SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 17th, 2013 35 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. %!TEX enc=UTF-8
 2. \documentclass{article}
 3. \usepackage{longtable}
 4. \usepackage{xparse}
 5.  
 6. % changed font encoding to make special swedish characters work
 7. \usepackage[T1]{fontenc}
 8.  
 9. \ExplSyntaxOn
 10. % Set up the keys
 11. \keys_define:nn { favtal-lunchfrl }
 12. {
 13.  antal  .tl_gset:N = \g_favtal_antal_tl,
 14.  pris .tl_gset:N = \g_favtal_pris_tl,
 15.  tidpunkt .tl_gset:N = \g_favtal_tidpunkt_tl,
 16. }
 17.  
 18. \NewDocumentCommand{\lunchfrl}{ O{} m }
 19. {
 20.  \keys_set:nn { favtal-lunchfrl }
 21.    {
 22.     % provide the default values
 23.     antal = {45},
 24.    pris = {15 000},
 25.    tidpunkt = {FYLL I TIDPUNKT},
 26.     #1 % evaluate the keys in the optional argument
 27.    }
 28. \textbf{Lunchföreläsning för \g_favtal_antal_tl~studenter}
 29. { Fysiksektionen står för arrangemanget, inklusive marknadsföring mot studenter, lokal, samt mat för de föranmälda studenterna plus två representanter för företaget. Lunchföreläsningen är för upp till \g_favtal_antal_tl studenter, och äger rum \textbf{\g_favtal_tidpunkt_tl}.}
 30. \g_favtal_pris_tl \@valuta
 31. }
 32. \ExplSyntaxOff
 33.  
 34. \begin{document}
 35. \begin{longtable}{p{5cm}p{5cm}}
 36. \lunchfrl{}
 37. \end{longtable}
 38. \end{document}
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top