SHARE
TWEET

POLISH-COMPLETE TRANSLATION

76EDF2FA Oct 21st, 2019 73 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. page.header.navbar.signIn': 'Zaloguj',
 2. page.header.navbar.trade': 'Handel',
 3. page.header.navbar.wallets': 'Portfele',
 4. page.header.navbar.openOrders': 'Zamówienia',
 5. page.header.navbar.history': 'Historia',
 6. page.header.navbar.profile': 'Profil',
 7. page.header.navbar.logout': 'Wyloguj',
 8. page.body.trade.header.markets': 'Rynki',
 9. page.body.trade.header.markets.content.market': 'Rynek',
 10. page.body.trade.header.markets.content.pair': 'Para',
 11. page.body.trade.header.markets.content.price': 'Cena',
 12. page.body.trade.header.markets.content.last_price': 'Ostatnia cena',
 13. page.body.trade.header.markets.content.change': 'Zamiana',
 14. page.body.trade.header.markets.content.search': 'Szukaj',
 15. page.body.trade.header.markets.content.volume': 'Wolumen',
 16. page.body.trade.header.newOrder': 'Formularz zamówienia',
 17. page.body.trade.header.newOrder.content.tabs.buy': 'Kup',
 18. page.body.trade.header.newOrder.content.tabs.sell': 'Sprzedaj',
 19. page.body.trade.header.newOrder.content.orderType': 'Typ zamówienia',
 20. page.body.trade.header.newOrder.content.orderType.limit': 'Limit',
 21. page.body.trade.header.newOrder.content.orderType.market': 'Rynek',
 22. page.body.trade.header.newOrder.content.price': 'Cena',
 23. page.body.trade.header.newOrder.content.amount': 'Ilość',
 24. page.body.trade.header.newOrder.content.total': 'Razem',
 25. page.body.trade.header.newOrder.content.available': 'Dostępne',
 26. page.body.trade.header.newOrder.content.estimatedFee': 'Opłaty',
 27. page.body.trade.header.marketDepths': 'Głębokość rynku',
 28. page.body.trade.header.marketDepths.content.price': 'Cena:',
 29. page.body.trade.header.marketDepths.content.volume': 'Ilość:',
 30. page.body.trade.header.marketDepths.content.cumulativeVolume': 'Razem:',
 31. page.body.trade.header.marketDepths.content.cumulativeValue': 'Przybliżona wartość:',
 32. page.body.trade.header.asks': 'Zapytania',
 33. page.body.trade.header.bids': 'Oferty',
 34. page.body.trade.orderbook': 'Księga ofert',
 35. page.body.trade.orderbook.header.price': 'Cena',
 36. page.body.trade.orderbook.header.amount': 'Ilość',
 37. page.body.trade.orderbook.header.volume': 'Razem',
 38. page.body.trade.header.recentTrades': 'Najnowsze Transakcje'',
 39. page.body.trade.header.recentTrades.content.time': 'Czas',
 40. page.body.trade.header.recentTrades.content.price': 'Cena',
 41. page.body.trade.header.recentTrades.content.amount': 'Ilość',
 42. page.body.trade.header.openOrders': 'Otwarte zamówienia',
 43. page.body.trade.header.openOrders.content.date': 'Data',
 44. page.body.trade.header.openOrders.content.state': 'Stan',
 45. page.body.trade.header.openOrders.content.price': 'Cena',
 46. page.body.trade.header.openOrders.content.amount': 'Ilość',
 47. page.body.trade.header.openOrders.content.total': 'Wartość',
 48. page.body.trade.header.openOrders.content.filled': 'Dokonane',
 49. page.body.wallets.estimated_value': 'Przybliżona Wartość',
 50. page.body.wallets.locked': 'Zablokowane',
 51. page.body.wallets.balance': 'Saldo',
 52. page.body.wallets.tabs.deposit': 'Depozyt',
 53. page.body.wallets.tabs.deposit.ccy.message.submit': 'Prześlij depozyt za pomocą następującego adresu lub kodu QR. Twoja wpłata zostanie odzwierciedlona na koncie po 6 potwierdzeniach',
 54. page.body.wallets.tabs.deposit.ccy.message.address': 'Adres depozytu',
 55. page.body.wallets.tabs.deposit.ccy.message.button': 'KOPIUJ',
 56. page.body.wallets.tabs.deposit.ccy.message.success': 'Adres skopiowany',
 57. page.body.wallets.tabs.deposit.ccy.message.error': 'Generowanie adresu wpłaty',
 58. page.body.wallets.tabs.deposit.fiat.message1': 'Wpłać za pomocą przelewu bankowego',
 59. page.body.wallets.tabs.deposit.fiat.message2': 'Użyj następujących danych uwierzytelniających, aby zainicjować przelew bankowy. Twoja wpłata zostanie odzwierciedlona na koncie w ciągu 2 dni roboczych.',
 60. page.body.wallets.tabs.deposit.fiat.bankName': 'Nazwa Banku',
 61. page.body.wallets.tabs.deposit.fiat.accountNumber': 'Numer Konta',
 62. page.body.wallets.tabs.deposit.fiat.accountName': 'Nazwa Konta'',
 63. page.body.wallets.tabs.deposit.fiat.phoneNumber': 'Numer telefonu',
 64. page.body.wallets.tabs.deposit.fiat.referenceCode': 'Twój kod referencyjny'',
 65. page.body.wallets.table.pending': 'W oczekiwaniu'',
 66. page.body.wallets.tabs.deposit.fiat.admin': ' Aby zainicjować wycofanie fiat, skontaktuj się z administratorem!',
 67. page.body.wallets.tabs.withdraw': 'Wypłata',
 68. page.body.wallets.tabs.withdraw.content.address': 'Adres do wypłaty',
 69. page.body.wallets.tabs.withdraw.content.amount': 'Kwota wypłaty',
 70. page.body.wallets.tabs.withdraw.content.code2fa': '2FA kod',
 71. page.body.wallets.tabs.withdraw.content.fee': 'Opłata',
 72. page.body.wallets.tabs.withdraw.content.total': 'Całkowita kwota wypłaty',
 73. page.body.wallets.tabs.withdraw.content.button': 'WYCOFAJ',
 74. page.body.wallets.tabs.withdraw.content.addressPlaceholder': 'Adres do wypłaty',
 75. page.body.wallets.tabs.withdraw.modal.confirmation': ''Potwierdzenie',
 76. page.body.wallets.tabs.withdraw.modal.message1': 'Otrzymasz',
 77. page.body.wallets.tabs.withdraw.modal.message2': ' na adres',
 78. page.body.wallets.tabs.withdraw.modal.button.cancel': 'Anuluj',
 79. page.body.wallets.tabs.withdraw.modal.button.withdraw': 'Wypłać',
 80. page.body.wallets.tabs.withdraw.content.enable2fa': 'Aby wypłacić, musisz włączyć 2FA',
 81. page.body.wallets.tabs.withdraw.content.enable2faButton': 'Włącz 2FA',
 82. page.body.openOrders.tab.all': 'Wszystko',
 83. page.body.openOrders.tab.open': 'Otwórz',
 84. page.body.openOrders.header.orderType': 'Typ zamówienia',
 85. page.body.openOrders.header.orderType.buy.market': 'Kup po markecie',
 86. page.body.openOrders.header.orderType.buy.limit': 'Kup po limicie',
 87. page.body.openOrders.header.orderType.sell.market': 'Sprzedaj po markecie',
 88. page.body.openOrders.header.orderType.sell.limit': 'Sprzedaj po limicie',
 89. page.body.openOrders.header.pair': 'Para',
 90. page.body.openOrders.header.amount': 'Ilość',
 91. page.body.openOrders.header.price': 'Cena',
 92. page.body.openOrders.header.executed': 'Wykonano',
 93. page.body.openOrders.header.remaining': 'Pozostało',
 94. page.body.openOrders.header.costRemaining': 'Pozostałe koszty',
 95. page.body.openOrders.header.status': 'Status',
 96. page.body.openOrders.content.status.done': 'Wykonano',
 97. page.body.openOrders.content.status.wait': 'Otwórz',
 98. page.body.openOrders.content.status.cancel': 'Zatrzymaj',
 99. page.body.openOrders.header.button.cancelAll': 'Zatrzymaj wszystko',
 100. page.body.history.deposit': 'Historia depozytów',
 101. page.body.history.deposit.header.txid': 'txID',
 102. page.body.history.deposit.header.date': 'Data'',
 103. page.body.history.deposit.header.currency': 'Waluta',
 104. page.body.history.deposit.header.amount': 'Ilość',
 105. page.body.history.deposit.header.status': 'Status',
 106. page.body.history.deposit.content.status.accepted': 'Zaakceptowane',
 107. page.body.history.deposit.content.status.collected': 'Zebrane',
 108. page.body.history.deposit.content.status.submitted': 'Zatwierdzone',
 109. page.body.history.deposit.content.status.canceled': 'Anulowane',
 110. page.body.history.deposit.content.status.rejected': 'Odrzucone',
 111. page.body.history.deposit.content.status.skipped': 'Pominięte',
 112. page.body.history.withdraw': 'Historia Wycofania',
 113. page.body.history.withdraw.header.id': 'ID',
 114. page.body.history.withdraw.header.date': 'Data',
 115. page.body.history.withdraw.header.currency': 'Waluta',
 116. page.body.history.withdraw.header.address': 'Adres',
 117. page.body.history.withdraw.header.amount': 'Ilość',
 118. page.body.history.withdraw.header.fee': 'Opłaty',
 119. page.body.history.withdraw.header.status': 'Status',
 120. page.body.history.withdraw.content.status.prepared': 'Przygotowany',
 121. page.body.history.withdraw.content.status.submitted': 'Zatwierdzone',
 122. page.body.history.withdraw.content.status.canceled': 'Anulowane',
 123. page.body.history.withdraw.content.status.accepted': 'Zaakceptowane',
 124. page.body.history.withdraw.content.status.suspected': 'Podejrzane',
 125. page.body.history.withdraw.content.status.rejected': 'Odrzucone',
 126. page.body.history.withdraw.content.status.processing': 'Przetwarzanie',
 127. page.body.history.withdraw.content.status.succeed': 'Sukces',
 128. page.body.history.withdraw.content.status.failed': 'Niepowodzenie',
 129. page.body.history.withdraw.content.status.confirming': 'Zatwierdzanie',
 130. page.body.history.trade': 'Historia handlu',
 131. page.body.history.trade.header.id': 'ID',
 132. page.body.history.trade.header.date': 'Data',
 133. page.body.history.trade.header.side': 'Strona',
 134. page.body.history.trade.content.side.buy': 'Kup',
 135. page.body.history.trade.content.side.sell': 'Sprzedaj',
 136. page.body.history.trade.header.market': 'Rynek',
 137. page.body.history.trade.header.price': 'Cena',
 138. page.body.history.trade.header.funds': 'Środki',
 139. page.body.history.trade.header.amount': 'Ilość',
 140. page.body.history.trade.header.balance': 'Saldo',
 141. page.body.profile.header.account': 'Profil',
 142. page.body.profile.header.account.content.password': 'Hasło',
 143. page.body.profile.header.account.content.password.button.change': 'Zmień',
 144. page.body.profile.header.account.content.password.old': 'Stare hasło',
 145. page.body.profile.header.account.content.password.new': 'Nowe hasło',
 146. page.body.profile.header.account.content.password.button.save': 'Zapisz',
 147. page.body.profile.header.account.content.password.button.cancel': 'Anuluj'',
 148. page.body.profile.header.account.content.password.conf': 'Potwierdz hasło',
 149. page.body.profile.header.account.content.password.dont.match': 'Hasła nie pasuje',
 150. page.body.profile.header.account.content.password.change.success': 'Sukces!',
 151. page.body.profile.header.account.content.password.change': 'Zmień hasło',
 152. page.body.profile.header.account.content.twoFactorAuthentication': '2FA',
 153. page.body.profile.header.account.content.twoFactorAuthentication.message.enable': 'Włączone',
 154. page.body.profile.header.account.content.twoFactorAuthentication.message.disable': 'Wyłączone',
 155. page.body.profile.header.account.content.twoFactorAuthentication.header': 'Google Autentyfikator',
 156. page.body.profile.header.account.content.twoFactorAuthentication.message.1': 'Ściągnij i zainstaluj Google Autentyfikator aplikacje z ',
 157. page.body.profile.header.account.content.twoFactorAuthentication.message.or': 'lub '',
 158. page.body.profile.header.account.content.twoFactorAuthentication.message.2': 'Zeskanuj kod QR lub użyj tajnego kodu MFA:',
 159. page.body.profile.header.account.content.twoFactorAuthentication.message.3': '* Zapisz te zabezpieczenie w bezpiecznej lokalizacji. Tego kodu można użyć do uzyskania dostępu 2FA z innego urządzenia.',
 160. page.body.profile.header.account.content.twoFactorAuthentication.message.mfa': 'MFA kod',
 161. page.body.profile.header.account.content.twoFactorAuthentication.message.4': 'Wprowadź 2fa kod z aplikacji',
 162. page.body.profile.header.account.content.twoFactorAuthentication.subHeader': '2FA kod',
 163. page.body.profile.header.account.content.twoFactorAuthentication.enable': 'Włączone',
 164. page.body.profile.header.account.content.twoFactorAuthentication.disable': 'Wyłącz 2FA',
 165. page.body.profile.header.account.content.twoFactorAuthentication.modalBody':'Proszę skontaktuj się z administratorem aby wyłączyć',
 166. page.body.profile.header.account.content.twoFactorAuthentication.modalHeader': 'Uwierzytelnianie dwuetapowe jest włączone',
 167. page.body.profile.header.account.profile': 'Weryfikacja profilu',
 168. page.body.profile.header.account.profile.email.title':  'Email zweryfikowany',
 169. page.body.profile.header.account.profile.email.message': 'Wpłata/Wypłata włączona',
 170. page.body.profile.header.account.profile.phone.unverified.title': 'Weryfikacja telefoniczna',
 171. page.body.profile.header.account.profile.phone.title': 'Telefon zweryfikowany',
 172. page.body.profile.header.account.profile.phone.message':  'Możliwość handlu włączona',
 173. page.body.profile.header.account.profile.identity.unverified.title': 'Weryfikacja tożsamości',
 174. page.body.profile.header.account.profile.identity.title':  'Tożsamość zweryfikowana',
 175. page.body.profile.header.account.profile.identity.message': 'Wypłaty włączone',
 176. page.body.profile.header.referralProgram':  'Link referencyjny',
 177. page.body.profile.content.copyLink': 'Kopiuj',
 178. page.body.profile.apiKeys.header':'Moje klucze API',
 179. page.body.profile.apiKeys.header.create': 'Utwórz nowy',
 180. page.body.profile.apiKeys.noOtp': 'Włącz uwierzytelnianie dwuetapowe',
 181. page.body.profile.apiKeys.show':  'Pokaż',
 182. page.body.profile.apiKeys.noKeys': 'Nie masz kluczy API',
 183. page.body.profile.apiKeys.modal.btn.show':  'Pokaż',
 184. page.body.profile.apiKeys.modal.btn.create': ''Potwierdź',
 185. page.body.profile.apiKeys.modal.btn.copy': 'Kopiuj',
 186. page.body.profile.apiKeys.modal.btn.activate':  'Aktywuj',
 187. page.body.profile.apiKeys.modal.btn.disabled':'Wyłacz',
 188. page.body.profile.apiKeys.modal.btn.delete':  'Usuń',
 189. page.body.profile.apiKeys.modal.header': '2FA weryfikacja',
 190. page.body.profile.apiKeys.modal.created_header': 'Utworzony',
 191. page.body.profile.apiKeys.modal.access_key':'Klucz dostępu',
 192. page.body.profile.apiKeys.modal.secret_key':'Tajny klucz',
 193. page.body.profile.apiKeys.modal.secret_key_info':  'Informacje te zostaną wyświetlone tylko raz i nie można ich odzyskać po utracie.',
 194. page.body.profile.apiKeys.modal.secret_key_store':  'Prosze przechowuj to bezpiecznie',
 195. page.body.profile.apiKeys.modal.note': 'Uwaga',
 196. page.body.profile.apiKeys.modal.note_content': 'Aby uniknąć utraty aktywów, nie podawaj swojego klucza tajnego i klucza prywatnego innym osobom.'
 197. Jeśli zapomnisz tajnego klucza, usuń go i złóż wniosek o nową parę tajnego klucza.',
 198. page.body.profile.apiKeys.modal.title': 'Wpisz kod 2fa z aplikacji',
 199. page.body.profile.apiKeys.modal.label':'6-cyfrowy klucz Google Authentyfikator',
 200. page.body.profile.apiKeys.modal.placeholder': 'Podaj kod',
 201. page.body.profile.apiKeys.table.header.kid': 'Dziecko',
 202. page.body.profile.apiKeys.table.header.algorithm': 'Algorytm',
 203. page.body.profile.apiKeys.table.header.state': 'Stan',
 204. page.body.profile.apiKeys.table.header.created': 'Utworzony',
 205. page.body.profile.apiKeys.table.header.updated': 'Zaktualizowany',
 206. success.api_keys.fetched': 'Pomyślnie pobrano klucze API',
 207. success.api_keys.created':  'Klucz API został utworzony',
 208. success.api_keys.copied.access': 'Klucz dostępu został skopiowany',
 209. success.api_keys.copied.secret': 'Tajny klucz został skopiowany',
 210. success.api_keys.updated': 'Klucz API został zaktualizowany',
 211. success.api_keys.deleted': 'Klucz API został usunięty',
 212. page.body.profile.header.accountActivity': 'Aktywność konta',
 213. page.body.profile.header.accountActivity.content.date': 'Data',
 214. page.body.profile.header.accountActivity.content.addressip': ''Addres IP'',
 215. page.body.profile.header.accountActivity.content.action': 'Akcja',
 216. page.body.profile.header.accountActivity.content.result': 'Wynik',
 217. page.body.profile.header.accountActivity.content.userAgent': 'Agent użytkownika',
 218. page.body.profile.content.action.login': 'Zaloguj',
 219. page.body.profile.content.action.logout': 'Wyloguj',
 220. page.body.profile.content.action.request2fa': 'Prośba o kod QR dla 2FA',
 221. page.body.profile.content.action.enable2fa': 'Załączone 2FA',
 222. page.body.profile.content.action.login.2fa': 'Zaloguj się za pomocą 2FA',
 223. page.body.profile.content.action.requestPasswordReset':  'Prośba o zresetowanie hasła',
 224. page.body.profile.content.action.passwordReset': 'Zresetowanie hasła',
 225. page.body.profile.content.result.succeed': 'Sukces',
 226. page.body.profile.content.result.failed': 'Niepowodzenie',
 227. page.body.kyc.phone.head': 'Zweryfikuj telefon',
 228. page.body.kyc.phone.enterPhone': 'Wpisz numer telefonu',
 229. page.body.kyc.phone.phoneNumber': 'Numer telefonu',
 230. page.body.kyc.phone.enterCode': 'Wprowadź kod potwierdzający',
 231. page.body.kyc.phone.code': 'Kod SMS',
 232. page.body.kyc.phone.send': 'Wyślij kod',
 233. page.body.kyc.phone.resend': 'Wyślij ponownie kod',
 234. page.body.kyc.identity.firstName':  'Imię',
 235. page.body.kyc.identity.lastName': 'Nazwisko',
 236. page.body.kyc.identity.dateOfBirth':'Data urodzenia DD/MM/YYYY',
 237. page.body.kyc.identity.residentialAddress': 'Adres zamieszkania',
 238. page.body.kyc.identity.city': 'Miasto',
 239. page.body.kyc.identity.postcode':  'Kod pocztowy',
 240. page.body.kyc.identity.nationality': 'Obywatelstwo',
 241. page.body.kyc.identity.CoR':  'Kraj zamieszkania',
 242. page.body.kyc.documents.expiryDate':  'Termin ważności DD/MM/YYYY',
 243. page.body.kyc.documents.drag': 'Przeciągnij i upuść lub przeglądaj pliki',
 244. page.body.kyc.documents.maxFile': 'Mmaksymalny rozmiar pliku to 10 MB',
 245. page.body.kyc.documents.maxNum':  'Maksymalna liczba plików to 5',
 246. page.body.kyc.documents.upload': 'Prześlij swój dokument tożsamości ze zdjęciem',
 247. page.body.kyc.documents.select.passport': 'Paszport',
 248. page.body.kyc.documents.select.identityCard': 'Dowód osobisty',
 249. page.body.kyc.documents.select.driverLicense': 'Prawo jazdy',
 250. page.body.kyc.documents.select.utilityBill': 'Rachunek za media',
 251. page.body.kyc.documents.number': ': Numer',
 252. page.body.kyc.documentsType': 'Typ dokumentu',
 253. page.body.kyc.next': 'Następne',
 254. page.body.kyc.submit': 'Zatwierdź',
 255. page.body.kyc.head.phone':  'Weryfikacja telefonu',
 256. page.body.kyc.head.identity': 'weryfikacja tożsamości',
 257. page.body.kyc.head.document':'Weryfikacja dokumentu',
 258. page.footer.legalDocuments':  'Legalne dokumenty',
 259. page.footer.faq': 'FAQ',
 260. page.header.signIn': 'Zaloguj się',
 261. page.header.signIn.email': 'Email',
 262. page.header.signIn.password': 'Hasło',
 263. page.header.signIn.password.message.error': 'Hasło jest nieprawidłowe',
 264. page.header.signIn.receiveConfirmation': 'Nie otrzymałeś e-maila z potwierdzeniem?',
 265. page.header.signIn.forgotPassword': 'Zapomniałeś hasło ?',
 266. page.header.signIn.resetPassword.title': 'Reset hasła',
 267. page.header.signIn.resetPassword.newPassword': 'Nowe hasło',
 268. page.header.signIn.resetPassword.repeatPassword':'Powtórz hasło',
 269. page.header.signIn.resetPassword.button': 'Zmień',
 270. page.header.signIn.resetPassword.error': 'Pola są puste lub nie pasują',
 271. page.header.signUp': 'Zaloguj',
 272. page.header.signUp.email': 'Email',
 273. page.header.signUp.email.message.error': 'Email jest nieprawidłowy',
 274. page.header.signUp.password': 'Hasło',
 275. page.header.signUp.password.message.error':  'Hasło musi zawierać co najmniej 8 symboli',
 276. page.header.signUp.confirmPassword': 'Potwiedź hasło',
 277. page.header.signUp.confirmPassword.message.error':'Hasła nie pasują',
 278. page.header.signUp.referalCode':'Kod referencyjny',
 279. page.header.signUp.terms': 'Przeczytałem i akceptuję Warunki świadczenia usług',
 280. page.header.signUp.modal.header': 'ZWERYFIKUJ SWÓJ ADRES EMAIL',
 281. page.header.signUp.modal.body': 'Aby zakończyć rejestrację, sprawdź ' +
 282. email in your inbox with further ' +
 283. instrukcja. Jeśli nie możesz znaleźć wiadomości e-mail, ' +
 284. sprawdź folder ze spamemr',
 285. page.resendConfirmation': 'Wyślij ponownie potwierdzenie',
 286. page.forgotPassword': 'Zapomniałeś hasła',
 287. page.forgotPassword.message': 'Wpisz adres e-mail, aby zresetować hasło',
 288. page.password2fa': '2FA weryfikacja'',
 289. page.password2fa.message': 'Podaj cod 2fa z aplikacji',
 290. page.forgotPassword.email': 'Email',
 291. page.forgotPassword.send': 'Wyślij',
 292. page.noDataToShow': 'Brak danych do wyświetlenia'',
 293. page.modal.withdraw.success': 'Sukces!',
 294. page.modal.withdraw.success.message.content': 'Twoja prośba o wypłatę została otrzymana',
 295. page.modal.withdraw.success.button': 'OK',
 296. // success messages
 297. success.documents.accepted': 'Przesyłanie dokumentów powiodło się',
 298. success.withdraw.action': 'Otrzymano prośbę o wypłatę',
 299. success.otp.enabled': '2FA jest włączone',
 300. success.password.changed': 'Hasło zostało zmienione'',
 301. success.password.forgot': 'Link do resetowania hasła został wysłany na Twój adres e-mail',
 302. success.password.changed.successfuly': 'Hasło zostało zmienione',
 303. success.order.canceled': 'Zlecenie zostało anulowane',
 304. success.order.canceled.all': 'Wszystkie zlecenia zostały anulowane',
 305. success.order.created': 'Zlecenia zostało utworzone',
 306. success.phone.verification.send': 'Kod weryfikacyjny został wysłany na Twój telefon',
 307. success.phone.confirmed': 'Twój telefon został potwierdzony',
 308. success.message.sent': 'Wiadomość została wysłana',
 309. success.email.confirmed': 'Twój adres e-mail został pomyślnie potwierdzony',
 310. // error messages
 311. // barong
 312. resource.labels.private': 'Nie można zaktualizować etykiety',
 313. resource.user.no_activity': 'Brak zarejestrowanych działań lub niewłaściwy temat',
 314. resource.profile.not_exist': 'Użytkownik nie ma profilu',
 315. resource.profile.exist': 'Profile already exists',
 316. resource.api_key.2fa_disabled': 'Dozwolone tylko konta z włączoną funkcją 2FA',
 317. resource.api_key.missing_otp': 'Konto ma włączoną funkcję 2FA, ale brakuje kodu OTP',
 318. resource.api_key.invalid_otp': 'Kod OTP jest nieprawidłowy',
 319. resource.phone.twillio': 'Coś nie tak z Twilio Client'
 320. resource.phone.invalid_num': 'Numer telefonu jest nieprawidłowy',
 321. resource.phone.exists': 'Numer telefonu już istnieje',
 322. resource.phone.number_exist': 'Numer telefonu już istnieje'
 323. resource.phone.verification_invalid': 'Telefon nie został znaleziony lub kod weryfikacyjny jest nieprawidłowy',
 324. resource.documents.limit_reached': 'Osiągnięto maksymalną liczbę dokumentów',
 325. resource.documents.limit_will_be_reached': 'Po przesłaniu ilość dokumentów osiągnie limit',
 326. resource.otp.already_enabled': '2FA zostało już włączone dla tego konta',
 327. resource.otp.invalid': 'Kod OTP jest nieprawidłowy',
 328. resource.password.doesnt_match': 'Nowe hasła nie pasują do siebie'
 329. resource.password.prev_pass_not_correct': 'Poprzednie hasło jest nieprawidłowe',
 330. resource.password.no_change_provided': 'Nowe hasło nie może być takie samo',
 331. resource.document.empty_doc_expire': 'Data ważności jest nieprawidłowa',
 332. password.requirements': 'Hasło nie spełnia minimalnych wymagań',
 333. password.password.password_strength': 'Hasło jest za łatwe',
 334. email.taken': 'E-mail jest już zajęty',
 335. identity.user.invalid_referral_format': 'Invalid referral uid format',
 336. identity.user.referral_doesnt_exist': 'Referencja nie istnieje',
 337. identity.user.active_or_doesnt_exist': 'Użytkownik nie istnieje lub został już aktywowany'',
 338. identity.password.user_doesnt_exist': 'Użytkownik nie istnieje',
 339. identity.user.passwords_doesnt_match': 'Hasła nie pasują'',
 340. identity.user.utilized_token': 'JWT został już wykorzystany',
 341. identity.session.invalid_login_params': 'Nieprawidłowy e-mail lub hasło',
 342. identity.session.invalid': 'Nieprawidłowa Sesja',
 343. identity.captcha.required': 'captcha_response jest wymagana',
 344. identity.captcha.mandatory_fields': 'Pola obowiązkowe należy wypełnić',
 345. identity.session.not_active': 'Twoje konto nie jest aktywne',
 346. identity.session.banned': 'Twoje konto zostało zbanowane',
 347. identity.session.invalid_params': 'Nieprawidłowy e-mail lub hasło',
 348. identity.session.missing_otp': 'Konto ma włączoną funkcję 2FA, ale brakuje kodu OTP'',
 349. identity.session.invalid_otp': 'Kod OTP jest nieprawidłowy',
 350. first_name.invalid': 'Imię jest nieprawidłowe',
 351. last_name.invalid': 'Nazwisko jest nieprawidłowe',
 352. city.invalid': 'Miasto jest nieprawidłowe,
 353. postcode.invalid': 'Kod pocztowy jest nieprawidłowy',
 354. address.invalid': 'Adres jest nieprawidłowy',
 355. first_name.blank': 'Brakuje imienia lub jest ono puste',
 356. last_name.blank': 'Brakuje nazwiska lub jest ono puste',
 357. dob.blank': 'Data urodzenia jest nieprawidłowa',
 358. address.blank': 'Brak adresu lub jest pusty',
 359. city.blank':  'Miasto niezgadza się lub jest puste',
 360. country.blank': 'Kraj niepasujący lub jest pusty',
 361. postcode.blank': 'Zły kodu pocztowego lub jest pusty',
 362. country.must have alpha2 or alpha3 format':  'Kraj musi mieć format alfa2 lub alpha3',
 363. totp.error':'Kod OTP jest nieprawidłowy',
 364. record.not_found': 'Rekord nie został znaleziony'',
 365. jwt.decode_and_verify':  'Nie udało się zdekodować i zweryfikować JWT',
 366. authz.invalid_session': 'Nie udało się odkodować plików cookie',
 367. authz.user_not_active':'Użytkownik nie jest aktywny',
 368. authz.invalid_signature': 'Nagłówek klucza API „podpis” jest nieprawidłowy',
 369. authz.apikey_not_active': 'Stan klucza API jest nieaktywny',
 370. authz.disabled_2fa': 'Właściciel klucza API wyłączył 2FA',
 371. authz.invalid_api_key_headers': 'Puste lub brakujące nagłówki kluczy API',
 372. authz.permission_denied': 'Ścieżka jest na czarnej liście',
 373. authz.unexistent_apikey': 'Nagłówek X-Auth-Apikey jest nieprawidłowy',
 374. // validation errors
 375. // identity module
 376. identity.user.missing_email': 'Brak Emaila',
 377. identity.user.empty_email': 'Brak e-maila lub jest on pusty',
 378. identity.user.missing_password': 'Brakuje hasła'',
 379. identity.user.empty_password': 'Hasło brakuje lub jest puste',
 380. identity.user.missing_token': 'Brak tokena',
 381. identity.user.empty_token':'Brak tokena lub jest on pusty',
 382. identity.user.missing_reset_password_token': 'Brak tokena resetowania hasła',
 383. identity.user.empty_reset_password_token': 'Brak tokenu resetowania lub jest on pusty',
 384. identity.user.missing_confirm_password': 'Potwierdź brak hasła',
 385. identity.user.empty_confirm_password': 'Potwierdź brakujące lub puste hasło',
 386. identity.session.missing_emai': 'Brak emaila',
 387. identity.session.missing_password':  'Brak hasła',
 388. identity.session.invalid_captcha_format': 'Nieprawidłowy format captcha',
 389. // resource module
 390. resource.otp.missing_code': 'Brakuje kodu OTP',
 391. resource.otp.empty_code': 'Brak kodu OTP lub jest on pusty',
 392. resource.labels.missing_key': 'Brakuje klucza',
 393. resource.labels.empty_key': 'Brak klucza lub jest on pusty',
 394. resource.labels.missing_value': 'Brakuje wartości',
 395. resource.labels.empty_value':'Brakuje wartości lub jest ona pusta',
 396. resource.documents.missing_doc_expire': 'Brak daty ważności dokumentów'',
 397. resource.documents.empty_doc_expire': 'Brak daty wygaśnięcia dokumentów lub jest pusty',
 398. resource.documents.missing_doc_type': 'Brak typu dokumentów',
 399. resource.documents.empty_doc_type': 'Brakuje typu dokumentów lub jest pusty',
 400. resource.documents.missing_doc_number': 'Brakuje numeru dokumentu',
 401. resource.documents.empty_doc_number': 'Potwierdź brakujące lub puste hasło',
 402. resource.documents.missing_upload': 'Brakuje imienia',
 403. resource.user.missing_topic': 'Brak nazwiska',
 404. resource.user.empty_topic': 'Brakuje tematu lub jest pusty',
 405. resource.user.missing_old_password': 'translate_395': 'Brak starego hasła',
 406. resource.user.empty_old_password': 'Brak starego hasła lub jest ono puste'',
 407. resource.user.missing_new_password':  'Brak nowego hasła',
 408. resource.user.empty_new_password': 'Brak nowego hasła lub jest ono puste'',
 409. resource.user.missing_confirm_password': 'Potwierdź brak hasła',
 410. resource.user.empty_confirm_password': 'Potwierdź brakujące lub puste hasło',
 411. resource.profile.missing_first_name':  'Brakuje imienia',
 412. resource.profile.missing_last_name': 'Brak nazwiska',
 413. resource.profile.missing_dob': 'Brak daty urodzenia',
 414. resource.profile.missing_address': 'Brak adresu',
 415. resource.profile.missing_postcode':'Brakuje kodu pocztowego',
 416. resource.profile.missing_city': 'Brak miasta',
 417. resource.profile.missing_country':  'Brak kraju',
 418. resource.api_key.missing_algorithm': 'Brak algorytmu',
 419. resource.api_key.empty_algorithm': 'Brak algorytmu lub jest on pusty',
 420. resource.api_key.empty_kid': 'Brak KID lub jest on pusty',
 421. resource.api_key.empty_scope':  'Brak zasięgu lub jest on pusty',
 422. resource.api_key.missing_totp': 'Brakuje kodu TOTP',
 423. resource.api_key.empty_totp': 'Brak kodu TOTP lub jest on pusty',
 424. resource.api_key.missing_kid': 'Brak KID',
 425. resource.api_key.empty_state': 'Brakuje stanu lub jest on pusty',
 426. resource.phone.missing_phone_number': 'Brak numeru telefonu',
 427. resource.phone.empty_phone_number': 'Brak numeru telefonu lub jest on pusty',
 428. resource.phone.missing_verification_code': 'Brak kodu weryfikacyjnego',
 429. resource.phone.empty_verification_code':  'Brak kodu weryfikacyjnego lub jest on pusty'
 430. // peatio
 431. account.currency.doesnt_exist': 'Waluta nie istnieje',
 432. account.deposit.invalid_state': 'Depozyt nieprawidłowy stan'',
 433. account.deposit.non_integer_limit':'Wysłana wartość nie mogła zostać zweryfikowana jako liczba całkowita',
 434. account.deposit.invalid_limit': 'Nieprawidłowy limit',
 435. account.deposit.non_positive_page':  'Wartość strony musi być dodatnia',
 436. account.deposit.empty_txid': 'Txid brakuje',
 437. account.deposit_address.invalid_address_format': 'Nieprawidłowy format adresu wpłaty',
 438. account.deposit_address.doesnt_support_cash_address_format': 'Waluta nie obsługuje formatu adresu gotówkowego'',
 439. account.withdraw.non_integer_limit':  'Wysłana wartość graniczna nie mogła zostać przeanalizowana w typ liczb całkowitych',
 440. account.withdraw.invalid_limit': 'Nieprawidłowy limit',
 441. account.withdraw.non_positive_page':  'Wartość strony musi być dodatnia',
 442. account.withdraw.non_integer_otp': 'Nie można parsować wartości otp na typ Integer',
 443. account.withdraw.empty_otp': 'Otp brakuje, otp jest pusty',
 444. account.withdraw.empty_rid': 'Brakuje Rid, Rid jest pusty',
 445. account.withdraw.non_decimal_amount': 'Wysłanej wartości kwoty nie można przeanalizować na typ dziesiętny',
 446. account.withdraw.non_positive_amount': 'Wartość kwoty musi być dodatnia',
 447. account.deposit.not_permitted': 'Depozyty umożliwiają po weryfikacji telefonicznej',
 448. account.withdraw.not_permitted': 'Proszę przekazać odpowiednie kroki weryfikacyjne, aby wypłacić środki',
 449. account.withdraw.insufficient_balance': 'Saldo konta jest niewystarczające',
 450. account.withdraw.invalid_amount': 'Nieprawidłowa kwota wypłaty',
 451. account.withdraw.create_error': 'Nie udało się utworzyć wypłaty',
 452. account.withdraw.invalid_otp': 'Nieprawidłowy otp',
 453. account.withdraw.disabled_api': 'Wypłata API jest wyłączona',
 454. market.market.doesnt_exist': 'Nieprawidłowy stan depozytu',
 455. market.order.invalid_state': 'Nieprawidłowy stan depozytu',
 456. market.order.invalid_limit': 'Nieprawidłowy limit',
 457. market.order.non_integer_limit': 'Nie można przeanalizować wysłanej wartości granicznej do typu Liczba całkowita',
 458. market.trade.empty_page': 'Brak strony lub jest ona pusta',
 459. market.order.invalid_order_by': 'Nieprawidłowe zamówienie'
 460. market.order.invalid_side': 'Nieprawidłowa strona zamówienia'
 461. market.order.non_decimal_volume': 'Wysłanej wartości woluminu nie można przeanalizować na typ dziesiętny',
 462. market.order.non_positive_volume': 'Wartość wolumenu musi być dodatnia',
 463. market.order.invalid_type': 'Nieprawidłowy typ zamówienia',
 464. market.order.non_decimal_price': 'Volume value you send could not be parsed into Decimal type',
 465. market.order.non_positive_price': 'Wartość wolumenu musi być dodatnia',
 466. market.order.non_integer_id': 'Wysłana wartość identyfikatora nie mogła zostać przeanalizowana jako liczba całkowita',
 467. market.order.empty_id': 'Brak identyfikatora lub jest pusty',
 468. market.trade.non_integer_limit': 'Nie można przeanalizować wysłanej wartości granicznej do typu Liczba całkowita',
 469. market.trade.invalid_limit': 'Nieprawidłowy limit',
 470. market.trade.non_integer_timestamp': 'Wysłana wartość znacznika czasu nie mogła zostać przeanalizowana do typu liczba całkowita',
 471. market.trade.empty_timestamp': 'Brak znacznika czasu lub jest on pusty',
 472. market.trade.invalid_order_by': 'Nieprawidłowe zamówienie_by',
 473. market.order.insufficient_market_liquidity': 'Niewystarczająca płynność rynku',
 474. market.order.invalid_volume_or_price': 'Nieprawidłowy wolumen lub cena',
 475. market.order.create_error': 'Nie udało się utworzyć błędu',
 476. market.order.cancel_error': 'Nie udało się anulować błędu',
 477. market.order.market_order_price': 'Zamówienie rynkowe nie ma ceny'
 478. market.trade.not_permitted': 'Przejdź odpowiednie kroki weryfikacji, aby umożliwić handel',
 479. market.account.insufficient_balance': 'Saldo konta jest niewystarczające',
 480. public.currency.doesnt_exist': 'Waluta nie istnieje',
 481. public.currency.invalid_type': 'Nieprawidłowy typ waluty',
 482. public.market.doesnt_exist': 'Rynek nie istnieje',
 483. public.order_book.non_integer_ask_limit': 'Nie można przeanalizować przesłanej wartości limitu zapytania do typu Liczba całkowita',
 484. public.order_book.invalid_ask_limit': 'Nieprawidłowy limit zapytań',
 485. public.order_book.non_integer_bid_limit': 'Nie można parsować wartości limitu stawki, która została wysłana do typu Liczba całkowita',
 486. public.order_book.invalid_bid_limit': 'Nieprawidłowy limit stawki',
 487. public.trade.non_integer_limit': 'Nie można przeanalizować przesłanej wartości granicznej do typu Liczba całkowita',
 488. public.trade.invalid_limit': 'Nieprawidłowy limit',
 489. public.trade.non_positive_page': 'Wartość strony musi być dodatnia',
 490. public.trade.non_integer_timestamp': 'Wysłana wartość znacznika czasu nie mogła zostać przeanalizowana do typu liczba całkowita',
 491. public.trade.invalid_order_by': 'Nieprawidłowe zamówienie według',
 492. public.market_depth.non_integer_limit': 'Wartość graniczna, którą przesłałeś, nie mogła zostać przeanalizowana do typu Intege',
 493. public.market_depth.invalid_limit': 'Nieprawidłowy limit',
 494. public.k_line.non_integer_period': 'Nie można przeanalizować przesłanej wartości granicznej do typu Liczba całkowita',
 495. public.k_line.invalid_period': 'Nieprawidłowy okres',
 496. public.k_line.non_integer_time_from': 'Nie można przeanalizować przesłanej wartości granicznej do typu Liczba całkowita',
 497. public.k_line.empty_time_from': 'Brak parametru time_from parametru lub jest pusty',
 498. public.k_line.non_integer_time_to': 'Nie można przeanalizować przesłanej wartości granicznej do typu Liczba całkowita',
 499. public.k_line.empty_time_to': 'Brak parametru Time_to lub jest on pusty',
 500. public.k_line.non_integer_limit': 'Nie można przeanalizować przesłanej wartości granicznej do typu Liczba całkowita',
 501. public.k_line.invalid_limit': 'Nieprawidłowy limit',
 502. server.internal_error': 'Wewnętrzny błąd serwera',
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top