hungdaita

Donate to build new PC to Encode and Upload to share community

Jun 30th, 2021 (edited)
787
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.49 KB | None | 0 0
 1. * Vietcombank: (Chi Nhánh: So Giao Dich). Số TK : 0011004252436. Chủ TK : Nguyen Hoang Yen.
 2. * Techcombank: (Chi Nhánh: Ha Noi). Số TK : 19029422076017. Chủ TK : Nguyen Van Hung
 3. * Momo : ĐT 0984359994 . Nguyễn Văn Hùng.
 4. *Paypal: hungdaitavip@gmail.com
 5.  
 6. *Khuyến khích AE Donate ck thẳng luôn vào tk bank VCB !
 7.  
 8. Mong các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ mình để sớm có PC mới phục vụ các bác.
 9.  
 10. Xin chân thành cảm ơn !
 11. Best regards / hungdaita
Add Comment
Please, Sign In to add comment