Advertisement
MeehoweCK

Untitled

Mar 25th, 2023
436
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 0.57 KB | None | 0 0
  1. #include <iostream>     // dołączenie biblioteki iostream
  2.  
  3. using namespace std;    // przestrzeń nazw dla biblioteki standardowej
  4.  
  5. int main()              // nagłówek funkcji głównej programu
  6. {                       // klamra otwierająca blok funkcji głównej
  7.     cout << "Hello world!" << endl;     // wypisanie na ekran konsoli napisu wraz z przejściem do kolejnego wiersza
  8.     return 0;                           // wyjście z funkcji głównej z wynikiem 0 i automatycznie wyjście z programu
  9. }                       // klamra zamykająca blok funkcji głównej
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement