Advertisement
datafile

Hào Khí Việt Nam Hào Khí Việt Nam - Muối Dubai | HoatHinh.tv | MPzXH8fxLgvB

Jan 21st, 2022
891
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát Hào Khí Việt Nam  Hào Khí Việt Nam - Muối Dubai  | HoatHinh.tv | MPzXH8fxLgvB Lyrics up by vnflix.com Nam quốc sơn hà - Nam đế cư
 2. Tiệt nhiên định phận - tại thiên thư
 3. Như hà nghịch lỗ - lai xâm phạm
 4. Nhữ đẳng hành khan - thủ bại hư
 5. Việt Nam ơi, giống hùng thiêng
 6. Ngàn năm lưu danh sử sách
 7. Mẹ u Cơ, bố Lạc Long Quân
 8. Cùng trăm con xây cơ đồ.
 9. Luôn tự hào là người con của đất Việt
 10. Chiến đấu tới cùng tinh thần ta là bất diệt
 11. Được khoe với bạn bè 5 châu về những con người làm nên lịch sử của đất Việt
 12. Cờ đỏ sao vàng quốc ca được cất lên
 13. Vỗ ngực tự hào ta là con rồng cháu tiên
 14. Việt Nam! Việt Nam! hào khí Việt Nam
 15. Việt Nam con cháu rồng tiên
 16. Tiếp bước lời cha ông ta đã từng dạy
 17. Giặc đến nhà đàn bà thì cũng đánh
 18. Búa liềm làm nông là không cho giặc chạy
 19. vì đây là Việt Nam! Việt Nam! Tự hào hai tiếng Việt Nam!
 20. Thời gian qua, thiên dũng đời ông cha
 21. Dựng xây, giữ yên bờ cõi
 22. Để tương lai con cháu cùng hoan ca
 23. Đất nước thanh bình, rực rỡ gấm hoa.
 24. Như sóng biển Đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền
 25. Hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắt son Việt Nam.
 26. Luôn tự hào là người con của đất Việt
 27. Chiến đấu tới cùng tinh thần ta là bất diệt
 28. Được khoe với bạn bè 5 châu về những con người làm nên lịch sử của đất Việt
 29. Cờ đỏ sao vàng quốc ca được cất lên
 30. Vỗ ngực tự hào ta là con rồng cháu tiên
 31. Việt Nam! Việt Nam! hào khí Việt Nam!
 32. Việt Nam con cháu rồng tiên
 33. Tiếp bước lời cha ông ta đã từng dạy
 34. Giặc đến nhà đàn bà thì cũng đánh
 35. Búa liềm làm nông là không cho giặc chạy
 36. vì đây là
 37. Việt Nam! Việt Nam! Tự hào 2 tiếng Việt Nam!!!
 38. Nam quốc sơn hà - Nam đế cư
 39. Tiệt nhiên định phận - tại thiên thư
 40. Như hà nghịch lỗ - lai xâm phạm
 41. Nhữ đẳng hành khan - thủ bại hư!!!
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement