SHARE
TWEET

ProgramiranjeKlase23

a guest Jan 22nd, 2020 72 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. IntelliSense je sistem pomoci prilikom unosa koda. Šta oznacavaju numerisane ikonice sa slike:
 2. Pod 1 >> javni atribut
 3. Pod 2 >> privatni atribut
 4. Pod 3 >> Svojstvo(Property)
 5. Pod 4 >> metod
 6. --------------------------------------------------------------------------
 7. Napiši zaglavlje konstruktora klase Radnik koji treba da inicijalizuje polja ime, zanimanje i starost.
 8. >> public Radnik(string s1, string s2, int g)
 9. --------------------------------------------------------------------------
 10. Destruktor nema klasifikator pristupa public.
 11.  
 12. >> Tacno.
 13. --------------------------------------------------------------------------
 14. U klasi Figura dat je default konstruktor i konstruktor sa 4 parametra:
 15. public Figura() { ... }
 16. public Figura(string ime, string boja, int pozX, int pozY) { ... }
 17.  
 18. Obeleži ispravno napisane naredbe kreiranja objekta klase Figura:
 19. Izaberite jedan ili više odgovora:
 20. a. Figura f = new Figura("lovac" , "beli" , 3);
 21. b. Figura f = Figura("locav" , "beli" , 7 , 3);
 22. c. Figura f = new Figura("lovac" , "beli" , 3 , 7);
 23. d. Figura f = new Figura("lovac" , 3 , 7 , "beli");
 24. e. Figura f = new Figura();
 25. f. Figura f = new Figura("beli" , "lovac" , 7 , 3);
 26.  
 27. >> Figura f = new Figura("lovac" , "beli" , 3 , 7);
 28. >> Figura f = new Figura("beli" , "lovac" , 7 , 3);
 29. >> Figura f = new Figura();
 30. --------------------------------------------------------------------------
 31. Cak i kada je povratna vrednost iz metoda void, za izlaz iz metoda se MORA navesti naredba return;
 32. >> Netacno
 33. --------------------------------------------------------------------------
 34. Ako je deklarisan metod:
 35.  
 36. static int Pebroj(int[] niz, int k) {...}
 37. i promenljive Main metoda:
 38. double m1, m2 ;
 39. int n1,  n2 , n3 ;
 40. int[] a, b ;
 41.  
 42. Obeleži ispravne pozive datog metoda:
 43.  
 44. Izaberite jedan ili više odgovora:
 45. n1 = Prebroj(a[], 10);
 46. n1 = Prebroj(a, 10);
 47. n3 = Prebroj(a, n1) + Prebroj(b, n2);
 48. n2 = Prebroj(b, n3);
 49. m1 = Prebroj(a, m2);
 50. Console.WriteLine( " broj petica u nizu je {0}", Prebroj(a, 5) );
 51. n1 = Prebroj(5, a);
 52.  
 53. >> n1 = Prebroj(a, 10);, n2 = Prebroj(b, n3);
 54. >> n3 = Prebroj(a, n1) + Prebroj(b, n2);
 55. >> Console.WriteLine( " broj petica u nizu je {0}", Prebroj(a, 5) );
 56. --------------------------------------------------------------------------
 57. Napiši deklaraciju staticke metode Uvecaj koja sve elemente ulaznog niza x (niz realnih brojeva duple tacnosti) uvecava k puta (k je celobrojni umnožak).
 58. >> static void Uvecaj(double[] x, int k)
 59. --------------------------------------------------------------------------
 60. Metod Prebroj služi da u vektoru x koji sadrži ocene prebroji koliko puta se javlja zadata ocena k (tražena ocena se zadaje kao parametar metoda. Dopuniti deklaraciju:
 61. >> static int, Prebroj(int[]x, int k)
 62. --------------------------------------------------------------------------
 63. Ako imamo sledeci kod odredi tip promenljive x u pojedinim metodama ovog programa:
 64.  
 65. >> Main() metod – ceo broj
 66. >> Metod1() – niz celih brojeva
 67. >> Metod2() – logickog tipa
 68. >> Metod3() – nije vidljiva
 69. --------------------------------------------------------------------------
 70. Svojstvo se može uciniti readonly tako što se izostavi >> set << blok.
 71. --------------------------------------------------------------------------
 72. Poveži ogranicenje vidljivosti sa odgovarajucim klasifikatorom pristupa:
 73.  
 74. >> vidljivost unutar projekta – internal
 75. >> vidljivost unutar klase i izvedenih klasa – protected
 76. >> vidljivost unutar klase – private
 77. >> vidljivost van klase – public
 78. --------------------------------------------------------------------------
 79. Oznaci tacne iskaze. Izaberite jedan ili više odgovora:
 80. >> Izvedene klase nasleduju metode roditeljske klase.
 81. >> U izvedenoj klasi se može izmeniti funkcionalnost samo za virtualne metode.
 82. >> Metod osnovne klase se može pozvati u telu predefinisanog metoda u izvedenoj klasi.
 83. --------------------------------------------------------------------------
 84. Završi recenicu izborom tacnog odgovora:
 85.  
 86. Pri kreiranju objekta izvedene klase ...
 87.  
 88. >> obavezno se prvo izvršava konstruktor roditeljske, a potom konstruktor izvedene klase
 89. --------------------------------------------------------------------------
 90. U metodi Main() klase Program kreiran je, pored ostalih, objekat klase SIn(s). Imajuci u vidu klasifikatore pristupa poljima,  odredi koja polja su vidljiva u objektu s:
 91.  
 92. >> Vidljiva su samo javna polja klase posmatrane klase i javna polja iz klasa "predaka".
 93. >> struka – nije vidljivo
 94. >> plata – nije vidljivo
 95. >> ime – vidljivo
 96. >> adresa – nije vidljivo
 97. >> razred – nije vidljivo
 98. >> penzija – nije vidljivo
 99. --------------------------------------------------------------------------
 100. Nastavi zapocete recenice povezivanjem leve i desne strane :
 101.  
 102. >> klase se pišu unutar – imenskog prostora
 103. >> imenski prostor može biti unutar – imenskog prostora
 104. >> promenljive se deklarišu unutar – metoda ili klasa
 105. >> metode se pišu unutar – klase
 106.  
 107. --------------------------------------------------------------------------
 108. Dovrši zapocete izjave povezivanjem leve i desne strane :
 109.  
 110. >> Za uništavanje objekata klasa koristi – destruktor
 111. >> Za opis osobina objekata klasa koristi – atribute
 112. >> Za opis funkcionalnosti objekata klasa koristi – metode
 113. >> Za kreiranje objekata klasa koristi – konstruktor
 114. --------------------------------------------------------------------------
 115. Ako je dat kod, odredi doseg važenja promenljivih :
 116. >> unutar metoda Main vidljive su:      DA NE NE DA
 117. >> unutar (celog) metoda Zbir vidljive su:  DA DA NE DA
 118. >> unutar for petlje vidljive su:           DA DA DA DA
 119. --------------------------------------------------------------------------
 120. Dat je metod:
 121.  
 122. static int Dodaj(int[] x, int m) {...}
 123.  
 124. Obeleži moguce overloade ovog metoda:
 125. >> static int Dodaj(int n, int[] x) {...}
 126. >> static double Dodaj(double[] x, double m) {...}
 127. >> static double Dodaj(double[] x, double m, double n) {...}
 128. --------------------------------------------------------------------------
 129. Dva overload-a jednog te istog metoda:
 130. >> dovoljno je da se razlikuju po broju parametara
 131. >> dovoljno je da se razlikuju po redosledu parametara
 132. >> dovoljno je da se razlikuju po tipu parametara
 133. --------------------------------------------------------------------------
 134. Imamo kod : namespace DosegVazenjaProm
 135.  
 136. >> bool jer je tako deklarisano lokalno za Metod1()
 137. --------------------------------------------------------------------------
 138. Šta su globalne promenljive za neki metod :
 139. >> promenljive deklarisane unutar iste klase kao i metod
 140. --------------------------------------------------------------------------
 141. Preko javnih svojstava se pristupa privatnim clanovima klase. Postavljanje vrednosti privatnog polja vrši se blokom
 142. >> set
 143. a citanje vrednosti privatnog polja blokom
 144. >> get
 145. --------------------------------------------------------------------------
 146. Kljucna rec služi za poziv konstruktora osnovne klase.
 147. >> base
 148. --------------------------------------------------------------------------
 149. Imajuci u vidu hijerarhiju nasledivanja, koji od navedenih stringova ce se formirati kao povratna vrednost metoda Poruka() klase Tigar:
 150.  
 151. >> Ja sam tigar. Ja kucni ljubimac.
 152. --------------------------------------------------------------------------
 153. Imajuci u vidu hijerarhiju nasledivanja, unesi vrednost koju vraca metod Uvecaj():
 154.  
 155. pri pozivu iz klase Duz vraca vrednost     >> 10
 156. pri pozivu iz klase Krug vraca vrednost    >> 200
 157. pri pozivu iz klase Valjak vraca vrednost  >> 250
 158. --------------------------------------------------------------------------
 159. Završi recenicu izborom tacnog odgovora:
 160.  
 161. Pri kreiranju objekta izvedene klase ...
 162.  
 163. >> obavezno se prvo izvršava konstruktor roditeljske, a potom konstruktor izvedene klase
 164. --------------------------------------------------------------------------
 165. Klasa Automobil ima konstruktor:
 166.  
 167. public Automobil(string marka, int godina) { ... }
 168.  
 169. Napisati naredbu formiranja objekta mojAuto klase Automobil. mojAuto je marke fica i proizveden je 2008. godine.
 170.  
 171. >> Automobil mojAuto=new Automobil("fica" , 2008);
 172. --------------------------------------------------------------------------
 173. Ako je definisana klasa Osoba, napiši naredbu deklaracije niza spisak koji se sastoji od 10 elementa tipa Osoba:
 174.  
 175. >> Osoba[] spisak=new Osoba[10];
 176. --------------------------------------------------------------------------
 177. Obeleži TACNE iskaze:
 178.  
 179. >> Konstruktor može biti overload-ovan
 180. >> Default konstruktor nema parametre
 181. >> Vrednosti read-only atributa se postavljaju kroz konstruktor
 182. --------------------------------------------------------------------------
 183. Konstruktor je :
 184.  
 185. >> metod koji nema povratnu vrednost i zove se isto kao i klasa
 186. --------------------------------------------------------------------------
 187. Ako je deklarisan metod:
 188.  
 189. static void Pomeri(ref double x, ref double y, int px, int py) {...}
 190.  
 191. i promenljive Main metoda:
 192.  
 193. double kooX, kooY, r ;
 194. int a, b, c ;
 195.  
 196. obeleži ispravne pozive datog metoda:
 197.  
 198. >> Pomeri(ref kooX, ref kooY, a, b);
 199. >> Pomeri(ref kooX, ref kooY, 10, -10);
 200. >> Pomeri(ref kooX, ref kooY, c, 5);
 201. --------------------------------------------------------------------------
 202. Poveži tip argumenta metode sa odgovarajucim prefiksom u listi parametara:
 203.  
 204. >> izlazni argumenti – out
 205. >> ulazno-izlazni argumenti – ref
 206. >> ulazni argumenti – bez prefiksa
 207. --------------------------------------------------------------------------
 208. Kada metod ništa ne vraca pozivajucem metodu, u deklaraciji metoda, na mestu tipa povratne vrednosti :
 209.  
 210. >> pišemo void a iz metoda izlazimo naredbom return;
 211. >>  možemo da pišemo int, a iz metoda izlazimo naredbom return 0;
 212. --------------------------------------------------------------------------
 213. Napisati deklaraciju statickog metoda Prebroj koji prebrojava koliko ima zadatih elemenata br u matrici mat (br je realni broj, a mat je matrica realnih brojeva)
 214.  
 215. >> static int Prebroj(double[,] mat, double br)
 216. --------------------------------------------------------------------------
 217. Ako je definisana klasa Figura, napiši naredbu deklaracije matrice sah koja se sastoji od 8x8 elementa tipa Figura:
 218.  
 219. >> Figura[,] sah=new Figura[8,8];
 220. --------------------------------------------------------------------------
 221. Metodi se deklarišu:
 222.  
 223. >> unutar klase
 224. --------------------------------------------------------------------------
 225. Objekat klase NE može biti izlazna vrednost metoda.
 226.  
 227. >> Netacno.
 228. --------------------------------------------------------------------------
 229. Napisati deklaraciju statickog metoda Izmeni koji koji za parametre ima tri cela broja. Vrednost prvog parametra (a) se uvecava, a vrednost drugog (b) smanjuje za onoliko koliko iznosi vrednost treceg parametra (c). Nastale promene se prosleduju pozivajucem metodu.
 230.  
 231. >> static void Izmeni(ref int a, ref int b, int c)
 232. --------------------------------------------------------------------------
 233. Šta su lokalne promenljive metoda:
 234.  
 235. >> promenljive deklarisane unutar samog metoda
 236. --------------------------------------------------------------------------
 237. U metodi Main() klase Program kreiran je, pored ostalih, objekat klase Unuk(u). Imajuci u vidu klasifikatore pristupa poljima,  odredi koja polja su vidljiva u objektu u:
 238. namespace Nasledjivanje
 239.  
 240. >> razred – vidljivo
 241. >> plata – nije vidljivo
 242. >> ime – vidljivo
 243. >> penzija – nije vidljivo
 244. >> adresa – nije vidljivo
 245. >> struka – nije vidljivo
 246. --------------------------------------------------------------------------
 247. Imamo kod:
 248. namespace DosegVazenjaProm
 249. Promenljiva x unutar metoda Metoda1() je:
 250.  
 251. >> bool jer je tako deklarisano lokalno za Metod1()
 252. --------------------------------------------------------------------------
 253. Metod UvecajPrikazi uvecava stranice pravougaonika a i b, k puta. prikazuje nove dimenzije. Po izlasku iz metode, izmenjene vrednosti stranica treba da ostanu upamcene. Dopuniti deklaraciju:
 254.  
 255. >> static void UvecajPrikazi( ref double a,ref double b, int k)
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top