SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 5th, 2019 75 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1. sudo apt update
 2.  
 3. 2. sudo apt install apache2
 4.  
 5. 3. sudo systemctl status apache2
 6.  
 7. Output
 8. ```
 9. ● apache2.service - The Apache HTTP Server
 10.    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
 11.    Active: active (running) since Wed 2018-09-05 19:21:48 UTC; 13min ago
 12.  Main PID: 12849 (apache2)
 13.    CGroup: /system.slice/apache2.service
 14.            ├─12849 /usr/sbin/apache2 -k start
 15.            ├─12850 /usr/sbin/apache2 -k start
 16.            └─12852 /usr/sbin/apache2 -k start
 17.  
 18. Sep 05 19:21:48 apache systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
 19. Sep 05 19:21:48 apache systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
 20. ```
 21.  
 22. 4. `sudo apt install curl`
 23.  
 24. jeśli wyskoczy ci to:
 25.  
 26. ```
 27. Media change: please insert the disc labeled
 28.  'Debian GNU/Linux 10.1.0 _Buster_ - Official amd64 DVD Binary-1 20190908-01:09'
 29. in the drive '/media/cdrom/' and press [Enter]
 30. ```
 31. wisz komende: `sudo sed -i '/cdrom/d' /etc/apt/sources.list` i jeszcze raz spróbuj
 32.  
 33. 5. hostname -I
 34. To da ci adres IP
 35.  
 36.  
 37. 6. `http://your_server_ip` <-tutaj wpisujesz swoj adres IP z poprzedniej komendy zamiast `your_server_ip`
 38.  
 39. 7. `cd /var/www/html`
 40.  
 41. 8. `rm -rf index.html `
 42.  
 43. 9. `touch index.html` - to załatwia punkt modyfikacji pliku XD (wpisz tam w tympliku jakikolwiek
 44. napis xd bedziesz mial go na stronie)
 45.  
 46. 10. `mkdir data` <- utworz katalog dla ktorego chcesz miec haslo XD
 47.  
 48. 11. `cd data`
 49.  
 50. 12. `touch index.html` twoj plik ktory sie wyswietli w tym katalogu jak wejdziesz na stronie `http://your_server_ip/data`
 51.  
 52. 13. `sudo touch .htaccess`
 53. Wpisujesz do niego
 54.  
 55. ```
 56. AuthName "Username and password required"
 57. AuthUserFile /var/www/html/data/.htpasswd
 58. Require valid-user
 59. AuthType Basic
 60. ```
 61.  
 62. 14. Zapisujesz i tworzysz w tym samym folderze plik `sudo touch .htpasswd` i wpisujesz do niego
 63. ```
 64. user:$apr1$5v7DheeI$4lfUhejTm.lsqq9qD0Hyi/
 65. ```
 66. To sprawi ze bedziesz mogl sie zalogowac do tego katalogu za pomoca loginu `user` i hasla `admin`
 67.  
 68. 15. Teraz restartujesz apache `sudo service apache2 restart`
 69.  
 70. 16. Sprawdzasz czy działa wchodzac na tą strone i do katalogu `data` czyli kolejno:
 71.     - `http://your_server_ip`
 72.   - `http://your_server_ip/data`
 73.  
 74.   17. Zaliczasz to zadanie! Brawo!
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top