SHARE
TWEET

Jurgen, faalhaas dat je dr bent!

a guest May 23rd, 2011 98 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Beste Jurgen, met veel pijn heb ik moeten zien hoe jij in je lessen aan een groep 5/6 klas je onzin spuit en je voordoet alsof je daadwerkelijk verstand van zaken hebt. Het is duidelijk dat je het verhaal als een neutraal persoon probeert de informatie over te brengen, terwijl het niet meer is dan een verkapt betoog is, nota bene aan kinderen, die het verschil niet een kunnen herkennen. Over schofterig gedrag gesproken. Je legt de kinderen een dogma van je eigen verzinselen voor, welke ongefundeerd is en gebaseerd op pure fictie. Ik zal in dit bericht de video http://www.youtube.com/watch?v=ykAC_YUF_sY die jij gepost hebt hier op Youtube op delen en je te laten zien op welke fronten jij fout zit (waar niet?) en waarom het schofterig is onschuldige kinderen dergelijke grove leugens te verkopen. Daar gaan we...
 2.  
 3. 0:20 - Je stelt dat de evolutietheorie voor waar nemen een vorm van "geloven" is. Het is waar dat de evolutietheorie niet in een experiment bewezen is, echter kunnen we heel goed de geschiedenis nagaan en achterhalen welke organismen er voor ons hebben geleefd en hoe deze qua bouw en genetisch materiaal met ons en andere organismen overeenkomen. Aan de hand daarvan kunnen we prima achterhalen wat onze plaats is in de geschiedenis van leven op aarde. De evolutietheorie kan dus met recht de archeologie van de biologie genoemd worden en je zou toch ook iemand voor gek verklaren wanneer deze beweert dat de Egyptenaren niet bestaan hebben? De reden dat de evolutietheorie nog theorie genoemd wordt, is niet zozeer omdat we het niet kunnen bewijzen (de bewijzen zijn immers al in overmaat geleverd, denk maar eens aan fossielen die zelfs kinderen kennen en waarvan je er vast wel wat kent die enkele in hun bezit hebben, ze zijn immers overal op aarde in gesteente in oude lagen ruimschoots, maar ook op gewoon op het strand aanwezig: http://www.ukfossils.co.uk/guides/where%20to%20find%20fossils.htm). Nee, waarom het nog theorie genoemd wordt, is, omdat de tijdschaal waarop evolutie zich voordoet vele malen groter is dan een mensenleven of zelfs groter dan de tijd dat de mens op aarde bestaat. Maar op microbiologisch niveau is wel degelijk sprake van evolutie. Denk maar aan ziekenhuisbacteriƫn die zich aanpassen aan steriele omgevingen en resistent worden tegen antibioticum. Pure survival of the fittest. Dit is dus wel waar te nemen in een menselijk leven, simpelweg omdat celcycli en mutatie op cellulair niveau veel sneller gaan dan van meercellige organismen. Bovendien: waarom zou evolutie creationisme uitsluiten?
 4.  
 5. Je maakt in je opmerking dus de grove fout dat evolutieleer ook een geloof is en dus niet bewezen kan worden, net zoals je dogmatische verzinselen. Fout. Je denkbeelden die je leert aan kinderen zijn zelf ongefundeerd. Ze staan in een boek dat profeten een paar duizend jaar geleden geschreven hebben, zonder de kennis te hebben die we nu hebben. En hoe weten mensen van toen Ć¼berhaupt iets over nu? Ze hadden de technologie en het wetenschappelijk inzicht van nu namelijk niet. Kunnen zij niets aan doen, maar iemand zoals jij die in deze tijd leeft zou beter moeten weten. We gaan verder...
 6.  
 7. 0:30 - Sterren kunnen niet zomaar ontstaan? Nee dat klopt, dat heet zwaartekracht. Sorry hoor, maar dit weet een 1e klasser VO nog wel. Sterren gaan schijnen dankzij kernfusie. Is iets ingewikkelder, maar iemand van jou intellect zou dat wel moeten kunnen begrijpen?
 8.  
 9. 0:35 - Elementen zoals water en zuurstof kunnen niet per ongeluk ontstaan? Water is het verbrandingsproduct van waterstof en zuurstof. Bovendien zijn het geen elementen, maar moleculen. Know your facts, vriend. Elementair zuurstof (net zoals alle zwaardere elementen overigens) zijn door kernfusie ontstaan in grotere, zwaardere sterren, die vervolgens door het afnemende kerfusieproces exploderen en hun gevormde elementen afgeven aan de ruimte. Alle zwaardere elementen op aarde zijn dus simpelweg producten van sterren. Bewijs? Google "absorptiespectra sterren" alsmede http://www.youtube.com/watch?v=Fe5WSuXm5Lc
 10.  
 11. 0:41 - Leven kan niet voortkomen uit iets dat niet leeft. Grappig dat je dat zo zegt: hoe kan dan het huidige leven op aarde worden verklaart aan de hand van je gods-argument? Immers was de aarde eerst ook dood en verlaten? Wetenschappelijk: aminozuren kunnen zich vormen onder omstandigheden die zich voordeden op de vroege aarde. Aminozuren, voor als je dat niet weet (wat me aannemelijk lijkt) zijn de bouwstenen van ieder organisme hier op aarde. Het is dus wel degelijk mogelijk dat door kans deze aminozuren zich binden en zich ontwikkelen tot de eerste cellen. Vraag iedereen met ook maar een beetje verstand van wiskunde iets over kansrekenen, dan zul je zien dat het zeer aannemelijker is. Bovendien zijn er experimenten gedaan die dit bevestigen: http://www.youtube.com/watch?v=U6QYDdgP9eg (is verder ook informatief over het onderwerp evolutie)
 12.  
 13. 0:45 - Je vuistregel ruikt naar poep. Minder fisten in je denkbeelden dus. Waarom staat hierboven al.
 14.  
 15. 0:58 - Je analogie over je visje is met bovenstaande informatie ook als onzin weg te schrijven. Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=5Q55z6EsL8M
 16.  
 17. 1:05 - Ik citeer "... dus dat is geloof. Dus dat kan niet. Wat is wel waar..?" Sorry, maar hier krijg ik gewoon buikpijn van het lachen van! Je punt over micro-evolutie breng je gelukkig wel naar voren. Maar je blijft stellig ontkennen dat dit in de grote enge boze buitenwereld met meercellige organismen niet kan? Grappig.
 18.  
 19. tot 2:15 - je blijft door ratelen over rassen en soorten, jammer dat je niets zegt over mutatie en dan de link legt tussen mutatie, natuurlijke selectie en evolutie. Eenzijdig betoog dus, met verdraaide argumenten en achterhoudend bewijs. Wel goed afgericht trouwens die kinderen! Antwoorden netjes met muis en hond. Knap!
 20.  
 21. 2:20 - wat gebeurt er als we zeggen dat god niet meer bestaat en dat de evolutieleer waar is? Simpel. Er gebeurt niets, behalve dat je geen onzin verkoopt en de wetenschappelijke feiten opnoemt, in plaats van met je denkbeeldige vriendje G. en J. probeert wetenschappelijke bewijzen probeert te weerleggen. Moest ook hier wel grinniken.
 22.  
 23. 2:40 - Je denkt serieus dat we geen mensen vermoorden omdat god dat gezegd zou hebben. Meen je dit serieus? Dus: zonder god zouden we allemaal elkaar de hersens inslaan? Volgens mij zitten er wat steken aardig los bij jou. Wie heeft jou opgevoed? Als je serieus denkt dat je god nodig hebt om elkaar niet te vermoorden, verklaar dan de kruistochten maar eens, oh grote mensen vriend. Allemaal in de naam van je geliefde denkbeeldige makkers.
 24.  
 25. tot 3:10 - je ratelt wat over ethische kwesties zoals liegen en dat dat van god zou komen maar dat mensen toch in de evolutietheorie geloven. Raakt kant nog wal natuurlijk, want wat hebben jou ethische kwesties met de evolutie te maken? Niets, dankjewel. Wist je trouwens dat je niet mag liegen? Waarom doe je dat dan 45 minuten lang? Ook een goede vraag, nietwaar?
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top