Guest User

Untitled

a guest
Jul 19th, 2018
459
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 15.07.2018
 2. Uruchomiony przez Adam (administrator) DESKTOP-6S5L4VD (19-07-2018 14:00:13)
 3. Uruchomiony z C:\Users\Adam\Downloads
 4. Załadowane profile: Adam (Dostępne profile: defaultuser0 & Adam)
 5. Platform: Windows 10 Pro Wersja 1803 17134.167 (X64) Język: Polski (Polska)
 6. Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: FF)
 7. Tryb startu: Normal
 8. Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 9.  
 10. ==================== Procesy (filtrowane) =================
 11.  
 12. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 13.  
 14. (G DATA Software AG) C:\Program Files (x86)\Common Files\G Data\GDScan\GDScan.exe
 15. (G Data Software AG) C:\Program Files (x86)\G Data\AVKClient\AVKWCtlx64.exe
 16. (Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_250db833a1cd577e\igfxCUIService.exe
 17. (Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_250db833a1cd577e\IntelCpHDCPSvc.exe
 18. (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.1806.18062-0\MsMpEng.exe
 19. (G DATA Software AG) C:\Program Files (x86)\Common Files\G Data\AVKProxy\AVKProxy.exe
 20. (UltraVNC) C:\Program Files (x86)\uvnc bvba\UltraVNC\winvnc.exe
 21. (G DATA Software AG) C:\Program Files (x86)\G Data\AVKClient\GdAgentSrv.exe
 22. (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
 23. (Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_250db833a1cd577e\IntelCpHeciSvc.exe
 24. (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
 25. (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe
 26. (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.1806.18062-0\NisSrv.exe
 27. (UltraVNC) C:\Program Files (x86)\uvnc bvba\UltraVNC\winvnc.exe
 28. (Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_250db833a1cd577e\igfxEM.exe
 29. (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\tv_w32.exe
 30. (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\tv_x64.exe
 31. (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.LockApp_cw5n1h2txyewy\LockApp.exe
 32. (G DATA Software AG) C:\Program Files (x86)\G Data\AVKClient\GdAgentUi.exe
 33. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
 34. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
 35. (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe
 36. (Mozilla Corporation) C:\Users\Adam\AppData\Roaming\teinObj\update.exe
 37. (Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
 38. (Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
 39. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 40. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 41. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 42. (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
 43. (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
 44. (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
 45. (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
 46. (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
 47. (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
 48.  
 49. ==================== Rejestr (filtrowane) ===========================
 50.  
 51. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 52.  
 53. HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [638872 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 54. HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [9235936 2017-08-10] (Realtek Semiconductor)
 55. HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [588704 2018-03-28] (Oracle Corporation)
 56. HKU\S-1-5-19\...\RunOnce: [WAB Migrate] => C:\Program Files\Windows Mail\wab.exe [518144 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 57. HKU\S-1-5-20\...\RunOnce: [WAB Migrate] => C:\Program Files\Windows Mail\wab.exe [518144 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 58. HKU\S-1-5-21-2425494221-3327692551-1235943681-1001\...\Run: [firefox] => C:\Users\Adam\AppData\Roaming\teinObj\update.exe [910296 2010-03-31] (Mozilla Corporation)
 59. HKU\S-1-5-21-2425494221-3327692551-1235943681-1001\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [18385368 2018-06-24] (Piriform Ltd)
 60. Startup: C:\Users\Adam\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\hiden_bg.lnk [2018-07-19]
 61. ShortcutTarget: hiden_bg.lnk -> C:\bg\hiden_bg.bat ()
 62.  
 63. ==================== Internet (filtrowane) ====================
 64.  
 65. (Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 66.  
 67. Tcpip\..\Interfaces\{82be1601-18e5-4aec-a2a7-68dcc9590de7}: [NameServer] 4.4.4.4,1.1.1.1
 68.  
 69. Internet Explorer:
 70. ==================
 71. BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_181\bin\ssv.dll [2018-07-18] (Oracle Corporation)
 72. BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
 73. BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_181\bin\jp2ssv.dll [2018-07-18] (Oracle Corporation)
 74. BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_171\bin\ssv.dll [2018-07-17] (Oracle Corporation)
 75. BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
 76. BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_171\bin\jp2ssv.dll [2018-07-17] (Oracle Corporation)
 77.  
 78. FireFox:
 79. ========
 80. FF DefaultProfile: mrx05i4w.default
 81. FF ProfilePath: C:\Users\Adam\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\mrx05i4w.default [2018-07-19]
 82. FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\mrx05i4w.default -> www.onet.pl
 83. FF Extension: (uBlock Origin) - C:\Users\Adam\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\mrx05i4w.default\Extensions\uBlock0@raymondhill.net.xpi [2018-07-19]
 84. FF ProfilePath: C:\Users\Adam\AppData\Roaming\AMozilla\AFirefox\Profiles\knj51367.default [2018-07-19]
 85. FF Extension: (WebCompat Reporter) - C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\features\webcompat-reporter@mozilla.org.xpi [2018-07-04] [Przestarzałe] [Brak podpisu cyfrowego]
 86. FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.181.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_181\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2018-07-18] (Oracle Corporation)
 87. FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.181.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_181\bin\plugin2\npjp2.dll [2018-07-18] (Oracle Corporation)
 88. FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
 89. FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.171.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_171\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2018-07-17] (Oracle Corporation)
 90. FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.171.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_171\bin\plugin2\npjp2.dll [2018-07-17] (Oracle Corporation)
 91. FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
 92. FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
 93. FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-06-29] (Adobe Systems Inc.)
 94.  
 95. ==================== Usługi (filtrowane) ====================
 96.  
 97. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 98.  
 99. R2 AntiVirusKit Client; C:\Program Files (x86)\G Data\AVKClient\GdAgentSrv.exe [5940712 2017-10-11] (G DATA Software AG)
 100. R2 AVKProxy; C:\Program Files (x86)\Common Files\G Data\AVKProxy\AVKProxy.exe [3077792 2017-10-05] (G DATA Software AG)
 101. R2 AVKWCtl; C:\Program Files (x86)\G Data\AVKClient\AVKWCtlx64.exe [3320824 2017-10-05] (G Data Software AG)
 102. R3 GDScan; C:\Program Files (x86)\Common Files\G Data\GDScan\GDScan.exe [856040 2017-10-05] (G DATA Software AG)
 103. R2 GD_SetupService_CLI; C:\Program Files (x86)\G Data\Setup\Client\SetupSVC.exe [2936224 2017-10-06] (G DATA Software AG)
 104. R2 osrss; C:\WINDOWS\system32\osrss.dll [131288 2018-06-27] (Microsoft Corporation)
 105. S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [4737448 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 106. S4 ssh-agent; C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\ssh-agent.exe [495616 2018-03-10] ()
 107. R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [11293936 2018-04-03] (TeamViewer GmbH)
 108. R2 uvnc_service; C:\Program Files (x86)\uvnc bvba\UltraVNC\WinVNC.exe [2143536 2017-09-15] (UltraVNC)
 109. R3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1806.18062-0\NisSrv.exe [3925648 2018-07-19] (Microsoft Corporation)
 110. R2 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1806.18062-0\MsMpEng.exe [100080 2018-07-19] (Microsoft Corporation)
 111.  
 112. ===================== Sterowniki (filtrowane) ======================
 113.  
 114. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 115.  
 116. R0 GDBehave2; C:\WINDOWS\System32\drivers\GDBehave2.sys [208440 2018-07-17] (G Data Software AG)
 117. R3 gddcd; C:\WINDOWS\System32\drivers\gddcd64.sys [99384 2018-07-17] (G Data Software AG)
 118. R1 gddcv; C:\WINDOWS\System32\drivers\gddcv64.sys [80440 2018-07-17] (G Data Software AG)
 119. R3 GDKBB; C:\Windows\system32\drivers\GDKBB64.sys [47640 2018-07-17] (G DATA Software AG)
 120. R1 GDMnIcpt; C:\Windows\system32\drivers\MiniIcpt.sys [316472 2018-07-17] (G Data Software AG)
 121. S3 GDPkIcpt; C:\Windows\system32\drivers\PktIcpt.sys [166968 2018-07-17] (G Data Software AG)
 122. R1 gdwfpcd; C:\WINDOWS\System32\drivers\gdwfpcd64.sys [86584 2018-07-17] (G DATA Software AG)
 123. R1 HookCentre; C:\Windows\system32\drivers\HookCentre.sys [179256 2018-07-17] (G Data Software AG)
 124. R3 rt640x64; C:\WINDOWS\System32\drivers\rt640x64.sys [604160 2018-04-12] (Realtek )
 125. S0 WdBoot; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdBoot.sys [46592 2018-07-19] (Microsoft Corporation)
 126. R0 WdFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdFilter.sys [340008 2018-07-19] (Microsoft Corporation)
 127. R3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [59944 2018-07-19] (Microsoft Corporation)
 128.  
 129. ==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 130.  
 131. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 132.  
 133.  
 134. ==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========
 135.  
 136. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 137.  
 138. 2018-07-19 14:00 - 2018-07-19 14:00 - 000011241 _____ C:\Users\Adam\Downloads\FRST.txt
 139. 2018-07-19 14:00 - 2018-07-19 14:00 - 000000000 ____D C:\FRST
 140. 2018-07-19 13:59 - 2018-07-19 13:59 - 002412544 _____ (Farbar) C:\Users\Adam\Downloads\FRST64.exe
 141. 2018-07-19 13:52 - 2018-07-19 13:53 - 000000742 _____ C:\Users\Adam\Desktop\KP.lnk
 142. 2018-07-19 13:50 - 2018-07-19 13:50 - 000000576 _____ C:\Users\Adam\Desktop\Skany.lnk
 143. 2018-07-19 13:45 - 2018-07-19 13:45 - 000000489 _____ C:\Users\Adam\Desktop\Place.lnk
 144. 2018-07-19 11:25 - 2018-07-19 11:26 - 000000000 ____D C:\KVRT_Data
 145. 2018-07-19 11:25 - 2018-07-19 11:25 - 000478392 ____N (Kaspersky Lab ZAO) C:\WINDOWS\system32\Drivers\BBBFE220.sys
 146. 2018-07-19 11:25 - 2018-07-19 11:25 - 000085600 ____N (Kaspersky Lab ZAO) C:\WINDOWS\system32\Drivers\74988416.sys
 147. 2018-07-19 11:24 - 2018-07-19 11:24 - 000388608 _____ (Trend Micro Inc.) C:\Users\Adam\Downloads\HijackThis_2.0.4.exe
 148. 2018-07-19 11:21 - 2018-07-19 11:27 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\Downloads\Macrium
 149. 2018-07-19 11:21 - 2018-07-19 11:21 - 007407312 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Adam\Downloads\AdwCleaner(2).exe
 150. 2018-07-19 11:20 - 2018-07-19 11:20 - 003758120 _____ (Paramount Software UK Ltd) C:\Users\Adam\Downloads\ReflectDL.exe
 151. 2018-07-19 11:18 - 2018-07-19 11:18 - 146385704 _____ (Kaspersky Lab ZAO) C:\Users\Adam\Downloads\KVRT.exe
 152. 2018-07-19 08:01 - 2018-07-19 08:01 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
 153. 2018-07-19 08:00 - 2018-07-19 08:00 - 007407312 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Adam\Downloads\AdwCleaner.exe
 154. 2018-07-19 08:00 - 2018-07-19 08:00 - 007407312 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Adam\Downloads\AdwCleaner(1).exe
 155. 2018-07-19 07:55 - 2018-07-19 07:55 - 000001745 _____ C:\Users\Adam\Desktop\MPC-HC x64.lnk
 156. 2018-07-19 07:55 - 2018-07-19 07:55 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MPC-HC x64
 157. 2018-07-19 07:55 - 2018-07-19 07:55 - 000000000 ____D C:\Program Files\MPC-HC
 158. 2018-07-19 07:54 - 2018-07-19 07:55 - 014704286 _____ (MPC-HC Team ) C:\Users\Adam\Downloads\MPC-HC.1.7.17.x64(1).exe
 159. 2018-07-19 07:54 - 2018-07-19 07:54 - 014704286 _____ (MPC-HC Team ) C:\Users\Adam\Downloads\MPC-HC.1.7.17.x64.exe
 160. 2018-07-19 07:52 - 2018-07-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PCHEALTH
 161. 2018-07-19 06:48 - 2018-07-19 06:48 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\regsave
 162. 2018-07-19 06:44 - 2018-07-19 06:44 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Local\TeamViewer
 163. 2018-07-18 16:51 - 2018-07-18 16:51 - 000563832 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MpSigStub.exe
 164. 2018-07-18 16:50 - 2018-07-18 17:32 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Local\PlaceholderTileLogoFolder
 165. 2018-07-18 15:06 - 2018-07-19 11:39 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Packages
 166. 2018-07-18 14:51 - 2018-07-18 14:51 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
 167. 2018-07-18 14:50 - 2018-07-18 14:50 - 000001417 _____ C:\Users\Adam\Desktop\Microsoft Edge.lnk
 168. 2018-07-18 14:50 - 2018-07-18 14:50 - 000000020 ___SH C:\Users\Adam\ntuser.ini
 169. 2018-07-18 14:50 - 2018-07-18 14:50 - 000000000 ___RD C:\Users\Adam\3D Objects
 170. 2018-07-18 14:50 - 2018-07-18 14:50 - 000000000 ___HD C:\Users\Adam\MicrosoftEdgeBackups
 171. 2018-07-18 14:26 - 2018-07-18 13:31 - 000000000 ____D C:\Windows.old
 172. 2018-07-18 14:24 - 2018-07-18 14:26 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\bbimigrate
 173. 2018-07-18 14:23 - 2018-07-18 14:24 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ServiceProfiles
 174. 2018-07-18 14:23 - 2018-07-18 14:23 - 000008192 _____ C:\WINDOWS\system32\config\userdiff
 175. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 025845760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
 176. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 023863296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Hydrogen.dll
 177. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 022713856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
 178. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 022006272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
 179. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 021388856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
 180. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 020383720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
 181. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 019525120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HologramCompositor.dll
 182. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 019403264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
 183. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 016592384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.dll
 184. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 013873152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
 185. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 013570560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmp.dll
 186. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 012710400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
 187. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 012500992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmp.dll
 188. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 011901952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
 189. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 009147800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
 190. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 009084928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BingMaps.dll
 191. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 008623616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
 192. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 008188928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Data.Pdf.dll
 193. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 007987712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstscax.dll
 194. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 007900984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d10warp.dll
 195. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 007579648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
 196. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 007519992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 197. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 007436120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
 198. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 007057408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mos.dll
 199. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 006817872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.dll
 200. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 006661120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
 201. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 006647296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BingMaps.dll
 202. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 006572000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 203. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 006528600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.dll
 204. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 006043600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windows.storage.dll
 205. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 006032384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d2d1.dll
 206. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 005951488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dbgeng.dll
 207. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 005883904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mos.dll
 208. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 005821544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d10warp.dll
 209. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 005779456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
 210. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 005307392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d2d1.dll
 211. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 004970360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepository.dll
 212. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 004929024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dbgeng.dll
 213. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 004867584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
 214. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 004788504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfcore.dll
 215. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 004708864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.pcshell.dll
 216. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 004706816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdp.dll
 217. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 004561920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFMediaEngine.dll
 218. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 004527680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe
 219. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 004469832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepository.dll
 220. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 004403304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfcore.dll
 221. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 004392448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_nt.dll
 222. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 004371456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeContent.dll
 223. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 004333568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
 224. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 004070400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msi.dll
 225. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 003999232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbon.dll
 226. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 003932672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\explorer.exe
 227. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 003733320 _____ C:\WINDOWS\system32\Windows.Mirage.dll
 228. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 003712512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
 229. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 003652608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
 230. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 003640832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe
 231. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 003611368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe
 232. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 003492864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIRibbon.dll
 233. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 003444224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstsc.exe
 234. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 003440128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
 235. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 003392512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tquery.dll
 236. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 003392512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
 237. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 003381248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapRouter.dll
 238. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 003348992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msftedit.dll
 239. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 003320320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
 240. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 003296896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\combase.dll
 241. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 003293696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\esent.dll
 242. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 003283408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CoreUIComponents.dll
 243. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 003180176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d11.dll
 244. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 003086336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
 245. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 003015680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll
 246. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002962944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cdp.dll
 247. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002922496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Logon.dll
 248. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002903040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
 249. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002900992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dwmcore.dll
 250. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002895360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32kfull.sys
 251. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002868640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aitstatic.exe
 252. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002841312 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Mirage.dll
 253. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002830240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
 254. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002825728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapGeocoder.dll
 255. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002789376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msftedit.dll
 256. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002753040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
 257. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002718624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tcpip.sys
 258. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002699776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tquery.dll
 259. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002590400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMVDECOD.DLL
 260. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002583552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansvc.dll
 261. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002571728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
 262. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002563960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmp4srcsnk.dll
 263. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002548736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\smartscreen.exe
 264. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002546592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UpdateAgent.dll
 265. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002535032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
 266. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002486992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CoreUIComponents.dll
 267. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002479272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\combase.dll
 268. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002462272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml6.dll
 269. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002449408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MapRouter.dll
 270. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002420632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ntfs.sys
 271. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002417840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d11.dll
 272. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002401280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcGenral.dll
 273. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002395056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMVCORE.DLL
 274. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002371392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msmpeg2vdec.dll
 275. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002367488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WebRuntimeManager.dll
 276. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002364928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\OpcServices.dll
 277. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002331576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msmpeg2vdec.dll
 278. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002307336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMVDECOD.DLL
 279. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002266520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntSubsystems64.dll
 280. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002248192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidsvc.dll
 281. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002242208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
 282. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002236928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
 283. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002206528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMVCORE.DLL
 284. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002193920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.ModernAppAgent.dll
 285. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002178136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
 286. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002172416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
 287. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002163184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
 288. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002084352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetcpl.cpl
 289. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002062488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsrcsnk.dll
 290. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002061824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIAutomationCore.dll
 291. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002051584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsp_fs.dll
 292. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002019840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ResetEngine.dll
 293. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 002015744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\inetcpl.cpl
 294. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001988072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml6.dll
 295. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001986560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MapGeocoder.dll
 296. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001981896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KernelBase.dll
 297. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001953280 _____ C:\WINDOWS\system32\rdpnano.dll
 298. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001946752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfplat.dll
 299. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001945784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
 300. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001934400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioEng.dll
 301. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001931776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgeangle.dll
 302. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001921944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\refs.sys
 303. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001855488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
 304. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001854976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wevtsvc.dll
 305. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001825792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.CloudStore.dll
 306. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001817600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpncore.dll
 307. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001805752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AudioEng.dll
 308. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001804288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
 309. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001798552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinapi.appcore.dll
 310. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001792808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\propsys.dll
 311. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001787392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsp_health.dll
 312. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001784584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfasfsrcsnk.dll
 313. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001768448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\audiosrv.dll
 314. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001742272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winmde.dll
 315. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001724928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Input.Inking.dll
 316. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001719808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dui70.dll
 317. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001710240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfnetsrc.dll
 318. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001708544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSPhotography.dll
 319. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001676800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CoreShell.dll
 320. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001675264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIAutomationCore.dll
 321. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001665920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
 322. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001665024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll
 323. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001659904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XpsPrint.dll
 324. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001659296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ContentDeliveryManager.Utilities.dll
 325. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001649760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d9.dll
 326. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001634808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32full.dll
 327. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001632256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enterprisecsps.dll
 328. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001627136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
 329. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001620872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ntdll.dll
 330. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001613200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3D12.dll
 331. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001611584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfnetsrc.dll
 332. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001610648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appraiser.dll
 333. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001605632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcorets.dll
 334. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001586176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll
 335. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001585664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml3.dll
 336. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001584128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\propsys.dll
 337. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001581568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.PointOfService.dll
 338. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001567744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SpeechPal.dll
 339. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001565592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxPackaging.dll
 340. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001560576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdt.exe
 341. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001559368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfplat.dll
 342. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001550848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
 343. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001543680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtctm.dll
 344. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001539000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppVEntSubsystems32.dll
 345. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001535488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
 346. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001508352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msdt.exe
 347. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001490144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d9.dll
 348. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001487360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InstallService.dll
 349. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001466368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieapfltr.dll
 350. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001462824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinapi.appcore.dll
 351. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001462784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dui70.dll
 352. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001457128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
 353. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001456640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpcDesktopMonSvc.dll
 354. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001454024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32full.dll
 355. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001452544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wsp_fs.dll
 356. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001426328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppxPackaging.dll
 357. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001421312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpbase.dll
 358. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001397192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVP9DEC.dll
 359. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001395712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBroker.dll
 360. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001380864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comsvcs.dll
 361. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001380192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfasfsrcsnk.dll
 362. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001376576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
 363. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001374208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usocore.dll
 364. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001371136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadtb.dll
 365. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001364992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcastdvruserservice.dll
 366. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001364184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webservices.dll
 367. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001363632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WinTypes.dll
 368. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001361408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSPhotography.dll
 369. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001356800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Input.Inking.dll
 370. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001348096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\OpcServices.dll
 371. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001342976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Audio.dll
 372. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001318400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ISM.dll
 373. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001308672 _____ C:\WINDOWS\system32\FaceProcessor.dll
 374. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001308160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wsp_health.dll
 375. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001307648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVPXENC.dll
 376. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001305088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Audio.dll
 377. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001303040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.Vpn.dll
 378. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001299056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3D12.dll
 379. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001295872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVPXENC.dll
 380. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001292288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\GamePanel.exe
 381. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001288840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
 382. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001285120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Maps.dll
 383. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001271296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HoloSI.PCShell.dll
 384. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001264640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\JpMapControl.dll
 385. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001258280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.exe
 386. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001254400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.Handlers.dll
 387. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001251736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ContentDeliveryManager.Utilities.dll
 388. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001242112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmkvsrcsnk.dll
 389. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001235968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpbase.dll
 390. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001225216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsStore.dll
 391. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001214976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NotificationController.dll
 392. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001213368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ClipUp.exe
 393. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001210880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpnapps.dll
 394. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001209800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioSes.dll
 395. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001192448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.Maps.dll
 396. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001190152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rpcrt4.dll
 397. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001186816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.CommonBridge.dll
 398. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001180672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\reseteng.dll
 399. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001175568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ucrtbase.dll
 400. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001174456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
 401. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001171968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSyncCore.dll
 402. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001160192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll
 403. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001153536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.Sensors.dll
 404. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001150408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVP9DEC.dll
 405. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001148800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsvr.dll
 406. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001145696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfnetcore.dll
 407. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001144120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfnetcore.dll
 408. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001140568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
 409. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001129640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvproc.dll
 410. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001128448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MbaeApiPublic.dll
 411. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001127936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ApplySettingsTemplateCatalog.exe
 412. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001121792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TSWorkspace.dll
 413. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Devices.PointOfService.dll
 414. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001112600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfds.dll
 415. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001110528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallService.dll
 416. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001097672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvproc.dll
 417. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001077504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webservices.dll
 418. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001070080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Streaming.dll
 419. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001063328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecConfig.efi
 420. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001054720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\HelpPane.exe
 421. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001046944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ReAgent.dll
 422. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001040328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ApplyTrustOffline.exe
 423. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001036288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aadtb.dll
 424. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001036288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\modernexecserver.dll
 425. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001034096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfreadwrite.dll
 426. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001032704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XpsPrint.dll
 427. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001026896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ole32.dll
 428. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001026464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\http.sys
 429. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001020160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
 430. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001018616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ucrtbase.dll
 431. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001017088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DolbyDecMFT.dll
 432. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001017080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msmpeg2adec.dll
 433. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
 434. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001012408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfreadwrite.dll
 435. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001011968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AudioSes.dll
 436. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001008640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.MixedRealityCapture.dll
 437. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001005568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wpnapps.dll
 438. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 001004032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\clusapi.dll
 439. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000999936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBroker.dll
 440. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000992768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Networking.Vpn.dll
 441. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000988640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsvr.dll
 442. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000983040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wbiosrvc.dll
 443. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000983008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
 444. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000978944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\JpMapControl.dll
 445. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000978432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MCRecvSrc.dll
 446. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000976384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Spectrum.exe
 447. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000960512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StorSvc.dll
 448. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000953856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\autochk.exe
 449. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000950272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSyncCore.dll
 450. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000949248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcmsvc.dll
 451. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000947712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mmsys.cpl
 452. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000945568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\refsv1.sys
 453. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000944640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Mirage.Internal.dll
 454. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000943616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BingOnlineServices.dll
 455. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000941056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasdlg.dll
 456. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000933376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasapi32.dll
 457. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000932352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasmans.dll
 458. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000932352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\autoconv.exe
 459. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000930720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WWAHost.exe
 460. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000917408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ReAgent.dll
 461. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000916992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
 462. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000916480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
 463. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000910848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.dll
 464. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000908800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSMPEG2ENC.DLL
 465. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000908288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TSWorkspace.dll
 466. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000907776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\autofmt.exe
 467. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000906752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Globalization.PhoneNumberFormatting.dll
 468. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000899072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\uDWM.dll
 469. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000899072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kerberos.dll
 470. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000898760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winhttp.dll
 471. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000898560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpcWebFilter.dll
 472. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000898560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusUpdateHandlers.dll
 473. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000894464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
 474. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000885856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CoreMessaging.dll
 475. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000884736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapControlCore.dll
 476. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000884224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NMAA.dll
 477. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000883712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MPSSVC.dll
 478. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000880152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WinTypes.dll
 479. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000878592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CPFilters.dll
 480. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000873472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Streaming.dll
 481. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000871424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\autochk.exe
 482. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000871424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.BackgroundMediaPlayback.dll
 483. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000869376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Playback.BackgroundMediaPlayer.dll
 484. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000868864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.MixedRealityCapture.dll
 485. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000864768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mmsys.cpl
 486. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000863232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rasdlg.dll
 487. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000861616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msmpeg2adec.dll
 488. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000861096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\DolbyDecMFT.dll
 489. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000860160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rasapi32.dll
 490. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000858112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FlightSettings.dll
 491. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000857088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSMPEG2ENC.DLL
 492. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000851968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\autoconv.exe
 493. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000849408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Playback.MediaPlayer.dll
 494. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000847360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bisrv.dll
 495. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000842240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmkvsrcsnk.dll
 496. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000839680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Devices.Sensors.dll
 497. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000835584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wuapi.dll
 498. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000835584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PhoneService.dll
 499. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000831488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\autofmt.exe
 500. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000829856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WWAHost.exe
 501. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000827392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Management.dll
 502. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000826776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVClient.exe
 503. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000814592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieproxy.dll
 504. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000813056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeManager.dll
 505. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000811520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Gaming.Input.dll
 506. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000808960 _____ C:\WINDOWS\system32\MBR2GPT.EXE
 507. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000804352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SndVolSSO.dll
 508. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000800256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pwcreator.exe
 509. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000792984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms2.sys
 510. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000792472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\generaltel.dll
 511. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000788992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DHolographicDisplay.dll
 512. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000788216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\oleaut32.dll
 513. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000786176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rpcrt4.dll
 514. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000784896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ngcsvc.dll
 515. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000783360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DolbyHrtfEnc.dll
 516. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000781824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\WdiWiFi.sys
 517. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000778752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BFE.DLL
 518. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000778240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kerberos.dll
 519. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000776880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wer.dll
 520. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000776192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
 521. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000775168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\clusapi.dll
 522. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000770152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfds.dll
 523. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000766608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll
 524. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000761440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthService.exe
 525. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000759192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LicensingWinRT.dll
 526. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000757248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msfeeds.dll
 527. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000755712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.PrinterCustomActions.dll
 528. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000753152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\evr.dll
 529. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000749976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVReporting.dll
 530. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000748512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxgi.dll
 531. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000747520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SndVolSSO.dll
 532. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000740864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LogonController.dll
 533. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000740352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MCRecvSrc.dll
 534. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000735744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dsreg.dll
 535. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000735560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentClient.dll
 536. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000729088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NMAA.dll
 537. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000729088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlightSettings.dll
 538. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9diag.dll
 539. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000723360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wimgapi.dll
 540. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000722808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ci.dll
 541. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000719552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winhttp.dll
 542. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000717208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_StorageSense.dll
 543. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000715776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Web.dll
 544. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000713368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVideoDSP.dll
 545. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000713216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BingOnlineServices.dll
 546. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000709816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\cng.sys
 547. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000705440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\vhdmp.sys
 548. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000705024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MapControlCore.dll
 549. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000704000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CPFilters.dll
 550. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000695296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hhctrl.ocx
 551. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000689560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aeinv.dll
 552. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000684544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioEndpointBuilder.dll
 553. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000678840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SHCore.dll
 554. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000677888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
 555. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000677376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
 556. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000677376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HeadTrackerStorage.dll
 557. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000676864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_Devices.dll
 558. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000675840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Networking.dll
 559. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000673792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FrameServer.dll
 560. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000672768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gpprefcl.dll
 561. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000670720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadcloudap.dll
 562. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000669696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript.dll
 563. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000667648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msfeeds.dll
 564. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000667648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppReadiness.dll
 565. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000665320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wer.dll
 566. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000661160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\GenValObj.exe
 567. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000661152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\evr.dll
 568. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000659096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StateRepository.Core.dll
 569. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000658432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Mirage.Internal.dll
 570. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000653208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LicensingWinRT.dll
 571. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000652800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ActivationManager.dll
 572. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000652184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVPublishing.dll
 573. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000648192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.BackgroundMediaPlayback.dll
 574. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000646656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Playback.BackgroundMediaPlayer.dll
 575. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000642088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvcp_win.dll
 576. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000630784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Playback.MediaPlayer.dll
 577. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000625152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PsmServiceExtHost.dll
 578. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000625152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BootMenuUX.dll
 579. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000622080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dsreg.dll
 580. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000619520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WpcWebFilter.dll
 581. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000615424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\resutils.dll
 582. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000614912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EdgeManager.dll
 583. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000613376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.rs4.dll
 584. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000613144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxgi.dll
 585. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000612248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\devinv.dll
 586. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000611232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\spaceport.sys
 587. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000607648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wimgapi.dll
 588. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000606448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\oleaut32.dll
 589. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000604576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\securekernel.exe
 590. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000596480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatehandlers.dll
 591. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000594128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\audiodg.exe
 592. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000593408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Web.dll
 593. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000593408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
 594. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000585728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.rs3.dll
 595. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Gaming.Input.dll
 596. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbonRes.dll
 597. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000581696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVideoDSP.dll
 598. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000581120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hhctrl.ocx
 599. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000578560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
 600. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000577024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SppExtComObj.Exe
 601. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000573904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll
 602. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000568720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepositoryPS.dll
 603. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000567176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tcblaunch.exe
 604. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000567144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CoreMessaging.dll
 605. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000565248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gpprefcl.dll
 606. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000565152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBHUB3.SYS
 607. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000564736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\daxexec.dll
 608. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000562080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\storport.sys
 609. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000561664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9diag.dll
 610. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000560488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppXDeploymentClient.dll
 611. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000558592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\untfs.dll
 612. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000553984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PerceptionSimulationExtensions.dll
 613. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000553248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SHCore.dll
 614. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000550608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mf.dll
 615. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000542888 _____ C:\WINDOWS\system32\FaceProcessorCore.dll
 616. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000542208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
 617. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000541592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcasvc.dll
 618. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000533504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
 619. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000533504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\QuietHours.dll
 620. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000530432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapConfiguration.dll
 621. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000528384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ActivationManager.dll
 622. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000527264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wimserv.exe
 623. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000515072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\untfs.dll
 624. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000510904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\policymanager.dll
 625. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000508416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_Notifications.dll
 626. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000506184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\systemreset.exe
 627. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000505344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgeIso.dll
 628. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000503296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppcext.dll
 629. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000500552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFCaptureEngine.dll
 630. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000494488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WerFault.exe
 631. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000491304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mf.dll
 632. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000486912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasplap.dll
 633. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000485376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\resutils.dll
 634. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000483328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RTMediaFrame.dll
 635. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000483048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ucrtbase_enclave.dll
 636. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000480672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dcntel.dll
 637. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000474624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.rs2.dll
 638. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000473088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
 639. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000472136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFCaptureEngine.dll
 640. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000466432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhext.dll
 641. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000465920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DXP.dll
 642. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpshell.exe
 643. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000462752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aepic.dll
 644. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000461312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rasplap.dll
 645. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000457152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSAudDecMFT.dll
 646. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000456704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MDEServer.exe
 647. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000453632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cloudAP.dll
 648. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000451992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\invagent.dll
 649. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000444416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.rs1.dll
 650. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000444240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\policymanager.dll
 651. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000434584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WerFault.exe
 652. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000433560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rdbss.sys
 653. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000431104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provhandlers.dll
 654. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000426496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe
 655. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000416144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSAudDecMFT.dll
 656. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000415232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\schannel.dll
 657. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000413816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AUDIOKSE.dll
 658. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000413080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms1.sys
 659. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsEnvironment.Desktop.dll
 660. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000406528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.CscUnpinTool.exe
 661. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000401920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rascustom.dll
 662. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000401920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ks.sys
 663. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000399768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVScripting.dll
 664. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000392704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MapConfiguration.dll
 665. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provengine.dll
 666. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000391680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iedkcs32.dll
 667. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000389632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\daxexec.dll
 668. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000386048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll
 669. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000386048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.System.Diagnostics.dll
 670. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000384000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Phoneutil.dll
 671. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000382872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\clfs.sys
 672. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000380824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aepic.dll
 673. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000380416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\FirewallAPI.dll
 674. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000375808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\RTMediaFrame.dll
 675. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000375712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\msrpc.sys
 676. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000373248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcLayers.dll
 677. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieproxy.dll
 678. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000356960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
 679. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000356352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dafWfdProvider.dll
 680. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000348256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotifyIcon.exe
 681. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000347704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wintrust.dll
 682. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000347136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\zipfldr.dll
 683. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000344576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RasMediaManager.dll
 684. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000343552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iedkcs32.dll
 685. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserexport.exe
 686. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000340992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcGenral.dll
 687. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000340480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msexcl40.dll
 688. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000338352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioSrvPolicyManager.dll
 689. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000335776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\moshostcore.dll
 690. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000334336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NmaDirect.dll
 691. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000331264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgeIso.dll
 692. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000330752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ncryptprov.dll
 693. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000329216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovs.dll
 694. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000327680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BioCredProv.dll
 695. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpinit.exe
 696. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000326024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ExecModelClient.dll
 697. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000324000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wow64.dll
 698. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000319488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotificationUx.exe
 699. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000317440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Phoneutil.dll
 700. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000313592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsensorgroup.dll
 701. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000312832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DiagnosticLogCSP.dll
 702. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000311296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.System.Diagnostics.dll
 703. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000310272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wincorlib.dll
 704. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000309664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acmigration.dll
 705. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000301568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcLayers.dll
 706. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000295424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FSClient.dll
 707. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000295424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\xboxgip.sys
 708. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000294912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TDLMigration.dll
 709. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000288256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.th.dll
 710. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000287232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
 711. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000286200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wintrust.dll
 712. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidcredprov.dll
 713. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000281080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ExecModelClient.dll
 714. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000275968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ncryptprov.dll
 715. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SIHClient.exe
 716. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000273920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ubpm.dll
 717. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000272296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SgrmEnclave.dll
 718. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000270336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovhost.dll
 719. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000269216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SgrmEnclave_secure.dll
 720. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000267680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserbroker.dll
 721. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srvnet.sys
 722. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CapabilityAccessManager.dll
 723. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000265728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\psmsrv.dll
 724. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000264704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credprovs.dll
 725. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NmaDirect.dll
 726. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000260896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfps.dll
 727. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000256000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MixedReality.Broker.dll
 728. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BioCredProv.dll
 729. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000251904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msIso.dll
 730. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
 731. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000247984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RESAMPLEDMO.DLL
 732. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000241664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.win81.dll
 733. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000239104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\FSClient.dll
 734. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000238592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HoloShellRuntime.dll
 735. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000236544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Core.dll
 736. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000236032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wevtutil.exe
 737. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000235520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceSetupManager.dll
 738. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000234496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DolbyMATEnc.dll
 739. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000232488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\RESAMPLEDMO.DLL
 740. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wlidcredprov.dll
 741. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000228768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthAgent.dll
 742. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000228352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shdocvw.dll
 743. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000226720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\Ucx01000.sys
 744. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credprovhost.dll
 745. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_Cortana.dll
 746. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RdpRelayTransport.dll
 747. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpd_ci.dll
 748. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000220672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ie4uinit.exe
 749. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000216064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fwpolicyiomgr.dll
 750. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000209408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXApplicabilityBlob.dll
 751. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSAC3ENC.DLL
 752. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provisioningcsp.dll
 753. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000200192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_Geolocation.dll
 754. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000197632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\smartscreenps.dll
 755. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000194456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\skci.dll
 756. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\autopilot.dll
 757. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000191488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\VideoHandlers.dll
 758. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000185344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InstallServiceTasks.dll
 759. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\HoloShellRuntime.dll
 760. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000183712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mavinject.exe
 761. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000182784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rdpdr.sys
 762. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\easwrt.dll
 763. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BitLockerCsp.dll
 764. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Core.dll
 765. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000177152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryUpgrade.dll
 766. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fwpolicyiomgr.dll
 767. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhosdeployment.dll
 768. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\itss.dll
 769. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmcertinst.exe
 770. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000170904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ksecpkg.sys
 771. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000167936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wevtutil.exe
 772. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000164768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\wfplwfs.sys
 773. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Cortana.Analog.dll
 774. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\cdrom.sys
 775. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000158720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vertdll.dll
 776. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000156160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceSetupManagerAPI.dll
 777. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000154112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
 778. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000151040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsBtSvc.dll
 779. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SharedPCCSP.dll
 780. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000150016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepositoryUpgrade.dll
 781. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000150016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\itss.dll
 782. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000149504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dssvc.dll
 783. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000148896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mavinject.exe
 784. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MDMAppInstaller.exe
 785. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000144792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CompatTelRunner.exe
 786. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssprxy.dll
 787. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxdav.sys
 788. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000143360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TSpkg.dll
 789. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000142848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallServiceTasks.dll
 790. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000142336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.win8rtm.dll
 791. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dfsc.sys
 792. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000139672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ksecdd.sys
 793. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000137568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcrypt.dll
 794. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\smartscreenps.dll
 795. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000134560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvloader.dll
 796. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000131232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rmclient.dll
 797. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000130456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hvsocket.sys
 798. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000129192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfps.dll
 799. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000119296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserDataTimeUtil.dll
 800. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000118872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ncryptsslp.dll
 801. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000117760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TSpkg.dll
 802. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000116632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DTUHandler.exe
 803. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatecsp.dll
 804. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppHostRegistrationVerifier.exe
 805. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ApiSetHost.AppExecutionAlias.dll
 806. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000107008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CredProv2faHelper.dll
 807. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000105376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ncryptsslp.dll
 808. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000105368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\stornvme.sys
 809. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000104448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NotificationControllerPS.dll
 810. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceSoftwareInstallationClient.dll
 811. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000102400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.BackgroundTransfer.BackgroundManagerPolicy.dll
 812. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000101288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rmclient.dll
 813. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CapabilityAccessManagerClient.dll
 814. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TelephonyInteractiveUser.dll
 815. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000097176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\bcrypt.dll
 816. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usoapi.dll
 817. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000094720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserDataTimeUtil.dll
 818. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000094720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsCSP.dll
 819. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000094104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpudd.dll
 820. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000093600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthProxyStub.dll
 821. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MosHostClient.dll
 822. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\moshost.dll
 823. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mcbuilder.exe
 824. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000089984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CompPkgSup.dll
 825. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EnterpriseDesktopAppMgmtCSP.dll
 826. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000088472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\crashdmp.sys
 827. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MosStorage.dll
 828. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000084288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LanguageOverlayUtil.dll
 829. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000083360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\volmgr.sys
 830. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpdbusenum.dll
 831. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CredProv2faHelper.dll
 832. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ApiSetHost.AppExecutionAlias.dll
 833. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000080384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mcbuilder.exe
 834. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000079872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Networking.BackgroundTransfer.BackgroundManagerPolicy.dll
 835. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000077040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CompPkgSup.dll
 836. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000075776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mpsdrv.sys
 837. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000072768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\WindowsTrustedRT.sys
 838. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000070040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32appinventorycsp.dll
 839. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000064648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LanguageOverlayUtil.dll
 840. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iemigplugin.dll
 841. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edpnotify.exe
 842. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.ModernAppCore.dll
 843. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000057960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kernel.appcore.dll
 844. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000057440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.ShellCommon.Broker.dll
 845. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UevAppMonitor.exe
 846. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mapstoasttask.dll
 847. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000050208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kernel.appcore.dll
 848. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcimage.dll
 849. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000048544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\storufs.sys
 850. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tokenbinding.dll
 851. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tbauth.dll
 852. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hidparse.sys
 853. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cellulardatacapabilityhandler.dll
 854. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mapsupdatetask.dll
 855. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000040864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVClientPS.dll
 856. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000038400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tbauth.dll
 857. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000038400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryCore.dll
 858. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansvcpal.dll
 859. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000035840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tokenbinding.dll
 860. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000035840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBrokerCookies.exe
 861. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000035232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceCensus.exe
 862. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSHEIF.dll
 863. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000032256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mskssrv.sys
 864. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsTelemetry.dll
 865. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DsmUserTask.exe
 866. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000029600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\uefi.sys
 867. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000029184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBrokerCookies.exe
 868. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSHEIF.dll
 869. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\perfnet.dll
 870. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credssp.dll
 871. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000022936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hvsicontainerservice.dll
 872. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\perfnet.dll
 873. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credssp.dll
 874. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DTUHandlerPS.dll
 875. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000019872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVTerminator.dll
 876. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nativemap.dll
 877. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000018716 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\srms-apr.dat
 878. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000018716 _____ C:\WINDOWS\system32\srms-apr.dat
 879. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000014848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsBtSvcProxy.dll
 880. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tzres.dll
 881. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tzres.dll
 882. 2018-07-18 14:21 - 2018-07-18 14:21 - 000001308 _____ C:\WINDOWS\system32\tcbres.wim
 883. 2018-07-18 14:18 - 2018-07-18 14:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\XPSViewer
 884. 2018-07-18 14:18 - 2018-07-18 14:18 - 000000000 ____D C:\Program Files\Reference Assemblies
 885. 2018-07-18 14:18 - 2018-07-18 14:18 - 000000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
 886. 2018-07-18 14:18 - 2018-07-18 14:18 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies
 887. 2018-07-18 14:18 - 2018-07-18 14:18 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSBuild
 888. 2018-07-18 14:18 - 2018-03-05 17:07 - 000778936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PresentationNative_v0300.dll
 889. 2018-07-18 14:18 - 2018-03-05 17:07 - 000103120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
 890. 2018-07-18 14:18 - 2018-03-05 17:07 - 000035456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TsWpfWrp.exe
 891. 2018-07-18 14:18 - 2018-02-14 17:21 - 001166520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PresentationNative_v0300.dll
 892. 2018-07-18 14:18 - 2018-02-14 17:21 - 000124624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
 893. 2018-07-18 14:18 - 2018-02-14 17:21 - 000035456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TsWpfWrp.exe
 894. 2018-07-18 14:17 - 2018-04-11 07:48 - 000100352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XPSSHHDR.dll
 895. 2018-07-18 14:17 - 2018-04-11 07:45 - 004492288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xpsrchvw.exe
 896. 2018-07-18 14:17 - 2018-04-11 07:41 - 000925696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XpsFilt.dll
 897. 2018-07-18 14:17 - 2018-04-11 06:14 - 000082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XPSSHHDR.dll
 898. 2018-07-18 14:17 - 2018-04-11 06:12 - 003398144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xpsrchvw.exe
 899. 2018-07-18 14:17 - 2018-04-11 06:09 - 000575488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XpsFilt.dll
 900. 2018-07-18 14:17 - 2017-10-29 19:03 - 000076060 _____ C:\WINDOWS\system32\xpsrchvw.xml
 901. 2018-07-18 14:17 - 2017-10-29 17:42 - 000076060 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\xpsrchvw.xml
 902. 2018-07-18 14:16 - 2018-07-18 14:16 - 000245760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
 903. 2018-07-18 14:16 - 2018-07-18 14:16 - 000245760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\notepad.exe
 904. 2018-07-18 14:16 - 2018-07-18 14:16 - 000058524 _____ C:\WINDOWS\system32\srms.dat
 905. 2018-07-18 13:33 - 2018-07-19 13:39 - 001763504 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
 906. 2018-07-18 13:31 - 2018-07-19 13:32 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
 907. 2018-07-18 13:31 - 2018-07-19 07:47 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\wd
 908. 2018-07-18 13:31 - 2018-07-18 13:31 - 000023044 _____ C:\WINDOWS\system32\emptyregdb.dat
 909. 2018-07-18 13:31 - 2018-07-18 13:31 - 000011433 _____ C:\WINDOWS\diagwrn.xml
 910. 2018-07-18 13:31 - 2018-07-18 13:31 - 000011433 _____ C:\WINDOWS\diagerr.xml
 911. 2018-07-18 13:31 - 2018-07-18 13:31 - 000003482 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
 912. 2018-07-18 13:31 - 2018-07-18 13:31 - 000002988 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\CCleaner Update
 913. 2018-07-18 13:31 - 2018-07-18 13:31 - 000002220 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\CCleanerSkipUAC
 914. 2018-07-18 13:31 - 2018-07-18 13:31 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System32\Tasks\OfficeSoftwareProtectionPlatform
 915. 2018-07-18 13:30 - 2018-07-18 13:30 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOShared
 916. 2018-07-18 13:28 - 2018-07-18 13:28 - 000001576 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
 917. 2018-07-18 13:28 - 2018-04-12 01:33 - 002752000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PrintConfig.dll
 918. 2018-07-18 13:27 - 2018-07-18 14:50 - 000000000 ____D C:\Users\Adam
 919. 2018-07-18 13:27 - 2018-07-18 13:29 - 000000000 ____D C:\Users\defaultuser0
 920. 2018-07-18 13:27 - 2018-07-18 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Adam\Ustawienia lokalne
 921. 2018-07-18 13:27 - 2018-07-18 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Adam\Szablony
 922. 2018-07-18 13:27 - 2018-07-18 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Adam\Moje dokumenty
 923. 2018-07-18 13:27 - 2018-07-18 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Adam\Menu Start
 924. 2018-07-18 13:27 - 2018-07-18 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Adam\Documents\Moje wideo
 925. 2018-07-18 13:27 - 2018-07-18 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Adam\Documents\Moje obrazy
 926. 2018-07-18 13:27 - 2018-07-18 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Adam\Documents\Moja muzyka
 927. 2018-07-18 13:27 - 2018-07-18 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Adam\Dane aplikacji
 928. 2018-07-18 13:27 - 2018-07-18 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Adam\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 929. 2018-07-18 13:27 - 2018-07-18 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Adam\AppData\Local\Historia
 930. 2018-07-18 13:27 - 2018-07-18 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Adam\AppData\Local\Dane aplikacji
 931. 2018-07-18 13:27 - 2018-07-18 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Ustawienia lokalne
 932. 2018-07-18 13:27 - 2018-07-18 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Szablony
 933. 2018-07-18 13:27 - 2018-07-18 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Moje dokumenty
 934. 2018-07-18 13:27 - 2018-07-18 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Menu Start
 935. 2018-07-18 13:27 - 2018-07-18 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Documents\Moje wideo
 936. 2018-07-18 13:27 - 2018-07-18 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Documents\Moje obrazy
 937. 2018-07-18 13:27 - 2018-07-18 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Documents\Moja muzyka
 938. 2018-07-18 13:27 - 2018-07-18 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Dane aplikacji
 939. 2018-07-18 13:27 - 2018-07-18 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 940. 2018-07-18 13:27 - 2018-07-18 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\Historia
 941. 2018-07-18 13:27 - 2018-07-18 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\Dane aplikacji
 942. 2018-07-18 13:27 - 2018-07-18 09:46 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Local\Microsoft Help
 943. 2018-07-18 13:27 - 2018-07-18 09:46 - 000000000 ____D C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\Microsoft Help
 944. 2018-07-18 13:27 - 2018-04-12 01:34 - 000001105 _____ C:\Users\Adam\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
 945. 2018-07-18 13:27 - 2018-04-12 01:34 - 000001105 _____ C:\Users\defaultuser0\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
 946. 2018-07-18 13:27 - 2018-02-28 14:47 - 000136768 _____ (Khronos Group) C:\WINDOWS\system32\OpenCL.DLL
 947. 2018-07-18 13:26 - 2018-07-19 13:24 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
 948. 2018-07-18 13:26 - 2018-07-19 07:58 - 000326912 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
 949. 2018-07-18 12:59 - 2018-01-11 10:39 - 000000437 _____ C:\Users\Adam\Desktop\Adam.lnk
 950. 2018-07-18 12:59 - 2018-01-11 09:13 - 000000442 _____ C:\Users\Adam\Desktop\Grafik.lnk
 951. 2018-07-18 12:56 - 2018-07-18 14:24 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Oracle - OraClient11g_home1
 952. 2018-07-18 12:56 - 2018-07-18 12:56 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\Oracle
 953. 2018-07-18 12:55 - 2018-07-18 12:55 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Oracle
 954. 2018-07-18 12:55 - 2018-07-18 12:55 - 000000000 ____D C:\app
 955. 2018-07-18 10:25 - 2018-07-18 10:25 - 002869264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Adam\Downloads\dotNetFx35setup.exe
 956. 2018-07-18 10:25 - 2018-07-18 10:25 - 002869264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Adam\Downloads\dotNetFx35setup(1).exe
 957. 2018-07-18 10:24 - 2018-07-18 10:25 - 015301888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Adam\Downloads\vc_redist.x64.exe
 958. 2018-07-18 10:16 - 2018-07-18 10:23 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Local\Thunderbird
 959. 2018-07-18 10:16 - 2018-07-18 10:16 - 000001282 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Thunderbird.lnk
 960. 2018-07-18 10:16 - 2018-07-18 10:16 - 000001270 _____ C:\Users\Public\Desktop\Poczta.lnk
 961. 2018-07-18 10:16 - 2018-07-18 10:16 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Roaming\Thunderbird
 962. 2018-07-18 10:15 - 2018-07-18 10:16 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Thunderbird
 963. 2018-07-18 10:15 - 2018-07-18 10:15 - 041245296 _____ (Mozilla) C:\Users\Adam\Downloads\Thunderbird Setup 52.9.1.exe
 964. 2018-07-18 10:07 - 2018-07-18 10:07 - 000110968 _____ (Oracle Corporation) C:\WINDOWS\system32\WindowsAccessBridge-64.dll
 965. 2018-07-18 10:07 - 2018-07-18 10:07 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\LocalLow\Oracle
 966. 2018-07-18 10:07 - 2018-07-18 10:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\Java
 967. 2018-07-18 09:55 - 2018-07-18 09:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
 968. 2018-07-18 09:55 - 2018-07-18 09:55 - 134675576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
 969. 2018-07-18 09:55 - 2018-07-18 09:55 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\UpdateAssistant
 970. 2018-07-18 09:55 - 2018-07-18 09:55 - 000000000 ____D C:\Program Files\rempl
 971. 2018-07-18 09:54 - 2018-07-18 13:31 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Panther
 972. 2018-07-18 09:54 - 2018-07-18 09:54 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\UpdateAssistantV2
 973. 2018-07-18 09:50 - 2018-06-27 12:10 - 000131288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\osrss.dll
 974. 2018-07-18 09:49 - 2018-07-18 09:49 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\DESIGNER
 975. 2018-07-18 09:46 - 2018-07-18 09:46 - 000000000 ____D C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft Help
 976. 2018-07-18 09:46 - 2018-07-18 09:46 - 000000000 ____D C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft Help
 977. 2018-07-18 09:41 - 2018-07-18 14:26 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appmgmt
 978. 2018-07-18 09:39 - 2018-07-18 09:37 - 000002736 _____ C:\Users\Adam\Desktop\PowerPoint 2010.lnk
 979. 2018-07-18 09:11 - 2018-07-18 09:11 - 000002750 _____ C:\Users\Adam\Desktop\Word 2010.lnk
 980. 2018-07-18 09:09 - 2018-07-18 14:26 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office
 981. 2018-07-18 09:09 - 2018-07-18 09:37 - 000002748 _____ C:\Users\Adam\Desktop\Excel 2010.lnk
 982. 2018-07-18 09:07 - 2018-07-18 14:26 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SHELLNEW
 983. 2018-07-18 09:07 - 2018-07-18 09:09 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office
 984. 2018-07-18 09:07 - 2018-07-18 09:07 - 000000000 __RHD C:\MSOCache
 985. 2018-07-18 09:07 - 2018-07-18 09:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Analysis Services
 986. 2018-07-18 09:07 - 2018-07-18 09:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
 987. 2018-07-18 09:07 - 2018-07-18 09:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Analysis Services
 988. 2018-07-18 08:14 - 2018-07-18 08:14 - 000000000 ____D C:\ProgramData\SystemAcCrux
 989. 2018-07-18 08:14 - 2018-07-18 08:14 - 000000000 ____D C:\Moje kopie zapasowe
 990. 2018-07-18 08:14 - 2018-05-15 13:22 - 000341104 _____ (CHENGDU YIWO Tech Development Co., Ltd) C:\WINDOWS\system32\Drivers\EuFdDisk.sys
 991. 2018-07-18 08:14 - 2018-05-15 13:22 - 000073328 _____ (CHENGDU YIWO Tech Development Co., Ltd) C:\WINDOWS\system32\Drivers\eubakup.sys
 992. 2018-07-18 08:14 - 2018-05-15 13:22 - 000053360 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\EUBKMON.sys
 993. 2018-07-18 08:14 - 2018-05-15 13:22 - 000022640 _____ (CHENGDU YIWO Tech Development Co., Ltd) C:\WINDOWS\system32\Drivers\eudskacs.sys
 994. 2018-07-18 08:13 - 2018-07-18 08:13 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\EaseUS
 995. 2018-07-18 07:58 - 2018-07-18 07:58 - 000000863 _____ C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk
 996. 2018-07-18 07:58 - 2018-07-18 07:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\CCleaner
 997. 2018-07-18 07:54 - 2018-07-18 07:54 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Roaming\teinObj
 998. 2018-07-18 07:54 - 2018-07-18 07:54 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Roaming\Output
 999. 2018-07-18 07:54 - 2018-07-18 07:54 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Roaming\ff
 1000. 2018-07-18 07:54 - 2018-07-18 07:54 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Roaming\AMozilla
 1001. 2018-07-18 07:54 - 2018-07-18 07:54 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Local\AMozilla
 1002. 2018-07-18 07:54 - 2018-07-18 07:54 - 000000000 _____ C:\WINDOWS\nsreg.dat
 1003. 2018-07-18 07:54 - 2018-06-24 23:33 - 003101913 _____ (LIGHTNING UK!) C:\Users\Adam\AppData\Roaming\Setup_ImgBurn_2.5.8.0.exe
 1004. 2018-07-17 14:37 - 2018-07-17 14:37 - 000166968 _____ (G Data Software AG) C:\WINDOWS\system32\Drivers\PktIcpt.sys
 1005. 2018-07-17 14:37 - 2018-07-17 14:37 - 000099384 _____ (G Data Software AG) C:\WINDOWS\system32\Drivers\gddcd64.sys
 1006. 2018-07-17 14:37 - 2018-07-17 14:37 - 000080440 _____ (G Data Software AG) C:\WINDOWS\system32\Drivers\gddcv64.sys
 1007. 2018-07-17 14:37 - 2018-07-17 14:37 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Local\G DATA
 1008. 2018-07-17 14:37 - 2018-07-17 14:37 - 000000000 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_Kernel_gddcd64_01007.Wdf
 1009. 2018-07-17 14:36 - 2018-07-17 14:37 - 000000000 ____D C:\bg
 1010. 2018-07-17 14:36 - 2018-07-17 14:36 - 000316472 _____ (G Data Software AG) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MiniIcpt.sys
 1011. 2018-07-17 14:36 - 2018-07-17 14:36 - 000208440 _____ (G Data Software AG) C:\WINDOWS\system32\Drivers\GDBehave2.sys
 1012. 2018-07-17 14:36 - 2018-07-17 14:36 - 000179256 _____ (G Data Software AG) C:\WINDOWS\system32\Drivers\HookCentre.sys
 1013. 2018-07-17 14:36 - 2018-07-17 14:36 - 000086584 _____ (G DATA Software AG) C:\WINDOWS\system32\Drivers\gdwfpcd64.sys
 1014. 2018-07-17 14:36 - 2018-07-17 14:36 - 000047640 _____ (G DATA Software AG) C:\WINDOWS\system32\Drivers\GDKBB64.sys
 1015. 2018-07-17 14:36 - 2018-07-17 14:36 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\G Data
 1016. 2018-07-17 14:36 - 2018-07-17 14:36 - 000000000 ____D C:\PatchTemp
 1017. 2018-07-17 14:36 - 2018-07-17 14:36 - 000000000 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_Kernel_GDKBB64_01009.Wdf
 1018. 2018-07-17 14:35 - 2018-07-19 14:00 - 000000000 ____D C:\ProgramData\G Data
 1019. 2018-07-17 14:34 - 2018-07-18 14:26 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UltraVNC
 1020. 2018-07-17 14:34 - 2018-07-17 14:34 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Local\PeerDistRepub
 1021. 2018-07-17 14:34 - 2018-07-17 14:34 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\uvnc bvba
 1022. 2018-07-17 14:31 - 2018-07-17 14:32 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Walls
 1023. 2018-07-17 14:23 - 2018-07-19 13:32 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
 1024. 2018-07-17 14:23 - 2018-07-17 14:23 - 000001116 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 13.lnk
 1025. 2018-07-17 14:23 - 2018-07-17 14:23 - 000001104 _____ C:\Users\Public\Desktop\TeamViewer 13.lnk
 1026. 2018-07-17 14:23 - 2018-07-17 14:23 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Roaming\TeamViewer
 1027. 2018-07-17 14:15 - 2018-07-19 13:32 - 000000000 __SHD C:\Users\Adam\IntelGraphicsProfiles
 1028. 2018-07-17 14:15 - 2018-07-18 14:24 - 000000000 ____D C:\Program Files\Intel
 1029. 2018-07-17 14:15 - 2018-07-17 14:16 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Local\Intel
 1030. 2018-07-17 14:15 - 2018-07-17 14:15 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Roaming\LibreOffice
 1031. 2018-07-17 14:15 - 2018-07-17 14:15 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Intel
 1032. 2018-07-17 14:15 - 2018-07-17 14:15 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\VulkanRT
 1033. 2018-07-17 14:15 - 2018-07-17 14:15 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Intel
 1034. 2018-07-17 14:15 - 2018-07-17 14:15 - 000000000 ____D C:\Intel
 1035. 2018-07-17 14:15 - 2018-07-17 14:15 - 000000000 _____ C:\WINDOWS\system32\GfxValDisplayLog.bin
 1036. 2018-07-17 14:15 - 2017-12-09 00:25 - 000798520 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\vulkan-1.dll
 1037. 2018-07-17 14:15 - 2017-12-09 00:25 - 000490808 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\vulkaninfo.exe
 1038. 2018-07-17 14:15 - 2017-12-09 00:24 - 000928568 _____ C:\WINDOWS\system32\vulkan-1.dll
 1039. 2018-07-17 14:15 - 2017-12-09 00:24 - 000591672 _____ C:\WINDOWS\system32\vulkaninfo.exe
 1040. 2018-07-17 14:10 - 2018-07-17 14:10 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Roaming\Macromedia
 1041. 2018-07-17 14:10 - 2018-07-17 14:10 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\LocalLow\Adobe
 1042. 2018-07-17 14:10 - 2018-07-17 14:10 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Local\CEF
 1043. 2018-07-17 14:09 - 2018-07-17 14:15 - 000002457 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
 1044. 2018-07-17 14:09 - 2018-07-17 14:10 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Adobe
 1045. 2018-07-17 14:09 - 2018-07-17 14:09 - 000002124 _____ C:\Users\Public\Desktop\Acrobat Reader DC.lnk
 1046. 2018-07-17 14:09 - 2018-07-17 14:09 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe
 1047. 2018-07-17 14:08 - 2018-07-17 14:10 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Local\Adobe
 1048. 2018-07-17 14:07 - 2018-07-18 14:26 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
 1049. 2018-07-17 14:07 - 2018-07-17 14:07 - 000098760 _____ (Oracle Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll
 1050. 2018-07-17 14:07 - 2018-07-17 14:07 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Roaming\Sun
 1051. 2018-07-17 14:07 - 2018-07-17 14:07 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\LocalLow\Sun
 1052. 2018-07-17 14:07 - 2018-07-17 14:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Oracle
 1053. 2018-07-17 14:07 - 2018-07-17 14:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Java
 1054. 2018-07-17 14:06 - 2018-07-19 13:57 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\LocalLow\Mozilla
 1055. 2018-07-17 14:06 - 2018-07-18 10:16 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
 1056. 2018-07-17 14:06 - 2018-07-17 14:12 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Local\Mozilla
 1057. 2018-07-17 14:06 - 2018-07-17 14:06 - 000001005 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox.lnk
 1058. 2018-07-17 14:06 - 2018-07-17 14:06 - 000000993 _____ C:\Users\Public\Desktop\Firefox.lnk
 1059. 2018-07-17 14:06 - 2018-07-17 14:06 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Roaming\Mozilla
 1060. 2018-07-17 14:06 - 2018-07-17 14:06 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Local\Comms
 1061. 2018-07-17 14:06 - 2018-07-17 14:06 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
 1062. 2018-07-17 14:05 - 2018-07-18 14:26 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
 1063. 2018-07-17 14:05 - 2018-07-18 14:24 - 000000000 ____D C:\Program Files\Realtek
 1064. 2018-07-17 14:05 - 2018-07-18 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
 1065. 2018-07-17 14:05 - 2018-07-18 13:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\RTCOM
 1066. 2018-07-17 14:05 - 2018-07-17 14:05 - 000000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
 1067. 2018-07-17 14:05 - 2018-07-17 14:05 - 000000000 _____ C:\ProgramData\DP45977C.lfl
 1068. 2018-07-17 14:04 - 2018-07-17 14:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
 1069. 2018-07-17 14:00 - 2018-07-17 14:00 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Local\MicrosoftEdge
 1070. 2018-07-17 13:51 - 2018-07-17 14:42 - 000000000 ___RD C:\Users\Adam\OneDrive
 1071. 2018-07-17 13:51 - 2018-07-17 13:51 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CSC
 1072. 2018-07-17 13:50 - 2018-07-19 11:28 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Local\VirtualStore
 1073. 2018-07-17 13:50 - 2018-07-18 16:50 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Local\Packages
 1074. 2018-07-17 13:50 - 2018-07-18 14:50 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
 1075. 2018-07-17 13:50 - 2018-07-18 14:50 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
 1076. 2018-07-17 13:50 - 2018-07-17 15:06 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Local\Publishers
 1077. 2018-07-17 13:50 - 2018-07-17 14:10 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Roaming\Adobe
 1078. 2018-07-17 13:50 - 2018-07-17 13:50 - 000000000 ____D C:\Users\Adam\AppData\Local\TileDataLayer
 1079. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-18 13:27 - 000000000 ____D C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\Packages
 1080. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moje wideo
 1081. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moje obrazy
 1082. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moja muzyka
 1083. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Ustawienia lokalne
 1084. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Szablony
 1085. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Moje dokumenty
 1086. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Menu Start
 1087. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moje wideo
 1088. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moje obrazy
 1089. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moja muzyka
 1090. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Dane aplikacji
 1091. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 1092. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Historia
 1093. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Dane aplikacji
 1094. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moje wideo
 1095. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moje obrazy
 1096. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moja muzyka
 1097. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 1098. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Local\Historia
 1099. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Local\Dane aplikacji
 1100. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Szablony
 1101. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Pulpit
 1102. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 1103. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Menu Start
 1104. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Dokumenty
 1105. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Dane aplikacji
 1106. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 _SHDL C:\Documents and Settings
 1107. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 ____D C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\VirtualStore
 1108. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 ____D C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\TileDataLayer
 1109. 2018-07-17 13:49 - 2018-07-17 13:49 - 000000000 ____D C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
 1110. 2018-07-17 13:48 - 2018-07-17 13:48 - 000000000 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_11_00.Wdf
 1111. 2018-06-20 04:27 - 2018-06-20 04:27 - 000633144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvcp140.dll
 1112. 2018-06-20 04:27 - 2018-06-20 04:27 - 000395592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vccorlib140.dll
 1113. 2018-06-20 04:27 - 2018-06-20 04:27 - 000333632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\concrt140.dll
 1114. 2018-06-20 04:27 - 2018-06-20 04:27 - 000087880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vcruntime140.dll
 1115.  
 1116. ==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========
 1117.  
 1118. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 1119.  
 1120. 2018-07-19 13:39 - 2018-04-12 17:54 - 000782334 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
 1121. 2018-07-19 13:39 - 2018-04-12 17:54 - 000151496 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
 1122. 2018-07-19 13:39 - 2018-04-12 01:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
 1123. 2018-07-19 13:34 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
 1124. 2018-07-19 13:32 - 2018-04-11 23:04 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
 1125. 2018-07-19 13:25 - 2018-04-11 23:04 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
 1126. 2018-07-19 13:24 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
 1127. 2018-07-19 11:39 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
 1128. 2018-07-19 07:56 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
 1129. 2018-07-19 07:55 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\system
 1130. 2018-07-19 07:55 - 2016-07-16 13:47 - 000000167 _____ C:\WINDOWS\win.ini
 1131. 2018-07-19 07:47 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___RD C:\Program Files\Windows Defender
 1132. 2018-07-19 07:47 - 2018-04-12 01:30 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
 1133. 2018-07-19 03:52 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioDatabase
 1134. 2018-07-19 03:51 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\appcompat
 1135. 2018-07-18 14:26 - 2018-04-12 01:41 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Setup
 1136. 2018-07-18 14:26 - 2018-04-12 01:38 - 000028672 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BCD-Template
 1137. 2018-07-18 14:26 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\spool
 1138. 2018-07-18 14:26 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
 1139. 2018-07-18 14:26 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Tasks_Migrated
 1140. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 18:15 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Containers
 1141. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\zu-ZA
 1142. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\yo-NG
 1143. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\xh-ZA
 1144. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\wo-SN
 1145. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\vi-VN
 1146. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\uz-Latn-UZ
 1147. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ur-PK
 1148. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ug-CN
 1149. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tt-RU
 1150. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tn-ZA
 1151. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tk-TM
 1152. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ti-ET
 1153. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tg-Cyrl-TJ
 1154. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\te-IN
 1155. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ta-IN
 1156. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sw-KE
 1157. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-RS
 1158. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-BA
 1159. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sq-AL
 1160. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\si-LK
 1161. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sd-Arab-PK
 1162. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\rw-RW
 1163. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quz-PE
 1164. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quc-Latn-GT
 1165. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\prs-AF
 1166. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-IN
 1167. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-Arab-PK
 1168. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\or-IN
 1169. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nso-ZA
 1170. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nn-NO
 1171. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ne-NP
 1172. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mt-MT
 1173. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mr-IN
 1174. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mn-MN
 1175. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ml-IN
 1176. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mk-MK
 1177. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mi-NZ
 1178. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lo-LA
 1179. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lb-LU
 1180. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ky-KG
 1181. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ku-Arab-IQ
 1182. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kok-IN
 1183. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kn-IN
 1184. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\km-KH
 1185. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kk-KZ
 1186. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ka-GE
 1187. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\is-IS
 1188. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ig-NG
 1189. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\id-ID
 1190. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\hy-AM
 1191. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ha-Latn-NG
 1192. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gu-IN
 1193. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gd-GB
 1194. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ga-IE
 1195. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fil-PH
 1196. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fa-IR
 1197. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\cy-GB
 1198. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\chr-CHER-US
 1199. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ca-ES-valencia
 1200. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bs-Latn-BA
 1201. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-IN
 1202. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-BD
 1203. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\be-BY
 1204. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\az-Latn-AZ
 1205. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\as-IN
 1206. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\am-ET
 1207. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\af-ZA
 1208. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\zu-ZA
 1209. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\yo-NG
 1210. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\xh-ZA
 1211. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\wo-SN
 1212. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\vi-VN
 1213. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\uz-Latn-UZ
 1214. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ur-PK
 1215. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ug-CN
 1216. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tt-RU
 1217. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tn-ZA
 1218. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tk-TM
 1219. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ti-ET
 1220. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tg-Cyrl-TJ
 1221. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\te-IN
 1222. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sw-KE
 1223. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-RS
 1224. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-BA
 1225. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sq-AL
 1226. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sd-Arab-PK
 1227. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\rw-RW
 1228. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quz-PE
 1229. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quc-Latn-GT
 1230. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\prs-AF
 1231. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-IN
 1232. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-Arab-PK
 1233. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\or-IN
 1234. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nso-ZA
 1235. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nn-NO
 1236. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ne-NP
 1237. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mt-MT
 1238. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mr-IN
 1239. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mn-MN
 1240. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ml-IN
 1241. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mk-MK
 1242. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mi-NZ
 1243. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lo-LA
 1244. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lb-LU
 1245. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ky-KG
 1246. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ku-Arab-IQ
 1247. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kok-IN
 1248. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kn-IN
 1249. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\km-KH
 1250. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kk-KZ
 1251. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ka-GE
 1252. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\is-IS
 1253. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ig-NG
 1254. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\id-ID
 1255. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hy-AM
 1256. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ha-Latn-NG
 1257. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gu-IN
 1258. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gd-GB
 1259. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ga-IE
 1260. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fil-PH
 1261. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fa-IR
 1262. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\cy-GB
 1263. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\chr-CHER-US
 1264. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ca-ES-valencia
 1265. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bs-Latn-BA
 1266. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-IN
 1267. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-BD
 1268. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\be-BY
 1269. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\az-Latn-AZ
 1270. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\as-IN
 1271. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 17:56 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\af-ZA
 1272. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TextInput
 1273. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\setup
 1274. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\oobe
 1275. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
 1276. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns
 1277. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ta-in
 1278. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SystemResetPlatform
 1279. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\si-lk
 1280. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\setup
 1281. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appraiser
 1282. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\am-et
 1283. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellExperiences
 1284. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Provisioning
 1285. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
 1286. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
 1287. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
 1288. 2018-07-18 14:22 - 2018-04-11 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
 1289. 2018-07-18 14:18 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\MUI
 1290. 2018-07-18 14:18 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MUI
 1291. 2018-07-18 14:18 - 2018-04-12 01:33 - 000424448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv.sys
 1292. 2018-07-18 14:18 - 2018-04-12 01:33 - 000133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browser.dll
 1293. 2018-07-18 14:17 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lv-LV
 1294. 2018-07-18 14:17 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lt-LT
 1295. 2018-07-18 14:17 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\et-EE
 1296. 2018-07-18 14:17 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\es-MX
 1297. 2018-07-18 14:17 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\en-GB
 1298. 2018-07-18 14:17 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lv-LV
 1299. 2018-07-18 14:17 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lt-LT
 1300. 2018-07-18 14:17 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\et-EE
 1301. 2018-07-18 14:17 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\es-MX
 1302. 2018-07-18 14:17 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\en-GB
 1303. 2018-07-18 13:33 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
 1304. 2018-07-18 13:31 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\windows nt
 1305. 2018-07-18 13:30 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOPrivate
 1306. 2018-07-18 13:29 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
 1307. 2018-07-18 13:29 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
 1308. 2018-06-29 03:13 - 2018-04-12 01:41 - 000835064 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
 1309. 2018-06-29 03:13 - 2018-04-12 01:41 - 000179704 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
 1310.  
 1311. ==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======
 1312.  
 1313. 2018-07-17 14:36 - 2018-07-17 14:36 - 000000779 _____ () C:\Users\Adam\AppData\Roaming\gdscan.log
 1314. 2018-07-18 07:54 - 2018-06-24 23:33 - 003101913 _____ (LIGHTNING UK!) C:\Users\Adam\AppData\Roaming\Setup_ImgBurn_2.5.8.0.exe
 1315.  
 1316. Niektóre pliki w TEMP:
 1317. ====================
 1318. 2018-07-18 14:51 - 2018-07-18 14:51 - 000015360 _____ () C:\Users\Adam\AppData\Local\Temp\tFdfxPr20.dll
 1319. 2018-07-19 11:51 - 2018-07-03 22:21 - 002916560 _____ (Paramount Software UK Ltd) C:\Users\Adam\AppData\Local\Temp\xReflect.exe
 1320.  
 1321. ==================== Bamital & volsnap ======================
 1322.  
 1323. (Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 1324.  
 1325. C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1326. C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1327. C:\WINDOWS\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1328. C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1329. C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1330. C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1331. C:\WINDOWS\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1332. C:\WINDOWS\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1333. C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1334. C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1335. C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1336. C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1337. C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1338. C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1339. C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 1340.  
 1341. LastRegBack: 2018-07-18 13:26
 1342.  
 1343. ==================== Koniec FRST.txt ============================
RAW Paste Data