SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 19th, 2019 77 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include<math.h>
 3. #include<stdlib.h>
 4. #include<string.h>
 5.  
 6.  
 7. #define PI 3.14159265
 8. #define OKRES_PROBKOWANIA_s 0.000001 //10Hz
 9. #define ILOSC_PROBEK 10000
 10. #define PREDKOSC_DZWIEKU_m_s 340  //Predkosc dziwieku 340 m/s
 11. #define LICZBA_KATOW 181  //Liczba kątów odpowiadająca ilosci iteracji
 12.  
 13.  
 14. double mikrofon1[ILOSC_PROBEK]={0};
 15. double mikrofon2[ILOSC_PROBEK]={0};
 16. double mikrofon3[ILOSC_PROBEK]={0};
 17. double mikrofon4[ILOSC_PROBEK]={0};
 18. double opoznienia_mikrofon1[LICZBA_KATOW];
 19. double opoznienia_mikrofon2[LICZBA_KATOW];
 20. double opoznienia_mikrofon3[LICZBA_KATOW];
 21. double opoznienia_mikrofon4[LICZBA_KATOW];
 22.  
 23.  
 24. void print(double sig[], char* nazwa )//zapisuje do pliku sygnał o
 25. {
 26.  
 27.  
 28.   FILE *fp;
 29.   char* rozwiniecie = ".dat";
 30.   char fileSpec[strlen(nazwa)+strlen(rozwiniecie)+1];
 31.  
 32.   snprintf( fileSpec, sizeof( fileSpec ), "%s%s", nazwa, rozwiniecie );
 33.   fp = fopen (fileSpec,"w");
 34.  
 35.   for(int i=0;i<ILOSC_PROBEK;i++)
 36.   {
 37.       fprintf(fp,"%d   %f\n",i,sig[i]);
 38.   }
 39. }
 40.  
 41. void print_max(double sig[])//zapisuje do pliku.dat maksima korelacji dla każdego z kątów
 42. {
 43.   FILE *fp;
 44.   fp = fopen ("max.dat","w");
 45.  
 46.   for(int i=0;i<181;i++)
 47.   {
 48.       fprintf(fp,"%d   %f\n",i,sig[i]);
 49.   }
 50. }
 51.  
 52. void Symuluj(double mic[], int delay, int szum_delay) //funkcja tworząca sygnał do symulacji
 53. {
 54.     for(int i=0;i<delay;i++)
 55.     {
 56.         mic[i] = 0;
 57.     }
 58.     for(int i=delay;i<1000+delay;i++)
 59.     {
 60.         mic[i]=i-delay;
 61.     }
 62.     for(int i=1000+delay;i<2000+delay;i++)
 63.     {
 64.         mic[i]=2000+delay-i;
 65.     }
 66.     for(int i=2000+delay;i<5000;i++)
 67.     {
 68.         mic[i]=0;
 69.     }
 70.     for(int i=5000;i<5500;i++)
 71.     {
 72.       mic[i]=i-5000;
 73.     }
 74.     for(int i=5000+szum_delay;i<5500+szum_delay;i++)
 75.     {
 76.         mic[i]=i-szum_delay-5000;
 77.     }
 78.     for(int i=5500+szum_delay;i<6000+szum_delay;i++)
 79.     {
 80.         mic[i]=6000+szum_delay-i;
 81.     }
 82.     for(int i=6000+szum_delay;i<ILOSC_PROBEK;i++)
 83.     {
 84.         mic[i]=0;
 85.     }
 86. }
 87.  
 88. double DegToRad(int kat) //konwersja stopni na radiany
 89. {
 90.  
 91.   double przelicznik= PI/180;
 92.  
 93.   return kat*przelicznik;
 94.  
 95. }
 96. int Count_Delay() //obliczanie opóżnień dla mikrofonów względem mic1
 97. {
 98.  
 99.  
 100.  
 101.       for(int i=0, stopnie=-90; i<181 && stopnie<91 ;i++,stopnie++)
 102.       {
 103.  
 104.           opoznienia_mikrofon2[i]=(0.02*sin(DegToRad(stopnie)))/PREDKOSC_DZWIEKU_m_s;
 105.           opoznienia_mikrofon3[i]=(0.04*sin(DegToRad(stopnie)))/PREDKOSC_DZWIEKU_m_s;
 106.           opoznienia_mikrofon4[i]=(0.06*sin(DegToRad(stopnie)))/PREDKOSC_DZWIEKU_m_s;
 107.  
 108.       }
 109.       for(int i=0;i<181;i++)
 110.       {
 111.          //printf("%d\n",i );
 112.          //printf("%lf\n",opoznienia_mikrofon2[i] );
 113.       }
 114.   return 0;
 115. }
 116.  
 117. double Determinate_Singal( double Sig[ILOSC_PROBEK], double t, double tdelay,
 118.                            double OkresProbkowania_s)
 119. {
 120.        if (t<tdelay) return 0;
 121.  
 122.        int Idx= floor((t-tdelay)/OkresProbkowania_s);
 123.        double S=Sig[Idx];
 124.        if (Idx>=ILOSC_PROBEK) return 0;
 125.  
 126.  
 127.        return (((Sig[Idx+1]-Sig[Idx])/OkresProbkowania_s)
 128.                  *((t-tdelay)-Idx*OkresProbkowania_s))+Sig[Idx];
 129.  
 130. }
 131.  
 132. double Beamforming(int argument)
 133. {
 134.  
 135.   double czas;
 136.   double bufor[180]; //bufor przechowujący rozwiazania dla kazdej iteracji
 137.   double sygnal1, sygnal2, sygnal3, sygnal4, suma_sygnalow;
 138.   double maksimum_korelacji=0;
 139.   int kat_sygnalu=0;
 140. printf("%d",argument);
 141.   for(int i=0;i<181;i++)
 142.   {
 143.  
 144.   if (argument==116)  maksimum_korelacji = -2147483648; //Zerowanie zmiennej do rysowania wykresu maksimum
 145.   double opoznienie_mikrofon1_s=0;
 146.   double opoznienie_mikrofon2_s=opoznienia_mikrofon2[i];
 147.   double opoznienie_mikrofon3_s=opoznienia_mikrofon3[i];
 148.   double opoznienie_mikrofon4_s=opoznienia_mikrofon4[i];
 149.  
 150.  
 151.       for(int indeks=0;indeks<ILOSC_PROBEK;indeks++)
 152.       {
 153.           czas=indeks*OKRES_PROBKOWANIA_s;
 154.           sygnal1=Determinate_Singal(mikrofon1,czas,opoznienie_mikrofon1_s,OKRES_PROBKOWANIA_s);
 155.           sygnal2=Determinate_Singal(mikrofon2,czas,opoznienie_mikrofon2_s,OKRES_PROBKOWANIA_s);
 156.           sygnal3=Determinate_Singal(mikrofon3,czas,opoznienie_mikrofon3_s,OKRES_PROBKOWANIA_s);
 157.           sygnal4=Determinate_Singal(mikrofon4,czas,opoznienie_mikrofon4_s,OKRES_PROBKOWANIA_s);
 158.           suma_sygnalow= sygnal1+sygnal2+sygnal3+sygnal4;
 159.  
 160.           if (maksimum_korelacji<suma_sygnalow)
 161.           {
 162.               maksimum_korelacji=suma_sygnalow;
 163.               kat_sygnalu=i;
 164.           }
 165.  
 166.       }
 167.     bufor[i]=maksimum_korelacji;
 168. //printf("%f\n",max );
 169. //printf("%d\n",i );
 170.   }
 171.  printf("%f\n",maksimum_korelacji);
 172.  printf("%d\n",kat_sygnalu);
 173.  print_max(bufor);
 174.    return kat_sygnalu;//print(mic1);
 175.  
 176. }
 177.  
 178.  
 179.  
 180. int main(int argc,char* argv[])
 181. {
 182.   Symuluj(mikrofon1,00,0);
 183.   Symuluj(mikrofon2,20,40);
 184.   Symuluj(mikrofon3,40,80);
 185.   Symuluj(mikrofon4,60,120);
 186.   Count_Delay();
 187.  
 188.     if(argc>1)
 189.        Beamforming(atoi(argv[1]));
 190.     else
 191.        Beamforming(0);
 192.   print(mikrofon3,"syg1");
 193.   print(mikrofon3,"syg2");
 194.   print(mikrofon3,"syg3");
 195.   print(mikrofon3,"syg4");
 196.  
 197.    return 0;
 198. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top