Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Jun 4th, 2018
390
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // ustawienia (w nawiasie wartości domyślne, gdy nie ma wpisu)
 2.  
 3. sceneryfile TD.scn // domyślny plik ze scenerią, chyba że w linii komend będzie: -s filename
 4. humanctrlvehicle EP07-424 // domyślny pojazd sterowany przez gracza, chyba że w linii komend będzie: -v vehiclename
 5. // Parametry użytkowe - jak komu wygodniej:
 6. fieldofview 60
 7. width 1440 // 1440 // (800) szerokość ekranu
 8. height 900 // 900 // (600) wysokość ekranu
 9. //fullscreen yes // (yes) yes: tryb pełnoekranowy
 10. //vsync yes // (no)
 11. mousescale 1.0 0.5 // (3.2 0.5) czułość myszy, można dawaEujemne dla odwrócenia kierunku
 12. mousecontrol yes // (yes)
 13. brakestep 3.0 // (1.0) krok zmiany położenia kranu Oerlikon przy pojedynczym naciśnięciu [Num3]/[Num9]
 14. inactivepause no // (yes) zatrzymanie programu, jeśli nie jest aktywnym oknem
 15. //pause no // (no) yes: zatrzymanie symulacji zaraz po wczytaniu
 16. feedbackmode 0 // (1) 0 - wyłączone, 1 - załączone sterowanie diodami klawiatury (Caps Lock - CA/SHP, Scroll Lock - jazda na oporach rozruchowych)
 17. feedbackport 888 // 0x378 = 888 // adres bazowy portu LPT dla feedbackmode 3 (zapalanie kontrolek wyjściami LPT)
 18. //mwdmasterenable yes
 19. //input.gamepad no // (yes)
 20. friction 1.0 // (1.0) mnożnik dla współczynnika tarcia
 21. lang pl // (pl) język dla napisów
 22. convertmodels 0 //135 // (7) tworzenie plików modeli binarnych E3D z T3D: 0 - wyłączone, +1 - nowe Opacity, +2 - z optymalizacją, +4 - z bananami
 23.  
 24. // Parametry wydajnościowe - zmiana może poprawiEFPS:
 25. //adjustscreenfreq no // (yes) yes: włącza synchronizacjEFPS z częstotliwością odświeżania monitora (tylko pełny ekran)
 26. //enabletraction no // (yes) no: wyłącza łamanie pantografu
 27. //loadtraction no // (yes) no: wyłącza ładowanie elementów trakcji elektrycznej
 28. livetraction no // (yes) no: lokomotywy elektryczne będą miały zasilanie, jeśli tylko podniosą pantografy
 29. movelight 0
 30. dynamiclights 7
 31. skyenabled yes
 32. //scenario.time.offset 6.0
 33. //scenario.time.current yes // (no)
 34. //pyscreenrendererpriority lower
 35. //debugmode yes
 36. //scenario.weather.temperature 15.0
 37.  
 38. //gfxrenderer simple
 39. //usevbo no // (yes): włącza tryb VBO, co może poprawiEFPS na niektórych kartach
 40. //shadows no // (yes)
 41. shadowtune 4096 250 325 450 // rozdzielczosc, promien projekcji, glebokosc projekcji, odleglosc od obserwatora
 42. //scalespeculars no // (yes)
 43. maxtexturesize 4096 // (16384) skalowanie zbyt dużych tekstur do podanego rozmiaru
 44. anisotropicfiltering 16
 45. multisampling 1 // (2) wygładzanie krawędzi (poprawia obraz, ale obniża FPS): 0 - wyłaczone, 1 - dwukrotne, 2 - czterokrotne, 3 - ośmiokrotne
 46. //glutfont yes // (no) yes: font z biblioteki GLUT32.DLL, jeśli standardowy siEnie wyświetla
 47. //uitextcolor 255, 225, 225
 48. defaultext tga // (dds) domyślne rozszerzenie tekstur
 49. splinefidelity 2
 50. //gfx.resource.move yes // (no)
 51. //gfx.resource.sweep no // (yes)
 52. //fullphysics no // (yes)
 53.  
 54. sound.openal.renderer "OpenAL Soft"
 55. sound.volume 1.25 // value in range 1-4
 56. //soundenabled no // (yes) no: wyłącza odgrywanie dźwięków przestrzennych
 57.  
 58. // Parametry testowe - przydatne przy testowaniu scenerii i modeli:
 59. //debugmode no // (no) yes: wyłącza logikErozmytą służącą do detekcji awarii, włącza klawisze pomocnicze
 60. //physicslog yes // (no) yes: włącza zapisywanie parametrów fizycznych dla wszystkich obsadzonych przez AI lub człowieka pojazdów
 61. debuglog yes //11 // (3=yes) informacje o uruchamianiu i przebiegu działania symulacji: +1 - do pliku log.txt, +2 - wyświetlanie w oknie, +4 - nazwy torów
 62. //multiplelogs yes (no)
 63. logs.filter 12 // 4: models, 8: textures
 64. //multiplayer 1 // (0) tryb współpracy z innym programem: 0 - wyłączony, 1 - WM_COPYDATA (blokada pauzy)
 65.  
 66. //uart <nazwa portu> <nie zmieniac> <czestosc wysylania danych (czas)>
 67. //uart COM1 57600 0.1 0.05
 68. //uarttune <ham. zespolony min> <max> <ham. dodatkowy min> <max> <cisnienie max w zbiorniku gl.> <max wartosc dla PWM> (to samo dla przewodu gl i cylindrów hamulcowych)
 69. //uarttune 46.0 943.0 175.0 874.0 0.9 1023.0 0.7 1023.0 0.5 1023.0 4000.0 1023.0 800.0 1023.0
 70. //uartfeature <nastawnik> <bocznik> <hamulec> <hamulec lokomotywy>
 71. //uartfeature no no yes yes
 72. //uartdebug <wyswietlanie danych debugowania w konsoli>
 73. //uartdebug yes // (no)
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement