Sobky

Voting - sk.yml (Until 1.5.0 - 15.10.2017)

Aug 11th, 2016
91
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # Plugin name #
 2. nameOfPlugin: "&6[Hlasovanie]"
 3. # Errors #
 4. consoleError: "&cMusíš byť hráč!"
 5. wrongUsageCommand: "&cZlé použitie príkazu!"
 6. noPermission: "&cNemáš oprávenie!"
 7. tooManyArgumets: "&cPriveľa argumentov!"
 8. votingRunning: "&cHlasovanie už prebieha!"
 9. disabeldWorld: "&cSpustenie hlasovania v tomto svete je zakázané!"
 10. youAlreadyVoted: "&cUž si zahlasoval!"
 11. noVoting: "&cHlasovanie neprebieha!"
 12. noClassInSign: "&cTakýto typ hlasovania neexistuje!"
 13. pleaseWait: "&cProsím chvíľu počkaj pred spustením ďalšieho hlasovania!"
 14. lackOfPLayers: "&cNedostatok hráčov v hre! Minimálny počet hráčov pre spustenie hlasovania je &6{minPlayers}&c!"
 15. # Main sentences #
 16. startingVoting: "&aHráč &6{player} &aspusti hlasovanie pre &6{type}&a vo svete &6{world}&a!\n&aAk chceš {type} tiež, napíš &6&n/voting/&a. Ak nie, napíš &6&n/voting/&a!"
 17. votingYesMessage: "&6&n/voting yes"
 18. votingNoMessage: "&6&n/voting no"
 19. clickForVoteYes: "&3Klikni ak chceš súhlasiť s aktuálnym hlasovaním!"
 20. clickForVoteNo: "&3Klikni ak nechceš súhlasiť s aktuálnym hlasovaním!"
 21. voteRecorded: "&aHlas úspešne započítaný!"
 22. votingSuccessful: "&aHlasovanie pre &6{type} &avo svete &6{world} &abolo úspešné!"
 23. votingFailed: "&cHlasovanie pre &6{type} &cvo svete &6{world} &czlyhalo!"
 24. votingFailedLackOfPlayers: "&cHlasovanie pre &6{type} &cvo svete &6{world} &czlyhalo! &7(Nedostatok zúčastnených hráčov)"
 25. # Titles and Bar #
 26. baseTitle: "&3&lHlasovanie končí za: &4&l{time}"
 27. baseTitleEnd: "&3&lHlasovanie skončilo!"
 28. titleEvent: "&6&lChcete dnes &4&lEvent&6&l?"
 29. subtitleEvent: "&3Áno &7- &2/voting yes &7| &3Nie &7- &2/voting no"
 30. bcastEvent: "&aChcete dnes &6&lEvent&a?\n&aAk áno, napíš &6&n/voting/&a. Ak nie, napíš &6&n/voting/&a!"
 31. # For admins #
 32. results: "&aVýsledok hlasovania: &7[&a{yes}&7/&c{no}&7]"
 33. reload: "&aConfig reloadnutý!"
 34. # Info about plugin #
 35. # Command /voting #
 36. headOfPlugin: "&7==========&6[Voting]&7=========="
 37. command: "&9Príkaz:"
 38. classes: "&9Typy:"
 39. startVoting: "&9Spsutí hlasovanie!"
 40. voteYes: "&9Zahlasuješ Áno pre aktívne hlasovanie!"
 41. voteNo: "&9Zahlasuješ Nie pre aktívne hlasovanie!"
 42. type: "TYP"
 43. version: "&9Verzia pluginu: &6"
 44. #Signs#
 45. signCreated: "&aSign successfully created!"
 46. signRemoved: "&aSign successfully removed!"
 47. signLineHeadName: "&9[Hlasovanie]"
 48. signLineClass: "&l{class}"
 49. signLineThird: "&4Spustiť"
 50. signLineFourth: "&l---&1&lKlikni&0&l---"
 51. signLineRunning: "&7Prebieha"
 52. signLineCountdown: "&3&lKončí za &4&l{int}"
 53. signLineCountdownWait: "&3&lPočkaj! &4&l{int}"
 54. signLineCountdownEnded: "&3&lKoniec!"
RAW Paste Data