deyanivanov966

Covidbg2.html

Jan 17th, 2022 (edited)
847
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html lang="bg">
 3. <head>
 4.     <meta charset="UTF-8">
 5.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
 6.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
 7.     <meta name="description" content="Семеен хотел „Панорама“ се намира в сърцето на Стара планина-гр. Априлци, в подножието на величественият връх Ботев; Хотелът предлага на своите гости прекрасна и незабравима панорамна гледка към върховете Левски, Голям Купен, Ботев, Мара Гидик, масива Триглав и връх Острец." />
 8.     <meta name="author" content="Деян Иванов/Deyan Ivanov" />
 9.     <meta name="keywords" content="Хотел Панорама-Априлци, Панорама, Априлци, Хотел, Семеен Хотел, Почивка, Екскурзия, Ваканция, Hotel Panorama-Apriltsi, Panorama, Apriltsi, Hotel, Family Hotel, Vacation, Relax, Mountain" />
 10.     <title>За хотела</title>
 11.     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3" crossorigin="anonymous">
 12.     <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.7.1/font/bootstrap-icons.css">
 13.     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYsOg+OMhuP+IlRH9sENBO0LRn5q+8nbTov4+1p" crossorigin="anonymous"></script>
 14. </head>
 15. <body>
 16.    <div class="container-fluid bg-light">
 17.        <div class="container">
 18.            <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
 19.                <div class="container-fluid">
 20.                    <a class="navbar-brand" href="index.html"> <img src="logopanorama.png" alt="logo" width="240" height="80"> </a>
 21.                    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> <span class="navbar-toggler-icon"></span> </button>
 22.                    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
 23.                        <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0 ">
 24.                            <li class="nav-item"> <a class="nav-link active" aria-current="page" href="Indexbg2.html">Начало</a> </li>
 25.                            <li class="nav-item"> <a class="nav-link active" aria-current="page" href="Hotelbg2.html">За хотела</a> </li>
 26.                            <li class="nav-item"> <a class="nav-link active" aria-current="page" href="Apriltsibg2.html">За Априлци</a> </li>
 27.                            <li class="nav-item"> <a class="nav-link active" aria-current="page" href="Pricesbg2.html">Цени</a> </li>
 28.                            <li class="nav-item"> <a class="nav-link active" aria-current="page" href="Gallerybg2.html">Галерия</a> </li>
 29.                            <li class="nav-item"> <a class="nav-link active" aria-current="page" href="Contactsbg2.html">Контакти</a> </li>
 30.                            <li class="nav-item"> <a class="nav-link active" aria-current="page" href="Ценова оферта ученически групи 2022.pdf">За ученици</a> </li>
 31.                        </ul>
 32.                        <div class="wpml-ls-statics-shortcode_actions wpml-ls wpml-ls-legacy-list-horizontal">
 33.                            <a href="Covidbg2.html" class="text-decoration-none"><img class="wpml-ls-flag" src="bgflag.png" alt="bg" title="Български"><span class="wpml-ls-native">Български</span></a>
 34.                            <a href="indexen.html" class="text-decoration-none"><img class="wpml-ls-flag" src="enflag.png" alt="en" title="English"><span class="wpml-ls-native">English</span></a>
 35.                        </div>
 36.                        <div>
 37.                            <a href="https://www.facebook.com/pages/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0,%20%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%86%D0%B8/327447660671022/" target="_blank" class="me-4 text-reset text-decoration-none "> <i class="bi bi-facebook"></i> </a>
 38.                            <a href="https://www.instagram.com/panoramahotelapriltsi/" target="_blank" class="me-4 text-reset text-decoration-none "> <i class="bi bi-instagram"></i> </a>
 39.                        </div>
 40.                    </div>
 41.                </div>
 42.            </nav>
 43.        </div>
 44.    </div>
 45.    <div class="container">
 46.        <div class="container-fluid">
 47.            <h2 class="mt-5 mb-5 text-center">Уважаеми гости,</h2>
 48.            <h6 class="mt-5 mb-5 text-center">Екипът хотел „Панорама“ е изключително загрижен за Вашето здраве. Хотелът ще работи в условията на пандемия при стриктно спазване на всички заповеди, наредби и изисквания касаещи противоепидемиологичните мерки. В тази връзка ние имаме специална политика относно хигиенните и предпазни мерки в обекта:</h6>
 49.            <div class="justify-content-center">
 50.                <ul class="">
 51.                    <li>Всички гости, следва да носят маски при пристигане и настаняване в хотел „Панорама“;</li>
 52.                    <li>Всички гости преминават през филтър преди настаняването им в хотела, където задължително наш служител измерва температурата и туристите дезинфекцират ръцете си, с предоставен за целта препарат;</li>
 53.                    <li>Всички гости следва да предоставят лични карти (или друг легален документ за самоличност) за регистрация в хотела и да попълнят и подпишат предоставената ДЕКЛАРАЦИЯ за ПЪТУВАНЕ на СОБСТВЕН РИСК;</li>
 54.                    <li>Призоваваме всички гости да мият правилно и често ръцете си;</li>
 55.                    <li>Хотел „Панорама“ НЕ ПОЕМА отговорност с произход COVID-19!</li>
 56.                </ul>
 57.            </div>
 58.        </div>
 59.    </div>
 60.    <div class="container">
 61.        <div class="container-fluid">
 62.            <h6 class="mt-5 mb-5 text-center">Ние държим изключително на стандартите за хигиена и чистота и предприемаме допълнителни стъпки, за да осигурим безопасността на нашите гости и персонал в условията на COVID-19. Всеки ден правим максималното, така че хотелът да отговарят на актуалните изисквания за хигиена и чистота. Нашите стандартни политики и процедури за опазване на здравето и безопасността на хората включват мерки за превенция на широк спектър от вируси, включително COVID-19, и обхващат всичко: от указанията за миенето на ръцете и използването на препаратите за почистване и дезинфекция до процедурите за почистване на стаите за гости и общите части. Специфичните мерки, които предприемаме, включват: Здраве, безопасност и информираност за нашите служители: Здравето, безопасността и информираността на нашия персонал са основни в борбата за ефективност на програмата за чистота. Това са и начините, с които съдействаме при този процес:</h6>
 63.            <div class="justify-content-center">
 64.                <ul class="">
 65.                    <li>Хигиена на ръцете: Правилното и често миене на ръцете е жизнено важно в борбата с разпространението на вируса. При нашите ежедневни оперативки на служителите многократно се напомня, че чистотата започва от простите жестове. Важно е за тяхното здраве и това на нашите гости.</li>
 66.                    <li>Непрекъснато обучение: В допълнение към обучението на персонала на хотелско домакинство и хигиенните протоколи, нашият персонал минава и през специално обучение за борба с разпространението на COVID-19.</li>
 67.                    <li>Почистващи препарати и протоколи: Използваме почистващи продукти и протоколи, които са ефективни срещу вируси, включително: COVID-19.</li>
 68.                    <li>Хотелски стаи: Използваме протоколи за почистване и дезинфекция на стаите след напускането на гостите и преди пристигането на следващите, които обръщат особено внимание на най-често докосваните места и предмети. Всички стаи са заредени с достатъчни количества сапуни и миещи средства, така че гостите да са добре подсигурени и да ги използват.</li>
 69.                </ul>
 70.            </div>
 71.        </div>
 72.    </div>
 73.    <div class="container">
 74.        <div class="container-fluid">
 75.            <h6 class="mt-5 mb-5 text-center">Общи зони:</h6>
 76.            <div class="justify-content-center">
 77.                <ul class="">
 78.                    <li>РЕЦЕПЦИЯ – Хотел „Панорама“ е увеличил честотата на почистване и дезинфекция в общите пространства, като особено внимание са обръща на фоайето и на плота на рецепцията. Задължително е при влизане в обекта гостите да носят маски, както и да спазват безопасно разстояние един от друг ( 1,5 -2 м), при настаняване и освобождаване на хотела Преди регистрация – гостите следва да дезинфекцират ръцете си на рецепция, с предоставените за целта препрати;</li>
 79.                    <li>САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ – общи тоалетни се дезинфекцират непрекъсното с подходящите за целта средства, както и дръжките и ключалките на вратите;</li>
 80.                    <li>ПЛУВЕН БАСЕЙН – За лято 2020 плувният басейн на територията на хотел „Панорама“ ще се ползва при засилено спазване на санитарно – хигиенните изисквания, шезлонгите около басейните, които освен че ще бъдат постоянно дезинфекцирани, ще бъдат разпределени на безопасно разстояние един от друг (2,5 м), с цел избягване на близък контакт между гостите.</li>
 81.                    <li>РЕСТОРАНТ и КУХНЯ – обръща специално внимание на хигиената и дезинфекцията на ресторанта, както и на самата кухня, където се приготвя храната. Служителите, които са в контакт с приготвянето на храната, са снабдени със задължителните предпазни средства (маски и ръкавици) и са инструктирани да осъществяват минимален контакт с други лица. В ресторанта ще бъдат създадени условия за възможно най-малък контакт на клиентите с непредварително опаковани храни, с изключение на плодове и зеленчуци. Храната ще се сервира по чините от НАШ служител, които ще бъде снабден с необходимите за целта облекло и предпазни средства. Масите в ресторанта са разпределени на безопасно разстояние – 1,5м, така че на всяка маса да има максимум по 2-ма или 3-ма души (колкото са туристите от 1 стая).</li>
 82.                    <li>Помещения за персонала и сервизни обслужващи помещения: За персонала на хотела и нашите работещи лица хотел „Панорама“ е осигурил подходящи условия и препарати за дезинфекция на ръцете, подходящо работно облекло и предпазни средства (ръкавици /при необходимост и в зависимост от естеството на работа/ и маски), така че да се сведе до максимално възможния минимум риска от разпространение на COVID 19. Маската и ръкавиците се подменят периодично. Учестени са периодите на провежданата дезинфекция на производствените и търговски площи, на оборудването и инвентара и други контактни повърхности, съобразно извършваните дейности в помещенията, където хотелският персонал работи. Обръщаме специално внимание на най-често докосваните места като дръжки на входове, шкафчета за лични вещи, перални помещения и офиси за персонала.</li>
 83.                    <li>Вярваме, че с общи услия и дисциплина, ще успеем да се справим с предизвикателството COVID-19.</li>
 84.                    <li>Благодарим Ви, че сте съпричастни с нас и нашите усилия.</li>
 85.                    <li>Поздравяваме за съблюдаването на всички наши правила относно борбата с разпоространението на КОРОНА ВИРУС!</li>
 86.                </ul>
 87.            </div>
 88.        </div>
 89.    </div>
 90.    <div class="container">
 91.        <div class="container-fluid">
 92.            <h2 class="mt-5 mb-5 text-center">Благодарим Ви, че избрахте семеен хотел „Панорама“ и ни се доверихте дори и в условията на световна пандемия!</h2>
 93.            <h2 class="mt-5 mb-5 text-center">БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!</h2>
 94.        </div>
 95.    </div>
 96.    <div class="container mt-5">
 97.        <div class="row mb-4">
 98.            <div class="col-md-4">
 99.                <div class="card border-dark"> <span class="badge bg-success text-white position-absolute">Най-търсени</span> <img src="panoramaholidays.jpg" alt="" class="card-img-top">
 100.                    <div class="card-body p-4">
 101.                        <div class="text-center">
 102.                            <h5>Актуални оферти</h5>
 103.                            <div class="mt-4"> <a href="Offersbg2.html" class="btn btn-outline-dark order" >Виж тук</a> </div>
 104.                        </div>
 105.                    </div>
 106.                </div>
 107.            </div>
 108.            <div class="col-md-4">
 109.                <div class="card border-dark"> <span class="badge bg-info text-white position-absolute">Относно</span> <img src="img6.jpg" alt="" class="card-img-top">
 110.                    <div class="card-body p-4">
 111.                        <div class="text-center">
 112.                            <h5>Резервации</h5>
 113.                            <div class="mt-4"> <a href="Reservebg2.html" class="btn btn-outline-dark order">Виж тук</a> </div>
 114.                        </div>
 115.                    </div>
 116.                </div>
 117.            </div>
 118.            <div class="col-md-4">
 119.                <div class="card border-dark"> <span class="badge bg-danger text-white position-absolute">Внимание</span> <img src="covid19.jpg" alt="" class="card-img-top">
 120.                    <div class="card-body p-4">
 121.                        <div class="text-center">
 122.                            <h5>Хотел Панорама и борбата с COVID-19</h5>
 123.                            <div class="mt-4"> <a href="Covidbg2.html" class="btn btn-outline-dark order" >Виж тук</a> </div>
 124.                        </div>
 125.                    </div>
 126.                </div>
 127.            </div>
 128.        </div>
 129.    </div>
 130.    <footer class="text-center text-lg-start bg-light text-muted ">
 131.        <div class="container-fluid bg-light">
 132.            <div class="container">
 133.                <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
 134.                    <div class="container-fluid">
 135.                        <div class="me-5 d-none d-lg-block"> <span>Намери ни в социалните мрежи:</span>
 136.                            <a href="https://www.facebook.com/pages/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0,%20%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%86%D0%B8/327447660671022/" target="_blank" class="me-4 text-reset text-decoration-none"> <i class="bi bi-facebook"></i> </a>
 137.                            <a href="https://www.instagram.com/panoramahotelapriltsi/" target="_blank" class="me-4 text-reset text-decoration-none"> <i class="bi bi-instagram"></i> </a>
 138.                        </div>
 139.                        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> <span class="navbar-toggler-icon"></span> </button>
 140.                        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
 141.                            <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0 ">
 142.                                <li class="nav-item"> <a class="nav-link active" aria-current="page" href="Apriltsibg2.html">За Априлци</a> </li>
 143.                                <li class="nav-item"> <a class="nav-link active" aria-current="page" href="Pricesbg2.html">Цени</a> </li>
 144.                                <li class="nav-item"> <a class="nav-link active" aria-current="page" href="Gallerybg2.html">Галерия</a> </li>
 145.                                <li class="nav-item"> <a class="nav-link active" aria-current="page" href="Ценова оферта ученически групи 2022.pdf">За ученици</a> </li>
 146.                            </ul>
 147.                        </div>
 148.                    </div>
 149.                </nav>
 150.            </div>
 151.        </div>
 152.        <div class="">
 153.            <div class="container text-center text-md-start mt-5 ">
 154.                <div class="row mt-5">
 155.                    <div class="col-md-3 col-lg-4 col-xl-3 mx-auto mb-4"> <img src="logopanorama.png" alt="лого" class="img-fluid"> </div>
 156.                    <div class="col-md-4 col-lg-3 col-xl-3 mx-auto mb-md-0 mb-4">
 157.                        <h6 class="text-uppercase fw-bold mb-4">Контакти</h6>
 158.                        <p><i class="bi bi-envelope"></i> <a href="mailto:golden_z@abv.bg" class="text-decoration-none text-reset" target="_blank"> golden_z@abv.bg</a></p>
 159.                        <p><i class="bi bi-house-door"></i><a href="https://goo.gl/maps/5BndRbQ28rTHeNwp8" target="_blank" class="text-reset text-decoration-none"> гр.Априлци 5650, кв. Острец, ул. „Отдих“ №67</a></p>
 160.                        <p><i class="bi bi-phone me-3"></i>+359 889901919</p>
 161.                    </div>
 162.                </div>
 163.            </div>
 164.        </div>
 165.        <div class="text-center p-4 border border-success" style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);"> Всички права запазени © 2022 </div>
 166.    </footer>
 167. </body>
 168. </html>
RAW Paste Data Copied