SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 2nd, 2019 113 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ; 13. ˇingsninio re˛imo pertraukimo (int 1) apdorojimo procedura, atpa˛istanti komanda INC r/m. Ši
 2. ; procedura turi patikrinti, ar pertraukimas ivyko prieš vykdant komandos INC pirmaji varianta, jei taip,
 3. ; i ekrana išvesti perspejima, ir visa informacija apie komanda: adresa, koda, mnemonika, operandus.
 4. ; Pvz.: I ekrana išvedama informacija galetu atrodyti taip:
 5. ; Zingsninio rezimo pertraukimas! 0000:0128  FEC0  inc al ; al= 01
 6.  
 7.  
 8. .model small
 9. .stack 100h
 10. .data
 11.     senasIP dw ?
 12.     senasCS dw ?
 13.    
 14.     regAX dw ?
 15.     regBX dw ?
 16.     regCX dw ?
 17.     regDX dw ?
 18.     regSP dw ?
 19.     regBP dw ?
 20.     regSI dw ?
 21.     regDI dw ?
 22.    
 23.     baitas1 db ?
 24.     baitas2 db ?
 25.     baitas3 db ?
 26.     baitas4 db ?
 27.     baitas5 db ?
 28.     baitas6 db ?      
 29.    
 30.     pranesimas db "Zingsninio rezimo pertraukimas: $"
 31.     introMessage db "Si programa tikrina ar pertraukimas ivyko pries vykdant komandos INC pirmaji varianta", 10, 13, "$"
 32.                                                    
 33. .code
 34.     mov ax, @data
 35.     mov ds, ax
 36.    
 37.     mov ah, 9
 38.     mov dx, offset introMessage         ;Paraso apie programa
 39.     int 21h                                                
 40.    
 41.     mov ax, 0
 42.     mov es, ax
 43.    
 44.     mov ax, es:[4]                      ;IP yra es 00004
 45.     mov bx, es:[6]                      ;CS yra es 00006
 46.    
 47.     mov senasIP, ax
 48.     mov senasCS, bx                     ;Issisaugom reiksmes
 49.    
 50.     mov ax, cs
 51.     mov bx, offset pertraukimas         ;Ikeliam koda, kuri vykdys jei ivyks pertraukimas
 52.    
 53.     mov es:[4], bx                      ;Grazinam CS reiksme i vektoriu lentele
 54.     mov es:[6], ax                      ;Grazinam IP reiksme i vektoriu lentele
 55.    
 56.     ;Zingsninis rezimas
 57.     pushf                               ;Idedame SF i steka
 58.     pop ax                              ;Issiimame ji kaip registra
 59.     or ax, 100h                         ;Pakeiciame TF i 1
 60.     push ax                             ;Graziname registra i steka
 61.     popf                                ;Ideta ax registra issiimame is steko kaip SF
 62.    
 63.     ;Tester
 64.     INC cs
 65.     INC es
 66.     INC ss
 67.     INC ds
 68.     INC ax
 69.     INC al
 70.     INC ah
 71.     INC bx
 72.     INC bl
 73.     INC bh
 74.     INC cx
 75.     INC cl
 76.     INC ch
 77.     INC dx
 78.     INC dl
 79.     INC dh
 80.     INC sp
 81.     INC bp
 82.     INC si
 83.     INC di
 84.     INC cs
 85.    
 86.     ;Zingsninis rezimas off
 87.     pushf                               ;Isidedame SF i steka
 88.     pop  ax                             ;Issiimame ji kaip registra
 89.     and  ax, 0FEFFh                     ;Pakeiciame TF i 1, skaiciai turi prasidet 0
 90.     push ax                             ;Graziname registra i steka
 91.     popf                                ;Ideta ax registra issimame is steko kaip SF
 92.    
 93.     ;Atstatome CS ir IP
 94.     mov ax, senasIP                     ;Pasiimame sena IP reiksme
 95.     mov bx, senasCS                     ;Pasiimame sena CS reiskme
 96.     mov es:[4], ax                      ;Graziname IP
 97.     mov es:[6], bx                      ;Graziname CS
 98.    
 99.     ;Programos uzdarymas
 100.     terminate:
 101.     mov ah, 4Ch    
 102.     int 21h
 103.    
 104.     pertraukimas:
 105.     ;Issisaugom registru reiksmes
 106.     mov regAX, ax              
 107.     mov regBX, bx
 108.     mov regCX, cx
 109.     mov regDX, dx
 110.     mov regSP, sp
 111.     mov regBP, bp
 112.     mov regSI, si
 113.     mov regDI, di
 114.    
 115.     pop si ;pasiimam IP reiksme (kvieciant pertraukima ji buvo i steka padeta paskutine)
 116.     pop di ;pasiimam CS reiksme
 117.     push di ;padedam CS reiksme
 118.     push si ;vel padedam atgal - nagrinejama komanda esancia CS:IP (naudosime DI:SI)
 119.    
 120.    
 121.     ;Pasiimam 8 bitus
 122.     mov al, cs:[si]
 123.     mov baitas, al
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top