SHARE
TWEET

ASSSSSSS

a guest Oct 14th, 2019 70 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ;------------------------------------------------
 2. ; Licznik Johnsona - zbudowany z wykorzystaniem
 3. ; tablicy przekodowania
 4. ; Licznik BIN -> TAB -> Kod Johnsona
 5. ; Zmieniajac zawartosci tablicy mozna
 6. ; zaimplementowac dowolny kod (wzorzec)
 7. ; np. kod wskaznika 7 seg.
 8. ; Opoznienie programowe
 9. ; Wskazniki LED P3
 10. ;------------------------------------------------
 11. DSEG    AT 28H
 12. CNT:    DS  1
 13.  
 14.  
 15. CSEG    AT 0
 16. SYS_INIT:
 17.     ; Inicjalizacja stosu - nie korzystamy ze stosu
 18.     ; Nalezy bezwglednie pamietac gdy uzywamy
 19.     ; pary CALL - RET
 20.     ; lub przerwan  niejawny -> CALL
 21.     MOV     SP,#7FH
 22.     MOV     CNT,#0H
 23.     ; Petla glowna programu
 24. MAIN:  
 25.    
 26.     ;Zwieksz lub skoryguj
 27.     MOV     A,CNT
 28.     INC     A
 29.     CJNE    A,#16,CNT_OK
 30.     CLR     A
 31. CNT_OK:
 32.     MOV     CNT,A
 33.  
 34. DECODE:
 35.     MOV     A,CNT; Mozna wyeliminowac gdyz A == CNT
 36.     MOV     DPTR,#JOHNSON_TAB  
 37.     MOVC    A,@A + DPTR        
 38.    
 39.     MOV     P3,A
 40.     ; Inicjalizacja opoznienia (256 x 514)
 41.     MOV     R7,#0
 42.     ACALL   DELAY
 43.    
 44.     SJMP    MAIN
 45.  
 46. ;------------------------------------------------
 47. ; Opoznienie programowe
 48. ; R7 - Zakres opznienia -> R7 x 514 cykli
 49. ; cykl -> 12 x CLK
 50. ;------------------------------------------------
 51.  
 52. DELAY:
 53.     MOV     R6,#0
 54. DY_L1:
 55.     DJNZ    R6,DY_L1
 56.     DJNZ    R7,DY_L1
 57.     RET
 58.    
 59.    
 60. JOHNSON_TAB:
 61.     DB  0FFh, 0FEh, 0FCh, 0F8h, 0F0h, 0E0h, 0C0h, 80h, 00h, 01h, 03h, 07h, 0Fh, 1Fh, 3Fh, 7Fh
 62.      
 63.    
 64.     END
 65.  
 66. //
 67.  
 68. ;------------------------------------------------
 69. ; Licznik pierscieniwy z krazacym zerem
 70. ; Opoznienie programowe
 71. ; Wskazniki LED P3
 72. ;------------------------------------------------
 73.  
 74. CSEG    AT 0
 75. SYS_INIT:
 76.     ; Inicjalizacja stosu - nie korzystamy ze stosu
 77.     ; Nalezy bezwglednie pamietac gdy uzywamy
 78.     ; pary CALL - RET
 79.     ; lub przerwan  niejawny -> CALL
 80.     MOV     SP,#7FH
 81.     MOV     A,#0FEH
 82.     ; Petla glowna programu
 83. MAIN:  
 84.     MOV     P3,A   
 85.     RL  A
 86. DJNZ R7,P3.0
 87.    
 88.     ; Inicjalizacja opoznienia (256 x 514)
 89.     MOV     R7,#0
 90.     ACALL   DELAY
 91.  
 92.     SJMP    MAIN
 93.    
 94.  
 95. ;------------------------------------------------
 96. ; Opoznienie programowe
 97. ; R7 - Zakres opznienia -> R7 x 514 cykli
 98. ; cykl -> 12 x CLK
 99. ;------------------------------------------------
 100.  
 101. DELAY:
 102.     MOV     R6,#0
 103. DY_L1:
 104.     DJNZ    R6,DY_L1
 105.     DJNZ    R7,DY_L1
 106.     RET
 107.    
 108.     END
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top