Guest User

FRST

a guest
Apr 13th, 2019
314
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 17.03.2019
 2. Uruchomiony przez kamil (administrator) PC-MASTER (13-04-2019 18:53:43)
 3. Uruchomiony z C:\Users\kamil\Desktop
 4. Załadowane profile: kamil (Dostępne profile: kamil)
 5. Platform: Windows 10 Pro Wersja 1809 17763.437 (X64) Język: Polski (Polska)
 6. Domyślna przeglądarka: Chrome
 7. Tryb startu: Safe Mode (with Networking)
 8. Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 9.  
 10. ==================== Procesy (filtrowane) =================
 11.  
 12. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 13.  
 14. Brak dostępu do procesu -> csrss.exe
 15. Brak dostępu do procesu -> csrss.exe
 16. Brak dostępu do procesu -> fontdrvhost.exe
 17. Brak dostępu do procesu -> fontdrvhost.exe
 18. Brak dostępu do procesu -> dwm.exe
 19. (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.1903.4-0\MsMpEng.exe
 20. (LogMeIn, Inc. -> LogMeIn Inc.) C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\x64\hamachi-2.exe
 21. (LogMeIn, Inc. -> LogMeIn, Inc.) C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\x64\LMIGuardianSvc.exe
 22. Brak dostępu do procesu -> WmiPrvSE.exe
 23. (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 24. () [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_14.42.60.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeBackgroundHost.exe
 25. (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\HelpPane.exe
 26. (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdge.exe
 27. (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\browser_broker.exe
 28. (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\MicrosoftEdgeSH.exe
 29. (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\MicrosoftEdgeCP.exe
 30. (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
 31. (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_14.42.60.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeApp.exe
 32. (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\MicrosoftEdgeCP.exe
 33. (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\MicrosoftEdgeCP.exe
 34.  
 35. ==================== Rejestr (filtrowane) ===========================
 36.  
 37. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 38.  
 39. HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [9181696 2017-10-04] (Realtek Semiconductor Corp. -> Realtek Semiconductor)
 40. HKLM\...\Run: [GameSessionsTray] => C:\Program Files\Tangentix\Runtime\x64\GSTray.exe [162192 2019-02-18] (Tangentix Ltd -> Tangentix Ltd)
 41. HKLM-x32\...\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] => C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe [5890504 2019-04-02] (LogMeIn, Inc. -> LogMeIn Inc.)
 42. HKU\S-1-5-21-1607792601-925738904-2174114267-1001\...\Run: [Steam] => D:\steam\steam.exe [3146016 2019-03-06] (Valve -> Valve Corporation)
 43. HKU\S-1-5-21-1607792601-925738904-2174114267-1001\...\Run: [Discord] => C:\Users\kamil\AppData\Local\Discord\app-0.0.305\Discord.exe [81780056 2019-03-07] (Discord Inc. -> Discord Inc.)
 44. HKU\S-1-5-21-1607792601-925738904-2174114267-1001\...\Run: [GalaxyClient] => D:\GOG Galaxy\GalaxyClient.exe [7381576 2018-12-04] (GOG Sp. z o.o. -> GOG.com)
 45. HKU\S-1-5-21-1607792601-925738904-2174114267-1001\...\Run: [EpicGamesLauncher] => C:\Program Files (x86)\Epic Games\Launcher\Portal\Binaries\Win64\EpicGamesLauncher.exe [35210128 2019-02-19] (Epic Games Inc. -> Epic Games, Inc.)
 46. HKU\S-1-5-21-1607792601-925738904-2174114267-1001\...\Run: [CCleaner Smart Cleaning] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [18630056 2018-09-10] (Piriform Ltd -> Piriform Ltd)
 47. HKU\S-1-5-21-1607792601-925738904-2174114267-1001\...\Run: [Lync] => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\lync.exe [23813592 2019-04-09] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 48. HKU\S-1-5-21-1607792601-925738904-2174114267-1001\...\Run: [mfbot] => C:\Users\kamil\Desktop\bot\MFBot.exe [43072512 2019-03-11] (mfbot.de) [Brak podpisu cyfrowego]
 49. HKU\S-1-5-21-1607792601-925738904-2174114267-1001\...\Run: [com.blitz.app] => C:\Users\kamil\AppData\Local\Blitz\Update.exe [1842592 2019-03-15] (Swift Media Entertainment, Inc. -> GitHub)
 50. HKLM\...\Drivers32: [vidc.VP60] => C:\Windows\SysWOW64\vp6vfw.dll [447752 2014-09-17] (Electronic Arts -> On2.com)
 51. HKLM\...\Drivers32: [vidc.VP61] => C:\Windows\SysWOW64\vp6vfw.dll [447752 2014-09-17] (Electronic Arts -> On2.com)
 52. HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\73.0.3683.103\Installer\chrmstp.exe [2019-04-11] (Google LLC -> Google Inc.)
 53. Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\SteelSeries Engine 3.lnk [2019-03-30]
 54. ShortcutTarget: SteelSeries Engine 3.lnk -> C:\Program Files\SteelSeries\SteelSeries Engine 3\SteelSeriesEngine3.exe (SteelSeries ApS -> SteelSeries ApS)
 55.  
 56. ==================== Internet (filtrowane) ====================
 57.  
 58. (Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 59.  
 60. Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
 61. Tcpip\..\Interfaces\{70263be6-f989-4b01-a502-dacb543c5a13}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
 62. Tcpip\..\Interfaces\{d74db3f5-8335-4c78-9dcc-d74d1ecf8182}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
 63.  
 64. Internet Explorer:
 65. ==================
 66. BHO: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2019-03-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 67. BHO-x32: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OCHelper.dll [2019-03-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 68. Handler-x32: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2019-03-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 69. Handler-x32: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2019-03-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 70. Handler-x32: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2019-03-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 71. Handler-x32: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2019-03-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 72.  
 73. FireFox:
 74. ========
 75. FF Plugin: @tracker-software.com/PDF-XChange Editor Plugin,version=1.0,application/vnd.adobe.xfdf -> D:\pdf\PDF Editor\npPDFXEditPlugin.x64.dll [Brak pliku]
 76. FF Plugin: @tracker-software.com/PDF-XChange Editor Plugin,version=1.0,application/vnd.fdf -> D:\pdf\PDF Editor\npPDFXEditPlugin.x64.dll [Brak pliku]
 77. FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2019-03-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 78. FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL [2019-03-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 79. FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2019-03-01] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 80. FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2019-03-01] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 81. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.34.7\npGoogleUpdate3.dll [2019-03-28] (Google Inc -> Google LLC)
 82. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.34.7\npGoogleUpdate3.dll [2019-03-28] (Google Inc -> Google LLC)
 83. FF Plugin-x32: @tracker-software.com/PDF-XChange Editor Plugin,version=1.0,application/vnd.adobe.xfdf -> D:\pdf\PDF Editor\npPDFXEditPlugin.x86.dll [Brak pliku]
 84. FF Plugin-x32: @tracker-software.com/PDF-XChange Editor Plugin,version=1.0,application/vnd.fdf -> D:\pdf\PDF Editor\npPDFXEditPlugin.x86.dll [Brak pliku]
 85. FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2019-03-25] (Adobe Inc. -> Adobe Systems Inc.)
 86. FF Plugin HKU\.DEFAULT: @tracker-software.com/PDF-XChange Editor Plugin,version=1.0,application/pdf -> D:\pdf\PDF Editor\npPDFXEditPlugin.x64.dll [Brak pliku]
 87. FF Plugin HKU\.DEFAULT: @tracker-software.com/PDF-XChange Editor Plugin,version=1.0,application/vnd.adobe.xfdf -> D:\pdf\PDF Editor\npPDFXEditPlugin.x64.dll [Brak pliku]
 88. FF Plugin HKU\.DEFAULT: @tracker-software.com/PDF-XChange Editor Plugin,version=1.0,application/vnd.fdf -> D:\pdf\PDF Editor\npPDFXEditPlugin.x64.dll [Brak pliku]
 89. FF Plugin HKU\S-1-5-21-1607792601-925738904-2174114267-1001: @tracker-software.com/PDF-XChange Editor Plugin,version=1.0,application/pdf -> D:\pdf\PDF Editor\npPDFXEditPlugin.x64.dll [Brak pliku]
 90. FF Plugin HKU\S-1-5-21-1607792601-925738904-2174114267-1001: @tracker-software.com/PDF-XChange Editor Plugin,version=1.0,application/vnd.adobe.xfdf -> D:\pdf\PDF Editor\npPDFXEditPlugin.x64.dll [Brak pliku]
 91. FF Plugin HKU\S-1-5-21-1607792601-925738904-2174114267-1001: @tracker-software.com/PDF-XChange Editor Plugin,version=1.0,application/vnd.fdf -> D:\pdf\PDF Editor\npPDFXEditPlugin.x64.dll [Brak pliku]
 92.  
 93. Chrome:
 94. =======
 95. CHR HomePage: Default -> hxxps://www.google.pl/
 96. CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.google.pl/"
 97. CHR DefaultSearchKeyword: Default -> google.pl_
 98. CHR Profile: C:\Users\kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2019-04-13]
 99. CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-16]
 100. CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-16]
 101. CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-10-04]
 102. CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-10-04]
 103. CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2019-04-02]
 104. CHR Extension: (Arkusze) - C:\Users\kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-16]
 105. CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-26]
 106. CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2019-04-12]
 107. CHR Extension: (Deadpool [FVD]) - C:\Users\kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\liabepoelohehnplkhbgcapfedbnenod [2019-01-28]
 108. CHR Extension: (Video DownloadHelper) - C:\Users\kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lmjnegcaeklhafolokijcfjliaokphfk [2018-08-02]
 109. CHR Extension: (Ghostery – Bloker reklam chroniący prywatność) - C:\Users\kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mlomiejdfkolichcflejclcbmpeaniij [2019-03-25]
 110. CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-02]
 111. CHR Extension: (PDF Viewer) - C:\Users\kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm [2018-07-15]
 112. CHR Extension: (e-pity - dodatek) - C:\Users\kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ofoeigeaodhbjogdigckajfhjbonaofg [2018-02-12]
 113. CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-10-04]
 114. CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2019-03-27]
 115. CHR Profile: C:\Users\kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile [2018-10-26]
 116. CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
 117. CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [ofoeigeaodhbjogdigckajfhjbonaofg] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
 118.  
 119. ==================== Usługi (filtrowane) ====================
 120.  
 121. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 122.  
 123. S3 BEService; C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [8348064 2018-12-30] (BattlEye Innovations e.K. -> )
 124. S2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [11082312 2019-04-02] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 125. S3 EasyAntiCheat; C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat\EasyAntiCheat.exe [781440 2019-02-04] (EasyAntiCheat Oy -> EasyAntiCheat Ltd)
 126. S3 GalaxyClientService; D:\GOG Galaxy\GalaxyClientService.exe [707144 2018-12-04] (GOG Sp. z o.o. -> GOG.com)
 127. S3 GalaxyCommunication; C:\ProgramData\GOG.com\Galaxy\redists\GalaxyCommunication.exe [7172680 2018-12-04] (GOG Sp. z o.o. -> GOG.com)
 128. R2 Hamachi2Svc; C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\x64\hamachi-2.exe [3361736 2019-04-02] (LogMeIn, Inc. -> LogMeIn Inc.)
 129. S2 IpOverUsbSvc; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Phone Tools\CoreCon\11.0\bin\IpOverUsbSvc.exe [21304 2017-09-28] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 130. S2 LMIGuardianSvc; C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\x64\LMIGuardianSvc.exe [419248 2016-05-27] (LogMeIn, Inc. -> LogMeIn, Inc.)
 131. S2 NvContainerLocalSystem; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [790920 2019-01-30] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 132. S3 NvContainerNetworkService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [790920 2019-01-30] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 133. S3 Origin Client Service; C:\Program Files (x86)\Origin\OriginClientService.exe [2298688 2019-03-06] (Electronic Arts, Inc. -> Electronic Arts)
 134. S2 Origin Web Helper Service; C:\Program Files (x86)\Origin\OriginWebHelperService.exe [3171144 2019-03-06] (Electronic Arts, Inc. -> Electronic Arts)
 135. S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [5382448 2019-04-09] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
 136. S2 TDDService; C:\Program Files\Tangentix\Runtime\x64\TDDService.exe [14736 2019-02-18] (Tangentix Ltd -> Tangentix Ltd)
 137. S3 Te.Service; C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Testing\Runtimes\TAEF\Wex.Services.exe [187904 2017-09-28] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
 138. S3 VSStandardCollectorService150; C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Shared\Common\DiagnosticsHub.Collection.Service\StandardCollector.Service.exe [142432 2017-11-09] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 139. S3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1903.4-0\NisSrv.exe [3856504 2019-04-08] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 140. R2 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1903.4-0\MsMpEng.exe [113992 2019-04-08] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 141. S2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000
 142. S2 NvTelemetryContainer; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe" -s NvTelemetryContainer -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NvTelemetryContainer.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\plugins" -r
 143.  
 144. ===================== Sterowniki (filtrowane) ======================
 145.  
 146. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 147.  
 148. S3 dg_ssudbus; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [131984 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd. -> Samsung Electronics Co., Ltd.)
 149. R3 Hamachi; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Hamdrv.sys [45680 2019-02-11] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> LogMeIn Inc.)
 150. S2 IntelHaxm; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\IntelHaxm.sys [126064 2017-07-12] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Intel Corporation)
 151. R3 KillerEth; C:\WINDOWS\System32\drivers\e2xw10x64.sys [145920 2018-09-15] (Microsoft Windows -> Qualcomm Atheros, Inc.)
 152. S3 nvlddmkm; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_7a8e74171e1b8492\nvlddmkm.sys [20736208 2019-03-02] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 153. S3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [30336 2019-01-16] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 154. S3 nvvad_WaveExtensible; C:\WINDOWS\system32\drivers\nvvad64v.sys [70024 2018-10-01] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 155. R3 nvvhci; C:\WINDOWS\System32\drivers\nvvhci.sys [66792 2018-10-03] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 156. R3 ssdevfactory; C:\WINDOWS\System32\drivers\ssdevfactory.sys [46776 2018-12-21] (SteelSeries ApS -> )
 157. R3 sshid; C:\WINDOWS\System32\drivers\sshid.sys [48032 2018-12-21] (SteelSeries ApS -> SteelSeries ApS)
 158. S3 ssudmdm; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [166288 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd. -> Samsung Electronics Co., Ltd.)
 159. R1 VBoxNetLwf; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\VBoxNetLwf.sys [223000 2018-10-15] (Oracle Corporation -> Oracle Corporation)
 160. S0 WdBoot; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdBoot.sys [46472 2019-04-08] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Microsoft Corporation)
 161. S0 WdFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdFilter.sys [343520 2019-04-08] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 162. S3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [68576 2019-04-08] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 163.  
 164. ==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 165.  
 166. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 167.  
 168.  
 169. ==================== Jeden miesiąc (utworzone) ========
 170.  
 171. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 172.  
 173. 2019-04-11 15:07 - 2019-04-11 15:07 - 316750252 _____ C:\Users\kamil\Downloads\Systemy wbudowane.rar
 174. 2019-04-11 12:57 - 2019-04-11 12:57 - 000072041 _____ C:\Users\kamil\Desktop\pytania.odt
 175. 2019-04-11 12:43 - 2019-04-11 12:43 - 001521954 _____ C:\Users\kamil\Downloads\Opracowanie Skrócone - BJ.pdf
 176. 2019-04-10 18:25 - 2019-04-10 18:25 - 000292261 _____ C:\Users\kamil\Desktop\cgg
 177. 2019-04-10 08:17 - 2019-04-10 08:17 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\Desktop\cggf
 178. 2019-04-10 07:59 - 2019-04-10 07:59 - 000299635 _____ C:\Users\kamil\Desktop\PARALLEL MASTER PORT.odp
 179. 2019-04-10 06:24 - 2019-04-10 06:24 - 003685973 _____ C:\Users\kamil\Downloads\PIC24FJ64GA006I-PT.pdf
 180. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 026810368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
 181. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 023440896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
 182. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 020815360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
 183. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 019025408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
 184. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 017513472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.dll
 185. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 015223296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
 186. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 012843520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
 187. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 012139008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
 188. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 009682744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
 189. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 008898048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
 190. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 007919104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstscax.dll
 191. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 007883776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Data.Pdf.dll
 192. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 007877120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
 193. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 007687576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
 194. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 007645608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 195. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 006925824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.dll
 196. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 006544824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 197. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 006440960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
 198. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 006309040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windows.storage.dll
 199. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 006071296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
 200. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 005765120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.dll
 201. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 005436904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfcore.dll
 202. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 005205448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepository.dll
 203. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 004991112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepository.dll
 204. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 004866560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.AI.MachineLearning.dll
 205. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 004704272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\setupapi.dll
 206. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 004660224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msi.dll
 207. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 004588536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe
 208. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 004527624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\setupapi.dll
 209. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 004304896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_nt.dll
 210. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 003982848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeContent.dll
 211. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 003904512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msi.dll
 212. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 003690496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe
 213. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 003657728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
 214. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 003656192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mispace.dll
 215. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 003602944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tellib.dll
 216. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 003557888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
 217. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 003551112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfcore.dll
 218. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 003496448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.AI.MachineLearning.dll
 219. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 003421696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstsc.exe
 220. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 003384832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
 221. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 003377976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
 222. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 003334496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\combase.dll
 223. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 003334144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tquery.dll
 224. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 002995712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
 225. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 002942464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mispace.dll
 226. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 002925880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tcpip.sys
 227. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 002871304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aitstatic.exe
 228. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 002842624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssrch.dll
 229. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 002777224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
 230. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 002765312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tquery.dll
 231. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 002720256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32kfull.sys
 232. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 002701304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
 233. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 002689024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WebRuntimeManager.dll
 234. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 002627384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ntfs.sys
 235. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 002592816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\combase.dll
 236. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 002469376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
 237. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 002438368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml6.dll
 238. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 002346496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mssrch.dll
 239. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 002275896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
 240. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 002189312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
 241. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 002127360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsp_fs.dll
 242. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 002073960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KernelBase.dll
 243. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 002042368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.CloudStore.dll
 244. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 002022304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml6.dll
 245. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 002017792 _____ C:\WINDOWS\system32\rdpnano.dll
 246. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001994768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
 247. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001969464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\refs.sys
 248. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001918464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AzureSettingSyncProvider.dll
 249. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001892864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wevtsvc.dll
 250. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001886208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
 251. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001860096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
 252. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001856000 ____R (The ICU Project) C:\WINDOWS\system32\icuin.dll
 253. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001844448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3D12.dll
 254. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001830200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpserverbase.dll
 255. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001760768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
 256. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001711104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Immersive.dll
 257. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001701888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\GdiPlus.dll
 258. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001697752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
 259. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001687552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enterprisecsps.dll
 260. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001674480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ntdll.dll
 261. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001672704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcorets.dll
 262. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001671680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InstallService.dll
 263. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001671352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32full.dll
 264. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001647632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appraiser.dll
 265. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001641400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppobjs.dll
 266. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001616384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
 267. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001615872 ____R (The ICU Project) C:\WINDOWS\SysWOW64\icuin.dll
 268. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001605120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
 269. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001590064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpserverbase.dll
 270. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001567232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dosvc.dll
 271. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001521664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wsp_fs.dll
 272. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001506304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
 273. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001496576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml3.dll
 274. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001484800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\GdiPlus.dll
 275. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001478968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpbase.dll
 276. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001468952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.exe
 277. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001467344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32full.dll
 278. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001459080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvproc.dll
 279. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001458056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3D12.dll
 280. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001395056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
 281. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001387520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcastdvruserservice.dll
 282. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001370624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AzureSettingSyncProvider.dll
 283. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001360184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ndis.sys
 284. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001342400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
 285. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001315328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpnapps.dll
 286. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msjet40.dll
 287. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001311232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.Vpn.dll
 288. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001309696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
 289. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001297120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvproc.dll
 290. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001294520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsvr.dll
 291. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001259320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecConfig.efi
 292. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001259320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\http.sys
 293. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001256448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcore.dll
 294. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001253688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
 295. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001249280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallService.dll
 296. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001221944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpbase.dll
 297. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001217024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TSWorkspace.dll
 298. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001213752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\drvstore.dll
 299. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001191728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ucrtbase.dll
 300. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001179680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
 301. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001155072 ____R (The ICU Project) C:\WINDOWS\SysWOW64\icuuc.dll
 302. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001145856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSyncCore.dll
 303. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001133568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MbaeApiPublic.dll
 304. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001072640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpcore.dll
 305. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001072424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsvr.dll
 306. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001064448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sysmain.dll
 307. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001058304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IKEEXT.DLL
 308. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001057792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
 309. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001054200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ApplyTrustOffline.exe
 310. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001053192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ClipSp.sys
 311. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001047552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\clusapi.dll
 312. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001044280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
 313. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001035776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ShareHost.dll
 314. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001026792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ole32.dll
 315. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001022616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ucrtbase.dll
 316. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001019392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\termsrv.dll
 317. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001007616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcmsvc.dll
 318. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 001001472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wpnapps.dll
 319. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000998712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSyncHost.exe
 320. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000984888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WWAHost.exe
 321. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000982880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winhttp.dll
 322. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000982528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Networking.Vpn.dll
 323. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000981816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\refsv1.sys
 324. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000976896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TSWorkspace.dll
 325. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000974352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\drvstore.dll
 326. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000964096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSyncCore.dll
 327. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000949248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Management.dll
 328. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000948224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\uDWM.dll
 329. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000927232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasmans.dll
 330. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000926208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MbaeApi.dll
 331. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000912384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeManager.dll
 332. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000909840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WWAHost.exe
 333. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000897536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fveapi.dll
 334. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000888320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mprddm.dll
 335. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000884224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MbaeApiPublic.dll
 336. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000882688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchIndexer.exe
 337. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000882176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BFE.DLL
 338. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000877056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.BackgroundMediaPlayback.dll
 339. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000874496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Playback.BackgroundMediaPlayer.dll
 340. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000872448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schedsvc.dll
 341. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000871792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ClipSVC.dll
 342. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000865792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SmartcardCredentialProvider.dll
 343. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000865784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentClient.dll
 344. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000855040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Playback.MediaPlayer.dll
 345. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000850760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ci.dll
 346. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000845824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ShareHost.dll
 347. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000840192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
 348. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000833024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
 349. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000828728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSyncHost.exe
 350. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000822272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\conhost.exe
 351. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000821048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetSetupEngine.dll
 352. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000815616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fvewiz.dll
 353. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000809784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\generaltel.dll
 354. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000807424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\WdiWiFi.sys
 355. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000799568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll
 356. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000793832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\oleaut32.dll
 357. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000793600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\clusapi.dll
 358. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000776192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll
 359. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000772608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nshwfp.dll
 360. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000769536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv2.sys
 361. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000766480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winhttp.dll
 362. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000762880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mprddm.dll
 363. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000761280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pkeyhelper.dll
 364. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000757664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tcblaunch.exe
 365. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000756736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DolbyHrtfEnc.dll
 366. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000740352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cscsvc.dll
 367. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000737080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aeinv.dll
 368. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000731648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.BackgroundMediaPlayback.dll
 369. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000730936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LicensingWinRT.dll
 370. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000730112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Playback.BackgroundMediaPlayer.dll
 371. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000725928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
 372. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000712192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Playback.MediaPlayer.dll
 373. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000711168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MbaeApi.dll
 374. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000701440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FrameServer.dll
 375. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000699392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_Language.dll
 376. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000684032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript.dll
 377. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000676352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppReadiness.dll
 378. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000675096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StructuredQuery.dll
 379. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000672256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\configmanager2.dll
 380. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000671232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ntshrui.dll
 381. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000666624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fveapi.dll
 382. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
 383. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PsmServiceExtHost.dll
 384. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\objsel.dll
 385. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000663040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EdgeManager.dll
 386. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000660480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\OneDriveSettingSyncProvider.dll
 387. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000653040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppXDeploymentClient.dll
 388. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000651792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\spaceport.sys
 389. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000651064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\securekernel.exe
 390. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000649064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kernel32.dll
 391. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000642048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SharedRealitySvc.dll
 392. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000640512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SmartcardCredentialProvider.dll
 393. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000620560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\devinv.dll
 394. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000617984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AssignedAccessManager.dll
 395. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000617784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LicensingWinRT.dll
 396. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000611840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.LowLevel.dll
 397. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000609792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\daxexec.dll
 398. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000607744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nshwfp.dll
 399. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000604008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\oleaut32.dll
 400. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000598544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NetSetupEngine.dll
 401. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000593920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
 402. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000580024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll
 403. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000579072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netprofmsvc.dll
 404. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000568632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hal.dll
 405. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000556544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\objsel.dll
 406. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000553784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcasvc.dll
 407. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000552448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FirewallAPI.dll
 408. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000551936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\nwifi.sys
 409. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000551936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmenrollengine.dll
 410. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000543744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32k.sys
 411. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000540672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winspool.drv
 412. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000540448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\StructuredQuery.dll
 413. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000532480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
 414. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000531968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppcext.dll
 415. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000528384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\OneDriveSettingSyncProvider.dll
 416. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000522752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
 417. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000513040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aepic.dll
 418. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000508208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.Enumeration.dll
 419. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000506880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EnterpriseAppMgmtSvc.dll
 420. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000506168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dcntel.dll
 421. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000505344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetSetupShim.dll
 422. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000500224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_PCDisplay.dll
 423. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000496128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\sppcext.dll
 424. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000485192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ucrtbase_enclave.dll
 425. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000475648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxbde40.dll
 426. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000475648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhext.dll
 427. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000474928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
 428. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000469504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\profsvc.dll
 429. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000466432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\slui.exe
 430. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000464384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpshell.exe
 431. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000463672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll
 432. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000461112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\invagent.dll
 433. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000460800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dmenrollengine.dll
 434. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000454144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bdesvc.dll
 435. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000450048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockAppBroker.dll
 436. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000448000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Graphics.Printing.Workflow.dll
 437. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000447488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\schannel.dll
 438. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000424960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\daxexec.dll
 439. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000421392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\pci.sys
 440. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000414720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winspool.drv
 441. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000408528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Devices.Enumeration.dll
 442. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000407552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rascustom.dll
 443. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000407504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wevtapi.dll
 444. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000404792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\clfs.sys
 445. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000392704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\domgmt.dll
 446. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000386872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msv1_0.dll
 447. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000386360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\thumbcache.dll
 448. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000385536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Devices.LowLevel.dll
 449. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000385024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\FirewallAPI.dll
 450. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000384312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aepic.dll
 451. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000375808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mspbde40.dll
 452. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000372224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bdechangepin.exe
 453. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000370688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NetSetupShim.dll
 454. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000370688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fveapibase.dll
 455. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000368640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dhcpcore.dll
 456. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000364544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LockAppBroker.dll
 457. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000363520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpinit.exe
 458. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000358912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceEnroller.exe
 459. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000352768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msrd3x40.dll
 460. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000349184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
 461. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000349184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dnsrslvr.dll
 462. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000346624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxAllUserStore.dll
 463. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000343984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioSrvPolicyManager.dll
 464. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000343552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RADCUI.dll
 465. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000340992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msexcl40.dll
 466. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000332800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetSetupSvc.dll
 467. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000331776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fvecpl.dll
 468. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000325120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dhcpcore.dll
 469. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppcommdlg.dll
 470. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000322568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acmigration.dll
 471. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000317240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mssecflt.sys
 472. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000316416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FSClient.dll
 473. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000312832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Graphics.Printing.Workflow.dll
 474. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000312632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\thumbcache.dll
 475. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000311808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fveapibase.dll
 476. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000309760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fveui.dll
 477. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000306488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\computestorage.dll
 478. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000301568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\netbt.sys
 479. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000300032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wc_storage.dll
 480. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000294912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\RADCUI.dll
 481. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000283032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wevtapi.dll
 482. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000281600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dhcpcore6.dll
 483. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000273920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppxAllUserStore.dll
 484. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000264704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dhcpcore6.dll
 485. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000263680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WiFiCloudStore.dll
 486. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000263600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfps.dll
 487. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000257696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppwinob.dll
 488. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000255128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SgrmBroker.exe
 489. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000246784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tetheringservice.dll
 490. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000241664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SharedPCCSP.dll
 491. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000234808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\netvsc.sys
 492. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BitLockerCsp.dll
 493. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000201216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wincredui.dll
 494. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000195896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\spacedump.sys
 495. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000188416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DMPushRouterCore.dll
 496. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000183296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.Radios.dll
 497. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000182784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.SharedPC.CredentialProvider.dll
 498. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000179712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhosdeployment.dll
 499. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000177152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LanguageComponentsInstaller.dll
 500. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000176640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spacebridge.dll
 501. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000169784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\wcifs.sys
 502. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000168448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\drvinst.exe
 503. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000165376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\spacebridge.dll
 504. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wincredui.dll
 505. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000159272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\consent.exe
 506. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000159112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winquic.dll
 507. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000157496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\pdc.sys
 508. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000156984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\winquic.sys
 509. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
 510. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000149504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.SerialCommunication.dll
 511. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000147496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CompatTelRunner.exe
 512. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssprxy.dll
 513. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000143880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetSetupApi.dll
 514. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\oleprn.dll
 515. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000143360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BitLockerCsp.dll
 516. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdmmigrator.dll
 517. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000138752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\luafv.sys
 518. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000134456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ImplatSetup.dll
 519. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000133120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Devices.Radios.dll
 520. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000131384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\stornvme.sys
 521. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000121344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserDataTimeUtil.dll
 522. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000119296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RjvMDMConfig.dll
 523. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000115360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\phoneactivate.exe
 524. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\oleprn.dll
 525. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\negoexts.dll
 526. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000111104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MDMAgent.exe
 527. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000108032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\drvsetup.dll
 528. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000107832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NetSetupApi.dll
 529. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000107008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Devices.SerialCommunication.dll
 530. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000101376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hlink.dll
 531. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\negoexts.dll
 532. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hlink.dll
 533. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000098664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mpr.dll
 534. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000097808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dam.sys
 535. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000097280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EduPrintProv.exe
 536. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000096256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserDataTimeUtil.dll
 537. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000095544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpudd.dll
 538. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000090424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvloader.dll
 539. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000089600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\drvsetup.dll
 540. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000089336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mpr.dll
 541. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\olepro32.dll
 542. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssecuser.dll
 543. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KdsCli.dll
 544. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000079872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dtdump.exe
 545. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mpsdrv.sys
 546. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000071208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32appinventorycsp.dll
 547. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000067072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
 548. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000066048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntlanman.dll
 549. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mf3216.dll
 550. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msiexec.exe
 551. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RDSPnf.exe
 552. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ntlanman.dll
 553. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000049664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cscapi.dll
 554. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credui.dll
 555. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcimage.dll
 556. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000046592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dataclen.dll
 557. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mf3216.dll
 558. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000044544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nshhttp.dll
 559. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000044544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cmintegrator.dll
 560. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cscapi.dll
 561. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\perfproc.dll
 562. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000039936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\perfts.dll
 563. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000039736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\WppRecorder.sys
 564. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\perfproc.dll
 565. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nshhttp.dll
 566. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dataclen.dll
 567. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000035840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credui.dll
 568. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000035840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
 569. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000035640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceCensus.exe
 570. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sxssrv.dll
 571. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\perfts.dll
 572. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RpcPing.exe
 573. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cscdll.dll
 574. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cmintegrator.dll
 575. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000026624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\RpcPing.exe
 576. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cscdll.dll
 577. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tzres.dll
 578. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tzres.dll
 579. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth8.bin
 580. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth7.bin
 581. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth6.bin
 582. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth5.bin
 583. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth4.bin
 584. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth3.bin
 585. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth2.bin
 586. 2019-04-09 23:00 - 2019-04-09 23:00 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth1.bin
 587. 2019-04-09 16:27 - 2019-04-09 14:28 - 000010375 _____ C:\Users\kamil\Desktop\Program.cs
 588. 2019-04-09 15:54 - 2019-04-09 15:54 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Narzędzia pakietu Microsoft Office
 589. 2019-04-09 14:49 - 2019-04-09 14:49 - 000084304 _____ C:\Users\kamil\Downloads\Wyniki InzOpr. 2018 ZIMA.ods
 590. 2019-04-09 14:32 - 2019-04-09 14:32 - 000969107 _____ C:\Users\kamil\Downloads\c1-SI-2019.rar
 591. 2019-04-09 14:32 - 2019-04-09 14:32 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\Desktop\Nowy folder
 592. 2019-04-09 14:04 - 2019-04-10 00:15 - 001284096 _____ C:\Users\kamil\Downloads\SysTrans.eap
 593. 2019-04-09 13:57 - 2019-04-10 00:15 - 002443264 _____ C:\Users\kamil\cc.eap
 594. 2019-04-09 13:54 - 2019-04-09 13:54 - 000001988 _____ C:\Users\Public\Desktop\Enterprise Architect.lnk
 595. 2019-04-09 13:54 - 2019-04-09 13:54 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Enterprise Architect 9
 596. 2019-04-09 13:48 - 2014-01-15 15:02 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\Desktop\Sparx Enterprise Architect v9.0.0.908
 597. 2019-04-09 13:47 - 2019-04-09 13:48 - 080056418 _____ C:\Users\kamil\Downloads\Sparx Enterprise Architect v9.0.0.908.rar
 598. 2019-04-09 13:42 - 2019-04-09 13:42 - 005660510 _____ (Swearware) C:\Users\kamil\Downloads\ComboFix (1).exe
 599. 2019-04-09 13:40 - 2019-04-09 13:40 - 005660510 _____ (Swearware) C:\Users\kamil\Downloads\ComboFix.exe
 600. 2019-04-09 13:40 - 2019-04-09 13:40 - 005660510 _____ (Swearware) C:\Users\kamil\Desktop\ComboFix.exe
 601. 2019-04-09 13:39 - 2019-04-13 18:54 - 000018986 _____ C:\Users\kamil\Desktop\FRST.txt
 602. 2019-04-09 13:38 - 2019-04-13 18:53 - 000000000 ____D C:\FRST
 603. 2019-04-09 13:38 - 2019-04-09 13:38 - 002434048 _____ (Farbar) C:\Users\kamil\Desktop\FRST64.exe
 604. 2019-04-09 13:29 - 2019-04-09 13:29 - 007025360 _____ (Malwarebytes) C:\Users\kamil\Desktop\adwcleaner_7.3.exe
 605. 2019-04-08 23:09 - 2019-04-08 23:47 - 981956815 _____ C:\Users\kamil\Downloads\5c9e50226f097.mp4
 606. 2019-04-08 22:49 - 2019-04-13 18:53 - 000822598 _____ C:\WINDOWS\ntbtlog.txt
 607. 2019-04-08 22:49 - 2019-04-13 18:53 - 000000214 _____ C:\WINDOWS\Tasks\CreateExplorerShellUnelevatedTask.job
 608. 2019-04-08 22:39 - 2019-04-08 22:42 - 082935572 _____ C:\Users\kamil\Downloads\5c9e50226f097.mp4.crdownload
 609. 2019-04-07 21:29 - 2019-04-13 18:52 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\AppData\Roaming\Blitz
 610. 2019-04-07 21:29 - 2019-04-07 21:29 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Blitz Inc
 611. 2019-04-07 21:29 - 2019-04-07 21:29 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\AppData\Roaming\blitz-frontend
 612. 2019-04-07 21:28 - 2019-04-13 09:48 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\AppData\Local\Blitz
 613. 2019-04-07 21:28 - 2019-04-07 21:28 - 124938144 _____ (Blitz Inc.) C:\Users\kamil\Downloads\Blitz-Setup-0.9.25-ia32.exe
 614. 2019-04-07 21:26 - 2019-04-08 22:47 - 000000000 ____D C:\Users\Default\AppData\Local\LogMeIn Hamachi
 615. 2019-04-07 21:26 - 2019-04-08 22:47 - 000000000 ____D C:\Users\Default User\AppData\Local\LogMeIn Hamachi
 616. 2019-04-07 21:26 - 2019-04-07 21:26 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LogMeIn Hamachi
 617. 2019-04-07 21:26 - 2019-04-07 21:26 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi
 618. 2019-04-04 18:52 - 2019-04-04 22:11 - 000007423 _____ C:\Users\kamil\Desktop\przypadki użycia.odt
 619. 2019-04-04 17:45 - 2019-04-04 17:45 - 020034977 _____ C:\Users\kamil\Downloads\Wrycza-S-Marcinkowski-B-Wyrzykowski-K-Język-UML-2.0-w-modelowaniu-systemów-informatycznych-brak-160-1-338-9.pdf
 620. 2019-04-03 22:31 - 2019-04-03 23:59 - 000061409 _____ C:\Users\kamil\Untitled.epgz
 621. 2019-04-03 19:36 - 2019-04-03 19:36 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\AppData\Roaming\Pencil
 622. 2019-04-03 19:36 - 2019-04-03 19:36 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\.pencil
 623. 2019-04-03 19:32 - 2019-04-03 19:32 - 000000809 _____ C:\Users\Public\Desktop\Pencil.lnk
 624. 2019-04-03 19:32 - 2019-04-03 19:32 - 000000809 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pencil.lnk
 625. 2019-04-03 19:31 - 2019-04-03 19:31 - 002489896 _____ C:\Users\kamil\Downloads\redmine_studia (2).pdf
 626. 2019-04-03 19:29 - 2019-04-03 19:29 - 073059200 _____ (Evolus) C:\Users\kamil\Downloads\Pencil-Setup-3.0.4.exe
 627. 2019-04-03 19:29 - 2019-04-03 19:29 - 002489896 _____ C:\Users\kamil\Downloads\redmine_studia (1).pdf
 628. 2019-04-03 18:45 - 2019-04-03 18:45 - 000060052 _____ C:\Users\kamil\Downloads\harmonogram_zadan.xlsx
 629. 2019-04-03 18:39 - 2019-04-03 18:39 - 002489896 _____ C:\Users\kamil\Downloads\redmine_studia.pdf
 630. 2019-04-03 18:33 - 2019-04-03 18:33 - 000597068 _____ C:\Users\kamil\Downloads\BulinskaKolokwium_jArecki.docx-1.pdf
 631. 2019-04-03 18:33 - 2019-04-03 18:33 - 000005289 _____ C:\Users\kamil\Downloads\jan-lubi-marte-i-czekolade.txt
 632. 2019-04-03 02:01 - 2019-04-03 02:01 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Minidump
 633. 2019-04-03 01:36 - 2019-04-03 01:36 - 007316688 _____ (Malwarebytes) C:\Users\kamil\Desktop\adwcleaner_7.2.7.0.exe
 634. 2019-04-03 01:31 - 2019-04-13 18:52 - 152829952 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SOFTWARE
 635. 2019-04-03 01:28 - 2019-04-03 01:28 - 007316688 _____ (Malwarebytes) C:\Users\kamil\Downloads\adwcleaner-7-2-7-0.exe
 636. 2019-04-03 01:27 - 2019-04-03 01:27 - 002286456 _____ ( ) C:\Users\kamil\Downloads\adwcleaner-7-2-7-0-ks_3258249461.exe
 637. 2019-04-01 14:08 - 2019-04-01 14:08 - 000003700 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleCheckService
 638. 2019-03-31 19:42 - 2019-03-31 19:42 - 006387208 _____ C:\Users\kamil\AppData\Local\dump007.dat
 639. 2019-03-31 19:41 - 2019-03-31 19:41 - 000000009 _____ C:\Users\kamil\rstr4.ini
 640. 2019-03-31 18:09 - 2019-03-31 18:09 - 000000002 _____ C:\Users\kamil\AppData\Local\imw.ini
 641. 2019-03-31 18:08 - 2019-03-31 18:08 - 000024592 _____ C:\Users\kamil\Downloads\zoo-tycoon-ultimate-animal-collection-codex.torrent
 642. 2019-03-31 18:08 - 2019-03-31 18:08 - 000003876 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\{44CD16F3-7866-536D-88C1-F14C955ABA71}
 643. 2019-03-31 18:08 - 2019-03-31 18:08 - 000003782 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\{BD75CBBC-89BE-93FA-0655-55D7C4812CAC}
 644. 2019-03-31 18:08 - 2019-03-31 18:08 - 000003560 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\{25F50F1F-5213-61BC-C9E8-048E63796E58}
 645. 2019-03-31 18:02 - 2019-03-31 18:08 - 018534400 _____ C:\Users\kamil\Downloads\Niepotwierdzony 89797.crdownload
 646. 2019-03-31 15:07 - 2019-03-31 15:08 - 145883136 _____ C:\Users\kamil\Downloads\easetup (1).msi
 647. 2019-03-31 14:37 - 2019-03-31 14:39 - 145883136 _____ C:\Users\kamil\Downloads\easetup.msi
 648. 2019-03-29 14:50 - 2019-03-29 14:50 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ShellExt
 649. 2019-03-29 14:48 - 2019-03-29 14:48 - 000115938 _____ C:\Users\kamil\Downloads\datee400.zip
 650. 2019-03-29 14:30 - 2019-03-29 14:30 - 000006877 _____ C:\Users\kamil\AppData\Local\recently-used.xbel
 651. 2019-03-29 14:29 - 2019-03-29 14:29 - 035964878 _____ C:\Users\kamil\OneDrive\Dokumenty\Bez nazwy.xcf
 652. 2019-03-29 10:34 - 2019-03-29 14:04 - 035976931 _____ C:\Users\kamil\Desktop\IMG_20190328_181625.xcf
 653. 2019-03-26 23:05 - 2019-03-26 23:05 - 000149733 _____ C:\Users\kamil\Desktop\Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - wzór.pdf
 654. 2019-03-25 14:13 - 2019-03-25 14:13 - 000046587 _____ C:\Users\kamil\Downloads\przelew (2).pdf
 655. 2019-03-25 13:43 - 2019-03-25 13:43 - 000006532 _____ C:\Users\kamil\Desktop\Mroczne bory.odt
 656. 2019-03-22 16:30 - 2019-03-22 16:30 - 000111270 _____ C:\Users\kamil\Downloads\kalkulacja wycena.zip
 657. 2019-03-22 16:30 - 2019-03-20 10:20 - 000123306 _____ C:\Users\kamil\Desktop\kalkulacja wycena.pdf
 658. 2019-03-20 13:05 - 2019-01-24 15:38 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\Desktop\Strona www
 659. 2019-03-20 01:24 - 2019-03-19 21:34 - 582339072 _____ C:\Users\kamil\Desktop\GPB.ova
 660. 2019-03-19 20:37 - 2019-03-19 20:37 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\OneDrive\Dokumenty\Stranded Deep
 661. 2019-03-19 20:37 - 2019-03-19 20:37 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\AppData\LocalLow\Beam Team Games
 662. 2019-03-19 20:36 - 2019-03-19 20:36 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\Desktop\Stranded.Deep.v0.51.00
 663. 2019-03-19 19:50 - 2019-03-19 19:50 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\~
 664. 2019-03-19 19:37 - 2019-03-19 19:37 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\.vagrant.d
 665. 2019-03-19 19:34 - 2019-03-20 01:43 - 000001134 _____ C:\WINDOWS\system32\config\VSMIDK
 666. 2019-03-19 19:34 - 2019-03-19 19:34 - 000000438 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\hosts.ics
 667. 2019-03-19 19:31 - 2019-03-19 19:31 - 000000000 ____D C:\HashiCorp
 668. 2019-03-19 19:20 - 2019-03-19 19:29 - 240357376 _____ C:\Users\kamil\Downloads\vagrant_2.2.4_x86_64.msi
 669. 2019-03-19 16:27 - 2019-03-19 16:27 - 000000940 _____ C:\Users\kamil\Downloads\bootstrap.7z
 670. 2019-03-19 16:24 - 2019-03-19 16:24 - 001534131 _____ C:\Users\kamil\Downloads\Strona www.rar
 671. 2019-03-19 15:16 - 2019-03-19 15:16 - 000819736 _____ C:\Users\kamil\Downloads\CCF19032019.pdf
 672. 2019-03-19 13:46 - 2019-03-19 13:46 - 000144749 _____ C:\Users\kamil\Downloads\Formularz zgłoszenia szkody OC-AC_180717.pdf
 673. 2019-03-19 01:06 - 2019-03-18 11:27 - 000024231 _____ C:\Users\kamil\Desktop\index.html
 674. 2019-03-19 01:06 - 2019-03-18 11:27 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\Desktop\messages
 675. 2019-03-18 21:00 - 2019-03-18 21:02 - 1966232284 _____ C:\Users\kamil\Downloads\facebook-kamilo123ps.zip
 676. 2019-03-18 15:41 - 2019-03-18 15:41 - 000267048 _____ C:\Users\kamil\Desktop\SPR02.pdf
 677. 2019-03-18 15:41 - 2019-03-18 15:41 - 000114313 _____ C:\Users\kamil\Desktop\SPR02.odt
 678. 2019-03-18 14:47 - 2019-03-18 14:47 - 000001666 _____ C:\Users\kamil\Downloads\Untitled Diagram.xml
 679. 2019-03-18 14:39 - 2019-03-18 14:39 - 000325615 _____ C:\Users\kamil\Downloads\SPR02_Arkadiusz_Wieckowski (1).pdf
 680. 2019-03-18 00:14 - 2019-03-18 00:14 - 000593527 _____ C:\Users\kamil\Desktop\Messenger.html
 681. 2019-03-18 00:14 - 2019-03-18 00:14 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\Desktop\Messenger_files
 682. 2019-03-17 20:45 - 2019-03-17 20:45 - 000325615 _____ C:\Users\kamil\Downloads\SPR02_Arkadiusz_Wieckowski.pdf
 683. 2019-03-17 16:47 - 2019-03-17 16:47 - 000433413 _____ C:\Users\kamil\Downloads\01_UML_UC.pdf
 684. 2019-03-17 16:47 - 2019-03-17 16:47 - 000274586 _____ C:\Users\kamil\Downloads\PSI_cw01_OAT_zadanie.pdf
 685. 2019-03-17 16:47 - 2019-03-17 16:47 - 000157832 _____ C:\Users\kamil\Downloads\AW_listaZadan (1).pdf
 686. 2019-03-17 13:49 - 2019-03-17 13:51 - 1996488704 _____ C:\Users\kamil\Desktop\ubuntu-18.04.2-desktop-amd64.iso
 687. 2019-03-17 13:32 - 2019-03-17 13:32 - 000297973 _____ C:\Users\kamil\Downloads\panziemniak-developer.zip
 688. 2019-03-17 13:14 - 2019-03-17 13:14 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\.PhpStorm2018.3
 689. 2019-03-17 13:09 - 2019-03-17 13:09 - 000000763 _____ C:\Users\Public\Desktop\JetBrains PhpStorm 2018.3.5 x64.lnk
 690. 2019-03-17 13:08 - 2019-03-17 13:09 - 240475176 _____ C:\Users\kamil\Downloads\PhpStorm-2018.3.5.exe
 691. 2019-03-17 13:07 - 2019-03-17 13:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Git
 692. 2019-03-17 12:18 - 2019-03-17 12:18 - 046327744 _____ (The Git Development Community ) C:\Users\kamil\Downloads\Git-2.21.0-64-bit.exe
 693. 2019-03-17 12:15 - 2019-03-17 12:15 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XAMPP
 694. 2019-03-17 12:13 - 2019-03-17 12:14 - 169026402 _____ C:\Users\kamil\Downloads\apache-storm-1.2.2.zip
 695. 2019-03-17 12:12 - 2019-03-17 12:17 - 000000000 ____D C:\xampp
 696. 2019-03-17 12:10 - 2019-03-17 12:11 - 153391688 _____ C:\Users\kamil\Downloads\xampp-windows-x64-7.3.2-2-VC15-installer.exe
 697. 2019-03-17 11:50 - 2019-03-17 11:50 - 000000000 ____D C:\wamp
 698. 2019-03-16 23:05 - 2019-03-16 23:05 - 000011441 _____ C:\Users\kamil\Downloads\Christchurch Shooting.torrent
 699. 2019-03-16 21:44 - 2019-03-16 21:44 - 000157832 _____ C:\Users\kamil\Downloads\AW_listaZadan.pdf
 700. 2019-03-16 14:18 - 2019-03-16 14:21 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\blog
 701. 2019-03-15 21:39 - 2019-03-15 21:39 - 000564123 _____ C:\Users\kamil\Downloads\video-1552592070.mp4
 702. 2019-03-15 00:06 - 2019-03-29 16:36 - 000000174 _____ C:\Users\kamil\Desktop\Nowy dokument tekstowy.txt
 703. 2019-03-14 21:05 - 2019-03-14 21:05 - 000094064 _____ C:\Users\kamil\Downloads\ubezpieczenia.html
 704. 2019-03-14 16:32 - 2019-03-28 20:03 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\Desktop\Nowy folder (4)
 705. 2019-03-14 16:31 - 2019-03-14 16:31 - 034380265 _____ C:\Users\kamil\Downloads\Photos.zip
 706.  
 707. ==================== Jeden miesiąc (zmodyfikowane) ========
 708.  
 709. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 710.  
 711. 2019-04-13 18:52 - 2018-12-30 13:10 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
 712. 2019-04-13 18:52 - 2018-09-15 08:09 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
 713. 2019-04-13 18:51 - 2019-03-11 15:07 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\Desktop\bot
 714. 2019-04-13 18:51 - 2018-09-15 09:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
 715. 2019-04-13 18:51 - 2017-11-26 14:52 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
 716. 2019-04-13 15:23 - 2018-12-30 13:10 - 000004212 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{34EF5876-4546-4F00-9C41-DA412C68299F}
 717. 2019-04-13 10:06 - 2018-12-30 13:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
 718. 2019-04-13 08:49 - 2017-10-07 21:30 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\AppData\Roaming\TS3Client
 719. 2019-04-11 22:13 - 2018-09-15 09:33 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
 720. 2019-04-11 22:13 - 2018-09-15 09:33 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
 721. 2019-04-11 12:18 - 2017-12-03 18:52 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\AppData\Local\Packages
 722. 2019-04-11 11:03 - 2017-10-04 20:48 - 000002307 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
 723. 2019-04-10 17:01 - 2019-02-22 23:50 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\AppData\Local\LogMeIn Hamachi
 724. 2019-04-10 16:50 - 2019-02-23 17:15 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\Desktop\Nowy folder (2)
 725. 2019-04-10 16:35 - 2017-10-11 19:09 - 000000000 ___RD C:\Users\kamil\Desktop\Gry
 726. 2019-04-10 05:26 - 2018-12-30 13:20 - 001921434 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
 727. 2019-04-10 05:26 - 2018-09-15 18:43 - 000823342 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
 728. 2019-04-10 05:26 - 2018-09-15 18:43 - 000171262 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
 729. 2019-04-10 05:26 - 2018-09-15 09:31 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
 730. 2019-04-10 05:20 - 2018-12-30 13:03 - 000444520 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
 731. 2019-04-10 00:15 - 2018-12-30 13:06 - 000000000 ____D C:\Users\kamil
 732. 2019-04-10 00:15 - 2018-09-15 18:45 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection
 733. 2019-04-10 00:15 - 2018-09-15 09:33 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs
 734. 2019-04-10 00:15 - 2018-09-15 09:33 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
 735. 2019-04-10 00:15 - 2018-09-15 09:33 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
 736. 2019-04-10 00:15 - 2018-09-15 09:33 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PolicyDefinitions
 737. 2019-04-10 00:15 - 2018-09-15 09:33 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
 738. 2019-04-10 00:15 - 2018-09-15 08:09 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
 739. 2019-04-09 23:01 - 2018-09-15 09:23 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
 740. 2019-04-09 22:57 - 2017-10-04 23:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
 741. 2019-04-09 22:55 - 2017-10-04 23:10 - 131129288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
 742. 2019-04-09 21:02 - 2018-02-07 15:49 - 000002457 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
 743. 2019-04-09 15:54 - 2019-03-03 13:28 - 000002610 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype dla firm.lnk
 744. 2019-04-09 15:54 - 2019-03-03 13:28 - 000002513 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Word.lnk
 745. 2019-04-09 15:54 - 2019-03-03 13:28 - 000002501 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Outlook.lnk
 746. 2019-04-09 15:54 - 2019-03-03 13:28 - 000002486 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PowerPoint.lnk
 747. 2019-04-09 15:54 - 2019-03-03 13:28 - 000002483 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneNote 2016.lnk
 748. 2019-04-09 15:54 - 2019-03-03 13:28 - 000002480 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Access.lnk
 749. 2019-04-09 15:54 - 2019-03-03 13:28 - 000002447 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Excel.lnk
 750. 2019-04-09 15:54 - 2019-03-03 13:28 - 000002437 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Publisher.lnk
 751. 2019-04-09 15:54 - 2017-10-11 19:02 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
 752. 2019-04-09 14:30 - 2017-11-04 21:24 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\OneDrive\Dokumenty\Visual Studio 2017
 753. 2019-04-08 23:08 - 2018-02-25 21:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\wd
 754. 2019-04-08 22:50 - 2018-04-10 01:32 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
 755. 2019-04-08 14:43 - 2017-10-11 19:09 - 000000000 ___RD C:\Users\kamil\Desktop\Programy
 756. 2019-04-07 21:29 - 2017-10-17 16:38 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\AppData\Local\SquirrelTemp
 757. 2019-04-05 13:19 - 2018-02-08 19:06 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\AppData\Local\CrashDumps
 758. 2019-04-04 15:51 - 2018-05-19 13:53 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\AppData\Local\D3DSCache
 759. 2019-04-03 19:39 - 2017-10-17 16:38 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\AppData\Roaming\discord
 760. 2019-04-03 12:16 - 2017-10-17 16:38 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Discord Inc
 761. 2019-04-03 12:16 - 2017-10-17 16:38 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\AppData\Local\Discord
 762. 2019-04-03 01:31 - 2017-11-30 02:09 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Microsoft Antimalware
 763. 2019-04-01 23:35 - 2018-12-30 12:02 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Panther
 764. 2019-04-01 23:35 - 2018-09-15 09:33 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\LiveKernelReports
 765. 2019-04-01 23:35 - 2017-10-11 16:45 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\AppData\Roaming\uTorrent
 766. 2019-04-01 20:02 - 2018-09-15 09:36 - 000835480 _____ (Adobe) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
 767. 2019-04-01 20:02 - 2018-09-15 09:36 - 000179608 _____ (Adobe) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
 768. 2019-03-31 14:46 - 2018-06-11 13:37 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\AppData\Roaming\Sparx Systems
 769. 2019-03-31 14:31 - 2018-05-19 12:15 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\AppData\Local\PlaceholderTileLogoFolder
 770. 2019-03-30 17:32 - 2017-11-24 14:54 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\AppData\Roaming\steelseries-engine-3-client
 771. 2019-03-29 14:31 - 2018-02-24 17:52 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\.gimp-2.8
 772. 2019-03-29 14:29 - 2018-02-24 17:56 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\AppData\Local\gtk-2.0
 773. 2019-03-28 23:59 - 2018-12-30 13:10 - 000003366 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-1607792601-925738904-2174114267-1001
 774. 2019-03-28 23:59 - 2018-12-30 13:06 - 000002407 _____ C:\Users\kamil\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
 775. 2019-03-28 23:59 - 2017-10-04 20:01 - 000000000 ___RD C:\Users\kamil\OneDrive
 776. 2019-03-28 13:09 - 2018-12-30 13:10 - 000003566 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
 777. 2019-03-28 13:09 - 2018-12-30 13:10 - 000003442 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
 778. 2019-03-25 22:58 - 2019-03-07 19:54 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\Desktop\serwer2
 779. 2019-03-22 04:10 - 2018-10-16 18:45 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\.VirtualBox
 780. 2019-03-20 01:43 - 2018-09-15 09:33 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\schemas
 781. 2019-03-20 01:33 - 2018-10-16 21:40 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\VirtualBox VMs
 782. 2019-03-18 12:29 - 2019-03-11 15:10 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\AppData\Roaming\mfbot.de
 783. 2019-03-17 13:20 - 2018-10-09 13:40 - 000000000 ____D C:\Users\kamil\AppData\Roaming\JetBrains
 784. 2019-03-17 13:10 - 2018-10-09 13:39 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\JetBrains
 785. 2019-03-17 13:09 - 2018-10-09 13:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\JetBrains
 786. 2019-03-17 13:07 - 2018-01-06 16:41 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Git
 787. 2019-03-17 13:07 - 2018-01-06 16:41 - 000000000 ____D C:\Program Files\Git
 788.  
 789. ==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======
 790.  
 791. 2018-09-15 09:29 - 2018-09-15 09:29 - 000181760 ____N (Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\OYmuMfYayhP.exe
 792. 2018-09-15 09:29 - 2018-09-15 09:29 - 000078336 ____N (Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\UBYl.exe
 793. 2018-01-06 03:26 - 2018-01-06 04:46 - 000000098 _____ () C:\Users\kamil\AppData\Roaming\LauncherSettings_live.cfg
 794. 2018-01-06 03:26 - 2018-01-06 03:51 - 000000043 _____ () C:\Users\kamil\AppData\Roaming\TheHunterSettings_steam_live.cfg
 795. 2018-06-14 10:40 - 2018-11-11 18:32 - 000000600 _____ () C:\Users\kamil\AppData\Roaming\winscp.rnd
 796. 2018-09-15 09:29 - 2018-09-15 09:29 - 000078336 ____N (Microsoft Corporation) C:\Users\kamil\AppData\Roaming\zwozevQyalJBN.exe
 797. 2019-03-31 19:42 - 2019-03-31 19:42 - 006387208 _____ () C:\Users\kamil\AppData\Local\dump007.dat
 798. 2019-03-31 18:09 - 2019-03-31 18:09 - 000000002 _____ () C:\Users\kamil\AppData\Local\imw.ini
 799. 2018-06-06 18:19 - 2018-06-14 10:45 - 000000600 _____ () C:\Users\kamil\AppData\Local\PUTTY.RND
 800. 2019-03-29 14:30 - 2019-03-29 14:30 - 000006877 _____ () C:\Users\kamil\AppData\Local\recently-used.xbel
 801. 2018-11-15 07:06 - 2018-11-15 07:06 - 000007602 _____ () C:\Users\kamil\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
 802.  
 803. Niektóre pliki w TEMP:
 804. ====================
 805. 2019-03-31 19:41 - 2019-04-13 18:51 - 000000000 ____D () C:\Users\kamil\AppData\Local\Temp\Steam64.dll
 806.  
 807. ==================== Bamital & volsnap ======================
 808.  
 809. (Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 810.  
 811. C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
 812. C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 813. C:\WINDOWS\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 814. C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 815. C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 816. C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 817. C:\WINDOWS\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
 818. C:\WINDOWS\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 819. C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 820. C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 821. C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 822. C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
 823. C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 824. C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 825. C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 826. C:\WINDOWS\SysWOW64\dllhost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 827. C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 828.  
 829. ==================== Koniec FRST.txt ============================
RAW Paste Data