SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 6th, 2019 87 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. @echo off
 2. cls
 3. :program
 4.  
 5. cls
 6. echo WYKONYWANIE FUNKCJI SIECIOWYCH
 7. echo H) Wyswietlanie nazwy hosta
 8. echo I) Pobranie konfiguracji IP
 9. echo p) Test polaczenia - ping
 10. echo T) Test polaczenia - tracert
 11. echo K) Koniec
 12. echo.
 13. set /p opcja=wybierz:
 14. if %opcja%==H goto host
 15. if %opcja%==I goto ip
 16. if %opcja%==p goto ping
 17. if %opcja%==T goto trace
 18. if %opcja%==K  goto koniec
 19. goto zly_wybor
 20. :host
 21. cls
 22. hostname
 23. pause
 24. goto program
 25. :ip
 26. cls
 27. ipconfig/all > ip-configuration.txt
 28. pause
 29. goto program
 30. :ping
 31. cls
 32. echo Wprowadz domene badz adres ip
 33. SET /P parametr1=
 34. echo Ile chcesz wyslac pakietow? N-nieskonczenie L-dokladnie 10
 35. set /P parametr2=
 36. if %parametr2%==N goto nieskonczenie
 37. if %parametr2%==L goto dziesiec
 38. goto zly_wybor
 39. pause
 40. :nieskonczenie
 41. cls
 42. ping -t %parametr1%
 43. pause
 44. :dziesiec
 45. cls
 46. ping -n 10 %parametr1%
 47. pause
 48. :trace
 49. cls
 50. echo Wprowadz domene badz adres ip
 51. SET /P parametr1=
 52. tracert -h 20 %parametr1%
 53. pause
 54. :koniec
 55. cls
 56. echo DO ZOBACZENIA!
 57. pause
 58. :zly_wybor
 59. echo Program nie przewiduje takiej opcji, wybierz ponownie
 60. pause
 61. goto program
 62.  
 63.  
 64.  
 65. pause
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top