Advertisement
Rukes

Untitled

Jan 25th, 2022
615
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.         // ukol:
 2.         // 1. vytvorte JFileChooser
 3.         JFileChooser chooser = new JFileChooser();
 4.         // 2. nastavte titulek na "Vyber soubor ke zpracování"
 5.         chooser.setDialogTitle("Vyber soubor ke zpracování");
 6.         // 3. odstrante vsechny file filtry
 7.         chooser.removeChoosableFileFilter(chooser.getAcceptAllFileFilter());
 8.         // 4. přidejte vlastní pro .txt soubory: Textové soubory (*.txt)
 9.         // metoda a)
 10.         //chooser.addChoosableFileFilter(new FileNameExtensionFilter("Textové soubory (*.txt)", "txt"));
 11.         // metoda b)
 12.         chooser.setFileFilter(new FileNameExtensionFilter("Textové soubory (*.txt)", "txt"));
 13.        
 14.         if(chooser.showOpenDialog(this) == JFileChooser.APPROVE_OPTION){
 15.             File file = chooser.getSelectedFile();
 16.             // 5. oveřte, zda-li se souborem můžeme pracovat
 17.             if(file == null || !file.exists() || !file.canRead()){
 18.                 System.out.println("se souborem nelze pracovat");
 19.                 return;
 20.             }
 21.            
 22.             try {
 23.                 BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(file));
 24.                
 25.                 // ukol: spocitej radky, ktere konci nulou (na konci je "0")
 26.                 int count = 0;
 27.                 String line;
 28.                 while((line = br.readLine()) != null){
 29.                     if(line.endsWith("0")){
 30.                         count++;
 31.                     }
 32.                 }
 33.                 JOptionPane.showMessageDialog(this, "Počet řádků končících nulou:\n"+count);
 34.                
 35.                
 36.             }catch (Exception ex){
 37.                 //chybova hlaska
 38.             }
 39.            
 40.         }else{
 41.             //TODO chybova hlaska
 42.         }
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement