Guest User

C218_127_79

a guest
Dec 12th, 2016
139
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Fri Dec 9 17:19:24 2016
 2. Fri Dec 9 17:19:24 2016
 3. Fri Dec 9 17:19:24 2016 Msieve v. 1.53 (SVN 988M)
 4. Fri Dec 9 17:19:24 2016 random seeds: 99ca9e4d c0f53a97
 5. Fri Dec 9 17:19:24 2016 factoring 20592652802996627253162581603639005694821864221881804052645916192874686936667187243238253692253916015908015515054649252536418879042896050914185383797097975773620853693364502034038765209799972330163706975840487812831997 (218 digits)
 6. Fri Dec 9 17:19:25 2016 searching for 15-digit factors
 7. Fri Dec 9 17:19:26 2016 commencing number field sieve (218-digit input)
 8. Fri Dec 9 17:19:26 2016 R0: 7082211906170644040153959599814721217679
 9. Fri Dec 9 17:19:26 2016 R1: -2235879388560037062539773567
 10. Fri Dec 9 17:19:26 2016 A0: 127
 11. Fri Dec 9 17:19:26 2016 A1: 0
 12. Fri Dec 9 17:19:26 2016 A2: 0
 13. Fri Dec 9 17:19:26 2016 A3: 0
 14. Fri Dec 9 17:19:26 2016 A4: 0
 15. Fri Dec 9 17:19:26 2016 A5: 0
 16. Fri Dec 9 17:19:26 2016 A6: 79
 17. Fri Dec 9 17:19:26 2016 skew 1.08, size 2.827e-12, alpha 1.572, combined = 2.622e-13 rroots = 0
 18. Fri Dec 9 17:19:26 2016
 19. Fri Dec 9 17:19:26 2016 commencing relation filtering
 20. Fri Dec 9 17:19:26 2016 setting target matrix density to 130.0
 21. Fri Dec 9 17:19:26 2016 estimated available RAM is 16384.0 MB
 22. Fri Dec 9 17:19:26 2016 commencing duplicate removal, pass 1
 23. Fri Dec 9 17:23:42 2016 error -9 reading relation 35791073
 24. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984037
 25. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984038
 26. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984039
 27. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984040
 28. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984041
 29. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984042
 30. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984043
 31. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984044
 32. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984045
 33. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984046
 34. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984047
 35. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984048
 36. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984049
 37. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984050
 38. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984051
 39. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984052
 40. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984053
 41. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984054
 42. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984055
 43. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984056
 44. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984057
 45. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984058
 46. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984059
 47. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984060
 48. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984061
 49. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984062
 50. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984063
 51. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984064
 52. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984065
 53. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984066
 54. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984067
 55. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984068
 56. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984069
 57. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984070
 58. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984071
 59. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984072
 60. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984073
 61. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984074
 62. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984075
 63. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984076
 64. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984077
 65. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984078
 66. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984079
 67. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984080
 68. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984081
 69. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984082
 70. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984083
 71. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984084
 72. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984085
 73. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984086
 74. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984087
 75. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984088
 76. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984089
 77. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984090
 78. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984091
 79. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984092
 80. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984093
 81. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984094
 82. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984095
 83. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984096
 84. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984097
 85. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984098
 86. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984099
 87. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984100
 88. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984101
 89. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984102
 90. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984103
 91. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984104
 92. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984105
 93. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984106
 94. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984107
 95. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984108
 96. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984109
 97. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984110
 98. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984111
 99. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984112
 100. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984113
 101. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984114
 102. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984115
 103. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984116
 104. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984117
 105. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984118
 106. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984119
 107. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984120
 108. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984121
 109. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984122
 110. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984123
 111. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984124
 112. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984125
 113. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984126
 114. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984127
 115. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984128
 116. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984129
 117. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984130
 118. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984131
 119. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984132
 120. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984133
 121. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984134
 122. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984135
 123. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984136
 124. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984137
 125. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984138
 126. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984139
 127. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984140
 128. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984141
 129. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984142
 130. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984143
 131. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984144
 132. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984145
 133. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984146
 134. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984147
 135. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984148
 136. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984149
 137. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984150
 138. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984151
 139. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984152
 140. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984153
 141. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984154
 142. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984155
 143. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984156
 144. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984157
 145. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984158
 146. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984159
 147. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984160
 148. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984161
 149. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984162
 150. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984163
 151. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984164
 152. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984165
 153. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984166
 154. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984167
 155. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984168
 156. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984169
 157. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984170
 158. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984171
 159. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984172
 160. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984173
 161. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984174
 162. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984175
 163. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984176
 164. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984177
 165. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984178
 166. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984179
 167. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984180
 168. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984181
 169. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984182
 170. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984183
 171. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984184
 172. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984185
 173. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984186
 174. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984187
 175. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984188
 176. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984189
 177. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984190
 178. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984191
 179. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984192
 180. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984193
 181. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984194
 182. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984195
 183. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984196
 184. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984197
 185. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984198
 186. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984199
 187. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984200
 188. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984201
 189. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984202
 190. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984203
 191. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984204
 192. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984205
 193. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984206
 194. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984207
 195. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984208
 196. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984209
 197. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984210
 198. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984211
 199. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984212
 200. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984213
 201. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984214
 202. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984215
 203. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984216
 204. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984217
 205. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984218
 206. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984219
 207. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984220
 208. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984221
 209. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984222
 210. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984223
 211. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984224
 212. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984225
 213. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984226
 214. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984227
 215. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984228
 216. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984229
 217. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984230
 218. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984231
 219. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984232
 220. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984233
 221. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984234
 222. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984235
 223. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984236
 224. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984237
 225. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984238
 226. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984239
 227. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984240
 228. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984241
 229. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984242
 230. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984243
 231. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984244
 232. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984245
 233. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984246
 234. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984247
 235. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984248
 236. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984249
 237. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984250
 238. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984251
 239. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984252
 240. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984253
 241. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984254
 242. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984255
 243. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984256
 244. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984257
 245. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984258
 246. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984259
 247. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984260
 248. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984261
 249. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984262
 250. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984263
 251. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984264
 252. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984265
 253. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984266
 254. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984267
 255. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984268
 256. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984269
 257. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984270
 258. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984271
 259. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984272
 260. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984273
 261. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984274
 262. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984275
 263. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984276
 264. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984277
 265. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984278
 266. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984279
 267. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984280
 268. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984281
 269. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984282
 270. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984283
 271. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984284
 272. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984285
 273. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984286
 274. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984287
 275. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984288
 276. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984289
 277. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984290
 278. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984291
 279. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984292
 280. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984293
 281. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984294
 282. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984295
 283. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984296
 284. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984297
 285. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984298
 286. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984299
 287. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984300
 288. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984301
 289. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984302
 290. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984303
 291. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984304
 292. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984305
 293. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984306
 294. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984307
 295. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984308
 296. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984309
 297. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984310
 298. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984311
 299. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984312
 300. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984313
 301. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984314
 302. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984315
 303. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984316
 304. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984317
 305. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984318
 306. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984319
 307. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984320
 308. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984321
 309. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984322
 310. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984323
 311. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984324
 312. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984325
 313. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984326
 314. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984327
 315. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984328
 316. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984329
 317. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984330
 318. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984331
 319. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984332
 320. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984333
 321. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984334
 322. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984335
 323. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984336
 324. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984337
 325. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984338
 326. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984339
 327. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984340
 328. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984341
 329. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984342
 330. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984343
 331. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984344
 332. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984345
 333. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984346
 334. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984347
 335. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984348
 336. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984349
 337. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984350
 338. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984351
 339. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984352
 340. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984353
 341. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984354
 342. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984355
 343. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984356
 344. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984357
 345. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984358
 346. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984359
 347. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984360
 348. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984361
 349. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984362
 350. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984363
 351. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984364
 352. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984365
 353. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984366
 354. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984367
 355. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984368
 356. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984369
 357. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984370
 358. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984371
 359. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984372
 360. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984373
 361. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984374
 362. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984375
 363. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984376
 364. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984377
 365. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984378
 366. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984379
 367. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984380
 368. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984381
 369. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984382
 370. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984383
 371. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984384
 372. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984385
 373. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984386
 374. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984387
 375. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984388
 376. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984389
 377. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984390
 378. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984391
 379. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984392
 380. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984393
 381. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984394
 382. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984395
 383. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984396
 384. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984397
 385. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984398
 386. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984399
 387. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984400
 388. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984401
 389. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984402
 390. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984403
 391. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984404
 392. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984405
 393. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984406
 394. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984407
 395. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984408
 396. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984409
 397. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984410
 398. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984411
 399. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984412
 400. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984413
 401. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984414
 402. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984415
 403. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984416
 404. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984417
 405. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984418
 406. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984419
 407. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984420
 408. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984421
 409. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984422
 410. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984423
 411. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984424
 412. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984425
 413. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984426
 414. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984427
 415. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984428
 416. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984429
 417. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984430
 418. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984431
 419. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984432
 420. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984433
 421. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984434
 422. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984435
 423. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984436
 424. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984437
 425. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984438
 426. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984439
 427. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984440
 428. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984441
 429. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984442
 430. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984443
 431. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984444
 432. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984445
 433. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984446
 434. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984447
 435. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984448
 436. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984449
 437. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984450
 438. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984451
 439. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984452
 440. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984453
 441. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984454
 442. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984455
 443. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984456
 444. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984457
 445. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984458
 446. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984459
 447. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984460
 448. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984461
 449. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984462
 450. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984463
 451. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984464
 452. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984465
 453. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984466
 454. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984467
 455. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984468
 456. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984469
 457. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984470
 458. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984471
 459. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984472
 460. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984473
 461. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984474
 462. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984475
 463. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984476
 464. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984477
 465. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984478
 466. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984479
 467. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984480
 468. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984481
 469. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984482
 470. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984483
 471. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984484
 472. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984485
 473. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984486
 474. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984487
 475. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984488
 476. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984489
 477. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984490
 478. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984491
 479. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984492
 480. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984493
 481. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984494
 482. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984495
 483. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984496
 484. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984497
 485. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984498
 486. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984499
 487. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984500
 488. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984501
 489. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984502
 490. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984503
 491. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984504
 492. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984505
 493. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984506
 494. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984507
 495. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984508
 496. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984509
 497. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984510
 498. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984511
 499. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984512
 500. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984513
 501. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984514
 502. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984515
 503. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984516
 504. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984517
 505. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984518
 506. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984519
 507. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984520
 508. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984521
 509. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984522
 510. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984523
 511. Fri Dec 9 17:23:43 2016 error -1 reading relation 35984524
 512. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835782
 513. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835783
 514. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835784
 515. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835785
 516. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835786
 517. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835787
 518. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835788
 519. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835789
 520. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835790
 521. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835791
 522. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835792
 523. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835793
 524. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835794
 525. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835795
 526. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835796
 527. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835797
 528. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835798
 529. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835799
 530. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835800
 531. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835801
 532. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835802
 533. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835803
 534. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835804
 535. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835805
 536. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835806
 537. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835807
 538. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835808
 539. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835809
 540. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835810
 541. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835811
 542. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835812
 543. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835813
 544. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835814
 545. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835815
 546. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835816
 547. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835817
 548. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835818
 549. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835819
 550. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835820
 551. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835821
 552. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835822
 553. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835823
 554. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835824
 555. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835825
 556. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835826
 557. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835827
 558. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835828
 559. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835829
 560. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835830
 561. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835831
 562. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835832
 563. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835833
 564. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835834
 565. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835835
 566. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835836
 567. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835837
 568. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835838
 569. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835839
 570. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835840
 571. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835841
 572. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835842
 573. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835843
 574. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835844
 575. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835845
 576. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835846
 577. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835847
 578. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835848
 579. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835849
 580. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835850
 581. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835851
 582. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835852
 583. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835853
 584. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835854
 585. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835855
 586. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835856
 587. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835857
 588. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835858
 589. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835859
 590. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835860
 591. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835861
 592. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835862
 593. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835863
 594. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835864
 595. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835865
 596. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835866
 597. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835867
 598. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835868
 599. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835869
 600. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835870
 601. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835871
 602. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835872
 603. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835873
 604. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835874
 605. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835875
 606. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835876
 607. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835877
 608. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835878
 609. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835879
 610. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835880
 611. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835881
 612. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835882
 613. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835883
 614. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835884
 615. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835885
 616. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835886
 617. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835887
 618. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835888
 619. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835889
 620. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835890
 621. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835891
 622. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835892
 623. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835893
 624. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835894
 625. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835895
 626. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835896
 627. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835897
 628. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835898
 629. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835899
 630. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835900
 631. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835901
 632. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835902
 633. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835903
 634. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835904
 635. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835905
 636. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835906
 637. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835907
 638. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835908
 639. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835909
 640. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835910
 641. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835911
 642. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835912
 643. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835913
 644. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835914
 645. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835915
 646. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835916
 647. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835917
 648. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835918
 649. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835919
 650. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835920
 651. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835921
 652. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835922
 653. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835923
 654. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835924
 655. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835925
 656. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835926
 657. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835927
 658. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835928
 659. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835929
 660. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835930
 661. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835931
 662. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835932
 663. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835933
 664. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835934
 665. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835935
 666. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835936
 667. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835937
 668. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835938
 669. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835939
 670. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835940
 671. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835941
 672. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835942
 673. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835943
 674. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835944
 675. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835945
 676. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835946
 677. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835947
 678. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835948
 679. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835949
 680. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835950
 681. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835951
 682. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835952
 683. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835953
 684. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835954
 685. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835955
 686. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835956
 687. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835957
 688. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835958
 689. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835959
 690. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835960
 691. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835961
 692. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835962
 693. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835963
 694. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835964
 695. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835965
 696. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835966
 697. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835967
 698. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835968
 699. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835969
 700. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835970
 701. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835971
 702. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835972
 703. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835973
 704. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835974
 705. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835975
 706. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835976
 707. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835977
 708. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835978
 709. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835979
 710. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835980
 711. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835981
 712. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835982
 713. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835983
 714. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835984
 715. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835985
 716. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835986
 717. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835987
 718. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835988
 719. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835989
 720. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835990
 721. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835991
 722. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835992
 723. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835993
 724. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835994
 725. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835995
 726. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835996
 727. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835997
 728. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835998
 729. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42835999
 730. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836000
 731. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836001
 732. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836002
 733. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836003
 734. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836004
 735. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836005
 736. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836006
 737. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836007
 738. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836008
 739. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836009
 740. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836010
 741. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836011
 742. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836012
 743. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836013
 744. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836014
 745. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836015
 746. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836016
 747. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836017
 748. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836018
 749. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836019
 750. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836020
 751. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836021
 752. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836022
 753. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836023
 754. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836024
 755. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836025
 756. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836026
 757. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836027
 758. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836028
 759. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836029
 760. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836030
 761. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836031
 762. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836032
 763. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836033
 764. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836034
 765. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836035
 766. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836036
 767. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836037
 768. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836038
 769. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836039
 770. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836040
 771. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836041
 772. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836042
 773. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836043
 774. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836044
 775. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836045
 776. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836046
 777. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836047
 778. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836048
 779. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836049
 780. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836050
 781. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836051
 782. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836052
 783. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836053
 784. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836054
 785. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836055
 786. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836056
 787. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836057
 788. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836058
 789. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836059
 790. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836060
 791. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836061
 792. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836062
 793. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836063
 794. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836064
 795. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836065
 796. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836066
 797. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836067
 798. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836068
 799. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836069
 800. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836070
 801. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836071
 802. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836072
 803. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836073
 804. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836074
 805. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836075
 806. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836076
 807. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836077
 808. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836078
 809. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836079
 810. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836080
 811. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836081
 812. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836082
 813. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836083
 814. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836084
 815. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836085
 816. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836086
 817. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836087
 818. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836088
 819. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836089
 820. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836090
 821. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836091
 822. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836092
 823. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836093
 824. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836094
 825. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836095
 826. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836096
 827. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836097
 828. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836098
 829. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836099
 830. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836100
 831. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836101
 832. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836102
 833. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836103
 834. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836104
 835. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836105
 836. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836106
 837. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836107
 838. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836108
 839. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836109
 840. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836110
 841. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836111
 842. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836112
 843. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836113
 844. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836114
 845. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836115
 846. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836116
 847. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836117
 848. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836118
 849. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836119
 850. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836120
 851. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836121
 852. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836122
 853. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836123
 854. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836124
 855. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836125
 856. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836126
 857. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836127
 858. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836128
 859. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836129
 860. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836130
 861. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836131
 862. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836132
 863. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836133
 864. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836134
 865. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836135
 866. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836136
 867. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836137
 868. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836138
 869. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836139
 870. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836140
 871. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836141
 872. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836142
 873. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836143
 874. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836144
 875. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836145
 876. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836146
 877. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836147
 878. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836148
 879. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836149
 880. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836150
 881. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836151
 882. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836152
 883. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836153
 884. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836154
 885. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836155
 886. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836156
 887. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836157
 888. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836158
 889. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836159
 890. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836160
 891. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836161
 892. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836162
 893. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836163
 894. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836164
 895. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836165
 896. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836166
 897. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836167
 898. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836168
 899. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836169
 900. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836170
 901. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836171
 902. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836172
 903. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836173
 904. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836174
 905. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836175
 906. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836176
 907. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836177
 908. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836178
 909. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836179
 910. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836180
 911. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836181
 912. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836182
 913. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836183
 914. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836184
 915. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836185
 916. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836186
 917. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836187
 918. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836188
 919. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836189
 920. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836190
 921. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836191
 922. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836192
 923. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836193
 924. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836194
 925. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836195
 926. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836196
 927. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836197
 928. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836198
 929. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836199
 930. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836200
 931. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836201
 932. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836202
 933. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836203
 934. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836204
 935. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836205
 936. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836206
 937. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836207
 938. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836208
 939. Fri Dec 9 17:24:32 2016 error -1 reading relation 42836209
 940. Fri Dec 9 17:27:30 2016 error -5 reading relation 67749817
 941. Fri Dec 9 17:31:18 2016 error -5 reading relation 99641407
 942. Fri Dec 9 17:32:07 2016 error -1 reading relation 106517690
 943. Fri Dec 9 17:32:25 2016 error -9 reading relation 109096690
 944. Fri Dec 9 17:32:29 2016 error -15 reading relation 109617354
 945. Fri Dec 9 17:32:35 2016 error -9 reading relation 110375302
 946. Fri Dec 9 17:32:45 2016 error -15 reading relation 111770585
 947. Fri Dec 9 17:33:00 2016 error -9 reading relation 113937872
 948. Fri Dec 9 17:34:27 2016 error -9 reading relation 125981068
 949. Fri Dec 9 17:34:55 2016 error -5 reading relation 129959431
 950. Fri Dec 9 17:35:15 2016 error -15 reading relation 132744069
 951. Fri Dec 9 17:36:00 2016 error -9 reading relation 138959611
 952. Fri Dec 9 17:36:00 2016 error -9 reading relation 139016904
 953. Fri Dec 9 17:36:53 2016 error -5 reading relation 146372792
 954. Fri Dec 9 17:36:54 2016 error -15 reading relation 146469799
 955. Fri Dec 9 17:37:32 2016 error -9 reading relation 151737147
 956. Fri Dec 9 17:39:08 2016 error -9 reading relation 165171448
 957. Fri Dec 9 17:39:12 2016 error -15 reading relation 165750169
 958. Fri Dec 9 17:39:20 2016 error -9 reading relation 166858265
 959. Fri Dec 9 17:39:27 2016 error -9 reading relation 167882092
 960. Fri Dec 9 17:39:48 2016 error -9 reading relation 170833630
 961. Fri Dec 9 17:40:19 2016 error -9 reading relation 175183725
 962. Fri Dec 9 17:40:22 2016 error -15 reading relation 175536200
 963. Fri Dec 9 17:40:26 2016 error -1 reading relation 176143280
 964. Fri Dec 9 17:40:26 2016 error -15 reading relation 176162255
 965. Fri Dec 9 17:40:27 2016 error -15 reading relation 176291164
 966. Fri Dec 9 17:40:29 2016 error -9 reading relation 176474996
 967. Fri Dec 9 17:40:29 2016 error -1 reading relation 176514059
 968. Fri Dec 9 17:40:29 2016 error -9 reading relation 176548135
 969. Fri Dec 9 17:40:30 2016 error -15 reading relation 176624906
 970. Fri Dec 9 17:40:30 2016 error -9 reading relation 176643133
 971. Fri Dec 9 17:40:30 2016 error -15 reading relation 176694718
 972. Fri Dec 9 17:40:30 2016 error -9 reading relation 176733570
 973. Fri Dec 9 17:40:31 2016 error -15 reading relation 176751850
 974. Fri Dec 9 17:40:31 2016 error -9 reading relation 176850092
 975. Fri Dec 9 17:40:31 2016 error -9 reading relation 176865588
 976. Fri Dec 9 17:40:32 2016 error -15 reading relation 176884425
 977. Fri Dec 9 17:40:33 2016 error -15 reading relation 177151234
 978. Fri Dec 9 17:40:33 2016 error -9 reading relation 177165046
 979. Fri Dec 9 17:40:34 2016 error -5 reading relation 177224644
 980. Fri Dec 9 17:40:35 2016 error -9 reading relation 177332129
 981. Fri Dec 9 17:40:35 2016 error -9 reading relation 177350777
 982. Fri Dec 9 17:40:36 2016 error -9 reading relation 177550934
 983. Fri Dec 9 17:40:39 2016 error -9 reading relation 177884510
 984. Fri Dec 9 17:40:41 2016 error -15 reading relation 178240186
 985. Fri Dec 9 17:40:42 2016 error -15 reading relation 178282600
 986. Fri Dec 9 17:40:45 2016 error -15 reading relation 178712393
 987. Fri Dec 9 17:40:46 2016 error -1 reading relation 178842576
 988. Fri Dec 9 17:40:46 2016 error -9 reading relation 178937784
 989. Fri Dec 9 17:40:48 2016 error -15 reading relation 179181108
 990. Fri Dec 9 17:40:48 2016 error -1 reading relation 179236544
 991. Fri Dec 9 17:40:49 2016 error -15 reading relation 179365708
 992. Fri Dec 9 17:40:51 2016 error -5 reading relation 179592805
 993. Fri Dec 9 17:40:52 2016 error -15 reading relation 179737612
 994. Fri Dec 9 17:40:53 2016 error -9 reading relation 179830943
 995. Fri Dec 9 17:40:54 2016 error -5 reading relation 180044233
 996. Fri Dec 9 17:40:54 2016 error -9 reading relation 180063218
 997. Fri Dec 9 17:40:56 2016 error -5 reading relation 180328098
 998. Fri Dec 9 17:40:57 2016 error -9 reading relation 180360624
 999. Fri Dec 9 17:40:57 2016 error -9 reading relation 180415434
 1000. Fri Dec 9 17:40:58 2016 error -9 reading relation 180526873
 1001. Fri Dec 9 17:40:58 2016 error -9 reading relation 180564559
 1002. Fri Dec 9 17:40:59 2016 error -9 reading relation 180651740
 1003. Fri Dec 9 17:40:59 2016 error -5 reading relation 180687799
 1004. Fri Dec 9 17:41:00 2016 error -9 reading relation 180882830
 1005. Fri Dec 9 17:41:06 2016 error -5 reading relation 181677771
 1006. Fri Dec 9 17:44:40 2016 error -15 reading relation 211298105
 1007. Fri Dec 9 17:44:40 2016 error -5 reading relation 211361950
 1008. Fri Dec 9 17:44:43 2016 error -1 reading relation 211733361
 1009. Fri Dec 9 17:44:55 2016 error -9 reading relation 213397203
 1010. Fri Dec 9 17:46:29 2016 error -1 reading relation 226477033
 1011. Fri Dec 9 17:47:04 2016 error -9 reading relation 231418426
 1012. Fri Dec 9 17:47:12 2016 error -5 reading relation 232446663
 1013. Fri Dec 9 17:47:37 2016 error -15 reading relation 235926677
 1014. Fri Dec 9 17:47:37 2016 error -9 reading relation 235935350
 1015. Fri Dec 9 17:47:47 2016 error -15 reading relation 237324967
 1016. Fri Dec 9 17:48:23 2016 error -1 reading relation 242382749
 1017. Fri Dec 9 17:48:23 2016 error -5 reading relation 242397036
 1018. Fri Dec 9 17:48:24 2016 error -9 reading relation 242460218
 1019. Fri Dec 9 17:48:24 2016 error -9 reading relation 242494548
 1020. Fri Dec 9 17:48:25 2016 error -9 reading relation 242644871
 1021. Fri Dec 9 17:48:25 2016 error -9 reading relation 242675340
 1022. Fri Dec 9 17:48:26 2016 error -9 reading relation 242694279
 1023. Fri Dec 9 17:48:30 2016 error -9 reading relation 243322657
 1024. Fri Dec 9 17:48:31 2016 error -9 reading relation 243452265
 1025. Fri Dec 9 17:48:34 2016 error -15 reading relation 243812823
 1026. Fri Dec 9 17:48:54 2016 error -15 reading relation 246656115
 1027. Fri Dec 9 17:48:54 2016 error -15 reading relation 246661298
 1028. Fri Dec 9 17:49:09 2016 error -9 reading relation 248771561
 1029. Fri Dec 9 17:49:16 2016 error -5 reading relation 249772324
 1030. Fri Dec 9 17:49:22 2016 skipped 84 relations with b > 2^32
 1031. Fri Dec 9 17:49:22 2016 skipped 77 relations with composite factors
 1032. Fri Dec 9 17:49:22 2016 found 54916325 hash collisions in 250565901 relations
 1033. Fri Dec 9 17:49:35 2016 added 1219253 free relations
 1034. Fri Dec 9 17:49:35 2016 commencing duplicate removal, pass 2
 1035. Fri Dec 9 17:53:15 2016 found 56611726 duplicates and 195173428 unique relations
 1036. Fri Dec 9 17:53:15 2016 memory use: 1449.5 MB
 1037. Fri Dec 9 17:53:15 2016 reading ideals above 209649664
 1038. Fri Dec 9 17:53:15 2016 commencing singleton removal, initial pass
 1039. Fri Dec 9 18:11:05 2016 memory use: 3012.0 MB
 1040. Fri Dec 9 18:11:05 2016 reading all ideals from disk
 1041. Fri Dec 9 18:11:13 2016 memory use: 3098.2 MB
 1042. Fri Dec 9 18:11:19 2016 commencing in-memory singleton removal
 1043. Fri Dec 9 18:11:25 2016 begin with 195173428 relations and 153388873 unique ideals
 1044. Fri Dec 9 18:12:30 2016 reduce to 128392462 relations and 79936374 ideals in 13 passes
 1045. Fri Dec 9 18:12:30 2016 max relations containing the same ideal: 30
 1046. Fri Dec 9 18:12:39 2016 reading ideals above 720000
 1047. Fri Dec 9 18:12:39 2016 commencing singleton removal, initial pass
 1048. Fri Dec 9 18:28:23 2016 memory use: 2756.0 MB
 1049. Fri Dec 9 18:28:24 2016 reading all ideals from disk
 1050. Fri Dec 9 18:28:37 2016 memory use: 5063.0 MB
 1051. Fri Dec 9 18:28:48 2016 keeping 102440197 ideals with weight <= 200, target excess is 661249
 1052. Fri Dec 9 18:28:58 2016 commencing in-memory singleton removal
 1053. Fri Dec 9 18:29:08 2016 begin with 128392463 relations and 102440197 unique ideals
 1054. Fri Dec 9 18:30:25 2016 reduce to 128355099 relations and 102402817 ideals in 9 passes
 1055. Fri Dec 9 18:30:25 2016 max relations containing the same ideal: 200
 1056. Fri Dec 9 18:31:10 2016 removing 10684793 relations and 8684793 ideals in 2000000 cliques
 1057. Fri Dec 9 18:31:14 2016 commencing in-memory singleton removal
 1058. Fri Dec 9 18:31:23 2016 begin with 117670306 relations and 102402817 unique ideals
 1059. Fri Dec 9 18:32:26 2016 reduce to 117032372 relations and 93067765 ideals in 8 passes
 1060. Fri Dec 9 18:32:26 2016 max relations containing the same ideal: 196
 1061. Fri Dec 9 18:33:07 2016 removing 8122464 relations and 6122464 ideals in 2000000 cliques
 1062. Fri Dec 9 18:33:10 2016 commencing in-memory singleton removal
 1063. Fri Dec 9 18:33:19 2016 begin with 108909908 relations and 93067765 unique ideals
 1064. Fri Dec 9 18:34:09 2016 reduce to 108484715 relations and 86512770 ideals in 7 passes
 1065. Fri Dec 9 18:34:09 2016 max relations containing the same ideal: 190
 1066. Fri Dec 9 18:34:47 2016 removing 7350167 relations and 5350167 ideals in 2000000 cliques
 1067. Fri Dec 9 18:34:50 2016 commencing in-memory singleton removal
 1068. Fri Dec 9 18:34:58 2016 begin with 101134548 relations and 86512770 unique ideals
 1069. Fri Dec 9 18:35:44 2016 reduce to 100763557 relations and 80785111 ideals in 7 passes
 1070. Fri Dec 9 18:35:44 2016 max relations containing the same ideal: 181
 1071. Fri Dec 9 18:36:19 2016 removing 6950072 relations and 4950072 ideals in 2000000 cliques
 1072. Fri Dec 9 18:36:22 2016 commencing in-memory singleton removal
 1073. Fri Dec 9 18:36:29 2016 begin with 93813485 relations and 80785111 unique ideals
 1074. Fri Dec 9 18:37:11 2016 reduce to 93468006 relations and 75483325 ideals in 7 passes
 1075. Fri Dec 9 18:37:11 2016 max relations containing the same ideal: 172
 1076. Fri Dec 9 18:37:44 2016 removing 6694692 relations and 4694692 ideals in 2000000 cliques
 1077. Fri Dec 9 18:37:47 2016 commencing in-memory singleton removal
 1078. Fri Dec 9 18:37:53 2016 begin with 86773314 relations and 75483325 unique ideals
 1079. Fri Dec 9 18:38:31 2016 reduce to 86438596 relations and 70447513 ideals in 7 passes
 1080. Fri Dec 9 18:38:31 2016 max relations containing the same ideal: 167
 1081. Fri Dec 9 18:39:02 2016 removing 6514586 relations and 4514586 ideals in 2000000 cliques
 1082. Fri Dec 9 18:39:05 2016 commencing in-memory singleton removal
 1083. Fri Dec 9 18:39:10 2016 begin with 79924010 relations and 70447513 unique ideals
 1084. Fri Dec 9 18:39:41 2016 reduce to 79593813 relations and 65596063 ideals in 6 passes
 1085. Fri Dec 9 18:39:41 2016 max relations containing the same ideal: 155
 1086. Fri Dec 9 18:40:09 2016 removing 6379707 relations and 4379707 ideals in 2000000 cliques
 1087. Fri Dec 9 18:40:11 2016 commencing in-memory singleton removal
 1088. Fri Dec 9 18:40:17 2016 begin with 73214106 relations and 65596063 unique ideals
 1089. Fri Dec 9 18:40:53 2016 reduce to 72882006 relations and 60877153 ideals in 8 passes
 1090. Fri Dec 9 18:40:53 2016 max relations containing the same ideal: 149
 1091. Fri Dec 9 18:41:18 2016 removing 6271506 relations and 4271506 ideals in 2000000 cliques
 1092. Fri Dec 9 18:41:20 2016 commencing in-memory singleton removal
 1093. Fri Dec 9 18:41:25 2016 begin with 66610500 relations and 60877153 unique ideals
 1094. Fri Dec 9 18:41:53 2016 reduce to 66268879 relations and 56256134 ideals in 7 passes
 1095. Fri Dec 9 18:41:53 2016 max relations containing the same ideal: 140
 1096. Fri Dec 9 18:42:16 2016 removing 6192408 relations and 4192408 ideals in 2000000 cliques
 1097. Fri Dec 9 18:42:19 2016 commencing in-memory singleton removal
 1098. Fri Dec 9 18:42:23 2016 begin with 60076471 relations and 56256134 unique ideals
 1099. Fri Dec 9 18:42:48 2016 reduce to 59718200 relations and 51696182 ideals in 7 passes
 1100. Fri Dec 9 18:42:48 2016 max relations containing the same ideal: 132
 1101. Fri Dec 9 18:43:09 2016 removing 6126452 relations and 4126452 ideals in 2000000 cliques
 1102. Fri Dec 9 18:43:11 2016 commencing in-memory singleton removal
 1103. Fri Dec 9 18:43:15 2016 begin with 53591748 relations and 51696182 unique ideals
 1104. Fri Dec 9 18:43:36 2016 reduce to 53204020 relations and 47171039 ideals in 7 passes
 1105. Fri Dec 9 18:43:36 2016 max relations containing the same ideal: 123
 1106. Fri Dec 9 18:43:55 2016 removing 6083927 relations and 4083927 ideals in 2000000 cliques
 1107. Fri Dec 9 18:43:57 2016 commencing in-memory singleton removal
 1108. Fri Dec 9 18:44:00 2016 begin with 47120093 relations and 47171039 unique ideals
 1109. Fri Dec 9 18:44:18 2016 reduce to 46689708 relations and 42643096 ideals in 7 passes
 1110. Fri Dec 9 18:44:18 2016 max relations containing the same ideal: 109
 1111. Fri Dec 9 18:44:34 2016 removing 6075112 relations and 4075112 ideals in 2000000 cliques
 1112. Fri Dec 9 18:44:36 2016 commencing in-memory singleton removal
 1113. Fri Dec 9 18:44:39 2016 begin with 40614596 relations and 42643096 unique ideals
 1114. Fri Dec 9 18:44:54 2016 reduce to 40106369 relations and 38041499 ideals in 7 passes
 1115. Fri Dec 9 18:44:54 2016 max relations containing the same ideal: 98
 1116. Fri Dec 9 18:45:07 2016 removing 4281682 relations and 2983861 ideals in 1297821 cliques
 1117. Fri Dec 9 18:45:09 2016 commencing in-memory singleton removal
 1118. Fri Dec 9 18:45:11 2016 begin with 35824687 relations and 38041499 unique ideals
 1119. Fri Dec 9 18:45:24 2016 reduce to 35504990 relations and 34728801 ideals in 7 passes
 1120. Fri Dec 9 18:45:24 2016 max relations containing the same ideal: 90
 1121. Fri Dec 9 18:45:36 2016 removing 61036 relations and 51896 ideals in 9140 cliques
 1122. Fri Dec 9 18:45:37 2016 commencing in-memory singleton removal
 1123. Fri Dec 9 18:45:39 2016 begin with 35443954 relations and 34728801 unique ideals
 1124. Fri Dec 9 18:45:46 2016 reduce to 35443870 relations and 34676821 ideals in 4 passes
 1125. Fri Dec 9 18:45:46 2016 max relations containing the same ideal: 89
 1126. Fri Dec 9 18:45:51 2016 relations with 0 large ideals: 24672
 1127. Fri Dec 9 18:45:51 2016 relations with 1 large ideals: 10505
 1128. Fri Dec 9 18:45:51 2016 relations with 2 large ideals: 131320
 1129. Fri Dec 9 18:45:51 2016 relations with 3 large ideals: 880667
 1130. Fri Dec 9 18:45:51 2016 relations with 4 large ideals: 3193168
 1131. Fri Dec 9 18:45:51 2016 relations with 5 large ideals: 6915846
 1132. Fri Dec 9 18:45:51 2016 relations with 6 large ideals: 9381797
 1133. Fri Dec 9 18:45:51 2016 relations with 7+ large ideals: 14905895
 1134. Fri Dec 9 18:45:51 2016 commencing 2-way merge
 1135. Fri Dec 9 18:46:09 2016 reduce to 24225720 relation sets and 23458671 unique ideals
 1136. Fri Dec 9 18:46:09 2016 commencing full merge
 1137. Fri Dec 9 19:02:09 2016 memory use: 1086.4 MB
 1138. Fri Dec 9 19:02:09 2016 found 58260 cycles, need 5154949
 1139. Fri Dec 9 19:02:09 2016 too few cycles, matrix probably cannot build
 1140. Fri Dec 9 22:18:56 2016
 1141. Fri Dec 9 22:18:56 2016
 1142. Fri Dec 9 22:18:56 2016 Msieve v. 1.53 (SVN 988M)
 1143. Fri Dec 9 22:18:56 2016 random seeds: 88bf5de6 ba1c52c2
 1144. Fri Dec 9 22:18:56 2016 factoring 20592652802996627253162581603639005694821864221881804052645916192874686936667187243238253692253916015908015515054649252536418879042896050914185383797097975773620853693364502034038765209799972330163706975840487812831997 (218 digits)
 1145. Fri Dec 9 22:18:57 2016 searching for 15-digit factors
 1146. Fri Dec 9 22:18:58 2016 commencing number field sieve (218-digit input)
 1147. Fri Dec 9 22:18:58 2016 R0: 7082211906170644040153959599814721217679
 1148. Fri Dec 9 22:18:58 2016 R1: -2235879388560037062539773567
 1149. Fri Dec 9 22:18:58 2016 A0: 127
 1150. Fri Dec 9 22:18:58 2016 A1: 0
 1151. Fri Dec 9 22:18:58 2016 A2: 0
 1152. Fri Dec 9 22:18:58 2016 A3: 0
 1153. Fri Dec 9 22:18:58 2016 A4: 0
 1154. Fri Dec 9 22:18:58 2016 A5: 0
 1155. Fri Dec 9 22:18:58 2016 A6: 79
 1156. Fri Dec 9 22:18:58 2016 skew 1.08, size 2.827e-12, alpha 1.572, combined = 2.622e-13 rroots = 0
 1157. Fri Dec 9 22:18:58 2016
 1158. Fri Dec 9 22:18:58 2016 commencing relation filtering
 1159. Fri Dec 9 22:18:58 2016 setting target matrix density to 120.0
 1160. Fri Dec 9 22:18:58 2016 estimated available RAM is 16384.0 MB
 1161. Fri Dec 9 22:18:58 2016 commencing duplicate removal, pass 1
 1162. Fri Dec 9 22:23:13 2016 error -9 reading relation 35791073
 1163. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984037
 1164. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984038
 1165. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984039
 1166. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984040
 1167. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984041
 1168. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984042
 1169. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984043
 1170. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984044
 1171. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984045
 1172. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984046
 1173. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984047
 1174. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984048
 1175. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984049
 1176. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984050
 1177. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984051
 1178. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984052
 1179. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984053
 1180. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984054
 1181. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984055
 1182. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984056
 1183. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984057
 1184. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984058
 1185. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984059
 1186. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984060
 1187. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984061
 1188. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984062
 1189. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984063
 1190. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984064
 1191. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984065
 1192. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984066
 1193. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984067
 1194. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984068
 1195. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984069
 1196. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984070
 1197. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984071
 1198. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984072
 1199. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984073
 1200. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984074
 1201. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984075
 1202. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984076
 1203. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984077
 1204. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984078
 1205. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984079
 1206. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984080
 1207. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984081
 1208. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984082
 1209. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984083
 1210. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984084
 1211. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984085
 1212. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984086
 1213. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984087
 1214. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984088
 1215. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984089
 1216. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984090
 1217. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984091
 1218. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984092
 1219. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984093
 1220. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984094
 1221. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984095
 1222. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984096
 1223. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984097
 1224. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984098
 1225. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984099
 1226. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984100
 1227. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984101
 1228. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984102
 1229. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984103
 1230. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984104
 1231. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984105
 1232. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984106
 1233. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984107
 1234. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984108
 1235. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984109
 1236. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984110
 1237. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984111
 1238. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984112
 1239. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984113
 1240. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984114
 1241. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984115
 1242. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984116
 1243. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984117
 1244. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984118
 1245. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984119
 1246. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984120
 1247. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984121
 1248. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984122
 1249. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984123
 1250. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984124
 1251. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984125
 1252. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984126
 1253. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984127
 1254. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984128
 1255. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984129
 1256. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984130
 1257. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984131
 1258. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984132
 1259. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984133
 1260. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984134
 1261. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984135
 1262. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984136
 1263. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984137
 1264. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984138
 1265. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984139
 1266. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984140
 1267. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984141
 1268. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984142
 1269. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984143
 1270. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984144
 1271. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984145
 1272. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984146
 1273. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984147
 1274. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984148
 1275. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984149
 1276. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984150
 1277. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984151
 1278. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984152
 1279. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984153
 1280. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984154
 1281. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984155
 1282. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984156
 1283. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984157
 1284. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984158
 1285. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984159
 1286. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984160
 1287. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984161
 1288. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984162
 1289. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984163
 1290. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984164
 1291. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984165
 1292. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984166
 1293. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984167
 1294. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984168
 1295. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984169
 1296. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984170
 1297. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984171
 1298. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984172
 1299. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984173
 1300. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984174
 1301. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984175
 1302. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984176
 1303. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984177
 1304. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984178
 1305. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984179
 1306. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984180
 1307. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984181
 1308. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984182
 1309. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984183
 1310. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984184
 1311. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984185
 1312. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984186
 1313. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984187
 1314. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984188
 1315. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984189
 1316. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984190
 1317. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984191
 1318. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984192
 1319. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984193
 1320. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984194
 1321. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984195
 1322. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984196
 1323. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984197
 1324. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984198
 1325. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984199
 1326. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984200
 1327. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984201
 1328. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984202
 1329. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984203
 1330. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984204
 1331. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984205
 1332. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984206
 1333. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984207
 1334. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984208
 1335. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984209
 1336. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984210
 1337. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984211
 1338. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984212
 1339. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984213
 1340. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984214
 1341. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984215
 1342. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984216
 1343. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984217
 1344. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984218
 1345. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984219
 1346. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984220
 1347. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984221
 1348. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984222
 1349. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984223
 1350. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984224
 1351. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984225
 1352. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984226
 1353. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984227
 1354. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984228
 1355. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984229
 1356. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984230
 1357. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984231
 1358. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984232
 1359. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984233
 1360. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984234
 1361. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984235
 1362. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984236
 1363. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984237
 1364. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984238
 1365. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984239
 1366. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984240
 1367. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984241
 1368. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984242
 1369. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984243
 1370. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984244
 1371. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984245
 1372. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984246
 1373. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984247
 1374. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984248
 1375. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984249
 1376. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984250
 1377. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984251
 1378. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984252
 1379. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984253
 1380. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984254
 1381. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984255
 1382. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984256
 1383. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984257
 1384. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984258
 1385. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984259
 1386. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984260
 1387. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984261
 1388. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984262
 1389. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984263
 1390. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984264
 1391. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984265
 1392. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984266
 1393. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984267
 1394. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984268
 1395. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984269
 1396. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984270
 1397. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984271
 1398. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984272
 1399. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984273
 1400. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984274
 1401. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984275
 1402. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984276
 1403. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984277
 1404. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984278
 1405. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984279
 1406. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984280
 1407. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984281
 1408. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984282
 1409. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984283
 1410. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984284
 1411. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984285
 1412. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984286
 1413. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984287
 1414. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984288
 1415. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984289
 1416. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984290
 1417. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984291
 1418. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984292
 1419. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984293
 1420. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984294
 1421. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984295
 1422. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984296
 1423. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984297
 1424. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984298
 1425. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984299
 1426. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984300
 1427. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984301
 1428. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984302
 1429. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984303
 1430. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984304
 1431. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984305
 1432. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984306
 1433. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984307
 1434. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984308
 1435. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984309
 1436. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984310
 1437. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984311
 1438. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984312
 1439. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984313
 1440. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984314
 1441. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984315
 1442. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984316
 1443. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984317
 1444. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984318
 1445. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984319
 1446. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984320
 1447. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984321
 1448. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984322
 1449. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984323
 1450. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984324
 1451. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984325
 1452. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984326
 1453. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984327
 1454. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984328
 1455. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984329
 1456. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984330
 1457. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984331
 1458. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984332
 1459. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984333
 1460. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984334
 1461. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984335
 1462. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984336
 1463. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984337
 1464. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984338
 1465. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984339
 1466. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984340
 1467. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984341
 1468. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984342
 1469. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984343
 1470. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984344
 1471. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984345
 1472. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984346
 1473. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984347
 1474. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984348
 1475. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984349
 1476. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984350
 1477. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984351
 1478. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984352
 1479. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984353
 1480. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984354
 1481. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984355
 1482. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984356
 1483. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984357
 1484. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984358
 1485. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984359
 1486. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984360
 1487. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984361
 1488. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984362
 1489. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984363
 1490. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984364
 1491. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984365
 1492. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984366
 1493. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984367
 1494. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984368
 1495. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984369
 1496. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984370
 1497. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984371
 1498. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984372
 1499. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984373
 1500. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984374
 1501. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984375
 1502. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984376
 1503. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984377
 1504. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984378
 1505. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984379
 1506. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984380
 1507. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984381
 1508. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984382
 1509. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984383
 1510. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984384
 1511. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984385
 1512. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984386
 1513. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984387
 1514. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984388
 1515. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984389
 1516. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984390
 1517. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984391
 1518. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984392
 1519. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984393
 1520. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984394
 1521. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984395
 1522. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984396
 1523. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984397
 1524. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984398
 1525. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984399
 1526. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984400
 1527. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984401
 1528. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984402
 1529. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984403
 1530. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984404
 1531. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984405
 1532. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984406
 1533. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984407
 1534. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984408
 1535. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984409
 1536. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984410
 1537. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984411
 1538. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984412
 1539. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984413
 1540. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984414
 1541. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984415
 1542. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984416
 1543. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984417
 1544. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984418
 1545. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984419
 1546. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984420
 1547. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984421
 1548. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984422
 1549. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984423
 1550. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984424
 1551. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984425
 1552. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984426
 1553. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984427
 1554. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984428
 1555. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984429
 1556. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984430
 1557. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984431
 1558. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984432
 1559. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984433
 1560. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984434
 1561. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984435
 1562. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984436
 1563. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984437
 1564. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984438
 1565. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984439
 1566. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984440
 1567. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984441
 1568. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984442
 1569. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984443
 1570. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984444
 1571. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984445
 1572. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984446
 1573. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984447
 1574. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984448
 1575. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984449
 1576. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984450
 1577. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984451
 1578. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984452
 1579. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984453
 1580. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984454
 1581. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984455
 1582. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984456
 1583. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984457
 1584. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984458
 1585. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984459
 1586. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984460
 1587. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984461
 1588. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984462
 1589. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984463
 1590. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984464
 1591. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984465
 1592. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984466
 1593. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984467
 1594. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984468
 1595. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984469
 1596. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984470
 1597. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984471
 1598. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984472
 1599. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984473
 1600. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984474
 1601. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984475
 1602. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984476
 1603. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984477
 1604. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984478
 1605. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984479
 1606. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984480
 1607. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984481
 1608. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984482
 1609. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984483
 1610. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984484
 1611. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984485
 1612. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984486
 1613. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984487
 1614. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984488
 1615. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984489
 1616. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984490
 1617. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984491
 1618. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984492
 1619. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984493
 1620. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984494
 1621. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984495
 1622. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984496
 1623. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984497
 1624. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984498
 1625. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984499
 1626. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984500
 1627. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984501
 1628. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984502
 1629. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984503
 1630. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984504
 1631. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984505
 1632. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984506
 1633. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984507
 1634. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984508
 1635. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984509
 1636. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984510
 1637. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984511
 1638. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984512
 1639. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984513
 1640. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984514
 1641. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984515
 1642. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984516
 1643. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984517
 1644. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984518
 1645. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984519
 1646. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984520
 1647. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984521
 1648. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984522
 1649. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984523
 1650. Fri Dec 9 22:23:14 2016 error -1 reading relation 35984524
 1651. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835782
 1652. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835783
 1653. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835784
 1654. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835785
 1655. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835786
 1656. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835787
 1657. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835788
 1658. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835789
 1659. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835790
 1660. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835791
 1661. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835792
 1662. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835793
 1663. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835794
 1664. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835795
 1665. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835796
 1666. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835797
 1667. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835798
 1668. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835799
 1669. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835800
 1670. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835801
 1671. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835802
 1672. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835803
 1673. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835804
 1674. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835805
 1675. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835806
 1676. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835807
 1677. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835808
 1678. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835809
 1679. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835810
 1680. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835811
 1681. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835812
 1682. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835813
 1683. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835814
 1684. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835815
 1685. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835816
 1686. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835817
 1687. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835818
 1688. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835819
 1689. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835820
 1690. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835821
 1691. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835822
 1692. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835823
 1693. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835824
 1694. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835825
 1695. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835826
 1696. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835827
 1697. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835828
 1698. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835829
 1699. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835830
 1700. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835831
 1701. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835832
 1702. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835833
 1703. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835834
 1704. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835835
 1705. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835836
 1706. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835837
 1707. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835838
 1708. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835839
 1709. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835840
 1710. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835841
 1711. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835842
 1712. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835843
 1713. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835844
 1714. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835845
 1715. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835846
 1716. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835847
 1717. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835848
 1718. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835849
 1719. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835850
 1720. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835851
 1721. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835852
 1722. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835853
 1723. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835854
 1724. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835855
 1725. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835856
 1726. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835857
 1727. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835858
 1728. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835859
 1729. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835860
 1730. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835861
 1731. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835862
 1732. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835863
 1733. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835864
 1734. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835865
 1735. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835866
 1736. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835867
 1737. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835868
 1738. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835869
 1739. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835870
 1740. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835871
 1741. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835872
 1742. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835873
 1743. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835874
 1744. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835875
 1745. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835876
 1746. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835877
 1747. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835878
 1748. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835879
 1749. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835880
 1750. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835881
 1751. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835882
 1752. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835883
 1753. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835884
 1754. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835885
 1755. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835886
 1756. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835887
 1757. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835888
 1758. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835889
 1759. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835890
 1760. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835891
 1761. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835892
 1762. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835893
 1763. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835894
 1764. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835895
 1765. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835896
 1766. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835897
 1767. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835898
 1768. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835899
 1769. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835900
 1770. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835901
 1771. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835902
 1772. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835903
 1773. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835904
 1774. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835905
 1775. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835906
 1776. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835907
 1777. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835908
 1778. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835909
 1779. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835910
 1780. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835911
 1781. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835912
 1782. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835913
 1783. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835914
 1784. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835915
 1785. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835916
 1786. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835917
 1787. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835918
 1788. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835919
 1789. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835920
 1790. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835921
 1791. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835922
 1792. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835923
 1793. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835924
 1794. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835925
 1795. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835926
 1796. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835927
 1797. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835928
 1798. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835929
 1799. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835930
 1800. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835931
 1801. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835932
 1802. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835933
 1803. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835934
 1804. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835935
 1805. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835936
 1806. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835937
 1807. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835938
 1808. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835939
 1809. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835940
 1810. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835941
 1811. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835942
 1812. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835943
 1813. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835944
 1814. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835945
 1815. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835946
 1816. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835947
 1817. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835948
 1818. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835949
 1819. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835950
 1820. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835951
 1821. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835952
 1822. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835953
 1823. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835954
 1824. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835955
 1825. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835956
 1826. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835957
 1827. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835958
 1828. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835959
 1829. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835960
 1830. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835961
 1831. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835962
 1832. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835963
 1833. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835964
 1834. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835965
 1835. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835966
 1836. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835967
 1837. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835968
 1838. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835969
 1839. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835970
 1840. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835971
 1841. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835972
 1842. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835973
 1843. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835974
 1844. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835975
 1845. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835976
 1846. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835977
 1847. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835978
 1848. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835979
 1849. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835980
 1850. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835981
 1851. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835982
 1852. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835983
 1853. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835984
 1854. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835985
 1855. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835986
 1856. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835987
 1857. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835988
 1858. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835989
 1859. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835990
 1860. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835991
 1861. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835992
 1862. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835993
 1863. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835994
 1864. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835995
 1865. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835996
 1866. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835997
 1867. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835998
 1868. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42835999
 1869. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836000
 1870. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836001
 1871. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836002
 1872. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836003
 1873. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836004
 1874. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836005
 1875. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836006
 1876. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836007
 1877. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836008
 1878. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836009
 1879. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836010
 1880. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836011
 1881. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836012
 1882. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836013
 1883. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836014
 1884. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836015
 1885. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836016
 1886. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836017
 1887. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836018
 1888. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836019
 1889. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836020
 1890. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836021
 1891. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836022
 1892. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836023
 1893. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836024
 1894. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836025
 1895. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836026
 1896. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836027
 1897. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836028
 1898. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836029
 1899. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836030
 1900. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836031
 1901. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836032
 1902. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836033
 1903. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836034
 1904. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836035
 1905. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836036
 1906. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836037
 1907. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836038
 1908. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836039
 1909. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836040
 1910. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836041
 1911. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836042
 1912. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836043
 1913. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836044
 1914. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836045
 1915. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836046
 1916. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836047
 1917. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836048
 1918. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836049
 1919. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836050
 1920. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836051
 1921. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836052
 1922. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836053
 1923. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836054
 1924. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836055
 1925. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836056
 1926. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836057
 1927. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836058
 1928. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836059
 1929. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836060
 1930. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836061
 1931. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836062
 1932. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836063
 1933. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836064
 1934. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836065
 1935. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836066
 1936. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836067
 1937. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836068
 1938. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836069
 1939. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836070
 1940. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836071
 1941. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836072
 1942. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836073
 1943. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836074
 1944. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836075
 1945. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836076
 1946. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836077
 1947. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836078
 1948. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836079
 1949. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836080
 1950. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836081
 1951. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836082
 1952. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836083
 1953. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836084
 1954. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836085
 1955. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836086
 1956. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836087
 1957. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836088
 1958. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836089
 1959. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836090
 1960. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836091
 1961. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836092
 1962. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836093
 1963. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836094
 1964. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836095
 1965. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836096
 1966. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836097
 1967. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836098
 1968. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836099
 1969. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836100
 1970. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836101
 1971. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836102
 1972. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836103
 1973. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836104
 1974. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836105
 1975. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836106
 1976. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836107
 1977. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836108
 1978. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836109
 1979. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836110
 1980. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836111
 1981. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836112
 1982. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836113
 1983. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836114
 1984. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836115
 1985. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836116
 1986. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836117
 1987. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836118
 1988. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836119
 1989. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836120
 1990. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836121
 1991. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836122
 1992. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836123
 1993. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836124
 1994. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836125
 1995. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836126
 1996. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836127
 1997. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836128
 1998. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836129
 1999. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836130
 2000. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836131
 2001. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836132
 2002. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836133
 2003. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836134
 2004. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836135
 2005. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836136
 2006. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836137
 2007. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836138
 2008. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836139
 2009. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836140
 2010. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836141
 2011. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836142
 2012. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836143
 2013. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836144
 2014. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836145
 2015. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836146
 2016. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836147
 2017. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836148
 2018. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836149
 2019. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836150
 2020. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836151
 2021. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836152
 2022. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836153
 2023. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836154
 2024. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836155
 2025. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836156
 2026. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836157
 2027. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836158
 2028. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836159
 2029. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836160
 2030. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836161
 2031. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836162
 2032. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836163
 2033. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836164
 2034. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836165
 2035. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836166
 2036. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836167
 2037. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836168
 2038. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836169
 2039. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836170
 2040. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836171
 2041. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836172
 2042. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836173
 2043. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836174
 2044. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836175
 2045. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836176
 2046. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836177
 2047. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836178
 2048. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836179
 2049. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836180
 2050. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836181
 2051. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836182
 2052. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836183
 2053. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836184
 2054. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836185
 2055. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836186
 2056. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836187
 2057. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836188
 2058. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836189
 2059. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836190
 2060. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836191
 2061. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836192
 2062. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836193
 2063. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836194
 2064. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836195
 2065. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836196
 2066. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836197
 2067. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836198
 2068. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836199
 2069. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836200
 2070. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836201
 2071. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836202
 2072. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836203
 2073. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836204
 2074. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836205
 2075. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836206
 2076. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836207
 2077. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836208
 2078. Fri Dec 9 22:24:03 2016 error -1 reading relation 42836209
 2079. Fri Dec 9 22:27:02 2016 error -5 reading relation 67749817
 2080. Fri Dec 9 22:30:49 2016 error -5 reading relation 99641407
 2081. Fri Dec 9 22:31:38 2016 error -1 reading relation 106517690
 2082. Fri Dec 9 22:31:57 2016 error -9 reading relation 109096690
 2083. Fri Dec 9 22:32:00 2016 error -15 reading relation 109617354
 2084. Fri Dec 9 22:32:06 2016 error -9 reading relation 110375302
 2085. Fri Dec 9 22:32:16 2016 error -15 reading relation 111770585
 2086. Fri Dec 9 22:32:32 2016 error -9 reading relation 113937872
 2087. Fri Dec 9 22:33:58 2016 error -9 reading relation 125981068
 2088. Fri Dec 9 22:34:26 2016 error -5 reading relation 129959431
 2089. Fri Dec 9 22:34:46 2016 error -15 reading relation 132744069
 2090. Fri Dec 9 22:35:31 2016 error -9 reading relation 138959611
 2091. Fri Dec 9 22:35:32 2016 error -9 reading relation 139016904
 2092. Fri Dec 9 22:36:24 2016 error -5 reading relation 146372792
 2093. Fri Dec 9 22:36:25 2016 error -15 reading relation 146469799
 2094. Fri Dec 9 22:37:03 2016 error -9 reading relation 151737147
 2095. Fri Dec 9 22:38:39 2016 error -9 reading relation 165171448
 2096. Fri Dec 9 22:38:43 2016 error -15 reading relation 165750169
 2097. Fri Dec 9 22:38:51 2016 error -9 reading relation 166858265
 2098. Fri Dec 9 22:38:58 2016 error -9 reading relation 167882092
 2099. Fri Dec 9 22:39:19 2016 error -9 reading relation 170833630
 2100. Fri Dec 9 22:39:50 2016 error -9 reading relation 175183725
 2101. Fri Dec 9 22:39:53 2016 error -15 reading relation 175536200
 2102. Fri Dec 9 22:39:57 2016 error -1 reading relation 176143280
 2103. Fri Dec 9 22:39:58 2016 error -15 reading relation 176162255
 2104. Fri Dec 9 22:39:58 2016 error -15 reading relation 176291164
 2105. Fri Dec 9 22:40:00 2016 error -9 reading relation 176474996
 2106. Fri Dec 9 22:40:00 2016 error -1 reading relation 176514059
 2107. Fri Dec 9 22:40:00 2016 error -9 reading relation 176548135
 2108. Fri Dec 9 22:40:01 2016 error -15 reading relation 176624906
 2109. Fri Dec 9 22:40:01 2016 error -9 reading relation 176643133
 2110. Fri Dec 9 22:40:01 2016 error -15 reading relation 176694718
 2111. Fri Dec 9 22:40:02 2016 error -9 reading relation 176733570
 2112. Fri Dec 9 22:40:02 2016 error -15 reading relation 176751850
 2113. Fri Dec 9 22:40:03 2016 error -9 reading relation 176850092
 2114. Fri Dec 9 22:40:03 2016 error -9 reading relation 176865588
 2115. Fri Dec 9 22:40:03 2016 error -15 reading relation 176884425
 2116. Fri Dec 9 22:40:05 2016 error -15 reading relation 177151234
 2117. Fri Dec 9 22:40:05 2016 error -9 reading relation 177165046
 2118. Fri Dec 9 22:40:05 2016 error -5 reading relation 177224644
 2119. Fri Dec 9 22:40:06 2016 error -9 reading relation 177332129
 2120. Fri Dec 9 22:40:06 2016 error -9 reading relation 177350777
 2121. Fri Dec 9 22:40:08 2016 error -9 reading relation 177550934
 2122. Fri Dec 9 22:40:10 2016 error -9 reading relation 177884510
 2123. Fri Dec 9 22:40:12 2016 error -15 reading relation 178240186
 2124. Fri Dec 9 22:40:13 2016 error -15 reading relation 178282600
 2125. Fri Dec 9 22:40:16 2016 error -15 reading relation 178712393
 2126. Fri Dec 9 22:40:17 2016 error -1 reading relation 178842576
 2127. Fri Dec 9 22:40:18 2016 error -9 reading relation 178937784
 2128. Fri Dec 9 22:40:19 2016 error -15 reading relation 179181108
 2129. Fri Dec 9 22:40:20 2016 error -1 reading relation 179236544
 2130. Fri Dec 9 22:40:21 2016 error -15 reading relation 179365708
 2131. Fri Dec 9 22:40:22 2016 error -5 reading relation 179592805
 2132. Fri Dec 9 22:40:23 2016 error -15 reading relation 179737612
 2133. Fri Dec 9 22:40:24 2016 error -9 reading relation 179830943
 2134. Fri Dec 9 22:40:26 2016 error -5 reading relation 180044233
 2135. Fri Dec 9 22:40:26 2016 error -9 reading relation 180063218
 2136. Fri Dec 9 22:40:28 2016 error -5 reading relation 180328098
 2137. Fri Dec 9 22:40:28 2016 error -9 reading relation 180360624
 2138. Fri Dec 9 22:40:28 2016 error -9 reading relation 180415434
 2139. Fri Dec 9 22:40:29 2016 error -9 reading relation 180526873
 2140. Fri Dec 9 22:40:29 2016 error -9 reading relation 180564559
 2141. Fri Dec 9 22:40:30 2016 error -9 reading relation 180651740
 2142. Fri Dec 9 22:40:30 2016 error -5 reading relation 180687799
 2143. Fri Dec 9 22:40:32 2016 error -9 reading relation 180882830
 2144. Fri Dec 9 22:40:37 2016 error -5 reading relation 181677771
 2145. Fri Dec 9 22:44:11 2016 error -15 reading relation 211298105
 2146. Fri Dec 9 22:44:11 2016 error -5 reading relation 211361950
 2147. Fri Dec 9 22:44:14 2016 error -1 reading relation 211733361
 2148. Fri Dec 9 22:44:26 2016 error -9 reading relation 213397203
 2149. Fri Dec 9 22:46:00 2016 error -1 reading relation 226477033
 2150. Fri Dec 9 22:46:35 2016 error -9 reading relation 231418426
 2151. Fri Dec 9 22:46:43 2016 error -5 reading relation 232446663
 2152. Fri Dec 9 22:47:08 2016 error -15 reading relation 235926677
 2153. Fri Dec 9 22:47:08 2016 error -9 reading relation 235935350
 2154. Fri Dec 9 22:47:18 2016 error -15 reading relation 237324967
 2155. Fri Dec 9 22:47:55 2016 error -1 reading relation 242382749
 2156. Fri Dec 9 22:47:55 2016 error -5 reading relation 242397036
 2157. Fri Dec 9 22:47:55 2016 error -9 reading relation 242460218
 2158. Fri Dec 9 22:47:55 2016 error -9 reading relation 242494548
 2159. Fri Dec 9 22:47:56 2016 error -9 reading relation 242644871
 2160. Fri Dec 9 22:47:57 2016 error -9 reading relation 242675340
 2161. Fri Dec 9 22:47:57 2016 error -9 reading relation 242694279
 2162. Fri Dec 9 22:48:01 2016 error -9 reading relation 243322657
 2163. Fri Dec 9 22:48:02 2016 error -9 reading relation 243452265
 2164. Fri Dec 9 22:48:05 2016 error -15 reading relation 243812823
 2165. Fri Dec 9 22:48:25 2016 error -15 reading relation 246656115
 2166. Fri Dec 9 22:48:25 2016 error -15 reading relation 246661298
 2167. Fri Dec 9 22:48:40 2016 error -9 reading relation 248771561
 2168. Fri Dec 9 22:48:48 2016 error -5 reading relation 249772324
 2169. Fri Dec 9 22:49:08 2016 skipped 84 relations with b > 2^32
 2170. Fri Dec 9 22:49:08 2016 skipped 77 relations with composite factors
 2171. Fri Dec 9 22:49:08 2016 found 54996392 hash collisions in 251785154 relations
 2172. Fri Dec 9 22:49:17 2016 added 1 free relations
 2173. Fri Dec 9 22:49:17 2016 commencing duplicate removal, pass 2
 2174. Fri Dec 9 22:52:58 2016 found 56611726 duplicates and 195173429 unique relations
 2175. Fri Dec 9 22:52:58 2016 memory use: 1449.5 MB
 2176. Fri Dec 9 22:52:58 2016 reading ideals above 209649664
 2177. Fri Dec 9 22:52:58 2016 commencing singleton removal, initial pass
 2178. Fri Dec 9 23:10:48 2016 memory use: 3012.0 MB
 2179. Fri Dec 9 23:10:49 2016 reading all ideals from disk
 2180. Fri Dec 9 23:10:57 2016 memory use: 3098.2 MB
 2181. Fri Dec 9 23:11:03 2016 commencing in-memory singleton removal
 2182. Fri Dec 9 23:11:08 2016 begin with 195173429 relations and 153388873 unique ideals
 2183. Fri Dec 9 23:12:13 2016 reduce to 128392463 relations and 79936374 ideals in 13 passes
 2184. Fri Dec 9 23:12:13 2016 max relations containing the same ideal: 30
 2185. Fri Dec 9 23:12:23 2016 reading ideals above 720000
 2186. Fri Dec 9 23:12:23 2016 commencing singleton removal, initial pass
 2187. Fri Dec 9 23:28:13 2016 memory use: 2756.0 MB
 2188. Fri Dec 9 23:28:13 2016 reading all ideals from disk
 2189. Fri Dec 9 23:28:26 2016 memory use: 5063.0 MB
 2190. Fri Dec 9 23:28:38 2016 keeping 102440196 ideals with weight <= 200, target excess is 661249
 2191. Fri Dec 9 23:28:48 2016 commencing in-memory singleton removal
 2192. Fri Dec 9 23:28:58 2016 begin with 128392463 relations and 102440196 unique ideals
 2193. Fri Dec 9 23:30:15 2016 reduce to 128355100 relations and 102402817 ideals in 9 passes
 2194. Fri Dec 9 23:30:15 2016 max relations containing the same ideal: 200
 2195. Fri Dec 9 23:31:01 2016 removing 10684793 relations and 8684793 ideals in 2000000 cliques
 2196. Fri Dec 9 23:31:04 2016 commencing in-memory singleton removal
 2197. Fri Dec 9 23:31:13 2016 begin with 117670307 relations and 102402817 unique ideals
 2198. Fri Dec 9 23:32:16 2016 reduce to 117032373 relations and 93067765 ideals in 8 passes
 2199. Fri Dec 9 23:32:16 2016 max relations containing the same ideal: 196
 2200. Fri Dec 9 23:32:58 2016 removing 8122465 relations and 6122465 ideals in 2000000 cliques
 2201. Fri Dec 9 23:33:00 2016 commencing in-memory singleton removal
 2202. Fri Dec 9 23:33:09 2016 begin with 108909908 relations and 93067765 unique ideals
 2203. Fri Dec 9 23:33:59 2016 reduce to 108484714 relations and 86512768 ideals in 7 passes
 2204. Fri Dec 9 23:33:59 2016 max relations containing the same ideal: 190
 2205. Fri Dec 9 23:34:37 2016 removing 7350165 relations and 5350165 ideals in 2000000 cliques
 2206. Fri Dec 9 23:34:40 2016 commencing in-memory singleton removal
 2207. Fri Dec 9 23:34:47 2016 begin with 101134549 relations and 86512768 unique ideals
 2208. Fri Dec 9 23:35:33 2016 reduce to 100763558 relations and 80785111 ideals in 7 passes
 2209. Fri Dec 9 23:35:33 2016 max relations containing the same ideal: 181
 2210. Fri Dec 9 23:36:09 2016 removing 6950071 relations and 4950071 ideals in 2000000 cliques
 2211. Fri Dec 9 23:36:11 2016 commencing in-memory singleton removal
 2212. Fri Dec 9 23:36:18 2016 begin with 93813487 relations and 80785111 unique ideals
 2213. Fri Dec 9 23:37:00 2016 reduce to 93468008 relations and 75483326 ideals in 7 passes
 2214. Fri Dec 9 23:37:00 2016 max relations containing the same ideal: 172
 2215. Fri Dec 9 23:37:33 2016 removing 6694694 relations and 4694694 ideals in 2000000 cliques
 2216. Fri Dec 9 23:37:35 2016 commencing in-memory singleton removal
 2217. Fri Dec 9 23:37:42 2016 begin with 86773314 relations and 75483326 unique ideals
 2218. Fri Dec 9 23:38:20 2016 reduce to 86438597 relations and 70447513 ideals in 7 passes
 2219. Fri Dec 9 23:38:20 2016 max relations containing the same ideal: 167
 2220. Fri Dec 9 23:38:51 2016 removing 6514583 relations and 4514583 ideals in 2000000 cliques
 2221. Fri Dec 9 23:38:53 2016 commencing in-memory singleton removal
 2222. Fri Dec 9 23:38:59 2016 begin with 79924014 relations and 70447513 unique ideals
 2223. Fri Dec 9 23:39:29 2016 reduce to 79593820 relations and 65596069 ideals in 6 passes
 2224. Fri Dec 9 23:39:29 2016 max relations containing the same ideal: 155
 2225. Fri Dec 9 23:39:57 2016 removing 6379707 relations and 4379707 ideals in 2000000 cliques
 2226. Fri Dec 9 23:40:00 2016 commencing in-memory singleton removal
 2227. Fri Dec 9 23:40:05 2016 begin with 73214113 relations and 65596069 unique ideals
 2228. Fri Dec 9 23:40:41 2016 reduce to 72882015 relations and 60877161 ideals in 8 passes
 2229. Fri Dec 9 23:40:41 2016 max relations containing the same ideal: 149
 2230. Fri Dec 9 23:41:07 2016 removing 6271509 relations and 4271509 ideals in 2000000 cliques
 2231. Fri Dec 9 23:41:09 2016 commencing in-memory singleton removal
 2232. Fri Dec 9 23:41:14 2016 begin with 66610506 relations and 60877161 unique ideals
 2233. Fri Dec 9 23:41:42 2016 reduce to 66268885 relations and 56256140 ideals in 7 passes
 2234. Fri Dec 9 23:41:42 2016 max relations containing the same ideal: 140
 2235. Fri Dec 9 23:42:06 2016 removing 6192412 relations and 4192412 ideals in 2000000 cliques
 2236. Fri Dec 9 23:42:08 2016 commencing in-memory singleton removal
 2237. Fri Dec 9 23:42:12 2016 begin with 60076473 relations and 56256140 unique ideals
 2238. Fri Dec 9 23:42:37 2016 reduce to 59718206 relations and 51696188 ideals in 7 passes
 2239. Fri Dec 9 23:42:37 2016 max relations containing the same ideal: 132
 2240. Fri Dec 9 23:42:58 2016 removing 6126451 relations and 4126451 ideals in 2000000 cliques
 2241. Fri Dec 9 23:43:00 2016 commencing in-memory singleton removal
 2242. Fri Dec 9 23:43:03 2016 begin with 53591755 relations and 51696188 unique ideals
 2243. Fri Dec 9 23:43:25 2016 reduce to 53204031 relations and 47171048 ideals in 7 passes
 2244. Fri Dec 9 23:43:25 2016 max relations containing the same ideal: 123
 2245. Fri Dec 9 23:43:43 2016 removing 6083929 relations and 4083929 ideals in 2000000 cliques
 2246. Fri Dec 9 23:43:45 2016 commencing in-memory singleton removal
 2247. Fri Dec 9 23:43:48 2016 begin with 47120102 relations and 47171048 unique ideals
 2248. Fri Dec 9 23:44:06 2016 reduce to 46689711 relations and 42643097 ideals in 7 passes
 2249. Fri Dec 9 23:44:06 2016 max relations containing the same ideal: 109
 2250. Fri Dec 9 23:44:22 2016 removing 6075115 relations and 4075115 ideals in 2000000 cliques
 2251. Fri Dec 9 23:44:24 2016 commencing in-memory singleton removal
 2252. Fri Dec 9 23:44:27 2016 begin with 40614596 relations and 42643097 unique ideals
 2253. Fri Dec 9 23:44:42 2016 reduce to 40106390 relations and 38041518 ideals in 7 passes
 2254. Fri Dec 9 23:44:42 2016 max relations containing the same ideal: 98
 2255. Fri Dec 9 23:44:56 2016 removing 4281704 relations and 2983881 ideals in 1297823 cliques
 2256. Fri Dec 9 23:44:57 2016 commencing in-memory singleton removal
 2257. Fri Dec 9 23:44:59 2016 begin with 35824686 relations and 38041518 unique ideals
 2258. Fri Dec 9 23:45:12 2016 reduce to 35504986 relations and 34728799 ideals in 7 passes
 2259. Fri Dec 9 23:45:12 2016 max relations containing the same ideal: 90
 2260. Fri Dec 9 23:45:25 2016 removing 61022 relations and 51884 ideals in 9138 cliques
 2261. Fri Dec 9 23:45:25 2016 commencing in-memory singleton removal
 2262. Fri Dec 9 23:45:27 2016 begin with 35443964 relations and 34728799 unique ideals
 2263. Fri Dec 9 23:45:34 2016 reduce to 35443880 relations and 34676831 ideals in 4 passes
 2264. Fri Dec 9 23:45:34 2016 max relations containing the same ideal: 89
 2265. Fri Dec 9 23:45:40 2016 relations with 0 large ideals: 24672
 2266. Fri Dec 9 23:45:40 2016 relations with 1 large ideals: 10505
 2267. Fri Dec 9 23:45:40 2016 relations with 2 large ideals: 131320
 2268. Fri Dec 9 23:45:40 2016 relations with 3 large ideals: 880664
 2269. Fri Dec 9 23:45:40 2016 relations with 4 large ideals: 3193164
 2270. Fri Dec 9 23:45:40 2016 relations with 5 large ideals: 6915849
 2271. Fri Dec 9 23:45:40 2016 relations with 6 large ideals: 9381802
 2272. Fri Dec 9 23:45:40 2016 relations with 7+ large ideals: 14905904
 2273. Fri Dec 9 23:45:40 2016 commencing 2-way merge
 2274. Fri Dec 9 23:45:57 2016 reduce to 24225729 relation sets and 23458680 unique ideals
 2275. Fri Dec 9 23:45:57 2016 commencing full merge
 2276. Fri Dec 9 23:54:18 2016 memory use: 3029.7 MB
 2277. Fri Dec 9 23:54:22 2016 found 10873227 cycles, need 10828880
 2278. Fri Dec 9 23:54:22 2016 weight of 10828880 cycles is about 1299809639 (120.03/cycle)
 2279. Fri Dec 9 23:54:22 2016 distribution of cycle lengths:
 2280. Fri Dec 9 23:54:22 2016 1 relations: 374845
 2281. Fri Dec 9 23:54:22 2016 2 relations: 593530
 2282. Fri Dec 9 23:54:22 2016 3 relations: 744838
 2283. Fri Dec 9 23:54:22 2016 4 relations: 798308
 2284. Fri Dec 9 23:54:22 2016 5 relations: 840790
 2285. Fri Dec 9 23:54:22 2016 6 relations: 843588
 2286. Fri Dec 9 23:54:22 2016 7 relations: 834208
 2287. Fri Dec 9 23:54:22 2016 8 relations: 795944
 2288. Fri Dec 9 23:54:22 2016 9 relations: 746062
 2289. Fri Dec 9 23:54:22 2016 10+ relations: 4256767
 2290. Fri Dec 9 23:54:22 2016 heaviest cycle: 28 relations
 2291. Fri Dec 9 23:54:25 2016 commencing cycle optimization
 2292. Fri Dec 9 23:54:47 2016 start with 95298085 relations
 2293. Fri Dec 9 23:58:32 2016 pruned 4714667 relations
 2294. Fri Dec 9 23:58:32 2016 memory use: 2460.5 MB
 2295. Fri Dec 9 23:58:32 2016 distribution of cycle lengths:
 2296. Fri Dec 9 23:58:32 2016 1 relations: 374845
 2297. Fri Dec 9 23:58:32 2016 2 relations: 609583
 2298. Fri Dec 9 23:58:32 2016 3 relations: 778490
 2299. Fri Dec 9 23:58:32 2016 4 relations: 835744
 2300. Fri Dec 9 23:58:32 2016 5 relations: 888231
 2301. Fri Dec 9 23:58:32 2016 6 relations: 890567
 2302. Fri Dec 9 23:58:32 2016 7 relations: 883757
 2303. Fri Dec 9 23:58:32 2016 8 relations: 839054
 2304. Fri Dec 9 23:58:32 2016 9 relations: 783557
 2305. Fri Dec 9 23:58:32 2016 10+ relations: 3945052
 2306. Fri Dec 9 23:58:32 2016 heaviest cycle: 28 relations
 2307. Fri Dec 9 23:58:49 2016 RelProcTime: 5991
 2308. Fri Dec 9 23:58:49 2016
 2309. Fri Dec 9 23:58:49 2016 commencing linear algebra
 2310. Fri Dec 9 23:58:51 2016 read 10828880 cycles
 2311. Fri Dec 9 23:59:13 2016 cycles contain 35073483 unique relations
 2312. Sat Dec 10 00:04:02 2016 read 35073483 relations
 2313. Sat Dec 10 00:04:54 2016 using 20 quadratic characters above 4294917295
 2314. Sat Dec 10 00:07:03 2016 building initial matrix
 2315. Sat Dec 10 00:13:30 2016 memory use: 4545.9 MB
 2316. Sat Dec 10 00:13:47 2016 read 10828880 cycles
 2317. Sat Dec 10 00:13:49 2016 matrix is 10828703 x 10828880 (5052.6 MB) with weight 1446726416 (133.60/col)
 2318. Sat Dec 10 00:13:49 2016 sparse part has weight 1205395718 (111.31/col)
 2319. Sat Dec 10 00:15:33 2016 filtering completed in 2 passes
 2320. Sat Dec 10 00:15:34 2016 matrix is 10828541 x 10828718 (5052.6 MB) with weight 1446720898 (133.60/col)
 2321. Sat Dec 10 00:15:34 2016 sparse part has weight 1205393719 (111.31/col)
 2322. Sat Dec 10 00:16:09 2016 matrix starts at (0, 0)
 2323. Sat Dec 10 00:16:09 2016 matrix is 10828541 x 10828718 (5052.6 MB) with weight 1446720898 (133.60/col)
 2324. Sat Dec 10 00:16:09 2016 sparse part has weight 1205393719 (111.31/col)
 2325. Sat Dec 10 00:16:09 2016 saving the first 48 matrix rows for later
 2326. Sat Dec 10 00:16:11 2016 matrix includes 64 packed rows
 2327. Sat Dec 10 00:16:12 2016 matrix is 10828493 x 10828718 (4843.1 MB) with weight 1248725303 (115.32/col)
 2328. Sat Dec 10 00:16:12 2016 sparse part has weight 1161308179 (107.24/col)
 2329. Sat Dec 10 00:16:12 2016 using block size 8192 and superblock size 12582912 for processor cache size 131072 kB
 2330. Sat Dec 10 00:17:12 2016 commencing Lanczos iteration (4 threads)
 2331. Sat Dec 10 00:17:12 2016 memory use: 4105.3 MB
 2332. Sat Dec 10 00:17:59 2016 linear algebra at 0.0%, ETA 88h58m
 2333. Sat Dec 10 00:18:13 2016 checkpointing every 130000 dimensions
 2334. Sun Dec 11 14:54:29 2016 lanczos halted after 75986 iterations (dim = 4805266)
 2335. Sun Dec 11 14:54:31 2016 BLanczosTime: 140142
 2336. Sun Dec 11 14:54:31 2016
 2337. Sun Dec 11 14:54:31 2016 commencing square root phase
 2338. Sun Dec 11 14:54:31 2016 handling dependencies 1 to 64
 2339. Sun Dec 11 14:54:31 2016 reading relations for dependency 1
 2340. Sun Dec 11 14:54:31 2016 error: read_cycles can't open dependency file
 2341. Sun Dec 11 14:55:54 2016
 2342. Sun Dec 11 14:55:54 2016
 2343. Sun Dec 11 14:55:54 2016 Msieve v. 1.53 (SVN 988M)
 2344. Sun Dec 11 14:55:54 2016 random seeds: 836a2a2f 7d0ba833
 2345. Sun Dec 11 14:55:54 2016 factoring 20592652802996627253162581603639005694821864221881804052645916192874686936667187243238253692253916015908015515054649252536418879042896050914185383797097975773620853693364502034038765209799972330163706975840487812831997 (218 digits)
 2346. Sun Dec 11 14:55:55 2016 searching for 15-digit factors
 2347. Sun Dec 11 14:55:57 2016 commencing number field sieve (218-digit input)
 2348. Sun Dec 11 14:55:57 2016 R0: 7082211906170644040153959599814721217679
 2349. Sun Dec 11 14:55:57 2016 R1: -2235879388560037062539773567
 2350. Sun Dec 11 14:55:57 2016 A0: 127
 2351. Sun Dec 11 14:55:57 2016 A1: 0
 2352. Sun Dec 11 14:55:57 2016 A2: 0
 2353. Sun Dec 11 14:55:57 2016 A3: 0
 2354. Sun Dec 11 14:55:57 2016 A4: 0
 2355. Sun Dec 11 14:55:57 2016 A5: 0
 2356. Sun Dec 11 14:55:57 2016 A6: 79
 2357. Sun Dec 11 14:55:57 2016 skew 1.08, size 2.827e-12, alpha 1.572, combined = 2.622e-13 rroots = 0
 2358. Sun Dec 11 14:55:57 2016
 2359. Sun Dec 11 14:55:57 2016 commencing linear algebra
 2360. Sun Dec 11 14:56:02 2016 matrix starts at (0, 0)
 2361. Sun Dec 11 14:56:03 2016 matrix is 10828541 x 10828718 (5052.6 MB) with weight 1446720898 (133.60/col)
 2362. Sun Dec 11 14:56:03 2016 sparse part has weight 1205393719 (111.31/col)
 2363. Sun Dec 11 14:56:03 2016 saving the first 48 matrix rows for later
 2364. Sun Dec 11 14:56:06 2016 matrix includes 64 packed rows
 2365. Sun Dec 11 14:56:07 2016 matrix is 10828493 x 10828718 (4843.1 MB) with weight 1248725303 (115.32/col)
 2366. Sun Dec 11 14:56:07 2016 sparse part has weight 1161308179 (107.24/col)
 2367. Sun Dec 11 14:56:07 2016 using block size 8192 and superblock size 2949120 for processor cache size 30720 kB
 2368. Sun Dec 11 14:57:39 2016 commencing Lanczos iteration (12 threads)
 2369. Sun Dec 11 14:57:40 2016 memory use: 4105.4 MB
 2370. Sun Dec 11 14:57:41 2016 restarting at iteration 75986 (dim = 4805266)
 2371. Sun Dec 11 14:57:55 2016 checkpointing every 200000 dimensions
 2372. Sun Dec 11 14:58:08 2016 linear algebra at 44.4%, ETA 29h45m
 2373. Sun Dec 11 14:59:28 2016 lanczos halted after 76080 iterations (dim = 4811211)
 2374. Sun Dec 11 14:59:30 2016 BLanczosTime: 213
 2375. Sun Dec 11 14:59:30 2016
 2376. Sun Dec 11 14:59:30 2016 commencing square root phase
 2377. Sun Dec 11 14:59:30 2016 reading relations for dependency 1
 2378. Sun Dec 11 14:59:30 2016 error: read_cycles can't open dependency file
 2379. Sun Dec 11 14:59:41 2016
 2380. Sun Dec 11 14:59:41 2016
 2381. Sun Dec 11 14:59:41 2016 Msieve v. 1.53 (SVN 988M)
 2382. Sun Dec 11 14:59:41 2016 random seeds: ee1cf575 4ef065fe
 2383. Sun Dec 11 14:59:41 2016 factoring 20592652802996627253162581603639005694821864221881804052645916192874686936667187243238253692253916015908015515054649252536418879042896050914185383797097975773620853693364502034038765209799972330163706975840487812831997 (218 digits)
 2384. Sun Dec 11 14:59:42 2016 searching for 15-digit factors
 2385. Sun Dec 11 14:59:44 2016 commencing number field sieve (218-digit input)
 2386. Sun Dec 11 14:59:44 2016 R0: 7082211906170644040153959599814721217679
 2387. Sun Dec 11 14:59:44 2016 R1: -2235879388560037062539773567
 2388. Sun Dec 11 14:59:44 2016 A0: 127
 2389. Sun Dec 11 14:59:44 2016 A1: 0
 2390. Sun Dec 11 14:59:44 2016 A2: 0
 2391. Sun Dec 11 14:59:44 2016 A3: 0
 2392. Sun Dec 11 14:59:44 2016 A4: 0
 2393. Sun Dec 11 14:59:44 2016 A5: 0
 2394. Sun Dec 11 14:59:44 2016 A6: 79
 2395. Sun Dec 11 14:59:44 2016 skew 1.08, size 2.827e-12, alpha 1.572, combined = 2.622e-13 rroots = 0
 2396. Sun Dec 11 14:59:44 2016
 2397. Sun Dec 11 14:59:44 2016 commencing linear algebra
 2398. Sun Dec 11 14:59:49 2016 matrix starts at (0, 0)
 2399. Sun Dec 11 14:59:50 2016 matrix is 10828541 x 10828718 (5052.6 MB) with weight 1446720898 (133.60/col)
 2400. Sun Dec 11 14:59:50 2016 sparse part has weight 1205393719 (111.31/col)
 2401. Sun Dec 11 14:59:50 2016 saving the first 48 matrix rows for later
 2402. Sun Dec 11 14:59:52 2016 matrix includes 64 packed rows
 2403. Sun Dec 11 14:59:53 2016 matrix is 10828493 x 10828718 (4843.1 MB) with weight 1248725303 (115.32/col)
 2404. Sun Dec 11 14:59:53 2016 sparse part has weight 1161308179 (107.24/col)
 2405. Sun Dec 11 14:59:53 2016 using block size 8192 and superblock size 2949120 for processor cache size 30720 kB
 2406. Sun Dec 11 15:01:08 2016 commencing Lanczos iteration (12 threads)
 2407. Sun Dec 11 15:01:10 2016 memory use: 4105.4 MB
 2408. Sun Dec 11 15:01:11 2016 restarting at iteration 76080 (dim = 4811211)
 2409. Sun Dec 11 15:01:21 2016 checkpointing every 300000 dimensions
 2410. Sun Dec 11 15:01:29 2016 linear algebra at 44.4%, ETA 19h57m
 2411. Mon Dec 12 11:29:53 2016 lanczos halted after 171240 iterations (dim = 10828489)
 2412. Mon Dec 12 11:30:13 2016 recovered 34 nontrivial dependencies
 2413. Mon Dec 12 11:30:17 2016 BLanczosTime: 73833
 2414. Mon Dec 12 11:30:17 2016
 2415. Mon Dec 12 11:30:17 2016 commencing square root phase
 2416. Mon Dec 12 11:30:17 2016 reading relations for dependency 1
 2417. Mon Dec 12 11:30:19 2016 read 5415147 cycles
 2418. Mon Dec 12 11:30:30 2016 cycles contain 17540178 unique relations
 2419. Mon Dec 12 11:34:56 2016 read 17540178 relations
 2420. Mon Dec 12 11:36:15 2016 multiplying 17540178 relations
 2421. Mon Dec 12 11:53:12 2016 multiply complete, coefficients have about 551.61 million bits
 2422. Mon Dec 12 11:53:15 2016 initial square root is modulo 88903
 2423. Mon Dec 12 12:10:29 2016 sqrtTime: 2412
 2424. Mon Dec 12 12:10:30 2016 p71 factor: 12915523630247269103927447481228662717197181384252814922461404163436091
 2425. Mon Dec 12 12:10:31 2016 p148 factor: 1594410988863823454338269716229024917956071684080034566705686820904274487674089304883717338503665094827369763695350342582851912206748156756227452967
 2426. Mon Dec 12 12:10:31 2016 elapsed time 21:10:50
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×