Advertisement
Guest User

PDFMerge

a guest
Aug 6th, 2022
46
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #Paczkę PyPDF2 będziecie musieli zainstalowac poleceniem pip install PyPDF2
 2. from PyPDF2 import PdfFileMerger
 3. import os
 4. print("Podaj scieżkę do katalogu w którym znajdują sie pliki pdf do połączenia")
 5. path = input()
 6. print("Podaj nazwę pliku wynikowego")
 7. pdfName = input()
 8. pdfs = []
 9. for file in os.listdir(path):
 10.     if file.endswith(".pdf"):
 11.         pdfs.append(file)
 12. merger = PdfFileMerger()
 13. for pdf in pdfs:
 14.     bookmarkName = os.path.basename(pdf)
 15.     merger.append(pdf,bookmark = bookmarkName)
 16. merger.write(pdfName)
 17. merger.close()
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement