SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 4th, 2017 121 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. CHAP=CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol) är ett säkrare förfarande för anslutning till ett system än lösenordsautentisering Procedure (PAP).Här är hur CHAP fungerar:
  2.  Efter koppling görs, skickar servern en utmaning meddelande till anslutningen förfrågaren. Förfrågaren svarar med ett värde som erhålls med hjälp av en en-vägs hash funktion.
  3. Servern kontrollerar svaret genom att jämföra sin egen beräkning av den förväntade hashvärde.Om värdena stämmer överens, är autentisering erkänt, annars theconnection brukar avslutas.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top