Advertisement
Guest User

language.tr-TR

a guest
May 5th, 2016
526
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.89 KB | None | 0 0
 1. labelEnable=Aktif Eklenti
 2. labelDisable=Pasif Eklenti
 3. buttonPlay=Oyunu Aç
 4. buttonAdd=Ekle
 5. buttonRemove=Kaldır
 6. buttonOpen=Dosya konumu
 7. comboBoxOnline=Çevrimiçi mod
 8. comboBoxOffline=Çevrimdışı mod
 9. textBoxDirectory=GTA V Bulunamadı! Programın GTA V dizinine atıldığından emin olun!
 10.  
 11. messageChanges=Oyun açıkken değişiklik yapılamaz.
 12. messageClose=Oyun açıkken program kapatılamaz.
 13. messageRemove=Eklentiyi silmek istediğinden emin misin?
 14. messageRestart=Değişiklikler oyunu tekrar açıncaya kadar aktif olmayacak.
 15. messageRunning=GTA V zaten çalışıyor.
 16. messageShortcut=Masaüstüne kısayol oluşturulsun mu ?
 17. messageRage=Rage eklentisi bulunamadı! Doğru kurulduğundan emin olun.
 18.  
 19. titleRemove=Emin misin?
 20. titleRestart=Yeniden başlatma gerekli
 21. titleRunning=GTA V zaten çalışıyor!
 22. titleShortcut=Kısayol oluşturulsun mu?
 23. titleRage=Rage eklentisi bulunamadı!
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement