SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 26th, 2019 71 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <html>
 2.     <head>
 3.     <meta charset="utf-8">
 4.     <title>Formatowanie</title>
 5.     <link href="styl2.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 6.     <script type="text/javascript">
 7.         function czerwony()
 8.         {
 9.             var size = document.getElementById('rozmiar1').value;
 10.             var style = document.getElementById('styl').value;
 11.            
 12.             if (styl==="kursywa")
 13.             {
 14.                 document.getElementById('tekst').style = "color:red; font-size:"+size+"%; font-style: italic;"';
 15.            
 16.            
 17.             else
 18.             {
 19.                 document.getElementById('tekst').style = "color:red; font-size:"+size+"%;
 20.             }
 21.         }
 22.        
 23.    
 24.    
 25.    
 26.    
 27.    
 28.    
 29.    
 30.    
 31.    
 32.     </script>
 33.     </head>
 34.  
 35.  
 36.         <body>
 37.         <div id="baner">
 38.         <h1>Formatowanie dokumentów HTML</h1>
 39.        
 40.         </div>
 41.        
 42.         <div id="top1">
 43.         <h2>Przykład listy - hobby</h2>
 44.         <ul>
 45.         <li>muzyka</li>
 46.         <li>turystyka
 47.         <ol>
 48.         <li>góry</li>
 49.         <li>jeziora</li>
 50.         <li>na rowerze</li>
 51.         </ol>
 52.         </li>
 53.         <li>książki</li>
 54.         </ul>
 55.        
 56.         </div>
 57.        
 58.         <div id="top2">
 59.         <h2>Przykład tabeli - rozkład dnia</h2>
 60.         <table>
 61.         <tr>
 62.         <td><p>Pora dnia</p></td>
 63.         <td><p>obowiązki</p></td>
 64.         </tr>
 65.        
 66.         <tr>
 67.         <td>rano</td>
 68.         <td>nauka</td>
 69.         </tr>
 70.        
 71.         <tr>
 72.         <td>południe</td>
 73.         <td>zajęcia dodatkowe</td>
 74.         </tr>
 75.        
 76.         <tr>
 77.         <td>popołudnie</td>
 78.         <td rowspan="2">moje hobby</td>
 79.         </tr>
 80.        
 81.         <tr>
 82.         <td>wieczór</td>
 83.        
 84.         </tr>
 85.         </table>
 86.         </div>
 87.        
 88.         <div id="top3">
 89.         <img src="napisy.png" alt="technologia web">
 90.        
 91.        
 92.         </div>
 93.        
 94.         <div id="glowny">
 95.        
 96.         <p>Podaj rozmiar tekstu w procentach:<input type="number" id="rozmiar1">%</p>
 97.         <p>
 98.         <select id="styl">
 99.         <option>prosty</option>
 100.         <option>kursywa</option>
 101.         </select>
 102.         </p>
 103.         <p id="tekst">Jakim kolorem sformatować tekst? Wybierz przycisk</p>
 104.         <button id="red" onClick="czerwony()"></button> <button id="green"></button> <button id="blue"></button>
 105.         <p>To jest przykład paragrafu, który może być dowolnie formatowany przez JavaScript</p>
 106.        
 107.         </div>
 108.        
 109.         <div id="stopka">
 110.         <p>Formatowaniem tekstu zajmował się:<i>329735790852</i></p>
 111.         <a href="formatowanie.pl" target="blank">Odwiedź także</a>
 112.        
 113.         </div>
 114.        
 115.  
 116.  
 117.  
 118.  
 119.         </body>
 120.  
 121.  
 122.  
 123. </htmL>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top