idevpas

Už je to takmer v riti

May 13th, 2022 (edited)
34
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.60 KB | None | 0 0
  1. Vedci: Pozreli sme sa pravde do očí, nekontrolovanému zhoršeniu počasia sa už nedá zabrániť, obrňme sa
  2. ---------------------------------------
  3. https://e.dennikn.sk/2747884/vedci-pozreli-sme-sa-pravde-do-oci-nekontrolovanemu-zhorseniu-pocasia-sa-uz-neda-zabranit-obrnme-sa/
  4.  
  5. V podstate nám odkazujú, že už je to takmer v riti, lebo tie klimatické zmeny aj tak nezastavíme, ale ešte sa chcú naposledy napakovať na "zelených" ojeboch, a potom ešte chcú na základe "zelených" ojebov a proti-ruských sankcií zlikvidovať priemysel na západe, aby výrazne zredukovali globálny konzum.
Add Comment
Please, Sign In to add comment