Guest User

Untitled

a guest
Jul 22nd, 2019
61
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. let products = [
  2.     [{"id": 10, "price": 50},{"id": 20, "price": 60}]
  3.     [{"id": 7, "price": 40}]
  4. ];
  5.  
  6. /* pytanie pierwsze: jak zrobić sume "price" dla products[0] a jak dla wszystkich elementów?
  7. pytanie drugie: czy taka konstrukcja nie wystarczy, bo wiemy co jest wybrane w każdym kroku? /*
RAW Paste Data