BetinaUKTC

paste

Jan 14th, 2021 (edited)
609
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package QickSort;
 2.  
 3. public class QuickSort_Methods {
 4.  
 5.     public static int Partition(int[] arr, int low, int high) {
 6.         // слагаме първи елемент като пивот
 7.         int pivot = arr[low];
 8.         //индекс, който ще пази правилното място на пивот елемента
 9.         int i = low + 1;
 10.  
 11.         for (int j = low + 1; j <= high; j++) {
 12.             if (arr[j] < pivot) {
 13.                 /*преподреждаме масива, като всички по-малки ги
 14.                 слагаме преди пивот елемнта, а по-големите след него
 15.                  */
 16.                 int buff = arr[i];
 17.                 arr[i] = arr[j];
 18.                 arr[j] = buff;
 19.                 i++;
 20.             }
 21.         }
 22.  
 23.         //слагаме пивот елемента на правилното му място
 24.         int buff = arr[low];
 25.         arr[low] = arr[i - 1];
 26.         arr[i - 1] = buff;
 27.  
 28.         //връщаме индекса на пивот елемента
 29.         return i - 1;
 30.     }
 31.  
 32.     public static void QuickSort(int[] arr, int low, int high) {
 33.         if (low < high) {  // дъно на рекурсията
 34.  
 35.  
 36.             int pivotIndex = Partition(arr, low, high);
 37.  
 38.             //сортираме лявата част на масива (елементите преди пивот)
 39.             QuickSort(arr, low, pivotIndex - 1);
 40.  
 41.             //сортираме дясната част на масива (елементите след пивот)
 42.             QuickSort(arr, pivotIndex + 1, high);
 43.         }
 44.     }
 45. }
 46.  
 47.  
 48.  
RAW Paste Data