daily pastebin goal
38%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 10th, 2018 63 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // ConsoleApplication39.cpp : Ten plik zawiera funkcję „main”. W nim rozpoczyna się i kończy wykonywanie programu.
 2. //
 3.  
 4. #include "pch.h"
 5. #include <iostream>
 6. using namespace std;
 7.  
 8. // typ wezlow drzewa
 9. struct drzewo
 10. {
 11.     drzewo *lewe;
 12.     drzewo *prawe;
 13.     char dane;
 14. };
 15. // liscie
 16. drzewo G = { NULL,NULL,'G' };
 17. drzewo G = { NULL,NULL,'H' };
 18. drzewo G = { NULL,NULL,'I' };
 19. drzewo G = { NULL,NULL,'J' };
 20. drzewo G = { NULL,NULL,'K' };
 21. //ojcowie
 22. drzewo D = { &H, &I, 'D' };
 23. drzewo D = { &J, NULL, 'E' };
 24. drzewo D = { &K, NULL, 'F' };
 25. drzewo D = { &D, &E, 'B' };
 26. drzewo D = { &F, &G, 'C' };
 27. //korzen drzewa
 28. drzewo A = { &B, &C, 'A' };
 29. //funkcja preorder
 30. /*void preoder(drzewo * cos)
 31. {
 32.     if (cos)
 33.     {
 34.         cout << cos->dane << " "; //odwiedzamy wezel
 35.         preoder(cos->lewy);//przechodzimy lewe poddrzewo
 36.         preoder(cos->prawy);//przechodzimy prawe poddrzewo
 37.     }
 38. }
 39. */
 40.  
 41.  
 42. int main()
 43. {
 44.     drzewo * v, *S[7]; //stos
 45.     int sptr; //wskaznik stosu
 46.  
 47.     S[0] = &A; //wskazanie korzenia na stosie
 48.     sptr = 1; // stos zawiera 1 element
 49.  
 50.     while(sptr)
 51.         {
 52.             v = S[--sptr]; //pobieramy ze stosu wskazanie wezla
 53.             cout << v->dane << " "; //przetwarzamy wezel
 54.             //na stosie umieszczamy wskazania dzieci, jesli istnieja
 55.             if (v->prawe) S[sptr++] = v->prawe;
 56.             if (v->lewe) S[sptr++] = v->lewe;
 57.     };
 58.  
 59.     cout << endl;
 60.     return 0;
 61.     system("pause");
 62. }
 63.  
 64. // Uruchomienie programu: Ctrl + F5 lub menu Debugowanie > Uruchom bez debugowania
 65. // Debugowanie programu: F5 lub menu Debugowanie > Rozpocznij debugowanie
 66.  
 67. // Porady dotyczące rozpoczynania pracy:
 68. //   1. Użyj okna Eksploratora rozwiązań, aby dodać pliki i zarządzać nimi
 69. //   2. Użyj okna programu Team Explorer, aby nawiązać połączenie z kontrolą źródła
 70. //   3. Użyj okna Dane wyjściowe, aby sprawdzić dane wyjściowe kompilacji i inne komunikaty
 71. //   4. Użyj okna Lista błędów, aby zobaczyć błędy
 72. //   5. Wybierz pozycję Projekt > Dodaj nowy element, aby utworzyć nowe pliki kodu, lub wybierz pozycję Projekt > Dodaj istniejący element, aby dodać istniejące pliku kodu do projektu
 73. //   6. Aby w przyszłości ponownie otworzyć ten projekt, przejdź do pozycji Plik > Otwórz > Projekt i wybierz plik sln
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top