Kribo

Klima-andre-bit-BM

Jun 15th, 2020
967
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #La bruker velge et tiltak hvert femte år. Legg CO2-besparelsen for tiltaket til Spartliste
 2. #og slett tiltaket fra Tiltaksliste.
 3. Spart = 0
 4. for i in range(30, 0, -5):
 5.     print("Mulige tiltak år", 2050-i)
 6.     for n in range(0, len(Tiltaksliste),2):
 7.         print(int((n+2)/2), Tiltaksliste[n])
 8.     Tiltak = int(input("Skriv inn tallet på tiltaket du vil iverksette: "))
 9.     Spart = Spart + (Tiltaksliste[Tiltak*2-1]*i)
 10.     Spartliste.append(Tiltaksliste[Tiltak*2-1]*5)
 11.     del Tiltaksliste[Tiltak*2-2]
 12.     del Tiltaksliste[Tiltak*2-2]
RAW Paste Data