil * 256 + TDS_AutofarmIlI1i1IllIllIilIiil end local function TDS_AutofarmlIl1lililIIi1IllillIl(TDS_Autofarmi1liIIIiliillii1lli, TDS_AutofarmlI1l11lIliIliiIllll, TDS_AutofarmlIll1l1ii1lIIliIi1iil) if TDS_AutofarmlIll1l1ii1lIIliIi1iil then local TDS_AutofarmiIIIiIiiiIil1I1l1Ii, TDS_AutofarmIilIliIlllli1illIli = 0, 0 for TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi = TDS_AutofarmlI1l11lIliIliiIllll, TDS_AutofarmlIll1l1ii1lIIliIi1iil do TDS_AutofarmiIIIiIiiiIil1I1l1Ii = TDS_AutofarmiIIIiIiiiIil1I1l1Ii + 2 ^ TDS_AutofarmIilIliIlllli1illIli * TDS_AutofarmlIl1lililIIi1IllillIl(TDS_Autofarmi1liIIIiliillii1lli, TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi) TDS_AutofarmIilIliIlllli1illIli = TDS_AutofarmIilIliIlllli1illIli + 1 end return TDS_AutofarmiIIIiIiiiIil1I1l1Ii else local TDS_Autofarmi1llIl1lili1Iillll1 = 2 ^ (TDS_AutofarmlI1l11lIliIliiIllll - 1) return TDS_Autofarmi1llIl1lili1Iillll1 <= TDS_Autofarmi1liIIIiliillii1lli % (TDS_Autofarmi1llIl1lili1Iillll1 + TDS_Autofarmi1llIl1lili1Iillll1) and 1 or 0 end end local function TDS_Autofarml1IliI1ilIIil11i1Ii() local TDS_AutofarmIlI1i1IllIllIilIiil, TDS_Autofarmlillili11iI11i11Iil = TDS_AutofarmlIl1I1li1lllllIllIll1(), TDS_AutofarmlIl1I1li1lllllIllIll1() if TDS_AutofarmIlI1i1IllIllIilIiil == 0 and TDS_Autofarmlillili11iI11i11Iil == 0 then return 0 end return (-2 * TDS_AutofarmlIl1lililIIi1IllillIl(TDS_Autofarmlillili11iI11i11Iil, 32) + 1) * 2 ^ (TDS_AutofarmlIl1lililIIi1IllillIl(TDS_Autofarmlillili11iI11i11Iil, 21, 31) - 1023) * ((TDS_AutofarmlIl1lililIIi1IllillIl(TDS_Autofarmlillili11iI11i11Iil, 1, 20) * 4294967296 + TDS_AutofarmIlI1i1IllIllIilIiil) / 4503599627370496 + 1) end local function TDS_Autofarmi1Iill1IiII1I1iii1l(TDS_AutofarmiIIlli1Il1lil1II1ll) local TDS_Autofarmill1IilIll11Ili1i1I = { TDS_Autofarmli1l1IiI11I111iillI(TDS_AutofarmlIllI1ilIiII1lilliI1i, TDS_AutofarmIiIliilliiliiliiIl1, TDS_AutofarmIiIliilliiliiliiIl1 + 3) } TDS_AutofarmIiIliilliiliiliiIl1 = TDS_AutofarmIiIliilliiliiliiIl1 + 4 local TDS_AutofarmIIiliiiIlII1I1il1l1 = { nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil } for TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi = 1, 8 do TDS_AutofarmIIiliiiIlII1I1il1l1[TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi] = TDS_AutofarmlIl1lililIIi1IllillIl(TDS_AutofarmiIIlli1Il1lil1II1ll, TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi) end local TDS_Autofarmi1IiI1lI11l1111iill = "" for TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi = 1, 4 do local TDS_AutofarmiIIIiIiiiIil1I1l1Ii, TDS_AutofarmIilIliIlllli1illIli = 0, 0 for TDS_AutofarmlIlIIIl1III1I1iiiI1ii = 1, 8 do local TDS_Autofarml1IlIliI1lll1i11lll = TDS_AutofarmlIl1lililIIi1IllillIl(TDS_Autofarmill1IilIll11Ili1i1I[TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi], TDS_AutofarmlIlIIIl1III1I1iiiI1ii) if TDS_AutofarmIIiliiiIlII1I1il1l1[TDS_AutofarmlIlIIIl1III1I1iiiI1ii] == 1 then TDS_Autofarml1IlIliI1lll1i11lll = TDS_Autofarml1IlIliI1lll1i11lll == 1 and 0 or 1 end TDS_AutofarmiIIIiIiiiIil1I1l1Ii = TDS_AutofarmiIIIiIiiiIil1I1l1Ii + 2 ^ TDS_AutofarmIilIliIlllli1illIli * TDS_Autofarml1IlIliI1lll1i11lll TDS_AutofarmIilIliIlllli1illIli = TDS_AutofarmIilIliIlllli1illIli + 1 end TDS_Autofarmi1IiI1lI11l1111iill = TDS_Autofarmi1IiI1lI11l1111iill .. TDS_Autofarmi1IiI1lI11l1111iill.char(TDS_AutofarmiIIIiIiiiIil1I1l1Ii) end local TDS_AutofarmIlI1i1IllIllIilIiil, TDS_Autofarmlillili11iI11i11Iil, TDS_AutofarmIllIll1IiIiIII11lil, TDS_AutofarmlIlli1iIlliIiI1lI1Il1 = TDS_Autofarmli1l1IiI11I111iillI(TDS_Autofarmi1IiI1lI11l1111iill, 1, 4) return TDS_AutofarmlIlli1iIlliIiI1lI1Il1 * 16777216 + TDS_AutofarmIllIll1IiIiIII11lil * 65536 + TDS_Autofarmlillili11iI11i11Iil * 256 + TDS_AutofarmIlI1i1IllIllIilIiil end local function TDS_AutofarmlIlll11IlI1IilI1I11Il(TDS_AutofarmiIIlli1Il1lil1II1ll) local TDS_Autofarmiliii1Iii11111i111l = TDS_AutofarmlIl1I1li1lllllIllIll1() TDS_AutofarmIiIliilliiliiliiIl1 = TDS_AutofarmIiIliilliiliiliiIl1 + TDS_Autofarmiliii1Iii11111i111l local TDS_AutofarmIIiliiiIlII1I1il1l1 = { nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil } for TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi = 1, 8 do TDS_AutofarmIIiliiiIlII1I1il1l1[TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi] = TDS_AutofarmlIl1lililIIi1IllillIl(TDS_AutofarmiIIlli1Il1lil1II1ll, TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi) end local TDS_Autofarmi1IiI1lI11l1111iill = "" for TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi = 1, TDS_Autofarmiliii1Iii11111i111l do local TDS_AutofarmiIIIiIiiiIil1I1l1Ii, TDS_AutofarmIilIliIlllli1illIli = 0, 0 for TDS_AutofarmlIlIIIl1III1I1iiiI1ii = 1, 8 do local TDS_Autofarml1IlIliI1lll1i11lll = TDS_AutofarmlIl1lililIIi1IllillIl(TDS_Autofarmli1l1IiI11I111iillI(TDS_AutofarmlIllI1ilIiII1lilliI1i, TDS_AutofarmIiIliilliiliiliiIl1 - TDS_Autofarmiliii1Iii11111i111l + TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi - 1), TDS_AutofarmlIlIIIl1III1I1iiiI1ii) if TDS_AutofarmIIiliiiIlII1I1il1l1[TDS_AutofarmlIlIIIl1III1I1iiiI1ii] == 1 then TDS_Autofarml1IlIliI1lll1i11lll = TDS_Autofarml1IlIliI1lll1i11lll == 1 and 0 or 1 end TDS_AutofarmiIIIiIiiiIil1I1l1Ii = TDS_AutofarmiIIIiIiiiIil1I1l1Ii + 2 ^ TDS_AutofarmIilIliIlllli1illIli * TDS_Autofarml1IlIliI1lll1i11lll TDS_AutofarmIilIliIlllli1illIli = TDS_AutofarmIilIliIlllli1illIli + 1 end TDS_Autofarmi1IiI1lI11l1111iill = TDS_Autofarmi1IiI1lI11l1111iill .. TDS_Autofarmi1IiI1lI11l1111iill.char(TDS_AutofarmiIIIiIiiiIil1I1l1Ii) end return TDS_Autofarmi1IiI1lI11l1111iill end local TDS_AutofarmliI1I1lIlllli1l1iII = TDS_AutofarmliIiIiII1lIlIlilll1() local TDS_Autofarmi1li1iliI1i1liIillI = TDS_AutofarmliIiIiII1lIlIlilll1() local function TDS_AutofarmlllIIIl1i1l1IIlilIi() local TDS_AutofarmlIlIi1lI1il1lI11l1l1l = { [47222] = {}, [88566] = {}, [74038] = {}, [5852] = {} } local TDS_AutofarmIl1IlI1I1l11lliliIl = #{1657} TDS_AutofarmlIl1I1li1lllllIllIll1() TDS_AutofarmlIl1I1li1lllllIllIll1() TDS_AutofarmliIiIiII1lIlIlilll1() TDS_AutofarmliIiIiII1lIlIlilll1() TDS_AutofarmlIlIi1lI1il1lI11l1l1l[86061] = TDS_AutofarmliIiIiII1lIlIlilll1() local TDS_Autofarmilil11i1i1lli1111il = TDS_AutofarmlIl1I1li1lllllIllIll1() - (#{ 933, 6235, 2326, 463, 5794, 5862, 4219, 1856, 5436, 119, 6802, 4695, 5629, 1043, 4551, 1878, 4553, 2583, 1287, 6768, 3311 } + 133698) for TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi = TDS_AutofarmIl1IlI1I1l11lliliIl, TDS_Autofarmilil11i1i1lli1111il do local TDS_Autofarmi1l1iillIIII1llliII = {} local TDS_AutofarmlIllIII1ili1iiiiiI1II = TDS_Autofarmi1Iill1IiII1I1iii1l(TDS_Autofarmi1li1iliI1i1liIillI) TDS_Autofarmi1l1iillIIII1llliII[7075] = TDS_AutofarmlIl1lililIIi1IllillIl(TDS_AutofarmlIllIII1ili1iiiiiI1II, #{ 5283, 6321, 6892, 2828, 6251, 1529, 1122, 6963, 3060, 3315, 4594, 4256, 5838, 1431, 6769, 2077, 2397, 1715, 2311 }, #{ 4847, 5199, 2505, 4429, 1793, 5788, 3077, 4412, 4648, 1876, 4161, 6720, 4818, 2627, 2850, 524, 608, 6714, 3506, 1585, 2282 } + 5) TDS_Autofarmi1l1iillIIII1llliII[80892] = TDS_AutofarmlIl1lililIIi1IllillIl(TDS_AutofarmlIllIII1ili1iiiiiI1II, #{ 1167, 4489, 1906, 4099, 3487, 5049, 1199, 1724, 2094, 2028 }, #{ 4468, 6346, 1461, 585, 1220, 1957, 5262, 143, 2153, 3099, 1642, 3245, 5194, 6060, 2607, 5244, 4212, 6850 }) TDS_Autofarmi1l1iillIIII1llliII[100926] = TDS_AutofarmlIl1lililIIi1IllillIl(TDS_AutofarmlIllIII1ili1iiiiiI1II, #{ 1765, 4139, 3719, 6168, 5052, 4306, 4227, 38, 4636, 276, 3929, 1972, 2375, 6627, 1214, 5268, 5871, 6448, 2411, 1735, 5701, 2254, 5324, 2065 } + 3, #{ 6856, 865, 6444, 1100, 2649, 3648, 3868, 5245, 2219, 1787, 1487, 6134, 4260, 58, 2478, 6922, 1535, 1482, 1742, 4962, 434, 3753, 5382 } + 9) TDS_Autofarmi1l1iillIIII1llliII[42517] = TDS_AutofarmlIl1lililIIi1IllillIl(TDS_AutofarmlIllIII1ili1iiiiiI1II, #{3281}, #{ 4362, 1474, 3744, 1673, 4183, 3961, 4783, 6869, 6854 }) TDS_Autofarmi1l1iillIIII1llliII[110704] = TDS_AutofarmlIl1lililIIi1IllillIl(TDS_AutofarmlIllIII1ili1iiiiiI1II, #{6614}, #{ 4661, 5433, 6860, 6308, 4117, 1610, 3465, 6669, 5509, 1082, 288, 390, 4458, 4941, 3969, 1395, 5741, 1138 }) TDS_AutofarmlIlIi1lI1il1lI11l1l1l[88566][TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi] = TDS_Autofarmi1l1iillIIII1llliII end TDS_AutofarmlIlIi1lI1il1lI11l1l1l[60108] = TDS_AutofarmliIiIiII1lIlIlilll1() TDS_AutofarmlIl1I1li1lllllIllIll1() TDS_AutofarmlIl1I1li1lllllIllIll1() local TDS_Autofarmilil11i1i1lli1111il = TDS_AutofarmlIl1I1li1lllllIllIll1() for TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi = TDS_AutofarmIl1IlI1I1l11lliliIl, TDS_Autofarmilil11i1i1lli1111il do TDS_AutofarmlIlIi1lI1il1lI11l1l1l[47222][TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi - TDS_AutofarmIl1IlI1I1l11lliliIl] = TDS_AutofarmlllIIIl1i1l1IIlilIi() end TDS_AutofarmliIiIiII1lIlIlilll1() local TDS_Autofarmilil11i1i1lli1111il = TDS_AutofarmlIl1I1li1lllllIllIll1() - (#{ 192, 2259, 94, 1874, 362, 3277, 3388, 136, 3018, 5016, 1527, 3519, 2121, 1763, 1772, 3749, 2070, 5108, 4156, 2988, 1652 } + 133777) for TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi = TDS_AutofarmIl1IlI1I1l11lliliIl, TDS_Autofarmilil11i1i1lli1111il do local TDS_AutofarmlIlIIiii1iI1ilIIlIiII = {} local TDS_Autofarmllll11iI1ilIliliii1 = TDS_AutofarmliIiIiII1lIlIlilll1() if TDS_Autofarmllll11iI1ilIliliii1 == #{ 3506, 4284, 6881, 1548, 3000, 6491, 1132, 3726, 5601, 2460, 6489, 719, 2566, 1543, 6823, 1217, 6619, 3864, 2618, 5135, 5515, 3901, 1687 } + 109 then TDS_AutofarmlIlIIiii1iI1ilIIlIiII[6673] = #{ 4001, 6342, 4467, 3336, 1229, 5096, 146, 606, 815, 3183, 5115, 6636, 1273, 4125, 5113, 800, 2075, 536, 827, 4554, 3652, 101 } + 27193 == #{ 6498, 6417, 6309, 1091, 116, 4632, 2969, 163, 4137, 1693, 1292, 4090, 5631, 1669, 4405, 312, 5817, 1618, 152, 5503, 4805 } + 17499 end if TDS_Autofarmllll11iI1ilIliliii1 == #{ 4325, 6853, 4225, 171, 5382, 6770, 1218, 4929, 3568, 2205, 6306, 1686, 5335, 3196, 6046, 5146, 6267, 365, 6045, 5424, 1671, 4682, 789 } + 75 then TDS_AutofarmlIlIIiii1iI1ilIIlIiII[6673] = TDS_AutofarmlIlll11IlI1IilI1I11Il(#{ 2472, 5793, 6572, 6116, 2603, 5768, 6070, 5426, 5225, 4756, 5373, 2722, 4984, 6552, 5076, 2696, 3529, 3797, 919, 5075, 1741, 5276, 1406 } + 97) end if TDS_Autofarmllll11iI1ilIliliii1 == #{ 2920, 4450, 3345, 3405, 1130, 6811, 629, 5394, 234, 6166, 2850, 4314, 4629, 5414, 1688, 4510, 2257, 5912, 4761, 4976 } + 32 then TDS_AutofarmlIlIIiii1iI1ilIIlIiII[6673] = #{ 1510, 4514, 1134, 5270, 1841, 3973, 1773, 244, 6737, 5256, 158, 1602, 6722, 3671, 1129, 2571, 5751, 3873, 1333, 2940, 2670 } + 74764 == #{ 1510, 4514, 1134, 5270, 1841, 3973, 1773, 244, 6737, 5256, 158, 1602, 6722, 3671, 1129, 2571, 5751, 3873, 1333, 2940, 2670 } + 74764 end if TDS_Autofarmllll11iI1ilIliliii1 == #{ 6828, 3040, 6048, 2810, 4280, 193, 5919, 3072, 2845, 6279, 5347, 2588, 5230, 1064, 1248, 1078, 1933, 2027, 715, 1236, 981, 4441, 2043 } + 190 then TDS_AutofarmlIlIIiii1iI1ilIIlIiII[6673] = TDS_Autofarml1IliI1ilIIil11i1Ii() end if TDS_Autofarmllll11iI1ilIliliii1 == #{ 1882, 1208, 1339, 6395, 5457, 5705, 2373, 1138, 5095, 5146, 678, 6414, 5376, 2269, 5818, 3570, 6870, 577, 1873, 2072, 530, 3780, 2838, 6585 } + 163 then TDS_AutofarmlIlIIiii1iI1ilIIlIiII[6673] = TDS_AutofarmliIiIiII1lIlIlilll1() + TDS_AutofarmlIl1I1li1lllllIllIll1() + TDS_Autofarml1IliI1ilIIil11i1Ii() end if TDS_Autofarmllll11iI1ilIliliii1 == #{ 2986, 2318, 6186, 1504, 4265, 4055, 2617, 6162, 5583, 6051, 1103, 3157, 5258, 532, 5500, 2537, 6768, 5534, 4616, 2444, 5647 } + 218 then TDS_AutofarmlIlIIiii1iI1ilIIlIiII[6673] = TDS_AutofarmlIlll11IlI1IilI1I11Il(TDS_AutofarmliI1I1lIlllli1l1iII) end if TDS_Autofarmllll11iI1ilIliliii1 == #{ 3938, 2937, 6581, 2677, 4151, 1815, 6084, 5765, 6376, 925, 4749, 2633, 6114, 77, 6666, 4563, 2335, 1930, 659, 149, 1015, 4929 } + 74 then TDS_AutofarmlIlIIiii1iI1ilIIlIiII[6673] = TDS_Autofarml1IliI1ilIIil11i1Ii() end if TDS_Autofarmllll11iI1ilIliliii1 == #{ 1644, 86, 5308, 5717, 2433, 2020, 779, 3170, 6470, 4270, 3766, 2107, 403, 3812, 4853, 473, 547, 6701, 2326, 5077 } + 220 then TDS_AutofarmlIlIIiii1iI1ilIIlIiII[6673] = TDS_Autofarml1IliI1ilIIil11i1Ii() end if TDS_Autofarmllll11iI1ilIliliii1 == #{ 3433, 6506, 6871, 1038, 3943, 1239, 4469, 6189, 1436, 1433, 145, 5011, 3739, 132, 3214, 6766, 6204, 6399, 479, 1733, 4664, 118, 4003 } + 77 then TDS_AutofarmlIlIIiii1iI1ilIIlIiII[6673] = TDS_Autofarml1IliI1ilIIil11i1Ii() end TDS_AutofarmlIlIi1lI1il1lI11l1l1l[5852][TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi - TDS_AutofarmIl1IlI1I1l11lliliIl] = TDS_AutofarmlIlIIiii1iI1ilIIlIiII end TDS_AutofarmlIl1I1li1lllllIllIll1() TDS_AutofarmlIlIi1lI1il1lI11l1l1l[102630] = TDS_AutofarmliIiIiII1lIlIlilll1() TDS_AutofarmlIl1I1li1lllllIllIll1() local TDS_Autofarmilil11i1i1lli1111il = TDS_AutofarmlIl1I1li1lllllIllIll1() for TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi = TDS_AutofarmIl1IlI1I1l11lliliIl, TDS_Autofarmilil11i1i1lli1111il do TDS_AutofarmlIlIi1lI1il1lI11l1l1l[74038][TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi] = TDS_AutofarmlIl1I1li1lllllIllIll1() end TDS_AutofarmliIiIiII1lIlIlilll1() TDS_AutofarmliIiIiII1lIlIlilll1() TDS_AutofarmliIiIiII1lIlIlilll1() return TDS_AutofarmlIlIi1lI1il1lI11l1l1l end local function TDS_AutofarmiIIIlIillIiIi1lliiI(TDS_AutofarmlIlIi1lI1il1lI11l1l1l, TDS_Autofarmlii1i1ll1I11llIl1l1, TDS_AutofarmIiIIl1I11II11Il1Ii1) local TDS_AutofarmII1i1li1I11l1iIIiii, TDS_AutofarmlIlIlli1i11i1lliIi1ii = 8, 20 local TDS_AutofarmlIl111I1lilll1ll1iiIl = TDS_AutofarmlIlIi1lI1il1lI11l1l1l[88566] local TDS_AutofarmiI11IIIiIlIIII1iIII = TDS_AutofarmlIl1IIi1IllIi1illl1i1({}, { __index = function(TDS_Autofarml1l1ilIl1iIlI1lIIll, TDS_AutofarmIIi1I1lII1i1lIlllI1) local TDS_Autofarmi1IiI1lI11l1111iill = TDS_AutofarmlIlIi1lI1il1lI11l1l1l[5852][TDS_AutofarmIIi1I1lII1i1lIlllI1] if TDS_AutofarmlIlI1llIi1l11lIl1l1i1(TDS_Autofarmllll11iI1ilIliliii1(TDS_Autofarmi1IiI1lI11l1111iill[6673]), 1, 1) == "s" then return { [6673] = TDS_AutofarmlIlI1llIi1l11lIl1l1i1(TDS_Autofarmi1IiI1lI11l1111iill[6673], 6) } end return TDS_Autofarmi1IiI1lI11l1111iill end }) local TDS_AutofarmiIiiliiIIi11IIIllll = 102630 local TDS_AutofarmlIll1l1ill1lli1li1ii1 = TDS_AutofarmlIlIi1lI1il1lI11l1l1l[47222] local TDS_AutofarmlI1Ii111II11II1lI1l = 6673 local TDS_AutofarmlIlllIiIll11IIlII11l1 = TDS_AutofarmlIlIi1lI1il1lI11l1l1l[60108] local TDS_AutofarmlIli1IlIl1III1Il1IlIi = 100926 local TDS_AutofarmIi1IiiI1Ii1ilIlIIii = TDS_AutofarmlIlIi1lI1il1lI11l1l1l[74038] local TDS_AutofarmI1lIIII1lIli111I1II = 42517 local function TDS_Autofarml1lil1lilli111IIlIl(...) local TDS_AutofarmillI11lIilIIilI1Iil = 0 local TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli = { TDS_AutofarmlIl1IiilIliiiI1IiIiiI({}, 1, TDS_AutofarmlIlIi1lI1il1lI11l1l1l[86061]) } local TDS_AutofarmI1111II1ii1IiIIiiIl = 1 local TDS_Autofarml1lI1IlIli1I1IiIIiI = {} local TDS_AutofarmiIlIlIilIIl1IIl1iiI = {} local TDS_Autofarmi1I1lIIIiiiliIilllI = 1 local TDS_Autofarmlii1i1ll1I11llIl1l1 = TDS_AutofarmlIll1li1ll1IlII1illlI() local TDS_Autofarmlllii11lIiiilI1Ilii = { ... } local TDS_AutofarmlIlIlIiIIli1iI1i1lIiI = {} local TDS_AutofarmlIllIiiI1i11li1l1I1Ii = #TDS_Autofarmlllii11lIiiilI1Ilii - 1 for TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi = 0, TDS_AutofarmlIllIiiI1i11li1l1I1Ii do if TDS_AutofarmlIlllIiIll11IIlII11l1 >= TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi + 1 then TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi] = TDS_Autofarmlllii11lIiiilI1Ilii[TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi + 1] end TDS_AutofarmlIlIlIiIIli1iI1i1lIiI[TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi] = TDS_Autofarmlllii11lIiiilI1Ilii[TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi + 1] end local function TDS_AutofarmlIi1IIliiil11IIilil(...) local TDS_AutofarmIllIll1IiIiIII11lil = TDS_Autofarmi11l1liIliiiIlIl11i("#", ...) local TDS_Autofarml1l1ilIl1iIlI1lIIll = { ... } return TDS_AutofarmIllIll1IiIiIII11lil, TDS_Autofarml1l1ilIl1iIlI1lIIll end local TDS_AutofarmIllliilIiI1ii1ill1I = #{ 4470, 335, 6041, 4917, 3741, 4869, 239, 5022, 325, 3746, 2652, 6883, 3006, 4593, 3405, 1230, 302, 4208, 1271, 2691 } + 131051 local TDS_Autofarml1I11l1IliIl1I1Ii11 local TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II = { function(TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i, TDS_AutofarmiIlliIll1IIi1i1lIlI) local TDS_AutofarmlIiiliillilIiIiiilI = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] - TDS_AutofarmIllliilIiI1ii1ill1I local TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] local TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[80892] local TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[42517] local TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[7075] local TDS_AutofarmiIIlli1Il1lil1II1ll if TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi == 100000 then TDS_AutofarmiIIlli1Il1lil1II1ll = TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[251] else TDS_AutofarmiIIlli1Il1lil1II1ll = TDS_AutofarmiI11IIIiIlIIII1iIII[TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi][TDS_AutofarmlI1Ii111II11II1lI1l] end TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1] = TDS_Autofarmlii1i1ll1I11llIl1l1[TDS_AutofarmiIIlli1Il1lil1II1ll] end, nil, function(TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i, TDS_AutofarmiIlliIll1IIi1i1lIlI) local TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[7075] local TDS_AutofarmlIiiliillilIiIiiilI = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] - TDS_AutofarmIllliilIiI1ii1ill1I local TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] local TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[80892] local TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[42517] TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi] if TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl > 255 then TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_AutofarmiI11IIIiIlIIII1iIII[TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl - 256][TDS_AutofarmlI1Ii111II11II1lI1l] else TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl] end TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 + 1] = TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1] = TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi[TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl] end, nil, function(TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i, TDS_AutofarmiIlliIll1IIi1i1lIlI) local TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[42517] local TDS_AutofarmlIiiliillilIiIiiilI = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] - TDS_AutofarmIllliilIiI1ii1ill1I local TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] local TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[7075] local TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[80892] for TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi = TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1, TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi do TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi] = nil end end, function(TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i, TDS_AutofarmiIlliIll1IIi1i1lIlI, TDS_AutofarmlIlI1IlIiiiI1lI1llI1I, TDS_AutofarmlI1ilIi11Ii11i11I11) local TDS_AutofarmlIiiliillilIiIiiilI = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] - TDS_AutofarmIllliilIiI1ii1ill1I local TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] local TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[7075] local TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[42517] local TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[80892] if TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi > 255 then TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_AutofarmiI11IIIiIlIIII1iIII[TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi - 256][TDS_AutofarmlI1Ii111II11II1lI1l] else TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi] end if TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl > 255 then TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_AutofarmiI11IIIiIlIIII1iIII[TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl - 256][TDS_AutofarmlI1Ii111II11II1lI1l] else TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl] end TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1] = TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi - TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl end, nil, nil, nil, nil, function(TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i, TDS_AutofarmiIlliIll1IIi1i1lIlI, TDS_AutofarmlIlI1IlIiiiI1lI1llI1I) local TDS_AutofarmlIiiliillilIiIiiilI = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] - TDS_AutofarmIllliilIiI1ii1ill1I local TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[7075] local TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] local TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[80892] local TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[42517] if TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl == 217 then return TDS_Autofarml1I11l1IliIl1I1Ii11[2]({ [7075] = (TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 - 207) % 