Advertisement
michalberg

návrhy z programu

Mar 22nd, 2017
466
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.45 KB | None | 0 0
  1. 1) Zjednodušíme daňový systém tak, aby české firmy do roku 2020 strávily vyplňováním daňových předpisů a plněním povinností méně než 120 hodin ročně, přičemž aktuálně je tato hodnota v ČR podle Světové banky 234 hodin ročně (Na Slovensku je to 192 hodin, v Rakousku 130 hodin a např. v Estonsku 84 hodin ročně.)
  2.  
  3. 2) Snahy o lepší výběr daní nesmí mířit jen na malé firmy a živnostníky. Prosazujeme kroky pro zamezení odklánění zisků do daňových rájů. Podporujeme harmonizaci daňových základů na úrovní zemí EU (CCCTB), aby se snížil prostor pro obcházení daňových povinností ze strany velkých firem.
  4.  
  5. 3) Zjednodušíme zaměstnávání zahraničních pracovníků v kvalifikovaných oborech, ve kterých je v Česku velký nedostatek pracovní síly. Zrychlíme a zprůhledníme řízení přidělování pracovních povolení na zastupitelských úřadech
  6.  
  7. 4) Investujeme do infrastruktury: vysokorychlostní železnice, infrastruktura pro přesun nákladní dopravy na koleje, inteligentní přenosové sítě (smart grids), zvýšení kapacity současných tratí, budování vysokorychlostního internetu nebo obchvaty obcí - to vše umožní rozvoj ekonomiky ve všech regionech, nejen v přirozených centrech a v největších městech.
  8.  
  9. 5) Zjednodušíme zakládání firem a živností i administrativní zátěž a poskytneme podnikům kvalitní veřejné služby, zejména elektronickou formou.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement