MeehoweCK

Untitled

Aug 19th, 2019
113
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. void wypisz()
 6. {
 7.     cout << "Ta funkcja nie pobiera zadnych argumentow i nie zwraca zadnej wartosci. Jej jedynym zadaniem jest wypisanie tego napisu.\n";
 8. }
 9.  
 10. void dzialanie(int a, int b)
 11. {
 12.     cout << "Ta funkcja rowniez nic nie zwraca, ale pobiera dwie wartosci i wypisuje na ekran wynik ich dodawania:\n";
 13.     cout << a << " + " << b << " = " << a + b << endl;
 14. }
 15.  
 16. bool funkcja3()
 17. {
 18.     cout << "Ta funkcja nie pobiera zadnych argumentow, ale zwraca domyslnie wartosc true.\n";
 19.     return true;
 20. }
 21.  
 22. double mnozenie(double x, double y)
 23. {
 24.     return x * y;
 25. }
 26.  
 27. int main()
 28. {
 29.     wypisz();
 30.     dzialanie(10, 12);
 31.     cout << mnozenie(3.57, 2.17) << endl;
 32.     return 0;
 33. }
RAW Paste Data