olgierd

ASK_ZAD7

Dec 10th, 2018
102
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //Zadanie 7: Napisz kod w asemblerze odpowiadający poniższemu fragmentowi kodu w C.
 2. //Y = a*b
 3. unsigned char a = 0x03;
 4.     unsigned char b = 0x02;
 5.     unsigned short wynik;
 6.     _asm {
 7.         mov cl, a;
 8.         mov ch, 0x0;
 9.         mov bl, b;
 10.         mov ax, 0x0;
 11.     poczatek:
 12.         test bl, 0x1;
 13.         jz skok_przez_sume;
 14.         add ax, cx;
 15.     skok_przez_sume:
 16.         shl cx, 0x1;
 17.         shr bl, 0x1;
 18.         jnz poczatek;
 19.  
 20.         mov wynik, ax;
 21.     }
 22.     printf("%d * %d = %d", a, b, wynik);
RAW Paste Data