Advertisement
idevpas

Globálny "koróna" podvod

Aug 5th, 2020 (edited)
734
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 9.13 KB | None | 0 0
 1. Globálny "koróna" podvod
 2. ------------------
 3. Títo mééédiálni, pa-vedátorskí a politickí špinavci ešte stále strašia ľudí s týmito novými PCR testami na "koróňu", ktoré prakticky nič nedokazujú!
 4. Keby sa dnes systematicky až do osprostenia používala rovnaká metóda na detekciu napr. chrípkových alebo iných (korona)vírusov u ľudí, tak si dovolím tvrdiť, že by sa dosahovali ešte viac prehnané štatistiky než pri dnešnom globálnom "koróňa" divadle.
 5. Veď prečo sa dnes rovnakou PCR metódou systematicky na dennej báze nedetegujú u ľudí napr. chrípkové a iné (korona)vírusy, ani sa systematicky na dennej báze nevytvára súhrnná štatistika z pozitívne testovaných, ako je tomu naopak v prípade akože nového korona-vírusu SARS-2?
 6. Lebo obyčajnou (a dnes už ani prasačou, ani slepačou) chrípkou nikoho nevystrašíte a bez faktoru permanentného strachu nemôžete ľudí v spoločnosti a vo svete riadiť!
 7. Skrátka, musí to byť niečo nové a ešte neošúchané, ako je práve COVID-19!
 8. Treba si uvedomiť, že aj zdravý človek má v sebe a na tele dennodenne kopec kadejakých (korona)vírusov a ich zbytkov, s ktorými sa ich imunitný systém dennodenne vysporadúva, a ktoré keby ste účelovo systematicky každý deň detegovali, tak sa ich určite "nedodetegujete".
 9. Čiže tie každodenné propagandistické a zavádzajúce čísielká s "koróňou" od "goebbelsovských" mééédií sú irelevantné a nemajú prakticky žiadnu výpovednú hodnotu, navyše keď si zoberiete i objektívny fakt, a síce že väčšina štátov sveta používa zámerne veľmi vágne kritériá pre vytváranie celkovej "koróňa" štatistiky nakazených i mŕtvych, čo nedávno na Internete v relácii Bukovského potvrdil aj náš hlavný patológ.
 10. A to znamená iba jedno, a síce že celosvetová celková "koróňa" štatistika je objektívne niekoľkonásobne účelovo prestrelená, vrátane nákazlivosti a smrtnosti akože nového korona-vírusu SARS-2, a preto je nutné oprávnene hovoriť o globálnej zákulisno-politickej "pandémii" a nie reálnej globálnej pandémii!
 11. SR má s najväčšou pravdepodobnosťou jednu z najpresnejších/najreálnejších štatistík "koróny", ktorá tým pádom odráža aj reálnu/pravdivú mieru nebezpečenstva/sily dnešného strašiaka zvaného COVID-19, a to sa u nás určite neodhalili všetky prípady ľudí nakazených korona-vírusom SARS-2, vďaka čomu by bola na Slovensku reálna smrtnosť chorobnej jednotky s názvom COVID-19 niekoľko násobne nižšia, než je dnes!
 12. Takže ešte raz:
 13. PCR pozitívny jedinec na korona-vírus SARS-2 sa ešte automaticky nerovná aj nemocný jedinec na chorobnú jednotku tzv. COVID-19 (čo je niekým subjektívne stanovený súbor určitých klinických príznakov u jedinca, ktoré sa u neho prejavujú respiračným onemocnením dýchacích ciest a pľúc - "perlička": takéto príznaky obvykle vyvolávajú aj vírusy chrípky, prípadne iné korona-vírusy), ktorá u človeka MÔŽE - ale NEMUSÍ prepuknúť po jeho infikovaní sa korona-vírusom SARS-2!
 14. Čiže zásadná informácia pre nás nie je počet pozitívne zdetegovaných SARS-2 jedincov buď bez príznakov alebo s miernymi príznakmi, ale že koľko z nich skončí v kritickom stave na JISke/ventilácii s chorobou zvanou COVID-19!
 15. Zapíšte si to už konečne raz a navždy za uši, vy novodobí "koróňa" politruci!
 16. Ako aj to, že keď sa rozvoľnili karantény v jednotlivých štátoch sveta, tak muselo byť asi každému človeku s mozgom jasné, že sa skôr-či-neskôr zvýšia aj počty pozitívne testovaných ľudí, čo ale ešte nič neznamená bez ďalších spresňujúcich informácií!
 17. Ak mŕtvemu človeku (napr. s viacerými chronickými onemocneniami) PCR test posmrtne vykáže pozitivitu (IBA) na prítomnosť určitej genetickej sekvencie akože nového korona-vírusu SARS-2 (ale nie automaticky aj choroby COVID-19!), tak to ešte vôbec neznamená, že ten dotyčný človek aj zomrel v dôsledku infikovania sa korona-vírusom SARS-2, pretože ak by sa u neho vykonal posmrtne rovnaký PCR test iba s tým rozdielom, že by sa u neho hľadali nejaké iné (korona)vírusy, tak by bol možno na tieto iné zisťované (korona)vírusy rovnako pozitívny!
 18. Čo sa ďalej týka PCR testu, tak ten funguje tak, že v odobratej vzorke (obvykle zo steru z hrdla a nosa) deteguje určitú genetickú DNA/RNA informáciu/sekvenciu nejakého (korona)vírusu.
 19. Následne sa v labáku prakticky namnoží určitá genetická informácia, resp. určitý úsek DNA/RNA daného (korona)vírusu, pričom sa ale vôbec nevie, aké množstvo aktívneho/živého (korona)vírusu je prítomné v tele daného jedinca, od ktorého pochádza skúmaná vzorka.
 20. No a toto množstvo (korona)vírusu aj pri pozitívnom výsledku PCR testu nemusí u človeka spôsobovať žiadne zdravotné ťažkosti (lebo toto množstvo /korona/vírusu je v tele daného jedinca buď zanedbateľné, alebo ho jeho imunitný systém veľmi rýchlo zlikviduje!), prípadne nemusí spôsobovať už nejaké prítomné zdravotné ťažkosti u človeka, ktoré naopak môžu spôsobovať nejaké iné (korona)vírusy, ktoré sa však dnes jak na potvoru nezisťujú pomocou takýchto účelovo selektívnych "koróňa" PCR testov a teda pomocou takejto neobjektívnej diagnózy, čo je proste špatné a špatné, ale ovce tomu beztak nechápu.
 21. Ďalšia dôležitá informácia je, že PCR test nedokáže zistiť, že či ide o živý/aktívny alebo už mŕtvy/neaktívny (korona)vírus (to sa dá zistiť iba kultivačným vyšetrením, ktoré sa však dnes jak na potvoru nerobia), prípadne iba o jeho pozostatky napr. po dávnejšej nemoci, resp. ktoré ste pred chvíľou niekde vdýchli napr. v markete!
 22. Napr. v ČR mal jeden akože nemocný človek na "koróňu" až 18x pozitívny PCR test na detekciu prítomnosti určitej DNA/RNA sekvencie korona-vírusu SARS-2 v tele, pričom ten človek už dávno nevykazoval žiadne klinické príznaky, ani zdravotné komplikácie typické pre chorého človeka - a teda už dávno nebol nemocný na chorobnú jednotku COVID-19!
 23. V prípade toho jedinca sa už malo dávno spraviť kultivačné vyšetrenie, ktorým by sa odhalilo, že tento človek nemá s "koróňou" nič spoločné, lenže dnes vo svete existuje určitá objednávka na "pandémiu".
 24. On ten Kary Mullis, ktorý vypiplal túto PCR metódu do aplikovanej masovo použiteľnej formy (a ktorý sám neskôr v súvislosti s HIV a PCR povedal, že nejde o vhodnú metódu na zisťovanie infekčných onemocnení) nedostal nobelovku iba tak zo srandy, ak si človek uvedomuje skutočnosť, že toto ocenenie je čisto záležitosťou tzv. GLOBÁLNEJ politiky (veď nie iba náhodou sú jej laureátmi hlavne "obrezaní" - avšak bežný nechápavý a naivný gojím si naozaj myslí, že židia sú proste tak chytrí, ako bol napr. ten podvodník s vyplazeným jazykom).
 25. Ďalšia zásadná vec je, že pojem tzv. bez-príznakový pacient bol zámerne vymyslený na zavádzanie a strašenie stáda, a aby "elity" ovčanom nanútili používanie "koróňa" "náhubkov", pričom v skutočnosti nič také prakticky neexistuje, resp. nebolo zatiaľ vôbec objektívne vedecky dokázané, aby bolo možné oprávnene vyhlásiť všeobecné tvrdenie, že všetci ľudia sú potenciálne infekční a môžu prenášať častice (korona)vírusu aj na ostatných ľudí i vtedy, keď sami vôbec nejavia žiadne príznaky chorého na COVID-19.
 26. Lebo buď ste nakazený ešte živým/aktívnym korona-vírusom SARS-2 a zároveň sa u vás prejavujú aj klinické príznaky chorobnej jednotky COVID-19 (pričom ich vôbec nemusí spôsobovať korona-vírus SARS-2, ako som už uviedol vyššie), pričom v tomto prípade ste obvykle i infekčný; alebo v skutočnosti nie ste nakazený už živým/aktívnym korona-vírusom SARS-2, len máte ešte v tele jeho nejaké zbytky a preto nemáte žiadne klinické príznaky, a tým pádom ani chorobu zvanú COVID-19 - a teda ani nemôžete ďalej vírus prenášať na iných ľudí; prípadne ste nakazený malým množstvom korona-vírusu SARS-2, s ktorým si však váš imunitný systém hravo a rýchlo poradí, a preto nemáte prakticky žiadne klinické príznaky, ani chorobu zvanú COVID-19 - a teda ani nemôžete ďalej vírus prenášať.
 27. Niečo podobné nedávno vyhlásila aj WHO, ale následne to popreli (pravdepodobne v dôsledku nejakého zákulisného tlaku).
 28. Dokonca i ten pojem "nakazený" je dosť nepresný a zavádzajúci, pretože ak vám PCR test zadeteguje iba nejaké mŕtve/neaktívne zbytky korona-vírusu SARS-2 vo vašom stere, tak nemôže byť u vás o nákaze korona-vírusom SARS-2 ani reč, max. o pozitivite na nejaké genetické sekvencie SARS-2, čo ale ešte nič neznamená, ako som už napísal vyššie.
 29. A to som ešte nebral do úvahy sfalšované alebo sfušované "koróňa" testy.
 30. Navyše, aké množstvo nejakého (korona)vírusu musí byť prítomné v tele človeka, aby sa v jeho prípade dalo hovoriť o nákaze týmto (korona)vírusom?
 31. Asi to je individuálne a nestačí mať k tomu iba pozitívny PCR test na "koróňu", že "koroňáci"?
 32. Takže bežte do kelu, vy novodobí "koróňa" politruci!
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement