Guest User

Untitled

a guest
Oct 23rd, 2019
97
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2. $polaczenie=mysqli_connect('localhost','root','','salon');
 3. $sql="Select imie,rodzaj,nastepna_wizyta,telefon from zwierzeta where nastepna_wizyta is not null and rodzaj=1";
 4. $wynik=mysqli_query($polaczenie,$sql);
 5. while($wiersz=mysqli_fetch_row($wynik)){
 6. echo "Pies "." ".$wiersz[0].'<br/>';
 7. echo "Data następnej wizyty "." ".$wiersz[2]." "."Telefon ".$wiersz[3].'<br/>';
 8. }
 9. ?>
 10. <?php
 11. $polaczenie=mysqli_connect('localhost','root','','salon');
 12. $sql="Select imie,rodzaj,nastepna_wizyta,telefon from zwierzeta where nastepna_wizyta is not null and rodzaj=2";
 13. $wynik=mysqli_query($polaczenie,$sql);
 14. while($wiersz=mysqli_fetch_row($wynik)){
 15. echo "Kot "." ".$wiersz[0].'<br/>';
 16. echo "Data następnej wizyty "." ".$wiersz[2]." "."Telefon ".$wiersz[3].'<br/>';
 17. }
 18. ?>
 19. </section>
 20. <section id="prawy"><h3>USŁUGI</h3>
 21. <?php
 22. $polaczenie=mysqli_connect('localhost','root','','salon');
 23. $sql="Select nazwa,cena from uslugi";
 24. $wynik=mysqli_query($polaczenie,$sql);
 25. while($wiersz=mysqli_fetch_row($wynik)){
 26. echo $wiersz[0]." ".$wiersz[1].'<br/>';
 27. }
 28. ?>
RAW Paste Data