256, [42517] = (TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi - 207) % 256, [110704] = 0 }) end for TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi = TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1, #TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli do local TDS_AutofarmI1lIliiii1i1iiiI1l1 = TDS_Autofarmi1I1lIIIiiiliIilllI for TDS_AutofarmiIIII1iIiiIIIl1li11, TDS_AutofarmlIl1ll1Iii1i11l11i11l in next, TDS_Autofarml1lI1IlIli1I1IiIIiI, nil do for TDS_AutofarmiIIlli1Il1lil1II1ll, TDS_AutofarmIliI111Iii1il1Iil1i in next, TDS_AutofarmlIl1ll1Iii1i11l11i11l, nil do if TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli == TDS_AutofarmIliI111Iii1il1Iil1i[1] and TDS_AutofarmIliI111Iii1il1Iil1i[2] == TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi then if not TDS_AutofarmiIlIlIilIIl1IIl1iiI[TDS_AutofarmI1lIliiii1i1iiiI1l1] then TDS_AutofarmiIlIlIilIIl1IIl1iiI[TDS_AutofarmI1lIliiii1i1iiiI1l1] = TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi] TDS_Autofarmi1I1lIIIiiiliIilllI = TDS_Autofarmi1I1lIIIiiiliIilllI + 1 end TDS_AutofarmlIl1ll1Iii1i11l11i11l[TDS_AutofarmiIIlli1Il1lil1II1ll] = {TDS_AutofarmiIlIlIilIIl1IIl1iiI, TDS_AutofarmI1lIliiii1i1iiiI1l1} end end end end end, function(TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i, TDS_AutofarmiIlliIll1IIi1i1lIlI) local TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[7075] local TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] local TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[42517] local TDS_AutofarmlIiiliillilIiIiiilI = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] - TDS_AutofarmIllliilIiI1ii1ill1I local TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[80892] if TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi == 91 then return TDS_Autofarml1I11l1IliIl1I1Ii11[8]({ [7075] = (TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 - 43) % 256, [42517] = (TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl - 43) % 256, [110704] = 0 }) end if not not TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1] == (TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl == 0) then TDS_AutofarmI1111II1ii1IiIIiiIl = TDS_AutofarmI1111II1ii1IiIIiiIl + 1 end end, function(TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i, TDS_AutofarmiIlliIll1IIi1i1lIlI) local TDS_AutofarmlIiiliillilIiIiiilI = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] - TDS_AutofarmIllliilIiI1ii1ill1I local TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] local TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[42517] local TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[7075] local TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[80892] if TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl == 164 then return TDS_Autofarml1I11l1IliIl1I1Ii11[1]({ [7075] = (TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 - 250) % 256, [42517] = (TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi - 250) % 256, [110704] = 0 }) end local TDS_AutofarmlIlii1iIllIi1I1IIi1Il = TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi > 0 and TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi - 1 or TDS_AutofarmlIllIiiI1i11li1l1I1Ii - TDS_AutofarmlIlllIiIll11IIlII11l1 for TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi = TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1, TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 + TDS_AutofarmlIlii1iIllIi1I1IIi1Il do if TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi - TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 <= TDS_AutofarmlIllIiiI1i11li1l1I1Ii then TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi] = TDS_AutofarmlIlIlIiIIli1iI1i1lIiI[TDS_AutofarmlIlllIiIll11IIlII11l1 + (TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi - TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1)] else TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi] = nil end end TDS_AutofarmillI11lIilIIilI1Iil = TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 + TDS_AutofarmlIlii1iIllIi1I1IIi1Il end, function(TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i, TDS_AutofarmiIlliIll1IIi1i1lIlI, TDS_AutofarmlIlI1IlIiiiI1lI1llI1I) local TDS_AutofarmlIiiliillilIiIiiilI = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] - TDS_AutofarmIllliilIiI1ii1ill1I local TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[80892] local TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] local TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[7075] local TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[42517] TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1] = { TDS_AutofarmlIl1IiilIliiiI1IiIiiI({}, 1, TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi > 7999 and 7999 or TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi) } end, nil, function(TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i) local TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[7075] local TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] local TDS_AutofarmlIiiliillilIiIiiilI = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] - TDS_AutofarmIllliilIiI1ii1ill1I local TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[80892] local TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[42517] if TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl == 21 then return TDS_Autofarml1I11l1IliIl1I1Ii11[21]({ [7075] = (TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 - 28) % 256, [42517] = (TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi - 28) % 256, [110704] = 0 }) end TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1] = not TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi] end, function(TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i, TDS_AutofarmiIlliIll1IIi1i1lIlI) local TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[80892] local TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[7075] local TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] local TDS_AutofarmlIiiliillilIiIiiilI = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] - TDS_AutofarmIllliilIiI1ii1ill1I local TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[42517] TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1] = TDS_AutofarmIiIIl1I11II11Il1Ii1[TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi] end, nil, nil, function(TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i) local TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[80892] local TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[42517] local TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[7075] local TDS_AutofarmlIiiliillilIiIiiilI = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] - TDS_AutofarmIllliilIiI1ii1ill1I local TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 = TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 ~= 0 if TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi > 255 then TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_AutofarmiI11IIIiIlIIII1iIII[TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi - 256][TDS_AutofarmlI1Ii111II11II1lI1l] else TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi] end if TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl > 255 then TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_AutofarmiI11IIIiIlIIII1iIII[TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl - 256][TDS_AutofarmlI1Ii111II11II1lI1l] else TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl] end if TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi == TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl ~= TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 then TDS_AutofarmI1111II1ii1IiIIiiIl = TDS_AutofarmI1111II1ii1IiIIiiIl + 1 end end, nil, nil, function(TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i) local TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[7075] local TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[80892] local TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] local TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[42517] local TDS_AutofarmlIiiliillilIiIiiilI = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] - TDS_AutofarmIllliilIiI1ii1ill1I TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1] = TDS_AutofarmiI11IIIiIlIIII1iIII[TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi][TDS_AutofarmlI1Ii111II11II1lI1l] end, function(TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i) local TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[42517] local TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] local TDS_AutofarmlIiiliillilIiIiiilI = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] - TDS_AutofarmIllliilIiI1ii1ill1I local TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[80892] local TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[7075] TDS_AutofarmI1111II1ii1IiIIiiIl = TDS_AutofarmI1111II1ii1IiIIiiIl + TDS_AutofarmlIiiliillilIiIiiilI end } TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[0] = function(TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i, TDS_AutofarmiIlliIll1IIi1i1lIlI, TDS_AutofarmlIlI1IlIiiiI1lI1llI1I) local TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[42517] local TDS_AutofarmlIiiliillilIiIiiilI = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] - TDS_AutofarmIllliilIiI1ii1ill1I local TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[80892] local TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[7075] local TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] local TDS_Autofarmlllii11lIiiilI1Ilii, TDS_AutofarmilillllIiIIIIIllii1, TDS_Autofarmliil1i1iiiIl1liI1II, TDS_Autofarml1lIi11111Iii1l1Iii TDS_Autofarmlllii11lIiiilI1Ilii = {} if TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi ~= 1 then if TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi ~= 0 then TDS_Autofarmliil1i1iiiIl1liI1II = TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 + TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi - 1 else TDS_Autofarmliil1i1iiiIl1liI1II = TDS_AutofarmillI11lIilIIilI1Iil end TDS_Autofarml1lIi11111Iii1l1Iii = 0 for TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi = TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 + 1, TDS_Autofarmliil1i1iiiIl1liI1II do TDS_Autofarml1lIi11111Iii1l1Iii = TDS_Autofarml1lIi11111Iii1l1Iii + 1 TDS_Autofarmlllii11lIiiilI1Ilii[TDS_Autofarml1lIi11111Iii1l1Iii] = TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi] end TDS_Autofarmliil1i1iiiIl1liI1II, TDS_AutofarmilillllIiIIIIIllii1 = TDS_AutofarmlIi1IIliiil11IIilil(TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1](TDS_AutofarmlIl1IiilIliiiI1IiIiiI(TDS_Autofarmlllii11lIiiilI1Ilii, 1, TDS_Autofarmliil1i1iiiIl1liI1II - TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1))) else TDS_Autofarmliil1i1iiiIl1liI1II, TDS_AutofarmilillllIiIIIIIllii1 = TDS_AutofarmlIi1IIliiil11IIilil(TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1]()) end if TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl ~= 1 then if TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl ~= 0 then TDS_Autofarmliil1i1iiiIl1liI1II = TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 + TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl - 2 else TDS_Autofarmliil1i1iiiIl1liI1II = TDS_Autofarmliil1i1iiiIl1liI1II + TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 end TDS_Autofarml1lIi11111Iii1l1Iii = 0 for TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi = TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1, TDS_Autofarmliil1i1iiiIl1liI1II do TDS_Autofarml1lIi11111Iii1l1Iii = TDS_Autofarml1lIi11111Iii1l1Iii + 1 TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi] = TDS_AutofarmilillllIiIIIIIllii1[TDS_Autofarml1lIi11111Iii1l1Iii] end end TDS_AutofarmillI11lIilIIilI1Iil = TDS_Autofarmliil1i1iiiIl1liI1II - 1 end TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[10] = function(TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i, TDS_AutofarmiIlliIll1IIi1i1lIlI) local TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[42517] local TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] local TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[7075] local TDS_AutofarmlIiiliillilIiIiiilI = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] - TDS_AutofarmIllliilIiI1ii1ill1I local TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[80892] if TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl > 255 then TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_AutofarmiI11IIIiIlIIII1iIII[TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl - 256][TDS_AutofarmlI1Ii111II11II1lI1l] else TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl] end TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1] = TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi][TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl] end TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[8] = function(TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i, TDS_AutofarmiIlliIll1IIi1i1lIlI, TDS_AutofarmlIlI1IlIiiiI1lI1llI1I, TDS_AutofarmlI1ilIi11Ii11i11I11, TDS_AutofarmlIliilil1llIiiI1Il111) local TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] local TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[42517] local TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[80892] local TDS_AutofarmlIiiliillilIiIiiilI = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] - TDS_AutofarmIllliilIiI1ii1ill1I local TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[7075] if TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl == 110 then return TDS_Autofarml1I11l1IliIl1I1Ii11[22]({ [7075] = (TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 - 81) % 256, [80892] = (TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi - 81) % 256, [110704] = 0 }) end TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1] = #TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi] end TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[15] = function(TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i, TDS_AutofarmiIlliIll1IIi1i1lIlI, TDS_AutofarmlIlI1IlIiiiI1lI1llI1I, TDS_AutofarmlI1ilIi11Ii11i11I11) local TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] local TDS_AutofarmlIiiliillilIiIiiilI = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] - TDS_AutofarmIllliilIiI1ii1ill1I local TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[7075] local TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[80892] local TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[42517] TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1] = TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi] end TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[9] = function(TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i, TDS_AutofarmiIlliIll1IIi1i1lIlI, TDS_AutofarmlIlI1IlIiiiI1lI1llI1I) local TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[80892] local TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] local TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[7075] local TDS_AutofarmlIiiliillilIiIiiilI = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] - TDS_AutofarmIllliilIiI1ii1ill1I local TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[42517] if TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi > 255 then TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_AutofarmiI11IIIiIlIIII1iIII[TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi - 256][TDS_AutofarmlI1Ii111II11II1lI1l] else TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi] end if TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl > 255 then TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_AutofarmiI11IIIiIlIIII1iIII[TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl - 256][TDS_AutofarmlI1Ii111II11II1lI1l] else TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl] end TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1] = TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi ^ TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl end TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[19] = function(TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i, TDS_AutofarmiIlliIll1IIi1i1lIlI, TDS_AutofarmlIlI1IlIiiiI1lI1llI1I) local TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[80892] local TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] local TDS_AutofarmlIiiliillilIiIiiilI = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] - TDS_AutofarmIllliilIiI1ii1ill1I local TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[7075] local TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[42517] local TDS_Autofarmlllii11lIiiilI1Ilii, TDS_AutofarmilillllIiIIIIIllii1, TDS_Autofarmliil1i1iiiIl1liI1II, TDS_Autofarml1lIi11111Iii1l1Iii TDS_Autofarmlllii11lIiiilI1Ilii = {} TDS_Autofarml1lIi11111Iii1l1Iii = 0 if TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi ~= 1 then if TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi ~= 0 then TDS_Autofarmliil1i1iiiIl1liI1II = TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 + TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi - 1 else TDS_Autofarmliil1i1iiiIl1liI1II = TDS_AutofarmillI11lIilIIilI1Iil end for TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi = TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 + 1, TDS_Autofarmliil1i1iiiIl1liI1II do TDS_Autofarml1lIi11111Iii1l1Iii = TDS_Autofarml1lIi11111Iii1l1Iii + 1 TDS_Autofarmlllii11lIiiilI1Ilii[TDS_Autofarml1lIi11111Iii1l1Iii] = TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi] end TDS_Autofarmliil1i1iiiIl1liI1II, TDS_AutofarmilillllIiIIIIIllii1 = TDS_AutofarmlIi1IIliiil11IIilil(TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1](TDS_AutofarmlIl1IiilIliiiI1IiIiiI(TDS_Autofarmlllii11lIiiilI1Ilii, 1, TDS_Autofarmliil1i1iiiIl1liI1II - TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1))) else TDS_Autofarmliil1i1iiiIl1liI1II, TDS_AutofarmilillllIiIIIIIllii1 = TDS_AutofarmlIi1IIliiil11IIilil(TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1]()) end return true, TDS_AutofarmilillllIiIIIIIllii1, TDS_Autofarmliil1i1iiiIl1liI1II end TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[4] = function(TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i, TDS_AutofarmiIlliIll1IIi1i1lIlI) local TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[42517] local TDS_AutofarmlIiiliillilIiIiiilI = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] - TDS_AutofarmIllliilIiI1ii1ill1I local TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[80892] local TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[7075] local TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] local TDS_Autofarmil11liI1Il1I1il1iiI = TDS_AutofarmlIll1l1ill1lli1li1ii1[TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi] local TDS_AutofarmlIIl1IIIi1IlI1llIIi = {} local TDS_Autofarmi1iIlilliliIlIilIli = TDS_AutofarmlIl1IIi1IllIi1illl1i1({}, { __index = function(TDS_Autofarml1l1ilIl1iIlI1lIIll, TDS_AutofarmIIi1I1lII1i1lIlllI1) local TDS_AutofarmIliI111Iii1il1Iil1i = TDS_AutofarmlIIl1IIIi1IlI1llIIi[TDS_AutofarmIIi1I1lII1i1lIlllI1] return TDS_AutofarmIliI111Iii1il1Iil1i[1][TDS_AutofarmIliI111Iii1il1Iil1i[2]] end, __newindex = function(TDS_Autofarml1l1ilIl1iIlI1lIIll, TDS_AutofarmIIi1I1lII1i1lIlllI1, TDS_Autofarml1IIlI1lI11l1llll1I) local TDS_AutofarmIliI111Iii1il1Iil1i = TDS_AutofarmlIIl1IIIi1IlI1llIIi[TDS_AutofarmIIi1I1lII1i1lIlllI1] TDS_AutofarmIliI111Iii1il1Iil1i[1][TDS_AutofarmIliI111Iii1il1Iil1i[2]] = TDS_Autofarml1IIlI1lI11l1llll1I end }) for TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi = 1, TDS_Autofarmil11liI1Il1I1il1iiI[TDS_AutofarmiIiiliiIIi11IIIllll] do local TDS_Autofarml11III1lIilillii11i = TDS_AutofarmlIl111I1lilll1ll1iiIl[TDS_AutofarmI1111II1ii1IiIIiiIl] if TDS_Autofarml11III1lIilillii11i[TDS_AutofarmlIli1IlIl1III1Il1IlIi] == TDS_AutofarmII1i1li1I11l1iIIiii then TDS_AutofarmlIIl1IIIi1IlI1llIIi[TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi - 1] = { TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli, TDS_Autofarml11III1lIilillii11i[TDS_AutofarmI1lIIII1lIli111I1II] } elseif TDS_Autofarml11III1lIilillii11i[TDS_AutofarmlIli1IlIl1III1Il1IlIi] == TDS_AutofarmlIlIlli1i11i1lliIi1ii then TDS_AutofarmlIIl1IIIi1IlI1llIIi[TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi - 1] = { TDS_AutofarmIiIIl1I11II11Il1Ii1, TDS_Autofarml11III1lIilillii11i[TDS_AutofarmI1lIIII1lIli111I1II] } end TDS_AutofarmI1111II1ii1IiIIiiIl = TDS_AutofarmI1111II1ii1IiIIiiIl + 1 end if TDS_Autofarmil11liI1Il1I1il1iiI[TDS_AutofarmiIiiliiIIi11IIIllll] > 0 then TDS_Autofarml1lI1IlIli1I1IiIIiI[#TDS_Autofarml1lI1IlIli1I1IiIIiI + 1] = TDS_AutofarmlIIl1IIIi1IlI1llIIi end local TDS_Autofarmli1i1lil1lililIII1i = TDS_AutofarmiIIIlIillIiIi1lliiI(TDS_Autofarmil11liI1Il1I1il1iiI, TDS_Autofarmlii1i1ll1I11llIl1l1, TDS_Autofarmi1iIlilliliIlIilIli) TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1] = TDS_Autofarmli1i1lil1lililIII1i end TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[7] = function(TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i) local TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[80892] local TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] local TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[7075] local TDS_AutofarmlIiiliillilIiIiiilI = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] - TDS_AutofarmIllliilIiI1ii1ill1I local TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[42517] local TDS_Autofarmliil1i1iiiIl1liI1II, TDS_Autofarml1lIi11111Iii1l1Iii, TDS_AutofarmllIliilIi11llIl1I1I if TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi == 1 then return true end if TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi == 0 then TDS_Autofarmliil1i1iiiIl1liI1II = TDS_AutofarmillI11lIilIIilI1Iil else TDS_Autofarmliil1i1iiiIl1liI1II = TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 + TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi - 2 end TDS_AutofarmllIliilIi11llIl1I1I = {} TDS_Autofarml1lIi11111Iii1l1Iii = 0 for TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi = TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1, TDS_Autofarmliil1i1iiiIl1liI1II do TDS_Autofarml1lIi11111Iii1l1Iii = TDS_Autofarml1lIi11111Iii1l1Iii + 1 TDS_AutofarmllIliilIi11llIl1I1I[TDS_Autofarml1lIi11111Iii1l1Iii] = TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi] end return true, TDS_AutofarmllIliilIi11llIl1I1I, TDS_Autofarml1lIi11111Iii1l1Iii end TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[2] = function(TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i, TDS_AutofarmiIlliIll1IIi1i1lIlI) local TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[80892] local TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[7075] local TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] local TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[42517] local TDS_AutofarmlIiiliillilIiIiiilI = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] - TDS_AutofarmIllliilIiI1ii1ill1I local TDS_AutofarmlIlIIIilil1Ii11iil1Il = (TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl - 1) * 50 if TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi == 0 then TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_AutofarmillI11lIilIIilI1Iil - TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 end for TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi = 1, TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi do TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1][TDS_AutofarmlIlIIIilil1Ii11iil1Il + TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi] = TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 + TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi] end end TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[22] = function(TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i, TDS_AutofarmiIlliIll1IIi1i1lIlI, TDS_AutofarmlIlI1IlIiiiI1lI1llI1I) local TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[80892] local TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] local TDS_AutofarmlIiiliillilIiIiiilI = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] - TDS_AutofarmIllliilIiI1ii1ill1I local TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[42517] local TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[7075] if TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi > 255 then TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_AutofarmiI11IIIiIlIIII1iIII[TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi - 256][TDS_AutofarmlI1Ii111II11II1lI1l] else TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi] end if TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl > 255 then TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_AutofarmiI11IIIiIlIIII1iIII[TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl - 256][TDS_AutofarmlI1Ii111II11II1lI1l] else TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl] end TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1][TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi] = TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl end TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[18] = function(TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i) local TDS_AutofarmlIiiliillilIiIiiilI = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] - TDS_AutofarmIllliilIiI1ii1ill1I local TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[7075] local TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[42517] local TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] local TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[80892] local TDS_AutofarmiIIlli1Il1lil1II1ll if TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi == 100000 then TDS_AutofarmiIIlli1Il1lil1II1ll = TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[251] else TDS_AutofarmiIIlli1Il1lil1II1ll = TDS_AutofarmiI11IIIiIlIIII1iIII[TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi][TDS_AutofarmlI1Ii111II11II1lI1l] end TDS_Autofarmlii1i1ll1I11llIl1l1[TDS_AutofarmiIIlli1Il1lil1II1ll] = TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1] end TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[21] = function(TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i, TDS_AutofarmiIlliIll1IIi1i1lIlI, TDS_AutofarmlIlI1IlIiiiI1lI1llI1I) local TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[7075] local TDS_AutofarmlIiiliillilIiIiiilI = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] - TDS_AutofarmIllliilIiI1ii1ill1I local TDS_AutofarmlliIIlllIlIiiiIlIIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[110704] local TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[80892] local TDS_AutofarmIIlIIi1IlI1Ii1i1IIi = TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[42517] local TDS_AutofarmlIlIIIilil1Ii11iil1Il = TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 + 2 local TDS_AutofarmIIIlII1iliIIilIiIll = { TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1](TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 + 1], TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 + 2]) } for TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi = 1, TDS_AutofarmilIiliiIli1iiIIiiIl do TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_AutofarmlIlIIIilil1Ii11iil1Il + TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi] = TDS_AutofarmIIIlII1iliIIilIiIll[TDS_AutofarmIii1II1Iiiii1ii1iIi] end if TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 + 3] ~= nil then TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 + 2] = TDS_AutofarmiIlilli1iIilliIllli[TDS_Autofarmlil1l1111lIIiiIi1I1 + 3] else TDS_AutofarmI1111II1ii1IiIIiiIl = TDS_AutofarmI1111II1ii1IiIIiiIl + 1 end end TDS_Autofarml1I11l1IliIl1I1Ii11 = { TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[7], TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[8], TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[13], TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[1], TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[2], TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[14], TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[4], TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[5], TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[15], TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[20], TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[11], TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[18], TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[10], TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[9], TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[22], TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[24], TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[21], TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[6], TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[3], TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[0], TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[17], TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[12], TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[16], TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[19], TDS_Autofarmi1iIIIlIllII1iIi1II[23] } local function TDS_Autofarml1lIi11111Iii1l1Iii() while true do local TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i = TDS_AutofarmlIl111I1lilll1ll1iiIl[TDS_AutofarmI1111II1ii1IiIIiiIl] TDS_AutofarmI1111II1ii1IiIIiiIl = TDS_AutofarmI1111II1ii1IiIIiiIl + 1 local TDS_AutofarmIli1lIII1IiII1i1I1i, TDS_Autofarmi1IiI1lI11l1111iill, TDS_Autofarml1II111lil11lillill = TDS_Autofarml1I11l1IliIl1I1Ii11[TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i[100926] + 1](TDS_Autofarml111iiII1111I1Ii11i) if TDS_AutofarmIli1lIII1IiII1i1I1i then return TDS_Autofarmi1IiI1lI11l1111iill, TDS_Autofarml1II111lil11lillill end end end local TDS_AutofarmlIlilIiil11i1i1IIIill, TDS_Autofarmi1IiI1lI11l1111iill, TDS_Autofarml1II111lil11lillill = TDS_AutofarmlIll1l1i1iiIiIl1iiI(TDS_Autofarml1lIi11111Iii1l1Iii) if TDS_AutofarmlIlilIiil11i1i1IIIill then if TDS_Autofarmi1IiI1lI11l1111iill and TDS_Autofarml1II111lil11lillill > 0 then return TDS_AutofarmlIl1IiilIliiiI1IiIiiI(TDS_Autofarmi1IiI1lI11l1111iill, 1, TDS_Autofarml1II111lil11lillill) end else local TDS_AutofarmlIi1II1lllIil1iiI11 = TDS_AutofarmliI1i1I1l1l11iliilI("Luraph Script:" .. (TDS_AutofarmIi1IiiI1Ii1ilIlIIii[TDS_AutofarmI1111II1ii1IiIIiiIl - 1] or "") .. ": " .. TDS_AutofarmlIllI1illlIiI1IlillII(TDS_Autofarmi1IiI1lI11l1111iill), "[^:]+:%d*: ", function(TDS_AutofarmIiliiIl1Il1I1liiIll) if not TDS_Autofarmi1illl11IilIiIIiII1(TDS_AutofarmIiliiIl1Il1I1liiIll, "Luraph Script:%d") then return "" end end) TDS_AutofarmlIlIlii1i1llli1l11i11(TDS_AutofarmlIi1II1lllIil1iiI11, 0) end end TDS_AutofarmlIl1IiilliIIIli1iliii(TDS_Autofarml1lil1lilli111IIlIl, TDS_Autofarmlii1i1ll1I11llIl1l1) return TDS_Autofarml1lil1lilli111IIlIl end local TDS_Autofarmiil1IiIll1Ii1liIlil = TDS_AutofarmlllIIIl1i1l1IIlilIi() return TDS_AutofarmiIIIlIillIiIi1lliiI(TDS_Autofarmiil1IiIll1Ii1liIlil, TDS_Autofarmlii1i1ll1I11llIl1l1)() end TDS_AutofarmlIllli11li1lI111liiii("LPH|A221BB557F0C237A2E3744E1005E0A02002G21231D202G21393G21393G210D3G212D202G216D4G2100EF876434004A812F013G00736F1535FE53EA47487012000B02002021231D202G21392E2G212D3G212D2321231D2E2G212D2G21231D7D20213D2023216D202G212D2G21231D2E2G212D212523692G21231D7A178D752325216D70FD65242G21231D2G21231DCFDE201D202G212D2G21231D2E2G212D21272369252129412G21231DEF20213D2225216D2021252D2G21231D2E21252D202G276924212D412G21231D7A359175222G256D212D2B112G21231D2E21292D232G2F112G21231D2E212G2D73FD71242G21231D2G21231D2721231D23312F112G21231D2E212G2D22212F692G21231D7A95987523252D6D2821312D2G21231D2E21312D2B363319233933112G21231D2E21312D253B33692G212G39202G21012G21231D2220313D2223316D2021312D2G21231D2E21312D253D33112G21231D2E21312D253F23052G21231D2G21231D1721231D2G21312D2321231D2E21312D2G21231D7A699D752023316D22013369302139412G21231D7AB79D752225316D70FD75242G21231D2G21231DD1DE201D3321312D2G21231D2E21312D322135412G21231D7A899D752G23316D220333112G21231D2E21312D3521352D2G21231D2E21352D240B37112G21231D2E21352D3721394136213D4139210141382105413B2109413A210D413D2111413C2115413F2119413E211D4101216141002165412G21231D7AB5E1752C25356D352A31193321312D2G21231D2E21312D032135412G21231D7AE59D752G23316D3E21231D2G21312D2G21231D2E21312D022135412G21231D9920313D2G23316D2021312D2G21231D2E21312D256933112G21231D2E21312D256B33112G21231D2E21312D256D33690621394109213D412G21231D7A239D752523316D2821312D2G21231D2E21312D253533112G21231D2E21312D73FD75242G21231D2G21231DFEDE201DDA69C82A81FD212451EE8517D3FC5166A1694635A7AD9C6A0012A4EB04E9EA614D013G00C706C15F0AA15A46E7A5037A0A02002021231D3G2139252G212D3D0B51792G21231D252G212D2G2123692G21231DA120213D2G23216D3D0B51792G21231D252G212D212G23692321292D2G21231D2521292D23272B112321231D2521292D2G21231D7AB994752021296D2G21231DD720213D2123216DDA69C82A9221CA30DC7AB373975D5B6270692841F1C69A7C1693EC0BF4E0D025405B1304000B90781F1BED15354G0083AC0A0200EF163G005GA2E1C3D2D6D7D0C7E1CDCCD6D0CD2GCEC7D0EF113G005GA2E1CECBC1C9E0D72GD6CDCC90EF0C3G005GA2F4C7C1D6CDD090EF083G005GA2CCC7D5605G00E49440EF053G005GA20D30AE6F015E04CA4F1B9G006G000B9G002G000B9G002G000B3G000C9G002G000C3G000C9G002G000C9G009G001G000C9G002G000C3G000D3G001E911977D00A0200EF093G005GA2D5C3CBD6EF093G005GA2C5C3CFC7EF0D3G005GA2EBD1EECDC3C6C7C6EF0F3G005GA2E5C7D6F1C7D0D4CBC1C7EF0C3G005GA2F2CEC3DBC7D0D1EF103G005GA2F4CBD0D6D7C3CEF7D1C7D0EF103G005GA2EECDC1C3CEF2CEC3DBC7D0EF0E3G005GA2E1CAC3D0C3C1D6C7D0EF133G005GA2E1CAC3D0C3C1D6C7D0E32GC6C7C6EF073G005GA2FDE5EF073G005GA2CDCC34EF0A3G005GA2EBC6CEC7C6EF0C3G005GA2E1CD2GCCC7C1D6EF0C3G005GA2F2CEC3C1C7EBC6602G00E01E154BE841EF133G005GA2E4CBCCC6E4CBD0D1D6E1CACBCEC6EF153G005GA2EAD7CFC3CCCDCBC6F02GCDD6F2C3D0D6EF0A3G005GA2D2D0CBCCD6EF103G005GA2F6C7CEC7D2CDD0D6CBCCC5EF0B3G005GA2E1E4D0C3CFC7EF083G005GA2CCC7D56067D311C0CD3746C0600D2B2680AC944D4060C24F1C40DF9A804060718739802GFFEFBF6019167D20473E383F609A3DFCBF7899413F60F99936C02530383F6031882940FDFFEF3F60250D2F5FFCAD59BF60A9A5F95F549E41BF602A756E2027AD59BF60DE31F31FFDFFEFBFEF0F3G005GA2F6C7CEC7D2CDD0D6C7C6606G001440EF163G005GA2F0C7D2CECBC1C3D6C7C6F1D6CDD0C3C5C7EF103G005GA2F0C7CFCDD6C7E7D4C7CCD6EF0F3G005GA2E4CBD0C7F1C7D0D4C7D0EF093G005GA2F4CDD6C7EF093G005GA2F1C9CBD2EF053G005GA266DD1365000D234E5DA49G006G00019G009G001G00013G00019G002G00019G002G00013G00019G002G00013G00039G002G00033G00039G002G00033G00049G002G00043G00049G002G00043G00059G002G00069G002G00069G002G00063G00069G002G00069G002G00063G00089G002G00083G000A9G002G000A3G000D3G000D9G002G000A3G000F9G002G000F9G002G000F9G002G000F3G00109G009G001G00103G00103G00109G002G00103G00109G002G00103G00119G002G00119G002G00113G00129G002G00129G002G00129G002G00123G00123G00123G00123G00123G00123G00123G00123G00123G00123G00123G00129G002G00123G00123G00139G002G00139G002G00133G00133G00159G002G00159G002G00153G00159G002G00159G002G00159G002G00153G00153G00159G002G00153G00159G002G00159G002G00159G002G00153G00163G009991AC28A70A0200605G00E494401615787D004EA782704G00D69B94", TDS_AutofarmlIll1li1ll1IlII1illlI())
RAW Paste Data