Advertisement
MeehoweCK

Untitled

Jul 6th, 2021
766
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 0.60 KB | None | 0 0
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int main()
 6. {
 7.     /* operatory matematyczne:
 8.     + dodawanie
 9.     - odejmowanie
 10.     * mnożenie
 11.     / dzielenie
 12.     % modulo (reszta z dzielenia)
 13.     */
 14.  
 15.     cout << "Podaj dwie liczby calkowite: ";
 16.     int a, b;
 17.     cin >> a >> b;
 18.  
 19.     cout << a << " + " << b << " = " << a + b << endl;
 20.     cout << a << " - " << b << " = " << a - b << endl;
 21.     cout << a << " * " << b << " = " << a * b << endl;
 22.     cout << a << " / " << b << " = " << 1.0 * a / b << endl;    // aby komputer wyliczył dokładny wynik, dodajemy 1.0 * przed dzieleniem
 23.  
 24.     return 0;
 25. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement